Hlavní navigace

Číslo 5 žije!

1. 1. 1999

Sdílet

Lotus Notes 5 & Lotus Domino 5 Již podruhé v krátké době nás Lotus Development přesvědčuje, že zatím neh...


Lotus Notes 5 & Lotus Domino 5Již podruhé v krátké době nás Lotus Development přesvědčuje, že
zatím nehodlá opustit softwarovou scénu. Ještě jsem nestačil
probádat všechny finesy Lotus Domina 4.6 a Merchanta, a už je
tady pátá verze. Prozatím jsme dostali beta-verzi, jež byla
vypuštěna mezi účastníky letošní Lotusphere (Berlín, září 98).
Přestože je to jen beta, která se občas pěkně složí a donutí vás
restartovat, přesto je na první pohled patrné ohromné množství
práce, již Lotus do nové verze investoval. Kdybych chtěl probrat
opravdu všechny změny, které u verze 5 (dále jen R5) stojí za
zmínku, mnohokrát bych přesáhl vymezený prostor, a navíc by to
nebylo ke čtení. Pokusme se tedy podívat více z výšky, abychom
obsáhli všechno podstatné, o čem dnešní Lotus Notes a Domino
jsou.

Starší verze Lotus Notes sloužily víceméně jako pracovní
prostředí, kde se odehrávala většina činnosti uživatele.
Primární byla potřeba komunikovat s ostatními uživateli uvnitř
pracovní skupiny, zveřejňovat informace. Z prostředí Notes si
uživatel odskakoval do kancelářských programů typu Smart Suite
nebo Microsoft Office, aby v textovém editoru či tabulkovém
kalkulátoru vytvořil primární data. Tato data pak vkládal do
dokumentu Lotus Notes, který se pak posílal či replikoval dále.
Server Lotus Notes se staral o vše potřebné kolem replikace a
výměny elektronické pošty.

S příchodem Internetu a intranetů se
situace radikálně změnila. Lotus bez potíží přijal za svou vizi
propojeného světa, a protože technologii uchování a výměnu
informací již vlastní, hlavním motivem se mu stalo rychlé a
efektivní vyhledání a získání potřebných informací. Pro roli
centra, kde ústí Internet, kde se informace sbíhají,
vyhodnocují, vznikají a odesílají, se hodí, světe, div se -
Lotus Notes nové generace.

Lotus Notes 5 jsou klientskou
aplikací, která komunikuje se serverem typu Domino, slouží jako
webový prohlížeč, elektronický diář a elektronická pošta.
Uživatelské rozhraní bylo kompletně předěláno ve stylu
webovského browseru. Zvláštního kouzla je dosaženo kulatými či
oválnými tlačítky, jež se objevují ve dvou vodorovných a jedné
svislé řadě. Svisle uložená tlačítka, kterým se říká bookmarks
(záložky), nahradila dřívější záložky-ouška (tabs), dělící
pracovní plochu na listy. Kliknutím na záložku se zobrazí svislý
pruh s ikonami databází. Poklepem na ikonu databázi otevřete a ve
zbývající části pracovní plochy se objeví prostředí klasických
Lotus Notes s pohledy. Vpravo nad pracovní plochou se nacházejí
navigační tlačítka, která plní stejné funkce jako v každém WWW
browseru. Všechny ostatní příkazy jsou dostupné v nabídce menu a
většina z nich je vytažena na některé nástrojové liště se Smart
Icons. V menu zcela chybí položka Window (Okno), jež je nahrazena
povelovou lištou, kde je každé okno reprezentováno oválným
tlačítkem. Přepínání mezi okny se provádí podobně jako přepínání
mezi programy ve Windows 95.

Již v minulé recenzi Notes 4.6 jsem se dopustil názoru, že Lotus
přerozdělil svůj důraz patřící kdysi téměř úplně technologii, a
část pozornosti soustředil i na aplikace, které dodává s Notes.
Právě aplikace hrají hlavní úlohu v cestě k integrovanému
pracovnímu prostředí, na něž Notes 5 aspirují. Tradiční aplikace
byly podstatně vylepšeny a přibyly některé zcela nové.
Elektronická pošta, která je z nich nejstarší, byla obohacena o
podporu protokolů SMTP, POP4, IMAP4 i MIME. Chvalně známé
zabezpečení dat bylo rozšířeno o certifikáty podle specifikace
X.509 a protokol S/MIME. S Notes se dodává i prográmek MINDER,
jenž běží jako "rezident" a ohlašuje příchozí poštu, i když
"velké" Notes nejsou spuštěny.

O něco mladší jsou aplikace,
tvořící dohromady elektronický diář. Jejich vylepšení směřuje
např. ke snadnějšímu svolávání schůzek, bohatšímu nastavení
implicitních hodnot a přehlednějšímu zobrazení záznamů. Pomocí
nově začleněné správy zdrojů si současně se smluvením schůzky
zamluvíte také zasedačku, projektor a pro hosty místa
k parkování.
Úplně novou aplikací jsou Headlines (Titulky). Jsou
založeny na principu webové stránky, kterou si uživatel vyrábí
sám. Sem se umisťují odkazy na zdroje dat, ať už jsou jimi
domácí aplikace v Lotus Notes, elektronická poštovní schránka
nebo vzdálené Weby konkurence či státních úřadů. Kromě
statických odkazů vám Headlines mohou ze zmíněných zdrojů samy
ve stanovený čas stahovat informace.

Notes se instalují ve čtyřech různých variantách, které nesou
změněná jména. Bývalý Notes Mail se jmenuje Lite, Desktop je
označen jako Client, plná vývojářská Licence nese hrdý název
Domino Designer a zcela nová je správcovská Domino
Administrator. Klienti jsou tradičně dostupní na mnoha
platformách, kromě Windows třeba na Mac OSu, OS/2 nebo Solarisu.
Nově zavedenou řadou budou Notes pro stroje označované jako PDA
neboli palmtopy, kam patří IBM WorkPad, PalmPilot, ale i některé
pagery.

Domino Designer

O vývojovém nářadí pro Notesy by se dalo napsat několik
samostatných článků, takže shrnutí do několika vět považujte,
prosím, za autorskou licenci. Původní návrhové prostředí pro
aplikace bylo zkříženo s vizuálním editorem HTML. Formulář Notes
můžete navrhnout klasicky, nebo jako webovou stránku s rámci,
tlačítky a dokonce s aplety psanými v Javě. HTML stránky můžete
odvozovat z předem připravených šablon nebo z kostry -- outline,
kterou postupně "nabalujete". Dosavadní programovací jazyky
"@Command" a LotusScript byly rozšířeny o řadu nových funkcí a
příkazů, a jako rovnocenný vývojový jazyk přibyl JavaScript.
Notes podporují technologie distribuovaného počítání CORBA a
IIOP a rozhraní JDBC pro práci s daty.

Domino Server

se vyvinul ve víceúčelový server s výborným poměrem cena/hodnota.
Plní čtyři hlavní úlohy -- databázový a aplikační server pro
Lotus Notes, poštovní server pro elektronickou poštu Notes i
SMTP, proxy server a firewall a HTTP server. Tváří v tvář novým
standardům si Lotus počíná defenzívně v tom smyslu, že
neprosazuje svá řešení, ale snaží se zahrnout všechno podstatné,
co vývoj přináší. Domino dnes můžete provozovat od Windows a
OS/2 přes Solaris a UNIXy až po AS/400, a dokonce mainframe IBM
S/390.

Zajímavých novinek je mnoho, za všechny uvedu tři. První z nich
je schopnost Domina replikovat od nynějška nejen databáze, ale i
složky (Directory), podobně jako to dělá Exchange Server. Kromě
replikace je nyní možno v adresářích i fulltextově prohledávat
uložené dokumenty. Správce serverů jistě potěší schopnost
Domina 5 "opravit" zapomenuté heslo a zrekonstruovat poškozený ID
soubor.

Závěrem

Testovaná beta-verze byla evidentně vypuštěna kvůli Lotusphere
dříve, než měla být. Zbývá v ní ještě množství chyb, takže je
nestabilní a špatně pracuje s pamětí. Už teď se však dá říci, že
ostrá verze bude pokročilým produktem, který umožňuje využívat
všech služeb, jež dnes Internet a intranety nabízejí. Dosavadním
uživatelům Notes upgrade na R5 určitě doporučuji, ostatní by si
měli alespoň pamatovat, že existují. Až pak budou řešit
skupinovou spolupráci ve velkých firmách s heterogenním
výpočetním prostředím, kde jim MS Exchange nebude nic platný,
budou vědět, pro co sáhnout.

+ komfortní a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní
+ aplikace Headlines "drží prst na tepu sítě"
+ rozšířená množina platforem
+ průmyslové standardy (CORBA, IIOP, JDBC, JavaScript)
+ poměr cena/hodnota
- některé nedotaženosti

K recenzi poskytla firma:

Lotus Development ČR
Pod lipami 41, Praha 3

Cena: cca 70 USD pro jednoho uživatele