Hlavní navigace

Cheetah CD Burner - Vypalování jednoduše a zadarmo!(CD)

1. 9. 2005

Sdílet

Po prázdninové přestávce vás opět vítám u dalšího Rychlokurzu tentokrát na témavypalujeme snadno a rychle. Než se pustíte do instalace, uložte si rozdělanou práci a spuštěné prog...
Po prázdninové přestávce vás opět vítám u dalšího Rychlokurzu tentokrát na téma
vypalujeme snadno a rychle. Než se pustíte do instalace, uložte si rozdělanou
práci a spuštěné programy ukončete. Posledním krokem instalace je totiž restart
a mohli byste přijít o rozpracovanou úlohu. Začněme ale krokem prvním, a tím je
spuštění instalačního souboru. Dále jen zkratkovitě: [Next >] > souhlas s
licencí [Yes] > zvolit instalační adresář [Next >] > [Finish]. Následuje fáze
kopírování souborů, která končí výzvou k již zmíněnému restartu.
Po spuštění programu se zaregistrujete číslem 0192837465. Z uvítací obrazovky
se v několika krocích dozvíte, jak jednoduché je CD vypálit (takový ještě
rychlejší Rychlokurz). Rozhraní aplikace je velice jednoduché je to vlastně
lišta ikonek, kde určíte CO budete dělat, na ploše pod ní pak označíte s ČÍM
budete pracovat.

Kopírujeme CD
Začněme tou jednodušší variantou kopírováním CD. Máte před sebou své oblíbené
cédéčko a chcete si vytvořit jeho záložní kopii (jakýkoli jiný důvod by byl
nelegální). Klikněte na tlačítko Start a z nabídky vyberte buď Copy an Audio CD
(pokud kopírované CD obsahuje písničky) nebo Copy a Data CD (pokud jde o datové
CD).
Po volbě typu kopírování se v hlavní oblasti objeví okno s nastavením. Zde
určíte, z jaké mechaniky budete číst (Source drive:) a na které budete
vypalovat (Destination Drive:). Máte-li pouze jednu, pak v obou polích
nastavíte tutéž jednotku. V sekci [Settings] lze nastavit rychlost vypalování
(Destination Speed:) a pomocný adresář, v němž se bude vytvářet obraz CD
(musíte mít k dispozici dostatek volného místa na disku maximálně bude potřeba
800 MB). Ještě poznámku k rychlosti vypalování: čím vyšší rychlost vypalování
zvolíte, tím kratší dobu bude celý proces trvat, ale při vypalování vyššími
rychlostmi může nastat problém vypálené CD přečíst ve starších mechanikách.
Proto se hlavně pro audio CD, které budete chtít přehrávat třeba ve vašem
starém discmanu doporučuje nastavit rychlost vypalování na nizší hodnotu
(osobně používám 4x). Důležité je také zkontrolovat, pro jakou rychlost je
vypalovací médium certifikováno. Pokud použijete rychlost vyšší, hrozí vám, že
vypalování skončí chybou a CD bude nečitelné (a budete mít další podložku pod
kafe).
Máte-li vše nastaveno, spusťte kopírování kliknutím na tlačítko Copy CD. Vaše
CD se začne načítat a data se budou ukládat do pomocného adresáře. Po
kompletním načtení Cheetah Burner vysune kopírované CD a vyzve vás ke vložení
prázdného média. Vložte je a stiskněte [OK]. Nyní již následuje fáze vypalování
a pokud vše proběhne hladce, na konci obdržíte krásnou kopii vašeho
originálního CD. Jen pozor! Některá CD mají implementovánu ochranu proti
kopírování, v takovém případě nebude výsledné CD funkční.

Vytváříme nové CD
Postup vytváření nového CD se lehce liší podle toho, zda chceme vytvořit datové
cédéčko (tedy umístit na ně soubory a adresáře jako na pevném disku), nebo zda
chceme vytvořit audio CD (tedy disk s písničkami, přehratelný v různých
discmanech a hi-fi věžích). Klikněte tedy na ikonu Start a zvolte buď Data CD
Burner nebo Audio CD Burner. V hlavní oblasti se otevřou dvě okna. Okno vpravo
ukazuje váš pevný disk, okno vlevo pak reprezentuje vytvářené cédéčko. Úplně
dole je zobrazen žlutý pruh, který ukazuje úroveň zaplnění vyvářeného CD. Pokud
se ve stavovém řádku pod ním zobrazí nápis Exceeded the Maximum Disc Capacity,
znamená to, že jste do vytvářeného CD umístili příliš mnoho dat a je nutné z
něj některé soubory či písničky odstranit.
Jak tedy vytvářené CD naplnit? Jednoduše si v pravém okně najděte soubor či
adresář, který chcete vypálit, a přetáhnete ho do levého okna. Pokud vytváříte
audio CD, nemůžete na ně uložit cokoli jen soubory s příponami MP3, MP2, WMA,
WAV, AVI a OGG. Pokud naopak potřebujete cokoli odebrat, stačí soubor v levém
okně označit a stisknout tlačítko Remove (nebo klávesu [Delete]). Soubor se tím
pouze odstraní ze seznamu k vypálení, na vašem disku zůstane.
Řekněme, že jste do levého okna dali vše, co na nově vytvářeném cédéčku chcete
mít. V horním řádku levého okna tedy ještě nastavte název CD (Volume ID:),
mechaniku, v níž budete vypalovat (Drive:) a rychlost vypalování (Write
Speed:). Pak už stačí jen kliknout na tlačítko Burn Disk a vypalování začne.

Práce s obrazem CD
Obraz CD je vlastně obsah CD přenesený do jednoho souboru. K čemu slouží? Třeba
jako záloha. Díky programům jako Daemon Tools či Alcohol může rovněž fungovat
jako virtuální médium nikdy se nepoškrábe a je podstatně rychlejší než skutečné
CD. Jak však takový obraz vytvoříme?
Klikněte na tlačítko Start a vyberte volbu Create ISO File (vytvořit soubor
ISO, což je standardní formát pro uložení obrazů). Otevřou se před vámi opět
dvě okna: pravé s obsahem vašeho pevného disku a levé, do něhož umístíte
vybrané soubory a adresáře. Přesun souborů opět probíhá metodou drag&drop.
Jde prakticky o totožný postup jako při vytváření datového CD, pouze při
kliknutí na ikonu Create ISO budete vyzváni k zadání jména a cílového umístění
vytvářeného obrazu. Jak jsem se již zmiňoval, s obrazem můžeme dále pracovat.
Budete-li jej potřebovat vypálit na skutečné CD, stačí vybrat Start > Burn ISO
File. V dialogu pak přes tlačítko [Browse] zvolíte požadovaný soubor ISO,
nastavíte mechaniku a rychlost vypalování a stiskněte tlačítko Burn Disc.

Další akce
Používáte-li přepisovatelná média, tedy CD-RW, na která lze data vypálit
vícekrát, pak se vám bude jistě hodit volba pod tlačítkem Start > Erase Disc
(Vymazat disk). Vložíte CD-RW, vyberte mechaniku a stisknete tlačítko Erase.
Pokud byste chtěli převést písničky ze svého oblíbeného audio CD do formátu
MP3, pak klikněte na Start > Audio CD Ripper. V hlavní oblasti se zobrazí
seznam písniček z cédéčka a dokáže-li je program identifikovat v internetové
databázi hudebních CD, pak se objeví i interpret, název alba a názvy
jednotlivých skladeb. Kliknutím na tlačítko Extract Audio spustíte proces
extrahování písní z CD a jejich převedení do formátu MP3. Budete dotázáni jen
na to, kam výsledné empétrojky uložit. Přesnější nastavení kvality výsledných
MP3 provedete přes tlačítko , zde zvolíte datový tok (bitrate), jenž určuje
výslednou kvalitu zvuku. Čím vyšší hodnota, tím lepší zvuk, ale samozřejmě i
větší výsledný soubor. Já osobně zpravidla nastavuji bitrate na 192 Kb/s.

Závěr
Složité programy nemusejí být to "pravé ořechové" pro uživatele, který chce
prostě "jen" vypálit cédéčko. V takovém případě bych doporučil právě Cheetah CD
Burner. Je jednoduchý a přehledný, v neposlední řadě je pro čtenáře PC WORLDu
zdarma. Tak proč hledat jinde?