Hlavní navigace

Chcete telefonovat po internetu?

1. 9. 2004

Sdílet

V následujícím článku se dozvíte, proč může IP telefonie přinášet některévýhody, za jakých podmínek je pro vás vhodná, co vám přinese a zda se vám rozhodnutí telefonovat po in...
V následujícím článku se dozvíte, proč může IP telefonie přinášet některé
výhody, za jakých podmínek je pro vás vhodná, co vám přinese a zda se vám
rozhodnutí telefonovat po internetu může finančně vyplatit.

Přenášení hlasu na bázi internetového protokolu IP (tedy VoIP) není ničím
zásadně novým (myšleno v horizontu například posledního roku). Řešení postavená
na tomto principu již dnes využívá řada společností, jež zavedly kompletní
telefonní přenos do této podoby, avšak služby jimi zvolené nepředstavují v
zásadě nic použitelného pro běžného, koncového uživatele. Vedle těchto
"velkých" implementací však existují cesty, jimiž se může ubírat právě i méně
náročný uživatel internetové přípojky. V následujícím textu najdou informaci
právě zástupci této internetové komunity: popíšeme si způsoby, jak IP telefonii
vyzkoušet, řekneme si, co dokáže, a zhodnotíme praktickou použitelnost v
"ostrém" provozu.

Proměny putování hlasu
Realizace telefonních hovorů pomocí přenosu prostřednictvím IP sítí (na velké
vzdálenosti typicky internetem), již budeme pro zjednodušení označovat jako
internetová telefonie, je prozatímním vyvrcholením vývoje této služby, běžně
dostupné koncovým uživatelům za zajímavých cenových podmínek. Přestože od dob,
kdy pánové Bell a Gray podávali své patentové přihlášky na telefon (mimochodem,
druhý jmenovaný se zpozdil jen o několik hodin), uběhlo již 128 let a vývoj se
ubíral roztodivnými cestami, pro správné pochopení výhod internetové
technologie nám opět bude stačit zjednodušení - rozdělíme si proměny
telefonních přenosů do tří fází a objasníme si, proč nám "internetová" forma
může přinést mimo jiné výrazné zlevnění.
Po velmi dlouhé období od samotného vynálezu až do zhruba 50. let minulého
století se princip propojování telefonních hovorů v zásadě nezměnil. Jakmile
účastníci hovoru použili telefonní přístroj, bylo zajištěno nejdříve sestavení
komunikační trasy, a to pomocí postupného přepojování na všech mezilehlých
ústřednách. Výsledkem byl tedy v podstatě přímočarý elektrický spoj, jenž nesl
signál obsahující vlastní hovor, a tomuto principu propojování dodnes říkáme
komutovaná linka. Z hlediska srovnání s dalšími fázemi vývoje telefonie je
klíčová především skutečnost, že sestavením a využitím trasy pro probíhající
hovor jsou všechny fyzické linky dočasně "okupovány" a nelze je využít pro
přenos jiný - zkrátka jsou dočasně "vaše" a nikdo si je nemůže v tu chvíli také
vypůjčit. Důsledky tohoto mechanismu zažíváme dodnes: připojíte-li se dial-upem
k internetu, nemůžete volat (a naopak), linka je drahá (nelze ji sdílet a dělit
se o náklady) a počítají se vám impulsy. Na druhou stranu, je-li zrovna linka
"vaše", máte ji k dispozici v celé kapacitě. Popsaný postup je označován
příznačně jako přepínání okruhů (circuit switching).
Tento mechanismus byl samozřejmě velmi nevýhodný především při volání
"meziměsto", neboť vybudovat obrovské kapacity na pokrytí nároků mezi
metropolemi s dodržením pravidla "jeden hovor - jedna linka" se stávalo nejen
neúnosně drahé, ale postupně i nereálné. Proto byl již v průběhu 30. let
minulého století zaveden do praxe další převratný postup, označovaný jako
frekvenční multiplex. Jeho princip nyní není důležitý, podstatný je ale fakt,
že důsledkem bylo využití jednoho fyzického vedení mezi ústřednami pro více
hovorů najednou, neboť onen multiplex uměl do drátu "namačkat" více paralelních
hovorů. Výše zmíněné omezení komutovaných linek však zůstalo - stále jste při
hovoru blokovali linku, přestože byla přenášena mnohem rafinovanějším a
úspornějším způsobem.
Přibližně před 50 lety začala druhá zásadní fáze vývoje telefonie, kterou
můžeme označit jako digitalizace. Důvodem byl opět problém spojení mezi
ústřednami, neboť klasický formát přenosu i s využitím multiplexu byl blízko
svému limitu a prostě to tak dále nešlo. Ačkoliv samotná problematika
digitalizace je velmi zajímavá a její zavedení je obrovským přínosem, jeden
zásadní problém tím vyřešen nebyl. Ačkoliv hovory jsou přenášeny ve zcela
odlišné formě, dovolující zvýšení kvality či rychlosti, podstatné je, že se
stále jedná o přepojování okruhů, byť digitálních. Ačkoliv za 50 let
digitalizace dorazila k poměrně dokonalé formě např. v podobě ISDN a vše vede
až domů k uživateli, stále při realizaci hovoru blokujeme celý okruh a nikoho
dalšího do něj nepustíme. Nenechte se mást tím, že služba EuroISDN dovoluje
zároveň telefonovat a stahovat data: to je jen "finta", neboť jsou k vám
zavedeny kanály dva (díky digitalizaci po jednom drátu), a je to totéž, jako
byste měli dva staré, tradiční dráty pro dva telefony. Koneckonců spolehlivě to
poznáte při vyúčtování - každý kanál se tarifikuje zvlášť a hádejte proč:
správně, jsou to dva nezávislé přepojované okruhy, jež po dobu spojení máte jen
pro sebe. Nesejde na tom, že jsou digitální.

Co řeší IP telefonie
Teprve více než sto let po vzniku telefonu se začala připravovat živná půda pro
revoluci, jež by mohla zlomit dodnes platící dogma "jeden hovor - jeden
přepínaný okruh". Rozvoj internetu je totiž zároveň rozvojem přenosu dat
poněkud odlišným způsobem, než ono spojování okruhů. Principem, díky němuž mimo
jiné ve výsledku mohl internet masově prorazit, je sice také sdílení linek,
avšak pomocí přepínání paketů (packet switching), což si samozřejmě vysvětlíme.
Představte si, že dřívější propojení ústředen je nahrazeno něčím, co připomíná
řečiště, jen s tím rozdílem, že máme dvě koryta - v jednom plyne říční proud
tam, v druhém zase zpět. Pokud někdo zahájí telefonní hovor, ústředna přijme
žádost o telefonování, avšak nepřepne směrem k další ústředně celý okruh a
neobsadí celý kanál, ale stane se něco jiného: pomocí signalizace dá protější
ústředně najevo, komu že voláme, ten se prostřednictvím "zvednutí" připraví, a
pak začne něco na první pohled podivného. Náš odchozí hovor je na ústředně
postupně "rozsekán" na malé kousíčky, zvané pakety, vrhán do plynoucího
řečiště, na druhé straně skládán protější ústřednou a předáván příjemci v
očekávané podobě. Protože řečiště plyne bleskurychle a sekání i skládání paketů
trvá zlomky vteřin, prostě normálně telefonujeme. Zásadní principiální výhodou
je tedy to, že plynoucí řečiště lze paralelně využívat pro mnoho hovorů bez
toho, abyste si jakoukoliv linku či okruh blokovali pro sebe. Telefonuje-li
někdo další, ústředna prostě hrne jeho pakety také do společného řečiště,
desítky či stovky hovorů se takto bez potíží míchají a na druhé straně jsou
díky jednoznačné identifikaci správně vyloveny a sestaveny. A protože klíčovým
řešením pro popsaný způsob dopravy je síťový protokol IP, je jméno tohoto
postupu nasnadě.

Realita a klíčové výhody
Velmi zajímavé jsou pak důsledky praktické, které následně využijeme. Výše
popsané "paketové řečiště" dnes totiž nemusí začínat mezi ústřednami, ale u vás
doma, a to díky zlepšujícím se možnostem internetového připojení. Od vás poteče
pomocí protokolu IP váš hovor stejně jako třeba e-mailová pošta či webové
stránky, dále se bude mísit s ostatními daty (to jak se u vašeho poskytovatele
internetového připojení proudy propojují a promíchávají) a na druhé straně u
příjemce je zase vše sestaveno a přijato. Pro telefonování vám tedy v ideálním
případě stačí internetová konektivita a nepotřebujete komutovanou linku! Pojato
prakticky, ideální je např. internetová přípojka pomocí kabelového rozvodu,
neboť k vám tímto internet proudí zcela nezávisle na klasických telefonních
linkách a nejste omezování tarifikací tradičních telekomunikačních operátorů.
Ale finančně výhodné může být nasazení i v kombinovaném prostředí. Zde je
dobrým příkladem tuzemská podoba služby ADSL: při jejím využívání sice platíte
paušální poplatek za telefonní přípojku, avšak na telefonování samotné již
můžete používat "IP řečiště" pomocí ADSL, tedy internet. Součet paušální platby
za ADSL a jinak nevyužitou telefonní přípojku nebude tak vysoký, jako kdybyste
místo toho všechny hovory realizovali klasicky (obzvláště, pokud jste čilejší
telefonující). Na druhou stranu, nesmyslným nápadem je třeba využívat IP
telefonii přes ISDN přípojku, protože připojení k internetu je tarifikováno jen
nepatrně výhodněji než samotný telefonní hovor a v podstatě se to nevyplatí
právě díky malému rozdílu v platbě za tyto dva odlišné způsoby přenosu.
Vzpomínáte, čím to je? Ano, i ISDN přepojuje okruhy... Maximální výhody IP
telefonie tedy vyniknou, pokud máte internetové připojení co možná nejvíce
nezávislé na klasickém telefonním vedení a v ideálním případě platíte paušální
platbou bez ohledu na množství přenesených dat.
Samozřejmě, že v některých ohledech je realita komplikovanější. Pokud
telefonujete pomocí klasických linek a telefonní stanice od operátora,
používáte třeba takovou samozřejmost, jakou je telefonní číslo. Jenže to nemusí
být v případě IP telefonie vždy tak jednoduché. Pokud větší firmě někdo zajistí
celou IP strukturu, tak mu dodá telefonní ústředny, čísla i propojení do
ostatních sítí. Jenže co domácí uživatel? Je tedy třeba vyřešit otázku
vyhledání a připojení vašeho protějšku a také vy jako uživatelé IP telefonie se
musíte rozhodnout, zda "budete vidět" i z ostatních klasických sítí, jinými
slovy, zda bude možné vám zavolat třeba z telefonní budky. Kdo dokáže toto
zařídit, si řekneme dále.

Telefonujeme po internetu
V předchozích odstavcích jsme si popsali přiměřené teoretické základy a
především dospěli k závěrům, proč může být IP telefonie i pro vás zajímavou
službou. Nyní se zaměříme na praktické postupy a ukážeme si názorně, jak celou
věc zařídit. V závislosti na možnostech a ceně takovýchto služeb si představíme
typické varianty, abyste rozpoznali jejich výhody a mohli se pro tu či onu
zodpovědně rozhodnout. Ještě než se pustíte do podrobného studia, rádi bychom
předešli případnému zklamání: pokud budete chtít službu kvalitní a univerzálně
využitelnou, připravte se, že to bude stát peníze. Ale ušetřit rozhodně můžete,
a to velmi výrazně.

Základní předpoklady: připojení
Než zahájíte jakékoliv praktické pokusy, je samozřejmě nutné připravit výchozí
podmínky. Protože se jedná o telefonii internetovou, pochopitelně začneme od
připojení k internetu. Jeho charakter je pro vaše další možnosti zcela
určující, a protože pojem "broadband" či širokopásmové připojení do domácnosti
je v tuzemsku stále spíše sci-fi, budou možná tyto řádky neradostné. Leč
nebudeme si nic nalhávat.
Pro koncového domácího uživatele je jednou z nejlepších variant připojení
kabelovým internetem. Technické možnosti jsou velmi dobré, šířka pásma celkem
vyhovující a spolehlivost také není k zahození. Ohledně výsledné ceny je
klíčový fakt, že kabelový rozvod je komunikační trasou, jež nepodléhá správě
telekomunikačního operátora, takže pouze platíte paušální poplatek
poskytovateli internetového připojení. Z technického pohledu je důležitý ještě
jeden aspekt: vlastnictví pevné veřejné IP (síťové) adresy, aby vás bylo možno
z jiných sítí přímo "adresovat", tedy v podstatě zaměřit a oslovit.
Přestože ADSL představuje v našich poměrech jednu z nejlepších variant domácího
internetového připojení (což je smutné), nemusí vždy vyhovět požadavkům na IP
telefonii. Obecně je tato technologie slušně využitelná, avšak díky vysokému
poměru agregace (tedy sdílení pásma mnoha uživateli) se v období špiček může
telefonování stát zhola nemožným. Pokud však nevyžadujete bezprostřední
dostupnost naprosto kdykoliv a odložení hovoru kvůli přetížení na jiný čas vás
netrápí, pak při "domácím" nasazení nemusíte mít potíže. Z hlediska finančního
je zde mírnou nevýhodou nutná paušální platba za telefonní přípojku, bez níž
ADSL nemůže být přivedeno, avšak pokud jste tak jako tak na tyto podmínky
přistoupili kvůli internetové konektivitě, IP telefonie vám může přinést v
zásadě jen úspory. I zde je potřeba si dát pozor na přidělení veřejné IP
adresy, aby vás bylo možné lokalizovat.
Složitější situace je již v oblasti bezdrátových spojení, jež jsou většinou
zatíženy poměrně nízkou spolehlivostí přenosu a velmi proměnlivou propustností.
Pokud disponujete některým z komerčních bezdrátových připojení, pak je IP
telefonie velmi dobře možná při dostatečné šířce pásma (přibližně se řiďte
srovnáním s kapacitou ADSL či kabelového internetu). V případě použití Wi-Fi
jsou potíže dány nepředvídatelnými možnostmi přípojných bodů podle množství
zrovna připojených klientů. Pokud tento typ komunikace využíváte při přístupu k
internetu z domova, velmi záleží na tom, co vám poskytovatel nabízí a garantuje.
Bohužel do oblasti na hranici praktické použitelnosti musíme odsoudit připojení
pomocí dial-upu či ISDN linky. Takto nekompromisní bychom nemuseli být ani tak
z důvodu kapacity (koneckonců VoIP poskytovatelé se dušují, že šířka pásma je
dostačující), neboť při vrcholném vypětí by kapacita mohla vyhovět, ale spíše
proto, že součet všech nepříznivých aspektů je příliš vysoký: nespolehlivé
připojení, proměnlivá a malá šířka pásma, a hlavně velmi nevýhodná tarifikace
použití linky. Bohužel o nic lépe na tom není ani řešení internetového přístupu
pomocí datových toků v síti mobilních operátorů, neboť třeba GPRS je sice možné
využívat za paušální platbu, ale malá a nespolehlivá šířka pásma tuto
technologii prakticky vylučuje ze hry.

Základní předpoklady: software a hardware
Jak jste jistě sami odhadli, kromě internetového pripojení bude ještě potřeba
cosi, co nahradí poslední článek řetězce: telefonní přístroj. Ačkoliv to vypadá
banálně, je zde několik možností, podle míry požadovaného komfortu.
Samozřejmostí je počítač třídy PC s operačním systémem, pokud používáte
Windows, stačí vám i verze 98 a pochopitelně cokoliv novějšího. Z hardwaru dále
budete potřebovat zvukovou kartu, která nemusí být rozhodně drahá, neboť
telefonování má nesrovnatelně nižší nároky na kvalitu než třeba poslech hudby.
Pro vstup a výstup zvukových signálů pochopitelně také potřebujete sluchátka s
mikrofonem, pro hlasitý poslech pak třeba malé reproduktory, jež opět nemusí
patřit k nejdražším.
Jsou-li vaše nároky na komfort při telefonování vyšší nebo jste prostě zvyklí
na telefonní sluchátko, není velkým problémem zakoupit "napodobeninu" telefonu,
ovšem s připojením typicky přes USB port. Pokud upřednostňujete tuto variantu,
připravte si nějakou tu tisícikorunu navíc. Protože nepředpokládáme, že budete
vyžadovat maximální luxus, pojednání o "pravých" IP telefonech, jejichž cena
začíná na mnoha tisících korun, odložíme jako irelevantní.
Posledním kamínkem v mozaice je potřebné softwarové vybavení. Podle typu
služby, kterou si vyberete, pak typicky využijete odpovídající softwarové
vybavení - tyto podrobnosti budou samozřejmě probrány v následujících
odstavcích.

Telefonujeme: v zajetí internetu
Jako první si popíšeme variantu využití IP telefonie, vázanou zcela na použití
internetové sítě, a to na obou komunikujících stranách. U tohoto jednoduššího
řešení je samozřejmě nevýhodou fakt, že se nedovoláte do ostatních běžných sítí
a naopak nikdo z těchto sítí se nedovolá vám. Protože však rozšíření PC a
potřebného softwaru je značné, je tato varianta v mnoha případech vyhovující.
Jejím klíčovým aspektem je totiž cena: typicky je zdarma.
Kromě výše uvedených obecných požadavků budete potřebovat vlastně už jen
odpovídající software. Volba nebude zřejmě nijak složitá když uvedeme, že
funkcí základní IP telefonie jsou vybaveny běžné klientské aplikace služeb IM
(Instant Messaging), resp. chatovací programy. Z hlediska popularity a
univerzálnosti nasazení tak připadá v úvahu třeba ICQ, na jehož příkladu si
postup objasníme.
Služba a aplikace ICQ nabízí jako volitelnou součást ICQphone. Na příkladu této
funkce je názorně vidět praktický rozdíl mezi hlasovou komunikací "v zajetí
internetu" a možností hovořit s celým zbytkem světa. Pokud zůstanete u varianty
volání mezi počítači (v řeči ICQ to je "PC to PC", je vše bezplatné a pouze
využíváte své internetové konektivity. Pokud máte zájem o propojení s okolními
tradičními sítěmi, musíte projít přes určitou "bránu", a to už něco stojí -
program vás přenese do okna ICQphone Client a pokud máte účet a kredit, lze
telefonovat přímo na telefonní číslo. Protože nám nyní jde především o první
variantu, najdete ve vloženém rámečku podrobný návod, jak propojení s jiným
uživatelem ICQ realizovat.
V souvislosti s přímým telefonováním je potřeba upozornit na některá zásadní
úskalí. Pokud navazujete a provádíte internetové spojení mezi klienty ICQ,
jehož prostřednictvím se hovor přenáší, s větší či menší pravděpodobností
narazíte na potíže s překladem IP adres a ochranou pomocí firewallů. Problém s
překladem (službou NAT) může nastat tehdy, pokud váš počítač není přímo
vystaven do internetu, což je bohužel ve většině případů splněno. Možností
řešení je několik a závisí na typu připojení. Pokud spouštíte ICQ ve větší
lokální síti (škola, zaměstnání), informujte správce sítě, neboť on je schopen
nastavit rozhraní mezi internetem a vaším počítačem tak, aby vše pracovalo.
Jste-li doma a připojujete se sami přímo k poskytovateli, pak se u něj
informujte a vězte, že zásadním řešením je získání veřejné IP adresy pro váš
počítač. Nebývá to technický problém, ani příliš finančně náročná služba a v
budoucnu to můžete ocenit i v jiných situacích. Na druhou stranu nezapomeňte po
získání veřejné adresy bezpodmínečně zprovoznit alespoň personální firewall,
neboť jinak jde o holý hazard.
S ochranou pomocí firewallu souvisí druhé úskalí použití přímého telefonování -
ochranu vašeho počítače či sítě je samozřejmě potřeba pootevřít tak, aby výzvy
k IP telefonii mohly být od protějšků doručeny na váš počítač a naopak.
Protokoly pro telefonii nepatří k nejjednodušším, takže pokud si nejste jisti,
požádejte o radu či asistenci zkušenějšího uživatele. Ve vloženém článku opět
najdete ukázku příslušného nastavení.
Pokud se rozhodnete IP telefonii zprovoznit a máte k dispozici více propojených
počítačů, zkuste si nejdříve komunikaci v lokálním síťovém segmentu. Zjistíte
tak, zda je samotná funkcionalita aplikací v pořádku a budete moci pokračovat s
připojováním přes službu NAT a firewall.

Telefonujeme: plnohodnotně a svobodně
Pravou IP telefonii, jejíž implementaci lze považovat ve srovnání s
telefonováním prostřednictvím klasických či mobilních operátorů za
plnohodnotnou, si jen stěží dovedeme představit bez veřejně "viditelného"
telefonního čísla. Jinými slovy, budete potřebovat službu zprostředkovatele,
jenž uchopí vaše volání a "prostrčí" je do ostatních telefonních sítí nebo
naopak přijme příchozí volání na vám přidělené "IP telefonní číslo" a z veřejné
sítě je nasměruje na váš počítač. Poskytovatelé těchto služeb se v zásadě z
pohledu běžného uživatele tváří jako normální operátoři: přidělují telefonní
čísla a stanovují poplatky za aktivaci linky a volání do různých sítí. Ihned
zpočátku je třeba říci, že typický poplatek pro volání ve "vlastní síti", tedy
mezi PC uživatelů u stejného poskytovatele, je nulový. Ano, voláte zdarma! A
právě poskytovatel této služby je navíc tím, kdo vám dodá instalaci klientské
aplikace pro technickou realizaci telefonování. Protože v tuzemsku není nabídka
těchto služeb příliš početná, seznámíme se s konkrétními aspekty u obou
existujících a reálně fungujících poskytovatelů.

Fayn
(http.//www.fayn.cz) Společnost tohoto jména představuje špičkového dodavatele
IP telefonických služeb nejen pro koncové uživatele, a tomu odpovídá i podpora,
jíž se dočkáte na internetových stránkách. Informace jsou dostupné v českém
jazyce, a to včetně potřebného softwaru a dokumentace. Z hlediska funkcionality
vám Fayn nabízí vše, co u nekomerční služby chybí: přidělení běžně
dosažitelného telefonního čísla a možnost volání prakticky do všech pevných i
mobilních sítí po světě. Z hlediska cenového jde o velmi zajímavou a výhodnou
variantu ve srovnání s klasickým telefonním hovorným, a jak bylo naznačeno
výše, pokud vaše spojení neopustí internet (tedy varianta PC to PC), je hovor
zdarma. Samotné zprovoznění služby je vázáno na základní platbu a následné
obdržení startovacího balíčku. Ten zahrnuje minimálně potřebný software (bude o
něm ještě řeč) a připojovací kód, případně v dalších variantách telefonní
přístroj s USB rozhraním či v nejlepším případě plnohodnotný IP telefon, takže
lze komunikovat i nezávisle na PC.
Na stránkách poskytovatele naleznete také přímo ke stažení zajímavý a potřebný
software. Základem komunikace je aplikace Fayn PC Phone (momentálně ve verzi
2.0), jež pracuje v podstatě jako virtuální telefonní přístroj a dokáže
samozřejmě komunikovat s připojeným USB telefonem. Další zajímavou pomůckou je
Link Quality Monitor, pomocí nějž můžete ještě předtím, než cokoliv objednáte
či zaplatíte, vyzkoušet průchodnost vaší linky a kvalitu spojení. V případě
nutnosti překlenout obtíže s firewallem či překladem adres v lokální síti je k
dispozici H.323 router, a to jak pro Windows, tak pro Linux. Ukázky práce s
aplikacemi naleznete ve vloženém článku.

SoftPHONE
(www.softphone.cz) Společnost tohoto jména se na rozdíl od předchozí etablovala
na českém trhu relativně nedávno. I její internetové stránky nabízejí kompletní
informační servis v češtině, včetně nejdůležitějších manuálů a návodů pro
instalaci používaného software. Operátor vám nabízí prakticky stejnou
funkcionalitu jako výše uvedený konkurent, takže můžete obdržet veřejně
dostupné telefonní číslo, propojeni budete prakticky do všech potřebných sítí
po světě a nerozhoduje, zda jde o pevnou či mobilní konektivitu. I v tomto
případě jde samozřejmě o velmi zajímavou cenovou alternativu: SoftPHONE jde
trošku "tradičnější" cestou, tedy nabízí několik tarifů, jež jsou odlišeny výší
měsíčního paušálního poplatku (od 0 po 750 Kč) a odpovídající nabídkou volných
minut a ceny tarifů. I zde jde prakticky ve všech položkách o velmi úspornou
variantu, v případě přímočarého internetového volání pak máte možnost
komunikovat zdarma (i když ne v každé situaci, v závislosti na tarifu).
Chcete-li službu využít, máte možnost začít bezplatnou registrací a spuštěním
zkušební fáze. V rámci této "přípravky" obdržíte provizorní telefonní číslo pro
volání v síti poskytovatele a 20minutový volný kredit, navíc také možnost
otestovat trpělivost linky podpory na časově neomezeném čísle. Pokud budete
spokojeni s výkonností, nezbývá, než poprvé zaplatit, obdržet veřejně dostupné
telefonní číslo a případně si dokoupit v internetovém obchůdku alespoň USB
telefon.
I SoftPHONE využívá pro volání z klientského počítače vlastní software s názvem
X-Lite, který je možno stáhnout zdarma, ovšem až po první registraci. Testovací
software či něco obdobného na stránkách k dispozici není, službu je zkrátka
potřeba zdarma vyzkoušet.

Ostatní poskytovatelé
Výše uvedeným skromným výčtem bohužel seznam "nezávislých" poskytovatelů IP
telefonie končí. Ne že by vám tuto službu nezařídil někdo jiný, ale prakticky
vždy už to jsou poskytovatelé samotného internetového připojení, jejichž
primárním zájmem je vás získat jako zákazníka právě pro internetovou
konektivitu, až poté vám případně nabídnout jako doplněk IP telefonii. Podmínky
jsou velmi různorodé a zhruba lze říci, že se vyplatí spíše malým či středním
firmám než domácím uživatelům.

Informace závěrem
Pokud jste předchozí odstavce pročetli důkladně, zřejmě vám neušlo, kde se
nacházejí klíčová místa při případném zřizování a využívání internetové
telefonie. Z hlediska reálné úspory se vám přechod na podobnou službu vyplatí
tehdy, pokud máte relativně spolehlivou, silnou a paušálně zpoplatněnou
internetovou přípojku. Pokud toto není váš problém, pak se zřejmě omezíte při
řešení potíží na technologická témata, jako je získání veřejné IP adresy,
korektní nastavení služby NAT (překlad na adresu interní na hraně sítě) a
odpovídající konfiguraci firewallu. Pokud vše překonáte, máte šanci docenit, že
volání po internetu má nejen z finančního hlediska nezanedbatelné kouzlo a
hlavně je zde naděje, že vše se bude postupně zlepšovat. Případných experimentů
se nemusíte obávat - díky vstřícné politice provozovatelů lze vše osahat zdarma
a případně "couvnout", nebudete-li spokojeni. Pokud vám stačí telefonování mezi
připojenými PC na internetu, lze to provádět i zdarma. Tedy, neváhejte!

Jak si zatelefonovat s ICQphone

Pro zprovoznění internetové telefonie v režimu "počítač proti počítači" budeme
pochopitelně potřebovat především klientskou aplikaci, v této ukázce konkrétně
ICQ ve verzi Pro. Základní instalace komponentu pro telefonování neobsahuje,
proto přejděte pomocí tlačítka MyICQ do menu Add/Remove Features (Přidat/
Odebrat funkce) a v následujícím dialogu vyberte komponentu označenou jako ICQ
Phone.

Program zareaguje stažením souboru z internetu a po následující výzvě instalaci
spusťte a nechte dokončit (není třeba restartovat). Od této chvíle bude možno
vyzvat jakéhokoliv uživatele, jehož kontakt máte v adresáři, k telefonickému
hovoru. Sestavení spojení zahájíte výběrem volaného v seznamu a použití volby
ICQphone - Send PC to PC Call (Odeslat výzvu pro volání mezi PC).

Ihned se otevře jednoduché komunikační okno ICQ Phone a program začne okamžitě
"vytáčet" příjemce, což bude znázorněno pomocí ukazatele pod nápisem
Dialing...(Vytáčím).

Na straně volaného příjemce se tato výzva projeví nejprve blikající ikonou na
panelu vedle systémových hodin vpravo dole (vedle tradiční ikony ICQ), v
případě podpory zvuku i akustickým signálem a vzápětí při poklepání myší
otevřením komunikačního okna. V něm najdete přesnou specifikaci, kdo volá, a
máte možnost volání přijmout nebo zamítnout.

V případě, že se rozhodnete volání přijmout, stiskněte tlačítko Accept. Vaše
rozhraní ICQ Phone přejde do fáze příjmu volání, což oznámí ukazatelem Incoming
(Příchozí).

Nejpozději v této fázi navazování spojení program ICQ ověřuje, zdali máte k
dispozici odpovídající hardware pro komunikaci, tedy nakonfigurovanou zvukovou
kartu s potřebným vstupem a výstupem. Pokud tomu tak není, obdržíte následující
hlášení a spojení se ukončí jako neúspěšný pokus.

Pokud chcete řešit ihned tuto úpravu konfigurace, přejděte pomocí tlačítka
Audio Settings do konfiguračního rozhraní operačního systému. Na kartě Audio
obdržíte přehled připojených hardwarových komponent pro vstup a výstup zvuku.
Jsou-li odpovídající rolovací seznamy šedé a není-li možno nic vybrat a
nastavit, je to nanejvýš pravděpodobně tím, že váš počítač nemá potřebný
hardware korektně nainstalován. Bez nápravy není možné pokračovat.

Je-li váš zvukový hardware doinstalován, můžete vyzkoušet volání znovu. Pokud
by se opět po několika pokusech o sestavení hovoru spojení nepodařilo, ukončete
vytáčení či přijímání tlačítkem Hang Up (Zavěsit) a pomocí vedlejšího tlačítka
Options přejděte do nastavení programu ICQ. Zde najdete na kartě Settings volbu
Setup Wizard, jejímž použitím máte možnost využít služeb průvodce pro snadné
nastavení.

V prvním kroku vybíráte zařízení pro přehrávání zvuku (výstup), ve druhém pak
pro zaznamenání zvukového vstupu. Velice důležitý je pak krok třetí, jenž
prověří, zdali máte k dispozici prostupné síťové připojení. Právě zde určitě
stiskněte tlačítko Test a počkejte na pozitivní výsledek.

Jsou-li i tato nastavení v pořádku, nemělo by již spojení nic bránit. Znovu
tedy můžete v okně ICQ Phone pomocí tlačítka PC to PC vybrat příjemce ze
seznamu aktivně připojených uživatelů a započít vytáčení.

Pakliže byl příjemce ve stavu "Online" a na vaši výzvu zareagoval volbou Accept
(Přijmout), spojení se ustaví a klientské rozhraní vám to oznámí ve stavovém
řádku hlášením Call successfully established (Volání úspěšně sestaveno) a
popisem Talking (Běžící hovor). V okénku MyICQ Phone Status se objeví
momentální stav jako Busy (Zaneprázdněn) a vy můžete hovořit s druhou stranou.
Relaci lze kdykoliv ukončit pomocí tlačítka Hang Up (Zavěsit).
Jednou z hlavních překážek, jež může zabránit úspěšnému telefonickému spojení
pomocí ICQ Phone, je nedostupnost přímého internetového připojení. Při navázání
telefonického spojení spolu oba počítače uživatelů komunikují přímo, a proto je
nezbytné, aby jejich IP (síťové) adresy byly viditelné v internetu. Nejlépe
samozřejmě je, pokud jsou veřejné, ale to není vždy možné. Pokud používáte
službu překladu adres (NAT) a ukrýváte za ní celou vnitřní síť s mnoha
počítači, IP telefonování vůbec nemusí být možné. Je-li vaše adresa veřejná,
ale chrání vás firewall, pak bude potřeba nastavit propouštění odpovídajících
portů. Problémem nejsou ani tak samotná data - hovor běží na portech 6 701 UDP,
ale potíž je se signalizací o zahájení a ukončení spojení, jež si vybírá porty
dosti nahodile. V každém případě počítejte s tím, že bude potřeba si s
firewallem trošku pohrát a vše otestovat, případně se spuštěným síťovým
monitorem. Pro začátek doporučujeme komunikaci v lokální síti, jež vše
usnadňuje, neboť počítače se v podstatě "vidí".


Aplikace Fayn a jejich použití

K telefonování v síti Fayn se používá aplikace Fayn PC Phone (aktuálně ve verzi
2.0), což je velmi příjemné grafické rozhraní připomínající tlačítkový telefon
s displejem. Instalační soubor lze stáhnout bez omezení ze stránek
provozovatele, jeho velikost je necelých 5 MB.

Po instalaci a prvním spuštění obdržíte úvodní přihlašovací okno. Aplikace je
schopna pracovat buďto v režimu "default", kdy v podstatě zůstáváte
nepřihlášeni, ale můžete telefonovat v lokální síti například s kolegy, nebo v
režimu plného přihlášení, pro něž potřebujete získat údaje prostřednictvím
registrace u provozovatele. Pro testování samotné funkcionality klidně zůstaňte
v režimu default a použijte lokální síť. Pokud váš počítač disponuje více
síťovými adaptéry, nezapomeňte vybrat ten, jenž směřuje do správné sítě.

Pro základní zkoušku spojení je potřeba místo čísla volaného zadat do řádky pro
výběr volaného běžnou IP adresu příjemce hovoru. Poté můžete stisknout ikonu
vytáčení (sluchátko na levém horním okraji).

Počátek sestavování linky oznámí aplikace hlášením "Signalizace" a pak již v
případě, že protějšek je dostupný, dojde k navazování spojení. Příchozí hovor
je signalizován v systému ikonou v prostoru panelu u hodin a klientská aplikace
oznámí příchozí volání. V tuto chvíli je možné hovor přijmout či zamítnout,
jako bychom používali například mobilní telefon.

I v mnoha dalších ohledech se aplikace chová jako jiný telefonní přístroj. Je
možné třeba sledovat přijaté, nepřijaté či odchozí hovory, v průběhu spojení je
zobrazován uplynulý čas a při komerčním využívání služby máte možnost sledovat
výši zbývajícího kreditu.

Podrobné nastavení klientského programu najdete v menu Nastavení.

Kromě popsaného nástroje pro vlastní telefonování najdete na stránkách
provozovatele také např. prográmek Link Quality Monitor. Je určen k přímému
testování kvality vašeho připojení k serverům Fayn, jež realizují propojení se
zbytkem telefonujícího světa, a po jeho spuštění můžete získat zajímavé
informace o rychlosti a spolehlivosti linky. Zároveň jde o základní
diagnostickou pomůcku, jež určí, zda vaše síťová konfigurace má šanci telefonii
podporovat: pokud test "neprojde", rozhraní vaší sítě a internetu nevyhovuje.
Důvodem může být např. absence veřejné IP adresy nebo striktní nastavení
firewallu.
Velmi důležitou pomůckou pro případ, že jste se svým počítačem ukryti v lokální
síti a chcete telefonii provozovat, je tzv. gatekeeper. Stručně řečeno je to
správce připojení, jenž dokáže fungovat na hraně sítě mezi lokálním a veřejným
segmentem a zajistit obousměrné předávání signalizace tak, aby se hovory mohly
uskutečnit. Provozovatel služby jej dodává zdarma jak pro Windows, tak pro
Linux. Jeho instalace, spuštění a konfigurace jsou výborně zdokumentovány v
přiložených českých materiálech. Nezapomeňte, že bez této komponenty je volání
bez pevné veřejné IP adresy nemožné, neboť použitá protokolová "rodina" H.323,
jež Fayn telefonii realizuje, bez gatekeeperu nemůže pracovat. Tato komponenta
je zároveň odpovědí na to, jak překonat problémy s firewally a proxy servery.

Odkazy na zajímavé zdroje

• Dvě stati o IP telefonii a současných možnostech:
http://www.zive.cz/h/Uzivatel/Ar.asp?ARI=116295
http://www.zive.cz/h/Uzivatel/AR.asp?ARI=116750

• Aktuální článek Patricka Zandla o Fayn a SoftPHONE službách:
http://www.lupa.cz/clanek.php3?show=3505

• Podrobnější technologický seriál o IP telefonii:
http://www.svetsiti.cz/view.asp?rubrika=Tutorialy&temaID=152&clanekID=16 2

• Zajímavý článek o podstatě IP telefonie:
http://www.vda.cz/studenti/prace/hajek/iptelefonie.htm

• Názorný seriál Jiřího Peterky o digitalizaci telefonie a ISDN:
http://www.lupa.cz/clanek.php3?show=2324

•O digitalizaci telefonní sítě a ISDN:
http://www.isdn.webzdarma.cz/prace/isdn.htm