Hlavní navigace

Chytré on-line triky

1. 5. 2005

Sdílet

Objevte nové možnosti využívání internetových služeb(CD) Anonymní surfování a výměna souborů, sledování elektronické pošty, ukládání audio streamů apod. pro profesionály, kte...
Objevte nové možnosti využívání internetových služeb(CD)

Anonymní surfování a výměna souborů, sledování elektronické pošty, ukládání
audio streamů apod. pro profesionály, kteří znají všechny potřebné triky,
nepředstavuje žádná z výše zmíněných aktivit problém. V našem článku vám
prozradíme několik méně známých tipů.

Určitě je nás hodně, kdo toužíme anonymně používat sítě pro výměnu souborů. Z
technického hlediska však byla tato možnost donedávna prakticky
neuskutečnitelná. Při připojení do sítě typu peer to peer (P2P) se partner, s
nímž si soubory vyměňujete, dozví jednoznačný identifikační kód vaši IP adresu.
V krajním případě může být váš poskytovatel připojení k internetu dokonce
donucen k tomu, aby vyzradil kromě IP adresy rovněž i identitu uživatele, což
znamená prozradit jméno a adresu svého zákazníka. O nějaké anonymitě už pak
vůbec nemůže být řeč. Služba, kterou můžete nalézt na internetové adrese
www.freenetproject.org, byla před několika lety v oblasti anonymní výměny
souborů průkopníkem. Bohužel se jí dosud nepodařilo se prosadit. Hlavním
důvodem tohoto neúspěchu bylo její ne zrovna jednoduché ovládání. V současnosti
však existuje i jiná možnost, jak výměnu souborů realizovat zcela anonymně.
Probudili jsme vaši zvědavost? Pak si přečtěte první tip v našem článku.

Anonymní surfování
Ten, kdo chce pouze anonymně surfovat, zvolí zřejmě jinou cestu. K utajení
surfování vám poslouží speciální proxy servery. Výměna souborů však zpravidla
bohužel takto možná není. Navíc se rychlost surfování viditelně snižuje. Pro
anonymní posílání e-mailů rovněž existuje speciální služba, nazývaná remailer.
Ta váš e-mail převezme a pošle jej příjemci pod svým vlastním jménem. Pokud
chcete, můžete na cestě od odesílatele k příjemci poslat svůj e-mail přes
několik za sebou jdoucích remailerů.

Hudba z internetu legálně a zdarma
Nechcete-li používat výměnné sítě, existuje na internetu alternativní možnost,
jak se dostat k hudbě a to zcela legálně. Na internetu se najde docela dost
těch, kteří na síti poskytují zdarma videoklipy současných písní ve formě
streamů. Zpravidla však u nich chybí možnost tuto hudbu nahrát. To ale
neznamená, že nahrání takové skladby jinými prostředky není legální. V našem
článku vám představíme dvě zdarma dostupné utility, jež vám umožní nahrát si
buď pouze zvukovou stopu, nebo kompletní videoklip.

Sledování e-mailů a datového provozu
Sledování aktivit jiných osob tak něco takového se určitě nedělá. Přesto se
může stát, že vám takřka životně záleží na tom, zda e-mail, který jste právě
odeslali, došel v pořádku a že si jej příjemce skutečně přečetl. V mnoha
případech se tedy jedná o naprosto legitimní zájem. V našem článku se dočtete o
speciálních službách, které vám umožní sledovat status vámi odeslaného e-mailu.
Nestačí vám to? Jste totiž zvědaví a chcete se o příjemci vašeho e-mailu
dozvědět co nejvíce podrobností například který poskytovatel mu zajišťuje
připojení k internetu a který program pro práci s elektronickou poštou používá?
Vše, co ke zjištění takových údajů potřebujete, je e-mail, který vám poslal,
trocha detektivního citu a podrobný návod, který naleznete v našem článku. Jak
je možné, že vaše síťové či telefonické připojení sítě vykazuje přenos dat,
ačkoliv právě máte přestávku a popíjíte kávu? Neposílá snad právě nějaký
špionážní program informace o vašem počítači někam do internetu? Podívejte se
takovému podezření pořádně na zoubek, a to prostřednictvím Etherealu.
Popisovaný nástroj ostatně mohou použít i rodiče, aby zjistili, které služby a
stránky prohlížely na jejich počítači jejich děti. Základním předpokladem je
skutečnost, že oba počítače jsou připojeny do stejné sítě a jsou propojeny
pomocí hubu. Upozornění: Nikdy Ethereal nepoužívejte ke sledování svých kolegů
v zaměstnání! Tato činnost je jednoznačně ilegální.

1.Anonymní využívání výměnných sítí

Problém: Chtěli byste používat služby výměnných sítí, aniž by vás partner, s
nímž chcete soubory vyměňovat, nebo snad někdo jiný mohl identifikovat. Řešení:
Speciálně pro anonymní využívání výměnných sítí byla na internetové adrese
http://www.findnot.com spuštěna nová služba. Pro její využívání se stačí jako
obvykle připojit přes svého poskytovatele k internetu. Dále se prostřednictvím
ve Windows integrované služby připojíte zašifrovaným spojením k VPN serveru
domény Findnot.com (VPN virtuální privátní síť). Od této chvíle budou všechna
příchozí či odchozí data putovat touto cestou. Vaše pravá IP adresa je tak od
tohoto okamžiku z vnějšku nepřístupná, identifikovat se dá pouze IP adresa,
která vám byla přidělena přes doménu Findnot.com. Tímto způsobem můžete
využívat všechny internetové služby, tedy i služby výměnných sítí. Poskytovatel
domény Findnot.com se zavazuje, že nebude vést žádné záznamy o tom, kdo, kdy a
s jakou IP adresou službu Findnot.com použil. Používání této služby stálo v
době psaní tohoto článku 9,95 USD měsíčně, pokud jste se zavázali službu
používat 6 měsíců, pak byly tři měsíce používání zdarma. Platby je možné
provádět prostřednictvím kreditní karty. Podobná služba existuje i na
internetové adrese http://www.safersurf.com, kterou provozuje německý
poskytovatel Nutzwerk. Tzv. balíček SaferSurf pro anonymní surfování stojí 5,90
euro měsíčně. K této částce je třeba připočítat zřizovací poplatek 12,50 euro.
Při uzavření služby na 12 měsíců ušetří každý uživatel 25 procent ze
zřizovacího poplatku a měsíčního poplatku. Komunikace mezi programem pro výměnu
softwaru v peer to peer sítích a internetovým připojením probíhá
prostřednictvím speciálního proxy serveru ovšem nešifrovaně. Proto je nutné
program pro sdílení souborů překonfigurovat. Pro většinu programů tento úkol
přebírá utilita zdarma poskytovaná firmou Safersurf.

2.Ukládání hudebních a video streamů

Problém: Posloucháte rádio přes internet nebo sledujete na internetu video
streamy. Bohužel program, který k přehrávání používáte, kupříkladu Windows
Media Player, nenabízí žádnou možnost, jak přenesená data uložit na pevný disk.
Řešení: Hudba se dá nahrát nezávisle na formátu streamu a přehrávacím softwaru
pomocí německé utility Waverecorder 2.42 Beta (připravuje se i verze anglická).
Program zvládne nahrát všechny zvukové signály, které do zvukové karty
přicházejí. Lze jej tedy použít i tehdy, chcete-li zaznamenat pouze zvukovou
stopu videa, například pokud na počítači přehráváte videoklip. Základní funkce
utility, které zde budou popisovány, jsou k dispozici ve verzi dostupné pro
soukromé použití zdarma. Po zaplacení částky 20 euro lze pak aktivovat řadu
dalších funkcí. Před prvním použitím programu je nutné jej nakonfigurovat.
Spusťte WaveRecorder a klepněte do menu Optionen/Regler für Aussteuerung a zde
klepněte v podmenu Ovládání záznamu/
Quellen na položku, u níž je v závorce uvedeno Quelle Analog popř. Quelle
Audioausgang. Těchto položek zde bývá více, všimněte si proto popisu, který je
uveden těsně před již zmíněnou závorkou. Její popis závisí na druhu zvukové
karty a např. může mít podobu Wave Out Mix, Stereo Mix či podobně. Položku s
tímto popisem označuje totiž jakýsi virtuální audio vstup vyberte a potvrďte
stiskem tlačítka OK. Nyní poklepejte na ikonku reproduktoru v pravé části
Hlavního panelu. Otevře se dialogové okno Ovládání hlasitosti. Zde klepněte do
menu Možnosti/Vlastnosti a v následujícím dialogovém okně vyberte položku
Záznam. Dále umístěte zatržítka před všechny položky, které byly uvedeny v okně
Waverecorderu, a stiskněte tlačítko OK. Objeví se mixážní pult pro záznam
zvuku, v němž umístěte zatržítko ke zdroji se stejným názvem jako ve
Waverecorderu a křížkem aplikaci Ovládání záznamu ukončete. Nyní se vrátíme k
Waverecorderu, v němž musíme nastavit formát a kvalitu pro záznam zvuku.
Standardním formátem je zde z hlediska kapacity nenasytný WAV. Pokud do složky
programu umístíte MP3-encoder, představovaný knihovnou LAME_ENC.DLL, pak můžete
zvuk snímat přímo do formátu MP3. Popisovanou knihovnu lze najít na internetu,
ovšem zda ji smíte používat, zatím bohužel není z právního hlediska jasné. V
menu Optionen/Wave-Format nyní vyberte vzorkovací frekvenci při standardním
nastavení je použita hodnota 44,1 kHz, což je ve většině případů postačující.
Je-li k dispozici výše zmiňovaná knihovna LAME_ENC.DLL, můžete vybrat položku
MP3 a nastavit bitrate. Ten totiž velmi významně ovlivňuje výslednou kvalitu
zvuku a rovněž velikost souboru. Pro záznam streamů z internetu je dobrou
volbou hodnota 128 kbps. Tím je konfigurace ukončena a můžete se pustit do
nahrávání. Stisknutím tlačítka se symbolem červeného kolečka a nápisem Start se
začne stream z internetu nahrávat. Prostřednictvím posuvníku v levém spodním
rohu pak lze regulovat úroveň hlasitosti. Stiskem tlačítka Stop se nahrávání
ukončí. Pokud jste nahráli několik písní najednou, je možné, že budete chtít
výsledný záznam rozdělit na několik částí ve formátu MP3. Proto otevřete soubor
s nahrávkou ve vašem oblíbeném programu pro přehrávání hudby, například ve
Windows Media Playeru. U každé písně v nahrávce si poznamenejte čas jejího
začátku a konce. Potom přejděte zpět do Waverecorderu a zde klepněte do menu
Datei/MP3 schneiden. V dialogovém okně pak vyberte soubor, který budete chtít
rozdělit, zadejte počáteční a koncový čas a konečně klepněte na tlačítko
Schneiden. Ve složce, v níž je původní soubor, se nyní vytvoří nový soubor se
jménem CUT.MP3. Takto vytvořený soubor přejmenujte
podle libosti, např. na -.MP3. Popisovaný postup pak
zopakujte pro každou píseň původní nahrávky. Upozornění: Během nahrávání ve
Waverecorderu se do nahrávky dostanou i všechny ostatní zvuky, například
systémové zvuky Windows. Proto případně nezapomeňte provést před vlastním
nahráváním potřebné úpravy systémových nastavení. Pro nahrávání streamů do
formátu Windows Media existuje podle našeho názoru ještě lepší alternativa. Je
to WM Recorder 10.1, jenž dokáže kromě hudby snímat i video. Utilita se umístí
mezi Windows Media Player a vaše internetové připojení. Tím je umožněno, že
program může "odchytávat" streamy a ukládat je na pevný disk. Ovládání utility
je bohužel poněkud neohrabané. Po jejím spuštění klepněte na tlačítko Browse a
v následujícím políčku na 3. Jakmile se objeví hlášení setup succesfully done,
stiskněte tlačítko Cancel. Nyní uvidíte hlavní okno WM Recorderu. Tlačítkem
Record spustíte nahrávání. Nakonec spusťte ve Windows Media Playeru stream,
jenž chcete nahrávat. Po skončení nahrávání naleznete výsledek v ASF souboru ve
složce C:\Mrecord. Tento soubor pak můžete přehrávat ve Windows Media Playeru.
Pokud byste po ukončení WM Recorderu měli s přehráváním streamů z internetu
problémy, smažte ve Windows Media Playeru všechna nastavení proxy, a to v menu
Nástroje/Možnosti na záložce Síť a v políčku Nastavení serverů proxy pro přenos
datových proudů. Instalační balíček obsahuje demoverzi popisovaného programu, u
níž je délka záznamu omezena na dvě minuty, a dále demoverze programů RM
Recorder, který umožňuje nahrávat streamy ve formátu Real Audio a Video, a
konečně WM VCR, jenž umožňuje načasovat nahrávání podobně jako například u
videa.

3.Ukrývání dat na internetu

Problém: Chtěli byste mít prakticky odkudkoliv, kde se můžete připojit k
internetu, přístup ke svým datům například k zálohám důležitých dokumentů či
třeba k fotografiím z dovolené nebo naskenované sbírce vašich pohlednic apod.
Řešení: Pokud chcete na web umístit svoje soubory tak, abyste k nim mohli pouze
vy a nikdo jiný, máte několik možností. Nejjednodušší variantou se jeví zřízení
e-mailové schránky u libovolného poskytovatele této služby. Svoje soubory si
pak na web nahrajete jednoduše tak, že se přihlásíte do e-mailové schránky,
vytvoříte nový e-mail, v němž neuvedete jméno příjemce, a k němu připojíte vámi
požadované soubory. Takto vytvořený e-mail pak uložíte do složky Koncepty
(někdy nazvané Rozepsané) tuto funkci nabízí prakticky každý poskytovatel
e-mailových schránek zdarma. Prostřednictvím složky Koncepty pak máte k tomuto
e-mailu se všemi potřebnými soubory přístup prakticky odkudkoliv. Jako
alternativu pak můžete použít stejný e-mail, který pošlete sami sobě. V tomto
případě pak budete mít důležité soubory k dispozici hned dvakrát jednou ve
složce Doručená pošta a jednou ve složce Odeslaná pošta. Z jednoho místa je pak
můžete smazat a uvolnit si tak prostor v e-mailové schránce. Výběr
poskytovatele e-mailových schránek byste měli v tomto případě vybírat zvláště s
ohledem na to, jak velkou e-mailovou schránku nabízí, a podle toho, jak velké
mohou být soubory, které se do ní mohou vložit. Ovšem pozor na skutečnost, že u
některých poskytovatelů se e-maily po určité době automaticky odstraňují.
Například u Seznamu (http://www.seznam.cz) si můžete založit schránku o
velikosti až 1 000 MB, bohužel v jednom e-mailu je možné poslat přílohu pouze o
velikosti 2 MB. Na druhou stranu firma Atlas (http://www.atlas.cz) nabízí
schránku o velikosti až 300 MB, ovšem velikost jednoho e-mailu může i s
přílohami činit až 10 MB. Standardně dnes většina firem nabízí ochranu proti
virům a spamu.
Dříve než svá osobní data umístíte někam do webového prostoru, určitě je
doporučujeme zašifrovat. Pro tento účel je jako stvořená zdarma dostupná
utilita Safeguard Private Crypto 2.11.0.5. Po její instalaci označte jeden nebo
několik souborů, které budete chtít zašifrovat, a klepněte na ně pravým
tlačítkem myši. Z kontextového menu pak vyberte položku SafeGuard
PrivateCrypto/Encrypt. V následujícím dialogovém okně zadejte heslo, které by
mělo být minimálně osm znaků dlouhé a nemělo by obsahovat znaky s diakritikou.
Nezapomeňte použít volbu Create self-extracting executive, abyste zašifrovaný
soubor mohli otevřít i na počítačích, na nichž není tento program nainstalován.

4.Sledujte, jaká data vám procházejí kabely

Problém: Chtěli byste vědět, která data putují z vašeho počítače, popřípadě z
vaší sítě ven do internetu. Zajímalo by vás totiž, jaké servery některé vaše
programy kontaktují a jaké informace na ně zasílají.
Řešení: K výše zmíněnému účelu se přímo ideálně hodí zdarma dostupná aplikace
Ethereal 0.10.7 v kombinaci se speciálním ovladačem Winpcap 3.1 Beta 4. Winpcap
se umístí před ovladač síťové karty a protokoluje všechna data, která se
odesílají a přijímají. Ethereal tato data od Winpcapu přejímá a převádí je do
svého uživatelského prostředí. Ethereal pochází ze světa Linuxu, proto je nutné
si na jeho ovládání chvíli zvykat. Po spuštění klepněte do menu Capture/Start.
V následujícím dialogovém okně vyberte v poli Interface síťovou kartu, na níž
chcete provoz sledovat. Pokud má být sledováno telefonické připojení sítě, pak
vyberte položku Generic NdisWan adapter (Windows 2000 a XP), popřípadě položku
PPP Adapter (Windows 98/ME). Budete-li chtít zobrazovat tok dat už během jejich
sledování, pak povolte položku Update list of packets in real time. Pokud má
být v protokolu Etherealu místo jeho IP adresy zobrazováno jméno serveru,
povolte možnost Enable Network name resolution. Profesionálové pak mohou
prostřednictvím tlačítka Capture Filter: omezit sledování pouze na určité
protokoly nebo servery. Pod tlačítkem Help se pak skrývají příkazy, jimiž
můžete vytvořit pravidla pro filtrování. Po stisku tlačítka OK začne sledování
provozu. V hlavním okně Etherealu nyní vidíte tok dat. Ve stavovém okně
programu pak máte možnost sledovat, kolik paketů již utilita zaznamenala.
Stiskem tlačítka Stop tento proces ukončíte. Zaznamenaná data pak můžete přesně
analyzovat. Každá položka v seznamu odpovídá jednomu paketu. Ve sloupci Source
je uvedeno, kdo jej odeslal, ve sloupci Destination je pak uvedeno, komu byl
paket odeslán. Pokud program používáte pouze na jednom počítači, je vždy jedna
z adres ta vaše, například podle následujícího schématu: váš počítač odešle
požadavek na server X. Server X pak zašle do vašeho počítače jím vyžádaná data.
Váš počítač přijetí dat potvrdí a odešle další požadavek. Jestliže na některou
položku v tabulce klepnete, uvidíte ve spodní části okna obsah paketu. Může se
jednat o binární data, například pokud se jedná o obrázek. Nebo může obsahovat
čitelný text, kupříkladu části HTML stránky nebo text e-mailu, který je posílán
nezašifrovaný. Tip: Po označení paketu klepněte do menu Analyze/Follow TCP
Stream, pak uvidíte obsah všech souvisejících paketů přehledně v jednom okně.
Jakmile toto okno zavřete, nezapomeňte v hlavním okně Etherealu klepnout na
tlačítko Clear. V opačném případě zůstane zobrazen pouze obsah souvisejících
paketů a nikoliv všechny zaznamenané pakety. Upozornění: Pakliže utilitu
použijete v lokální síti, uvidíte i pakety, které odcházejí a přicházejí k
ostatním počítačům v síti. Díky této skutečnosti lze Ethereal zneužít i ke
špionáži, konkrétně lze jeho pomocí získat hesla či obsah e-mailů ostatních
uživatelů. Naštěstí zmiňovaná vlastnost funguje pouze v sítích, které jsou
připojeny přes huby. Při použití switchů takové zneužití nehrozí.

5.Používejte svůj počítač jako internetový server

Problém: Většina poskytovatelů připojení k internetu přiděluje dynamickou IP
adresu. Znamená to, že po vytočení telefonního čísla dostane váš počítač
pokaždé jinou IP adresu, pod níž je pak v internetu přístupný. Dokonce i když
je váš počítač připojen dlouhou dobu, zpravidla jej poskytovatel připojení
stejně například po 24 hodinách odpojí. Nové připojení je sice možné, ovšem
nevýhodou je, že se při něm změní IP adresa. Vy byste se chtěli ke svému
počítači připojit odkudkoliv. K tomu účelu však potřebujete pevnou IP adresu.
Řešení: Nevýhodnějším řešením je v tomto případě používání takové služby, která
nabízí dynamické záznamy DNS. Domain Name System (DNS) slouží k tomu, abyste si
nemuseli pamatovat IP adresy, nýbrž aby stačilo pro připojení k danému serveru
napsat do okna internetového prohlížeče jeho doménové jméno. Prohlížeč se DNS
serveru dotazuje na IP adresu, která patří k dané doméně, neboť pouze
prostřednictvím IP adresy může požadovat zaslání dat. Služba dynamické DNS vám
pak poskytne jméno domény, která není přidělena žádné pevné IP adrese. Když se
tedy připojíte k internetu, přihlásí se drobná utilita, kterou na svém počítači
nainstalujete, ke službě DNS a prozradí jí vaši aktuální IP adresu. Pokud se IP
adresa změní, například při novém připojení počítače k internetu, utilita si
této skutečnosti všimne a opět tuto změnu nahlásí službě DNS. Tak je váš
počítač dostupný pod stálým doménovým názvem i tehdy, pokud se jeho IP adresa
mění. Návštěvník, který se bude k vašemu počítači připojovat z internetu, tedy
obdrží chybové hlášení pouze v případě, pokud počítač vypnete nebo pokud
počítač od internetu sami odpojíte. Služeb na bázi dynamických DNS existuje
řada. Kupříkladu na internetové adrese http://www.dyndns.org/services/dyndns
zdarma získáte subdoménu ve tvaru .dyndns.org. K provozování
této služby však ještě potřebujete program, který vaši aktuální IP adresu
přenese k provozovateli DNS serveru. K tomu se hodí například utilita
Win-Connect Beta 6. Tato zdarma dostupná utilita sleduje i telefonická
připojení, která dokáže znovu navázat, pokud bude počítač odpojen. Podobné
nástroje naleznete v přehledu na stránce
http://www.dyndns.org/services/dyndns/clients.html. Ovšem pozor, některé z nich
jsou placené. Pak už je zcela na vás, jak permanentně dostupný počítač využít.
Za předpokladu, že použijete vhodný software, dá se provozovat například jako
webový server, na němž vystavíte svoje internetové stránky. Nebo jej můžete
provozovat jako FTP server opět s pomocí patřičného softwaru. Můžete na něm
zpřístupnit soubory ke stažení každému, nebo soubory chráněné před neoprávněným
stažením heslem určené pouze pro vás nebo pro skupinu uživatelů, kterou si sami
nastavíte. V každém případě nezapomeňte pozorně prostudovat obchodní podmínky,
za jakých je vám připojení k internetu poskytováno je totiž docela možné, že
takové použití vašeho připojení je zakázáno.

6.Zpětné sledování e-mailů

Problém: Chtěli byste se dozvědět, kde sídlí odesílatel e-mailu, který jste
obdrželi a přes kterého poskytovatele připojení do internetu se připojuje? Jste
zvědaví, jaký program pro práci s elektronickou poštou používá? Zjištění těchto
údajů není vůbec složité.
Řešení: V hlavičce každého e-mailu, také nazývané header, se skrývají
informace, o nichž za normálních okolností uživatel nemá vůbec ponětí. Teprve
až zobrazíte zdrojový kód e-mailu, odkryje se vám řada zajímavých informací. V
Outlook Expressu zdrojový kód e-mailu zobrazíte pomocí menu Soubor/Vlastnosti,
pokud klepnete na záložku Podrobnosti a tam stisknete tlačítko Zdroj zprávy. V
řádku X-Mailer pak naleznete informaci o tom, který program pro práci s
elektronickou poštou odesílatel použil. Pokud takový údaj chybí, pak odesílatel
s největší pravděpodobností použil pro práci s elektronickou poštou webové
rozhraní. Jestliže chcete zjistit, kde a přes kterého poskytovatele se
odesílatel připojil k internetu, potřebujete IP adresu, která byla jeho
počítači v čas odesílání zprávy přidělena. Tuto informaci naleznete na
nejspodnějším řádku, kde najdete údaj Received:. Zde je za slovem from uvedena
IP adresa odesílatele e-mailu. Podrobnosti o IP adrese se dají zjistit
prostřednictvím služeb jako je
http://www.webhits.de/english/index.shtml?visualroute.html. Tady stačí do
políčka Enter Host/URL vložit IP adresu a klepnout na tlačítko Start Trace.
Zároveň povolte možnost Show Details. Služba sleduje cestu, kterou musí projít
pakety od výchozího serveru k serveru s námi zadanou IP adresou. Ve sloupci
Network, popřípadě Node name pak vidíte název poskytovatele, jehož odesílatel
pro odesílání e-mailu využívá. Ve sloupci Location je zase uvedena informace o
umístění tohoto poskytovatele. Navíc jsou jednotlivé body trasy paketu
zobrazeny na mapě světa, kterou lze klepnutím levým tlačítkem myši na libovolné
místo zvětšit.

7.Jak získat potvrzení o přečtení e-mailu

Problém: Chtěli byste zjistit, zda vámi odeslaný e-mail příjemci došel a že si
jej skutečně přečetl. Je pravdou, že za normálních okolností sice obdržíte
upozornění o tom, pokud e-mail z důvodu nějaké chyby nedorazí na místo. Ovšem
pokud toto upozornění zachytí kupříkladu filtr proti spamu, nemusíte se o tom,
že zpráva nebyla doručena, vůbec dozvědět.
Řešení: Outlook Express a mnoho dalších programů pro práci s elektronickou
poštou nabízejí možnost vyžádat si u příjemce e-mailu potvrzení o přečtení
zprávy (v menu Nástroje/Možnosti/ záložka Potvrzení). Tato funkce však
zpravidla funguje pouze tehdy, pokud příjemce používá stejný program pro práci
s elektronickou poštou a pokud odeslání potvrzení o přečtení povolí. Daleko
efektivnější je použit k tomuto účelu zřízenou speciální službu. Ta do vašeho
e-mailu vloží odkaz na neviditelný obrázek. Jakmile příjemce takový e-mail
otevře, stáhne jeho program pro práci s elektronickou poštou nepozorovatelně
tento obrázek ze serveru poskytovatele služby. Ta stažení obrázku zaregistruje.
Vzhledem k tomu, že název obrázku je tvořen jednoznačným číslem, může služba
přiřadit tento přístup k obrázku k e-mailu, jímž byl opatřen. V posledním kroku
provozovatel služby odešle odesílateli potvrzení o přečtení. Popisovaná služba
je k dispozici například na internetové adrese http://www.didtheyreadit.com.
Použijete ji tak, že za adresu příjemce doplníte řetězec didtheyreadit.com.
Konkrétně u adresy martin@firma.cz doplníte adresu na
martin@firma.cz.didtheyreadit.com. Díky této formě adresy bude e-mail nejprve
zaslán k provozovateli služby. Ten do e-mailu vloží identifikační obrázek a
pošle jej příjemci. Adresa odesílatele přitom zůstane zachována. Při testování
této služby se bohužel vyskytly problémy s diakritikou, neboť některé znaky
byly nahrazeny symbolem otazníku. Odesílatel skutečně obdržel od služby
Didtheyreadit.com potvrzení o přečtení zprávy. Na druhou stranu příjemce zprávy
odeslání takového potvrzení vůbec nezaregistroval, což lze posuzovat jako zásah
do soukromí. Služba je placená a cena se řídí podle počtu poslaných e-mailů.
Nejmenší balíček v ceně 24,99 USD zahrnuje možnost zaslání 500 e-mailů, které
můžete poslat během tří měsíců. Službu však můžete měsíc testovat zdarma a bez
jakýchkoliv závazků, smíte však poslat maximálně 10 zpráv. Ani tato metoda
zpětného potvrzování e-mailů není vždy spolehlivá. Pokud není příjemce během
čtení zprávy připojen k internetu, nelze obrázek ze serveru načíst a není tedy
možné zaslat potvrzení o přečtení. To samé se stane, pokud příjemce vypne
zobrazení zpráv ve formátu HTML, protože identifikační obrázek je vkládán do
zprávy právě přes tento formát. Vzhledem k tomu, že tuto techniku používají
spammeři, aby zjistili, které e-mailové schránky jsou ještě aktivní, můžeme vám
v tuto chvíli vlastně jenom poradit, abyste zobrazení zpráv ve formátu HTML
nepoužívali. Zobrazování e-mailů v HTML formátu v Outlook Expressu vypnete tak,
že v menu Nástroje/Možnosti na záložce Čtení zatrhnete možnost Číst všechny
zprávy jako prostý text. Tato volba je k dispozici od verze 6 Service Pack 1
(Outlook Express obsažený jako součást Internet Exploreru 6 SP 1). Řada
programů pro práci s elektronickou poštou do e-mailů integruje kromě HTML verze
i verzi textovou, takže se dají bez problémů přečíst. Pouze nelze zobrazit
vložené obrázky a rovněž formátování textu je ztraceno. Pokud e-mail
pocházející z důvěryhodného zdroje nemůžete bez podpory HTML přečíst, nezbývá,
než zobrazení e-mailů ve formátu HTML dočasně povolit. Potvrzení o přečtení
rovněž neobdržíte tehdy, pokud má příjemce zprávy na počítači nainstalovaný
Service Pack 2 pro Windows XP. Tady je v Outlook Expressu k dispozici nová
funkce Blokovat obrázky a další externí obsah v e-mailech ve formátu HTML. Ta
je standardně povolena a najdete ji v menu Nástroje/Možnosti na záložce
Zabezpečení.

8.Anonymní zasílání e-mailů

Problém: Tu a tam byste chtěli poslat nějaký e-mail anonymně například proto,
abyste se nedostali do databáze spammerů. Pro tento účel se sice nabízí možnost
zřízení speciální schránky u nějakého poskytovatele e-mailových schránek,
bohužel anonymita není úplná, neboť v hlavičce každého e-mailu je stejně
uvedena vaše IP adresa.
Řešení: K tomuto účelu můžete použít zdarma dostupnou službu tzv. remailerů.
Remailer převezme váš e-mail a opatří jej svou e-mailovou adresou a svou IP
adresou. Pokud si chcete být svou anonymitou absolutně jisti, můžete použít
několik remailerů za sebou. Poslední remailer v řadě tak nebude mít žádnou
možnost, jak se dostat k vaší pravé e-mailové adrese. Jednu z remailových
služeb můžete nalézt například na internetové adrese
http://mixmaster.autistici.org/cgi-bin/mixemail-user.cgi. Na této stránce
zadáte e-mailovou adresu příjemce, předmět zprávy a text e-mailu. Dále zadáte
počet remailerů, přes které má e-mail projít. Přednastavená hodnota 3
představuje rozumný kompromis mezi bezpečností a rychlostí doručení. Váš e-mail
pak bude mezi jednotlivými remailery předáván šifrovaně. Do políčka From: byste
teoreticky mohli zadat i jakoukoliv smyšlenou adresu. Většina remailerů to však
neumožňuje, proto tam raději nepište vůbec nic. Z rozbalovacího seznamu pak
vyberte konkrétní remailer, přes který se má e-mail zasílat. Počet vybraných
remailerů musí souhlasit s počtem, který je uveden v poli # of Remailers. Při
výběru více remailerů budou ty nadbytečné ignorovány. U každého remaileru je
uveden jeho název a jako třetí údaj doba, po kterou remailer pozdrží odeslání
(což má ještě více zvýšit zabezpečení a anonymitu odesílatele) a předání
e-mailu dalšímu remaileru. Nejspolehlivější remailery (spolehlivost je uvedena
v procentech nejspolehlivější mají 100 %) bývají zpravidla uvedeny v seznamu
remailerů nejvýše. Po napsání textu zprávy e-mail odešlete stiskem tlačítka
Send Anonymous Mail a po několika sekundách nebo i minutách (buďte trpěliví!)
se vám objeví potvrzení o odeslání e-mailu. Nakonec musíme připomenout, že
absolutní jistota, že e-mail skutečně dojde na místo určení, samozřejmě
neexistuje.

9.Anonymní surfování na webu

Problém: Chtěli byste některé internetové stránky prohlížet anonymně. Jinými
slovy nechcete, aby se webový server dozvěděl vaši IP adresu a rovněž nechcete,
aby si ji případně poznamenal. Z IP adresy se totiž dá zpětně zjistit, z jakého
státu nebo dokonce z jakého města jste se k internetu připojovali.
Řešení: Na internetu existuje celá řada skutečně anonymních proxyserverů. Ty
převezmou URL adresu z vašeho prohlížeče, vyšlou požadavek opatřený svojí IP
adresou na požadovaný WWW server a požadovaná data z webového serveru zase
předají zpět na váš počítač. Vy sami se o prodloužení cesty vašich paketů přes
nějaký proxyserver ani nedozvíte. Na druhou stranu je pravda, že řada
proxyserverů je skutečně velmi pomalá, což se při surfování samozřejmě projeví.
Dalším problémem je skutečnost, že při vyhledávání proxyserverů na internetu
můžete narazit na takové, které jsou přístupné komukoliv pouze proto, že jsou
špatně nakonfigurovány. U takového proxyserveru existuje nebezpečí, že vede
záznamy o tom, kdo a kdy na něj přistupoval. Tím se hledaná anonymita surfování
samozřejmě narušuje.
Proto byste měli používat pouze proxyservery, které jsou pro anonymní surfování
skutečně určeny a u nichž si můžeme být jisti, že si nevedou žádné záznamy o
přístupu. Takovým příkladem může být služba JAP. Pro její použití je třeba
nainstalovat software JAP 00.02.004. Průvodce programem nakonfiguruje vámi
používaný prohlížeč tak, že se můžete pomocí JAPu připojit na internet. Pokud
JAP nerozpozná, jaký prohlížeč používáte (je to kupříkladu případ Firefoxu),
pak je nutné zadat konfiguraci proxyserveru ručně jméno serveru je 127.0.0.1 a
port 4001.
Velmi nepohodlné je, že po ukončení JAPu musíte údaje pro nastavení proxy ručně
odstranit, popřípadě spustit utilitu Automatically Configure the Browser a zde
klepnout na tlačítko Restore Configuration. V opačném případě prohlížeč zkouší
získávat data přes JAP, což končí chybovým hlášením.