Hlavní navigace

Číslo 5 žije! - Lotus Notes 5 & Lotus Domino 5

1. 3. 1999

Sdílet

Již podruhé v krátké době nás Lotus Development přesvědčuje, že zatím nehodláopustit softwarovou scénu. Ještě jsem nestačil probádat všechny finesy Lotus Domina 4.6 a Merchanta (vi...
Již podruhé v krátké době nás Lotus Development přesvědčuje, že zatím nehodlá
opustit softwarovou scénu. Ještě jsem nestačil probádat všechny finesy Lotus
Domina 4.6 a Merchanta (viz PC WORLD č. 12/98), a už je tady pátá verze.
Prozatím jsme dostali beta-verzi, jež byla vypuštěna mezi účastníky letošní
Lotusphere (Berlín, září 98). I když je to jen beta, která se občas pěkně složí
a donutí vás restartovat, přesto je na první pohled patrné ohromné množství
práce, již Lotus do nové verze investoval. Kdybych chtěl probrat opravdu
všechny změny, které u verze 5 (dále jen R5) stojí za zmínku, mnohokrát bych
přesáhl vymezený prostor, a navíc by to nebylo ke čtení. Pokusme se tedy
podívat více z výšky, abychom obsáhli všechno podstatné, o čem dnešní Lotus
Notes a Domino jsou.
Starší verze Lotus Notes sloužily víceméně jako pracovní prostředí, kde se
odehrávala většina činnosti uživatele. Primární byla potřeba komunikovat s
ostatními uživateli uvnitř pracovní skupiny, zveřejňovat informace. Z prostředí
Notes si uživatel odskakoval do kancelářských programů typu Smart Suite nebo
Microsoft Office, aby v textovém editoru či tabulkovém kalkulátoru vytvořil
primární data. Tato data pak vkládal do dokumentu Lotus Notes, který se pak
posílal či replikoval dále. Server Lotus Notes se staral o vše potřebné kolem
replikace a výměny elektronické pošty.
S příchodem Internetu a intranetů se situace radikálně změnila. Lotus bez
potíží přijal za svou vizi propojeného světa, a protože technologii uchování a
výměnu informací již vlastní, hlavním motivem se mu stalo rychlé a efektivní
vyhledání a získání potřebných informací. Pro roli centra, kde ústí Internet,
kde se informace sbíhají, vyhodnocují, vznikají a odesílají, se hodí, světe,
div se Lotus Notes nové generace.
Lotus Notes 5 jsou klientskou aplikací, která komunikuje se serverem typu
Domino, slouží jako webový prohlížeč, elektronický diář a elektronická pošta.
Uživatelské rozhraní bylo kompletně předěláno ve stylu webovského browseru.
Zvláštního kouzla je dosaženo kulatými či oválnými tlačítky, jež se objevují ve
dvou vodorovných a jedné svislé řadě. Svisle uložená tlačítka, kterým se říká
bookmarks (záložky), nahradila dřívější záložky-ouška (tabs), dělící pracovní
plochu na listy. Ťuknutím na záložku se zobrazí svislý pruh s ikonami databází.
Poklepem na ikonu databázi otevřete a ve zbývající části pracovní plochy se
objeví prostředí klasických Lotus Notes s pohledy. Vpravo nad pracovní plochou
se nacházejí navigační tlačítka, která plní stejné funkce jako v každém WWW
browseru. Všechny ostatní příkazy jsou dostupné v nabídce menu a většina z nich
je vytažena na některé nástrojové liště se Smart Icons. V menu zcela chybí
položka Window (Okno), jež je nahrazena povelovou lištou, kde je každé okno
reprezentováno oválným tlačítkem. Přepínání mezi okny se provádí podobně jako
přepínání mezi programy ve Windows 95.
Již v minulé recenzi Notes 4.6 jsem se dopustil názoru, že Lotus přerozdělil
svůj důraz patřící kdysi téměř úplně technologii, a část pozornosti soustředil
i na aplikace, které dodává s Notes. Právě aplikace hrají hlavní úlohu v cestě
k integrovanému pracovnímu prostředí, na něž Notes 5 aspirují. Tradiční
aplikace byly podstatně vylepšeny a přibyly některé zcela nové. Elektronická
pošta, která je z nich nejstarší, byla obohacena o podporu protokolů SMTP,
POP4, IMAP4 i MIME. Chvalně známé zabezpečení dat bylo rozšířeno o certifikáty
podle specifikace X.509 a protokol S/MIME. S Notes se dodává i prográmek
MINDER, jenž běží jako "rezident" a ohlašuje příchozí poštu, i když "velké"
Notes nejsou spuštěny.
O něco mladší jsou aplikace, tvořící dohromady elektronický diář. Jejich
vylepšení směřuje
např. ke snadnějšímu svolávání schůzek, bohatšímu nastavení implicitních hodnot
a přehlednějšímu zobrazení záznamů. Pomocí nově začleněné správy zdrojů si
současně se smluvením schůzky zamluvíte také zasedačku, projektor a pro hosty
místa k parkování.
Úplně novou aplikací jsou Headlines (Titulky). Jsou založeny na principu webové
stránky, kterou si uživatel vyrábí sám. Sem se umisťují odkazy na zdroje dat,
ať už jsou jimi domácí aplikace v Lotus Notes, elektronická poštovní schránka
nebo vzdálené Weby konkurence či státních úřadů. Kromě statických odkazů vám
Headlines mohou ze zmíněných zdrojů samy ve stanovený čas stahovat informace.
Notes se instalují ve čtyřech různých variantách, které nesou změněná jména.
Bývalý Notes Mail se jmenuje Lite, Desktop je označen jako Client, plná
vývojářská Licence nese hrdý název Domino Designer a zcela nová je správcovská
Domino Administrator. Klienti jsou tradičně dostupní na mnoha platformách,
kromě Windows třeba na Mac OSu, OS/2 nebo Solarisu. Nově zavedenou řadou budou
Notes pro stroje označované jako PDA neboli palmtopy, kam patří IBM WorkPad,
PalmPilot, ale i některé pagery.

Domino Designer
O vývojovém nářadí pro Notesy by se dalo napsat několik samostatných článků,
takže shrnutí do několika vět považujte, prosím, za autorskou licenci. Původní
návrhové prostředí pro aplikace bylo zkříženo s vizuálním editorem HTML.
Formulář Notes si můžete navrhnout klasicky, nebo jako webovou stránku s rámci,
tlačítky a dokonce s aplety psanými v Javě. HTML stránky můžete odvozovat z
předem připravených šablon nebo z kostry outline, kterou postupně "nabalujete".
Dosavadní programovací jazyky "@Command" a LotusScript byly rozšířeny o řadu
nových funkcí a příkazů, a jako rovnocenný vývojový jazyk přibyl ještě Java
Script. Notes podporují technologie distribuovaného počítání CORBA a IIOP a
rozhraní JDBC pro práci s daty.

Domino Server
se vyvinul ve víceúčelový server s výborným poměrem cena/hodnota. Plní čtyři
hlavní úlohy databázový a aplikační server pro Lotus Notes, poštovní server pro
elektronickou poštu Notes i SMTP, proxy server a firewall a HTTP server. Tváří
v tvář novým standardům si Lotus počíná defenzívně v tom smyslu, že neprosazuje
svá řešení, ale snaží se zahrnout všechno podstatné, co vývoj přináší. Domino
dnes můžete provozovat od Windows a OS/2 přes Solaris a UNIXy až po AS/400, a
dokonce mainframe IBM S/390.
Zajímavých novinek je mnoho, za všechny uvedu tři. První z nich je schopnost
Domina replikovat od nynějška nejen databáze, ale i složky (Directory), podobně
jako to dělá Exchange Server. Kromě replikace je nyní možno v adresářích i
fulltextově prohledávat uložené dokumenty. Správce serverů jistě potěší
schopnost Domina 5 "opravit" zapomenuté heslo a zrekonstruovat poškozený ID
soubor.

Závěrem
Testovaná beta-verze byla evidentně vypuštěna kvůli Lotusphere dříve, než měla
být. Už teď se však dá říci, že ostrá verze bude pokročilým produktem, který
umožňuje využívat všech služeb, jež dnes Internet a intranety nabízejí.
Dosavadním uživatelům Notes upgrade na R5 určitě doporučuji, ostatní by si měli
alespoň pamatovat, že existují. Až pak budou řešit skupinovou spolupráci ve
velkých firmách s heterogenním výpočetním prostředím, kde jim MS Exchange
nebude nic platný, budou vědět, pro co sáhnout.

8 0688/OK

Lotus Notes 5
+ komfortní a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní
+ aplikace Headlines "drží prst na tepu sítě"
+ rozšířená množina platforem
+ průmyslové standardy (CORBA, IIOP, JDBC, JavaScript)
+ poměr cena/hodnota
+- některé nedotaženosti

Cena: cca 70 USD pro jednoho uživatele

K recenzi poskytla firma:
Lotus Development ČR
Pod lipami 41, Praha 3