Hlavní navigace

Česká kancelář je zase o krok dál

Sdílet

Pravděpodobně málokterá aplikace má nebo měla tak dlouhou životnost, jakolegendární dosovský Text602 společnosti Software602. Původní program je i dnes ještě občas vidět na nejmoder...
Pravděpodobně málokterá aplikace má nebo měla tak dlouhou životnost, jako
legendární dosovský Text602 společnosti Software602. Původní program je i dnes
ještě občas vidět na nejmodernějších strojích, leč pokrok jde dál, a jmenovaná
firma uvádí postupně na trh stále složitější a komplexnější kancelářská řešení.
Udělala také pořádek v názvech a verzích, takže free produkt PC SUITE a placený
PC SUITE Plus jsou dnes nabízeny jako 602PC SUITE 4.0. Opět s rozšířenou
funkcionalitou za poplatek, očesané zdarma.
Placené řešení 602PC SUITE je tvořeno textovým editorem 602Text, tabulkovým
kalkulátorem 602Tab, grafickým editorem 602Photo a systém pořadačů 602Album.
První tři jmenované aplikace umožňují uživateli dokumenty tvořit, poslední pak
udělat si v nich pořádek. Instalace je poněkud komplikována nutností produkt
aktivovat, jak se pomalu ale jistě stává zvykem.
602Text je standardním textovým editorem, který neskýtá nečekaná nepříjemná
překvapení. Z hlediska formátu dokumentů je do jisté míry kompatibilní s MS
Office, takže by neměl vznikat zásadní problém při přenosu souborů mezi těmito
dvěma balíky. Ovládání i vzhled jsou obdobné jako u konkurenčních produktů.
Práce s makry, pokročilé formátování textu, práce s tabulkami, podpora pro
tvorbu HTML dokumentů, to jsou jen některé z vlastností, které by u moderních
programů této kategorie neměly chybět. Kromě těchto obligátních pomůcek
umožňuje 602Text vkládat i čárový kód podle různých norem, což je poněkud
speciální nástroj, který asi ne každý využije. Zajímavá je rovněž možnost
nechat si psaný text předčítat počítačem, byť syntetický hlas někdy slova
komolí. Pro vybroušenou kvalitu písemného projevu lze využít rozsáhlou databázi
synonym a antonym. Pokud píšete i cizojazyčné texty, využijete služeb
překladového slovníku do angličtiny nebo němčiny, resp. ze jmenovaných jazyků
do mateřštiny. 602Text je software příjemně zaměřený na českého uživatele
počítače. Pro našince nabízí řadu příjemných funkcí, na stranu druhou se občas
objeví nestandardní chování, třeba při přesunování a překrývání objektů. Pro
někoho výrazným plusem nebo naopak mínusem je absence automatických oprav.
Rovněž systém kontroly pravopisu je řešen odlišně, mně osobně příjemnějším
způsobem formou nabídky nejpravděpodobnějších slov.
602Tab nabízí všechny funkce klasického spreadsheetu. Tabulky jsou organizovány
v listech, stejně jako 602Text obsahuje i tabulkový editor řadu jazykově
orientovaných funkcí. Samozřejmostí je možnost vkládat jednoduché i složitější
funkce, jen je třeba dát pozor na jejich jiná jména oproti konkurenčnímu
Excelu. Práce s 602Tab je tak velmi analogická, jenom nakládání s grafy se mi
jevilo poněkud těžkopádnější. Pro běžnou činnost, spočívající ve vkládání čísel
do buněk, vedoucí k tisknutelnému číselnému výsledku, je 602Tab naprosto
dostačující. Obsahuje k tomu navíc i několik pokročilejších funkcí, počínaje
načtením dat prostřednictvím ODBC nebo z textového souboru, tvorbu souhrnů,
hledání řešení a optimalizaci vstupů na základě uživatelem definovaných
požadavků. 602Album a 602Photo podrobněji rozebíráme v následujícím článku na
této stránce.

Novinky
Co se týče novinek, přibyly např. nový vzhled nástrojových lišt pod Windows XP,
vyznačující se 3D efektem a gradientem, vzhled menu a dialogů ve stylu XP, u
602Textu byla vylepšena hromadná korespondence a přidány HTML náhledy v
dialozích Otevřít/Uložit. 602Album má rychlejší zobrazování náhledů ve
volitelné velikosti, podporu přehrávání MP3, rozšířené nastavení hlasu pro
Text-to-speech, průvodce pro přidávání obrázků do alba, jejich umístění na web
nebo odeslání do fotosběrny. 602Photo pak nabízí některé inovované ovládací
prvky, a především nový nástroj pro odstranění efektu červených očí.
Na závěr několik vět k cenové strategii. Firma jde cestou jednoduché licenční
politiky. Základní verze kancelářského balíku (602Text, 602Tab a 602Album) jsou
po registraci zcela zdarma, rozšíření o 602Photo a některé např. jazykové
nástroje 602Textu je sice zpoplatněno, leč suma to není nijak horentní.
K recenzi poskytla firma: Software602, a. s., Hornokrčská 15, Praha 4
http:/www.602.cz
Cena: 1 573 Kč (vč. DPH), základní verze po registraci zdarma