Hlavní navigace

C# Hotová řešení

1. 5. 2007

Sdílet

Často, a v souvislosti se školstvím pak obzvláště často se říká, že být skvělým odborníkem ještě nemusí zn...


Často, a v souvislosti se školstvím pak obzvláště často se říká, že být skvělým odborníkem ještě nemusí znamenat být skvělým pedagogem. Nakladatel této knihy dal autorovi dobrou příležitost opět ukázat, že je nejen velkým znalcem, ale také pedagogem a spisovatelem, můžeme-li ovšem poslední charakteristiku v souvislosti s literaturou tohoto druhu vůbec použít.
Mohlo by se zdát, že samotné označení řady Hotová řešení se z principu vzpírá spojení s takovou látkou, jakou je programování. Přeci jen ve srovnání s postupy v grafickém uživatelském rozhraní je to s těmi "kusy kódu" poněkud ošemetnější, a proto v tomto případě na volbě tvůrce záleželo dvojnásob. A máte-li o programování v .NET frameworku zájem, můžete se přesvědčit sami, že se to podařilo.
Miroslav Virius sestavil příručku s mnoha desítkami vzorových příkladů, jež demonstrují jednak použití samotného programovacího jazyka C#, jednak ukazují způsob práce s běhovým prostředím .NET. Látka je rozvržena do několika hlavních kapitol, v nichž postupně najdeme řadu typických témat: základní tvorbu aplikací v prostředí textové konzoly i oken, práci s databázovým připojením, zpracování struktur XML či základní operace vstupu a výstupu. Ačkoliv přehled témat může na první pohled působit dosti obligátně, teprve podrobnější studium odhalí propracovanost a místy až rafinovanost různých příkladů a ukázek. Jak je u tohoto autora zvykem, často je nejdůležitějším poznatkem nenápadná poznámka "pod čarou" a mnohé příklady stojí za to prostudovat třeba pětkrát, aby neunikl jejich smysl a didaktická hodnota.
Výklad je navržen tak, že předpokládá jistou základní znalost samotného programování v jazyce C# a ponětí o objektově orientovaném pojetí. Nejde tedy o učebnici pro začátečníky (tu má autor, koneckonců, na kontě také) a sympatické je, že v jedné z prvních kapitol si lze připravenost na další látku prověřit. Pokud úvodní postupy dávají čtenáři smysl, pak je tato publikace skvělou sbírkou naznačených řešení pro alespoň mírně pokročilé, v jejichž rukou se promění v řešení opravdu hotová. V každém případě jde opět o výbornou možnost něco se přiučit.Autor: Miroslav Virius
Nakladatelství:
Computer Press, Brno, 2006
Počet stran: 341
Cena: 369 Kč

Hacking bez záhad

Tato publikace se neobjevuje ani na tuzemském trhu poprvé a v anglickém vydání přeložena byla originální 5. edice pak představuje svého druhu bestseller. Asi jen málokterá kniha byla svou koncepcí a úplností takto převratná, avšak otázkou zůstává, zda je přístup zvolený před řadou let i dnes v oblasti zabezpečení počítačů aktuální. Tento český překlad nám podává docela dobrou odpověď.
V první řadě je třeba říci čtenářům obeznámeným s předchozí "verzí" říci, že koncepce zůstala z valné části zachována. Autoři opět shromáždili část témat do větších celků, členěných dle zranitelnosti toho kterého operačního systému. V jiných kapitolách je pak pojednána látka, jež se nepojí s konkrétní platformou, jako jsou třeba útoky proti webovým aplikacím či třeba zranitelnost velmi se rozšiřující technologie hlasu v sítích IP (tedy VoIP). Dostatek prostoru byl vyčleněn poměrně novým či sílícím hrozbám, takže nesmí chybět technologie bezdrátového připojení Wi-Fi a s ní související potíže či novinky z oblasti (ne)bezpečnosti webových aplikací.
Na druhou stranu zůstávají autoři věrni technologické rovině, kterou zavedli od prvního vydání. Ačkoliv v současnosti představují jedno z největších rizik techniky jako phishing či sociotechnika obecně, v knize se jim dostává bezesporu zanedbatelného prostoru, obzvláště ve srovnání s ostatními, ryze technickými rozbory. Celý text si zachovává i v tomto vydání jakýsi encyklopedický charakter, i když řazení rozhodně není abecední: jednotlivé postupy a známé mezery v systémech jsou uspořádány v souladu s logikou možného útoku či obecně postupu potenciálního útočníka. I proslulé tabulky odhadované nebezpečnosti a potenciálu jednotlivých technik jsou na svém místě a dovolují zájemcům přinejmenším odhadnout, které problémy si zaslouží přednost.
Ačkoliv v případě mnoha témat tato kniha nutně musí být povrchní přeci jen má omezený rozsah a velmi široký záběr, jedná se stále o výborný zdroj přehledných informací o víceméně současném stavu. Pro začátečníky či mírně pokročilé jde o velmi dobré východisko k dalšímu studiu.Autoři: Stuart McClure,
Joel Scambray,
George Kurtz
Nakladatelství: Grada Publishing, Praha, 2007
Počet stran: 520
Cena: 499 Kč

Phishing bez záhad

Pokud bychom srovnali celou řadu nových publikací s tematikou počítačové bezpečnosti, jež tento nakladatel nyní uvádí na trh, pak právě v této knize je pojednáno o problémech opravdu blízkých běžným uživatelům. Podrobnější výklad o trendu moderní doby podvodném lákání na podvodné internetové stránky sice nutně zahrnuje určité jemné detaily a ukázky kódu HTML, avšak přesto zůstává blízko uživateli. Popisuje a vysvětluje totiž každodenní zkušenost mnohých z nás.
Protože phishing je typický problém koncových uživatelů, jistě je namístě otázka, zda je tato kniha vhodná pro totožný okruh čtenářů. Výklad není příliš náročný a při troše trpělivosti jej zvládne každý začátečník: autor postupuje od základů, k dispozici je řada obrázků a dobrých příkladů a komentáře jsou bohaté. Zde tedy problém není, navíc v knize najdeme důkladnější pojednání o psychologické stránce celého problému, tedy o sociotechnice (social engineeringu), která není zatížena technologickými podrobnostmi.
Přes svou přístupnost a dobrou, pedagogicky kvalitní koncepci je však kniha přeci jen vhodnější spíše pro školitele či personál technické podpory než jako povinná četba pro koncového uživatele. Na jedné straně kvalitní a důkladná analýza podstaty útoků je díky svému rozsahu spíše překážkou pro čtenáře, jenž není odhodlán věnovat problematice příliš mnoho času a nestane se vášnivým detektivem. Z textu lze bez důkladnějšího pročtení jen těžko "vytáhnout" stručné, podstatné poselství pro zájemce, kteří přeci jen používají počítač jako nástroj a hodila by se jim základní instruktáž s omezenou sadou striktních pravidel. Kniha je však výborným materiálem právě pro ty, kdo budou takovouto metodiku připravovat a skutečným uživatelům "na bojišti" předávat.
Na místě je také zdůraznit, že kniha se nezabývá jen phishingem v úzkém smyslu slova, ale řeší obecně řečeno útoky založené na zneužití důvěryhodnosti či nepozornosti na straně uživatele internetových služeb. Ona sociotechnika zde tedy hraje důležitou roli, stejně jako technologie internetových stránek a prohlížečů, o nichž je zde obšírněji pojednáno. Jde určitě o dobrou knihu pro školitele.Autor: Lance James
Nakladatelství: Grada Publishing,
Praha, 2007
Počet stran: 281
Cena: 299 Kč

Autor článku