Hlavní navigace

Chcete překládat on-line?

1. 6. 2005

Sdílet

Každý z nás čas od času sáhne po slovníku. Pryč jsou však doby, kdy jsme pro něsahali do skříní, nyní se překládá prostřednictvím internetu. Kde slovníky a překladače najít a ...
Každý z nás čas od času sáhne po slovníku. Pryč jsou však doby, kdy jsme pro ně
sahali do skříní, nyní se překládá prostřednictvím internetu. Kde slovníky a
překladače najít a jak je využít, to všechno se dozvíte dnes a zde.

Už jste potřebovali něco přeložit z jednoho jazyka do jiného? Nerozuměli jste
nějakému slovu v cizí řeči a nablízku nebyl nikdo, kdo by mohl pomoci? Zkrátka
už jste se sápali do poličky v marné snaze najít slovník a zjistit, co to
zpropadené slovo vlastně znamená? Pokud ano, stalo se vám totéž, co
pravděpodobně každému jinému člověku. V moderní době nicméně není nutné se pro
slovník natahovat do poličky či navštěvovat knihovnu, když pro tyto účely
existují moderní a sofistikovaná elektronická řešení slovníky digitálního věku.
Existují technicky vzato dva typy elektronických slovníků, totiž on-line a
off-line. Off-line slovníky můžeme zakoupit u mnoha prodejců softwaru. Jedná se
o klasické aplikace pro operační systémy Windows nebo Linux, které fungují
takřka vždy stejně. Vybereme si jazyky, mezi nimiž chceme překládat, směr,
kterým má být překlad proveden, a zadáme požadované slovo. Slovník obsahuje
databázi významů a jim odpovídajících slov. Zatímco významy jsou ve slovníku
konstantní a jsou jim obvykle přiděleny číselné hodnoty, jednotlivá slova jsou
vlastně textovým vyjádřením těchto významů. Díky tomu je možné slovo
odpovídající jednomu z významů přeložit do jiného jazyka tak, že najdeme slovo
v tomto (cílovém) jazyce se stejným identifikátorem významu.

Porovnejte si slovníky
Off-line slovníky obsahují aplikaci a databázi slov. Tato databáze zabírá
určité místo, které je potřeba pro ní vždy poskytnout. Její zpracování,
přesněji řečeno hledání v ní zabírá čas počítače, který v případě extrémně
veliké databáze může být i poměrně dlouhý, i když se používají sofistikované
metody indexování a urychlování hledání. Nedostatkem nicméně je, že databáze je
až na výjimku tvořenou obligátním seznamem "vlastních slov" ve skutečnosti
konstantní. Její obsah je dán výrobcem a jen u několika produktů najdeme
nástroj, pomocí něhož by bylo možné databázi výrazů aktualizovat. Slovník je
tedy v tomto ohledu stejně jako klasická kniha statický. Co je do něj umístěno
při výrobě, už v něm zůstane, a neexistuje výraznější možnost s tím něco udělat
- přidat velký počet nových výrazů.
On-line slovníky dnes fungují nejčastěji na bázi webového rozhraní. Zadáme
požadavek do dialogu webové stránky nebo do formuláře, který je k tomu určen, a
stiskneme tlačítko. Databázový stroj, který je však v tomto případě uložen na
serveru, náš požadavek zpracuje a výsledek zpracování předá webovému serveru k
zobrazení. Výhoda? On-line slovník nemusíme mít doma na pevném disku. Pokud
máme přístup k internetu, můžeme si vybrat z nepřeberného množství slovníků a
můžeme je používat kdykoliv chceme. A co více, odkaz na takový slovník včetně
formuláře můžeme umístit na své vlastní stránky, na "digitální palubní desku"
nebo kamkoliv si budeme přát. To ale není ani zdaleka výhoda jediná! On-line
slovník, už jen díky tomu, že je umístěn na serveru a slouží klientům, kteří
jej fyzicky u sebe nemají, nabízí svým tvůrcům možnost aktualizace. Pokud je
potřeba přidat do databáze další slovo nebo význam, není nic jednoduššího, než
tak učinit centrálně na serveru. Změna se projeví u všech uživatelů, kteří
budou chtít slovník využívat.

Všeobecné slovníky jsou základem
I když si to na první pohled neuvědomujeme, pro daný jazyk neexistuje pouze
jeden slovník. Kromě toho, že slovníky pro nejfrekventovanější jazyky existují
v mnoha různých verzích různých vydavatelů, je třeba se na ně podívat vždy z
pohledu slovní zásoby - tedy obsahu pojmů jejich databáze. Základem jsou vždy
všeobecné slovníky, obsahující slova obvyklá v běžné konverzaci, základní pojmy
a termíny, se kterými se můžeme setkat v běžném životě a které do určité míry
zabíhají do různých oborů činnosti. Kromě toho ale existují i slovníky
speciální. V nich najdeme pojmosloví oboru, pro nějž je takový slovník určen.
Je zde obvykle kladen mnohem větší důraz na přesnost a jednoznačnost a s tím se
pojí skutečnost, že jeho vytvoření stojí mnohem více času a úsilí. Stejně jako
se tedy můžeme setkat s klasickým tištěným slovníkem, který by byl například
lékařský, právnický či astronomický, existují stejné slovníky i v
elektronických verzích. Zde ale najdeme jeden podstatný rozdíl mezi všeobecnými
a odbornými slovníky, pokud jde o jejich on-line provedení. Jelikož ty odborné
dají mnohem více práce a námahy, jejich pořízení stojí mnohem více času, pak
můžeme jen stěží očekávat, že by mohly být zadarmo. Naštěstí v případě
všeobecných on-line slovníků tomu tak není.

Kde si nechat přeložit?
Slovníky dnes existují jako funkce mnoha různých stránek. Ačkoliv se v
minulosti objevily pokusy vytvářet speciální slovníkové portály pro veřejnost,
dnes je slovníková služba standardní součástí všech běžných portálů. Jednotlivé
slovníky se liší především svým technickým provedením a dodavatelem databáze.
Uživatelské rozhraní je odvozeno z klasických off-line slovníků, přizpůsobeno
podmínkám webu a je víceméně všude až na výjimky stejné. Tedy zadáme slovo,
vybereme směr překladu a stiskneme tlačítko. Následuje výpis našeho slova s
jeho protějškem ve zvoleném jazyce, nebo seznam nejpodobnějších slov (v
případě, že to naše nebylo nalezeno) s vysvětlením, alternativně chybové
hlášení, že takové slovo systém jednoduše nezná. Podstatné rozdíly tedy můžeme
hledat spíše v jednotlivých databázích. V počtu podporovaných jazyků, v rozsahu
slovní zásoby těchto jednotlivých jazyků, v šíři jejího záběru a - což je
poněkud překvapivé - také v úspěšnosti vyhledávání jednotlivých slov nebo
dokonce krátkých frází.

Nejběžnější jazyky
Které jsou nejběžnější jazyky, s nimiž se můžeme setkat u on-line slovníků,
tedy takových, které podporují i češtinu? Dala by se očekávat angličtina,
němčina a francouzština. Setkáme se i se španělštinou, stále populárnější je
kdysi zatracovaná ruština. Najít můžeme i slovník se schopností "hovořit"
například latinsky nebo italsky. Záleží jen na našich potřebách a na
schopnostech našeho počítače v případě, že jazyk, z něhož (nebo do něhož)
potřebujeme něco přeložit, nepoužívá latinku, ale jiný zápis znaků (to se týká
především ruštiny).

Elektronické slovníky
U sebe nebo na internetu

( On-line:
Fungují formou webového formuláře propojeného s patřičným serverem a databází.
Není potřeba je fyzicky vlastnit na disku, nezabírají místo, nemusí se
instalovat.
K jejich použití stačí prohlížeč s internetem.
( Off-line:
Klasické programy s databází, instalované do počítače.
Bývají založeny na obyčejném "oknu".
Proti webovým slovníkům poskytují mnoho přidaných zajímavých funkcí, jsou
dokonalejší.

Všeobecné nebo specializované
( Všeobecné:
Otevřené, většinou veřejné slovníky pro základní použití.
Obsahují elementární zásobu několika nejpoužívanějších jazyků.
Naprosto postačují pro každodenní použití, pokud potřebujeme přeložit jedno
nebo několik slov či krátkou frázi.
( Oborové:
Specializované slovníky určené konkrétním oborům.
Obsahují slovní zásobu vybranou vzhledem k potřebám různých odborných světů, a
proto se výrazně liší od všeobecných, dalo by se říct, že jsou určitým jejich
doplňkem.
Obvykle je nenajdeme v on-line formě, ale pouze jako speciální aplikace s mnoha
doplňujícími funkcemi a je potřeba za ně zaplatit.
Zvláštností oborových slovníků je to, že obsahují v daném jazyce často i
hantýrku, a tak se může stát, že při jejich porovnání s klasickými všeobecnými
slovníky by mohlo dojít ke kolizi mnoha pojmů, i když ve skutečnosti tomu tak
není.

Přehled slovníků na internetu

Slovník na Seznamu
slovnik.seznam.cz
Nejnavštěvovanější český portál Seznam.cz má svůj slovník na výše uvedené
adrese. Jedná se o systém založený na slovníku WinGed společnosti Rewin, s.r.o.
(http://www.rewin.cz). Systém má standardní vzhled. Umí pracovat se základními
jazyky, tedy s angličtinou, němčinou, francouzštinou, španělštinou a stále
zajímavější ruštinou. Slouží pouze k vyhledávání a překladu jednotlivých slov,
frázi většinou nezvládne. Základní slova překládá (v režimu anglicko-českého
slovníku) zcela bezproblémově, ale čas od času se můžeme setkat s pojmem, jemuž
tento slovník nebude rozumět. Například slovo aeon (věk) nezná, nicméně se
jedná o slovo poměrně neobvyklé. Totéž platí pro succubus (můra) a několik
dalších podobných pojmů. Nejsme experty například na španělštinu, nemůžeme tedy
posoudit, jak je na tom slovník WinGed v případě dalších jazyků, ale
předpokládáme, že situace bude nejspíše velmi podobná. Celkově bychom slovník
portálu Seznam.cz doporučili pro jeho poměrně vysokou rychlost, se kterou
překládá, a naprosto triviální použití, stejně jako pro umístění na
nejpoužívanějším českém portálu. Nicméně pokud Seznam něco nenajde, nezoufejte.
Na českém internetu totiž existují jiná řešení, která jsou možná méně pohodlná,
ale zato obsahují mnohem více slov a šance, že najdete to, co hledáte, je v
jejich případě nepoměrně vyšší.

Centrum & Langsoft
slovnik.centrum.cz
Také Centrum, další z nejnavštěvovanějších českých portálů, má svůj vlastní
slovníkový systém. Jeho dodavatelem je na rozdíl od dvou předchozích společnost
Langsoft (http://www.langsoft.cz). Ovládací rozhraní je velmi podobné ostatním
portálům, jak jsme si již řekli, zde není moc věcí, které by bylo možné
vylepšovat. K výběru jazyků přibyla zajímavá vlastnost, a to schopnost slovníku
přeložit vybraný termín do všech jazyků. Zajímavé jsou také "minislovníky na
cesty". Přestože tato funkce s on-line slovníkem přímo nesouvisí, je velmi
zajímavá a umožňuje získat zadarmo (tedy za cenu tisku) kapesní slovníček,
který se vám může kdykoliv hodit, budete-li potřebovat na několik dnů odjet za
hranice. Ale zpět k výsledkům vyhledávání.
Výsledky jsou zobrazovány opět formou odkazů, jež je možné využít pro zpětný
překlad vybraného pojmu. Toto je pravděpodobně nejpraktičtější možnost, pokud
jde o slovníky na portálech. Naše obě slova anglické chytáky succubus i aeon
slovník Langsoftu ke své cti našel, i když v jiných směrech je pravděpodobné,
že jeho zásoba za WinGedem zase pokulhává. Subjektivně se nicméně jeví jako
kvalitnější. Jinak ale Centrum.cz nepřichází v oblasti slovníku s ničím
výjimečným a jeho funkcionalita je dalo by se říci stejná jako funkcionalita
Seznamu. Pochvalu ovšem dostává o něco větší.

Atlas.cz aneb WinGed podruhé
slovnik.atlas.cz
Historicky druhý portál českého internetu a věčný konkurent Seznamu se také
nemůže obejít bez slovníku. A v tomto případě vsadil na stejného dodavatele
technologie jako Seznam, tedy na společnosti Rewin a jejich produkt WinGed, jak
je patrno již z titulní stránky služby. Co to znamená? Že seznam podporovaných
jazyků je stejný jako v předchozím případě a nejinak tomu bude i se slovní
zásobou. Proč se tedy Atlasem vůbec zabývat? Příčinou je práce s výsledky. Ty
jsou v případě Seznamu generovány do stránky tvořící - nelze to říct jinak -
seznam nalezených hesel společně s vysvětlivkami. Jednotlivá slova pak (v
případě Seznamu) tvoří odkazy. Pokud na kterékoliv zachycené heslo, respektive
jeho odkaz klikneme, je překlad proveden znovu, ale s tímto slovem. Analogicky
fungují i jejich protějšky. Tato funkce, jakkoliv může na první pohled vypadat
zbytečně, je docela užitečná.
Atlas místo toho generuje výsledky vyhledávání slov do jakéhosi okénka po pěti.
Díky tomu není nutné projíždět celou stránku, ale všechny získané výsledky jsou
umístěny pěkně v jednom okně. Má to však jeden nedostatek. Toto řešení je
vhodné v případě, že námi hledaný překlad je uveden jako první. V opačném
případě následuje zdlouhavé klikání na další výsledky a jejich pracné
prohledávání, což není příliš praktické. Chybí také schopnost zpětného
prohledávání. Krátce, slovník na Atlas.cz je jednodušší, ale na úkor vlastní
funkčnosti, což je ve srovnání se (z hlediska databáze) stejně vybaveným
Seznamem velká škoda.

Slovník.cz
http://www.slovnik.cz
Od stejných tvůrců jako Centrum.cz, ale trochu jinak - to je speciální server
určený pouze pro slovník. Je postaven na stejné slovníkové databázi a i seznam
podporovaných jazyků je totožný (přesněji obsahuje navíc latinu). Projekt si
nicméně zaslouží pozornost kvůli svým funkcím, které bychom jinde hledali
zbytečně a které velmi usnadňují život. Prakticky je nenajdeme v klasické
nabídce žádného z portálů. Především se jedná o verzi pro mobilní telefony s
podporou WAP (najdeme ji na adrese wap.slovnik.cz). Ovládání webové verze je
realizováno pomocí jiných prvků formuláře než ve všech předchozích případech
(combo box místo radio buton), takže může zpočátku mást. Jiný je zejména výběr
jazyků a směru překladu, ale to není na škodu. Výbornou vlastností je
překladové okno. Do tohoto okna můžeme vložit libovolný celý text. Slovník poté
přeloží jednotlivá slova a můžeme tak získat (velmi orientační) překlad celého
našeho vstupu. Ve výsledcích nicméně chybí funkce zpětného hledání - nejsou
generovány odkazy.
Přesto se jedná o velice zajímavý projekt, který v mnoha ohledech předčí služby
portálů, o nichž zde již byla řeč, a který stojí za pozornost, pokud jsou vaše
potřeby překládat pravidelné.

Do třetice v okýnku
http://www.translator.czHHHHHH
Funkce PC Translatoru od Langsoftu používá i tato (nativní) webová stránka.
Přináší jednoduchý a velice rychlý překlad mezi angličtinou, němčinou,
italštinou, španělštinou a ruštinou. Zajímavé je, že rozhraní je zde kompletně
vytvořeno jako formulář a silně se tak přibližuje klasické aplikaci pro
Windows. Jazyky se vybírají tlačítky, nalezené výsledky nejsou zobrazovány jako
odkazy, ale jako položky seznamu. Pokud na tyto položky klikneme myší, označí
se a můžeme je zpětně překládat. Je také možné mezi nimi procházet pomocí
klasických posuvných jezdců. K dispozici je i verze pro Javu.
Tento slovník by byl vynikající, nebýt omáčky v podobě webové stránky okolo.
Samotný formulář, který je díky své povaze konstantně veliký, by bylo možné
umístit na jakoukoliv webovou stránku a využívat jej při minimálních nárocích
na změny v designu nebo jejím fungování. Malou nepříjemností zde nicméně je
varování o nižší slovní zásobě systému oproti komerční verzi. Tu je nicméně
možné používat z mobilního telefonu v síti Eurotelu.

Potřebujete překládat?
Mezi námi vyzkoušenými slovníky nebyl žádný, který bychom mohli vynést nad
ostatní a jednoznačně doporučit. Některé z veřejně dostupných slovníků obsahují
bohatší slovní zásobu, jiné jsou pohodlnější z hlediska ovládání, další
existují ve více verzích. Přesto je dobré onoho velkého výběru využít,
dostupných on-line slovníků je totiž dozajista mnohem více, než jsme zde mohli
ukázat, a jejich schopnosti jsou také lepší, než by naznačovalo několik
anglických chytáků. Pokud máte doma elektronický off-line specializovaný
slovník v aktuální verzi, pak potřebu použít jeho on-line variantu
pravděpodobně vůbec nepocítíte. Pokud ale potřebujete skutečně jen jednou za
čas přeložit nějaké slůvko, navštivte slovnik.cz nebo některou ze služeb
velkých portálů. Pravděpodobně vaše nároky splní dostatečně.
Totéž se týká i případu, že byste chtěli překládat například z přenosného
zařízení s omezenou pamětí, do kterého se "velký" slovník nevejde, nicméně
které je možné připojit k internetu. Je ovšem třeba mít na paměti, a to se týká
především případu, kdy necháte slovník překládat z jazyka, jež neovládáte, že
přeložené slovo se může díky vytržení z kontextu významově lišit od toho, které
jsme do slovníku vložili. To je ale problém všech slovníků, digitálních i těch
klasických s mnoha stránkami papíru.