Hlavní navigace

Céčko už popáté - C++ Builder 5 enterprise

1. 7. 2000

Sdílet

Pracovní prostředí, možnosti programováníC++ Builder disponuje již "klasickým", vysoce produktivním pracovním prostředím umožňujícím vizuální programování. K vytvoření uživate...
Pracovní prostředí, možnosti programování
C++ Builder disponuje již "klasickým", vysoce produktivním pracovním prostředím
umožňujícím vizuální programování. K vytvoření uživatelského rozhraní aplikace
je k dispozici knihovna VCL, program také nabízí použití knihoven Microsoft MFC
a ATL. Při vytváření projektu (okno Project Manager) a dalších objektů lze
využít řadu průvodců; projekty mohou obsahovat i moduly vytvořené v Pascalu a
Assembleru, DLL knihovny či OCX prvky. Ke společné práci na více projektech lze
projekty seskupovat do skupin. Soubory projektů jsou nyní ukládány ve formátu
XML, při převodu ze starších verzí dojde k jejich automatické konverzi;
importovat lze i projekty vytvořené v MS Visual C++ 6.0. Pro práci s
jednotlivými komponentami je určen Object Inspektor (nastavení parametrů,
vlastností a přístup k příslušným událostem), práci se soubory a jednotlivými
objekty (třídami, vlastnostmi, funkcemi atd.) usnadňuje Class Explorer.
Rozšířeny jsou možnosti uživatelského uzpůsobení pracovního prostředí např.
jednotlivá nastavení lze ukládat a následně znovu používat, nebo si mohou
uživatelé nastavit prostředí editoru kódu podle svých požadavků. Při práci s
programovým kódem vývojáři ocení pomocníka Code Insight. Užitečný nástroj k
evidenci úkolů na projektu představuje tzv. To-do List, vývoj aplikace pak
zefektivňuje techologie firmy Borland dvoucestných nástrojů, kdy každá změna ve
vizuálním návrhu má svůj odpovídající odraz v zápisu kódu a naopak.
Internet
C++ Buider věnuje velkou pozornost webovským aplikacím: Nově jsou
implementovány technologie využívající XML a HTML4. Použitím komponent Internet
Express (technologie Midas 3 a Web Broker) lze vytvořit dynamické stránky
využívající databázové údaje ve formátu XML prostřednictvím MIDAS serverů. Nová
je i možnost použití ASP na straně serveru (Active Server Object Wizard) a
nástroje pro vývoj webovských aplikací na straně serveru na bázi CGI nebo DLL
knihoven (NSAPI, ISAPI) i s možnostmi jejich ladění. Pro vytváření
vícevrstevných distribuovaných internetovských aplikací jsou podporovány
standardy CORBA (produkt VisiBroker) a XML. K práci s HTML stránkami lze použít
speciální komponenty nebo program HotMetal Pro firmy SoftQuad.
Možnosti práce s databázemi
Součástí balíku je databázový server InterBase pro 5 uživatelů; vývojáři mohou
použít tzv. InterBase Express, což je sada komponent (např. IBDatabase,
IBTransaction) usnadňující práci s touto databází. Kromě tradičních komponent
Data Access využívajících rozhraní BDE (použít lze i nativní 32bitové ovladače
pro MS SQL Server, Informix, DB2, Sybase a Oracle 8 a 8i.) mohou nyní vývojáři
přistupovat k datovým zdrojům (relačním i nerelačním) i pomocí objektů ADO
(tedy prostřednictvím technologie Microsoftu OLE DB). Program Database Desktop
slouží ke správě tabulek desktopových databází, k pokročilé práci je k
dispozici SQL Explorer (např. práce s uloženými procedurami a datovým
slovníkem) a SQL Builder určený k práci s SQL dotazy. Z dalších nástrojů
jmenujme SQL Monitor a Data Pump ke kopírování definice databází a vlastních
dat. Práci s databázemi usnadňuje i tzv. DataModule Designer, umožňující obecně
nadefinovat příslušné datové zdroje a ty pak využívat při konkrétních úkolech.
Výhodou je i stránka Data Diagram, která slouží pro vizuální definování relací
nebo dokumentační účely. K vytváření vícevrstevných distribuovaných
databázových aplikací je zahrnuta technologie MIDAS.
Další
Ke spolupráci s aplikacemi a údaji MS Office jsou nyní k dispozici speciální
komponenty, C++ Builder poskytuje i silné prostředky pro vytváření aplikací pro
podporu rozhodování a vícerozměrnou analýzu dat např. bohaté možnosti
kontingenčních tabulek, komponenty Decision Cube a jejich grafickou formu
prezentace dat (TDecisionGraph). K efektivnímu vytváření vícevrstvých
distribuovaných aplikací jsou připraveny průvodci a nástroje, podporující
standardy COM, Microsoft Transaction Server, COM+ a CORBA. Pro usnadnění
lokalizace a vývoj aplikací pro různá národní prostředí nabízí C++ Builder
nástroj Translation Suite; prostředkem pro řízení práce týmu je program
TeamSource.
Závěr
C++ Buider 5 je špičkový nástroj, který v nové verzi dále rozšiřuje možnosti
pro vývoj distribuovaných databázových a internetovských aplikací. Uživatel
navíc s programem dostane množství dalších programů (např. JBuilder 3.0,
HotMetal 5.0, CodeGuard, Delphi 4).
C++Builder 5 Enterprise
efektivní vývoj podnikových aplikací
nové nástroje pro vývoj internetovských aplikací
podpora standardu Corba, implementace technologie Midas
velké možnosti práce s databázemi
K recenzi poskytla firma: Borland, Malé nám. 13, Praha 1
Cena: Standard 5 150 Kč,
Enterprise 113 200 Kč (bez DPH)