Hlavní navigace

Cisco zveřejnilo výsledky průzkumu o kvocientu mobility

5. 6. 2007

Sdílet

Cílem studie Cisco Mobility Quotient bylo získat údaje o tom, jak jsou dnes podniky připraveny pomáhat svým mobilním pracovníkům při vykonávání jejich práce – ať jsou právě doma, v kanceláři nebo na cestách.

MIF21

Globální průzkum, jehož se zúčastnilo 48 % respondentů pocházejících mimo Spojené státy, se zaměřil na tři hlavní oblasti připravenosti na mobilitu: 1) schopnost poskytovat vhled prostřednictvím vzdáleného přístupu k aplikacím a datovým centrům, 2) spolupráce a možnosti efektivní komunikace a 3) znalost umístění a stavu klíčových podnikových aktiv, zdrojů a lidí.


Nejdůležitější výsledky průzkumu odhalují několik zásadních zjištění. I když jsou mnohá mobilní řešení – bezdrátové sítě LAN, práce na dálku, vzdálený přístup a mobilní e-mail – široce přijímána, jejich nasazení je stále omezeno na jednotlivé aplikace těchto technologií. Ukazuje se to v odpovědích respondentů – 60 % podniků nemá (podle studie Cisco ) dlouhodobou strategii pro zavádění mobilních IT. Údaje z průzkumu navíc naznačují, že každý čtvrtý podnik potenciálně nevyhovuje oborovým regulačním standardům a že většina podniků zatím nevytvořila plán na připojení kritických aktiv do své sítě.

Zjištěná míra mobility ukazuje příležitosti pro nasazení mobilních řešení

Podle expertů společnosti Cisco výsledky zjišťování míry mobility ukazují na výrazný nástup a přijímání mobilních řešení v současnosti. Respondenti studie poskytli konkrétní informace o míře produkčního nasazení:

  • 65 % využívá nějakou formu bezdrátové sítě LAN
  • 55 % využívá mobilní e-mail
  • 40 % vybavilo většinu svých mobilních pracovníků notebooky nebo smartfony
  • 48 % využívá IP telefonii a 32 % je vybaveno softwarovými telefony

Přes široké přijetí mobilních řešení se mnoho podniků stále potýká s novými bezpečnostními problémy, které mobilita přináší. Každý čtvrtý dotazovaný uvedl, že jejich bezpečnostní politiky pro kabelové a bezdrátové sítě se liší a 60 % respondentů prohlásilo, že nemají žádné prostředky jak monitorovat hrozby využívající rádiové frekvence, což znamená problémy s dodržováním oborových regulačních standardů. Většina podniků navíc nemá zavedenou žádnou dlouhodobou strategii využívání mobilních IT a v současnosti uplatňuje k mobilitě spíše reaktivní přístup.

Kvocient mobility – hodnocení vhledu, spolupráce a znalostí
Studie Cisco Mobility Quotient byla sestavena z odpovědí více než 1000 respondentů (většinou na úrovni vrcholového managementu, ředitelů nebo manažerů) z podniků o poštu zaměstnanců mezi 20 až více než 10 000. Z poskytnutých odpovědí byl ve zprávě Mobility Quotient vypočten celkový výsledek stejně jako jednotlivá hodnocení každé ze tří základních oblastí podnikové mobility: vhledu (insight), spolupráce (collaboration) a znalostí (awareness).

Skóre vhledu je míra schopnosti zaměstnanců činit za základě dostupných informací správná rozhodnutí nebo přinášet do organizace nové informace.

Skóre spolupráce měří, jak snadno a efektivně se mohou zaměstnanci spojovat s ostatními členy týmu, obchodními partnery a zákazníky během každodenních pracovních aktivit.

Skóre znalostí hodnotí přehled, jaký má podnik o svých klíčových aktivech a lidech, kteří jsou kriticky důležití pro realizaci běžných podnikových procesů.

Více informací o studii Cisco Mobility Quotient naleznete na www.cisco.com/go/mq.

- - Jaroslav Kasal