Hlavní navigace

Budoucnost v mobilních službách - v roce 2003 a dále

Sdílet

Loňský rok začali naši mobilní operátoři uskutečňovat pro ně životně důležitoustrategii snaží se nás, své klienty, nalákat do světa vyspělých mobilních datových služeb. GPRS...
Loňský rok začali naši mobilní operátoři uskutečňovat pro ně životně důležitou
strategii snaží se nás, své klienty, nalákat do světa vyspělých mobilních
datových služeb. GPRS, MMS a videostreaming jsou háčkem, který nás má
přesvědčit o tom, že SMS zprávy nám už rozhodně nestačí. Proč je to pro ně tak
důležité? Je to důležité i pro nás?

Pohádkové vize o možnostech, které přinášejí uživatelům mobilní sítě 3.
generace, znějí již trochu opotřebovaně. Jako svěží závan vzrušující reality se
v druhém pololetí loňského roku objevily na našem trhu opravdové MMS posílání
obrázků má sice zatím do dokonalosti daleko, ale je to skutečnost. První
nadšenci si pořizují vhodné telefony a zkoušejí "ememeskovat". Operátoři hrdě
hlásí nové počty uživatelů a briskně uvádějí další služby.

Objevují se první poskytovatelé obsahu. Na telefonu můžeme sledovat zprávy
České televize a obrazové zpravodajství agentury Reuters, čekání na autobus nám
mohou zpříjemňovat animované seriály nebo videoklipy se spoře oděnými děvčaty.
Uživatelům je předložena nová hračka, ale pro operátory to žádná hra není. Jde
o hodně do nových mobilních datových služeb již bylo vloženo příliš mnoho, a
investoři netrpělivě čekají alespoň na záblesk naděje na návratnost svých
investic.


Společně, nebo vůbec

Na úspěšném přijetí mobilních služeb nové generace závisí víc, než se zdá.
Mobilním operátorům klesají zisky trhy začínají být nasycené, penetrace
mobilních telefonů stoupla téměř po celé Evropě nad 60 % a konkurence
nedovoluje zvyšovat ceny. Cesta k novým příjmům je jediná a vede přes datové
služby.

Už po tři roky investuje většina telekomunikačních operátorů do budování ideje
zvané sítě 3. generace miliardy a miliardy eur, aniž by věděli, zda lidé budou
o nové služby vůbec stát. Nyní nastal čas vychovat si budoucí zákazníky, ale
pěkně pomaloučku, aby se nelekli dětských nemocí a vyšších cen. Operátoři
žonglují s několika míčky naráz služby musejí být co nejdokonalejší
(provozované však na tom málu, co je zrovna dnes k dispozici) a ceny co
nejnižší (právě tak, aby se daly nenápadně zvyšovat). Vše je bedlivě zkoumáno a
podle získaných výsledků se operativně upravují dlouhodobé plány.

Už toto klade na všechny zúčastněné nemalé požadavky, ale ještě zdaleka to
nestačí. To nejdůležitější zákazník nevidí všechny sítě, systémy a mobilní
terminály by měly být schopny spolu bez problémů komunikovat. Napříč státy,
napříč technologiemi různých výrobců. Klíčem k tomuto porozumění je
interoperabilita systémů, založená na všeobecně přijatých standardech.


Zvítězit musejí všichni

Úspěšné testování interoperability mezi mobilními přístroji schopnými nabízet
pokročilé služby (dnes především zasílání MMS) a standardně nastavenými MMS
centry je jedním z klíčových kroků rozvoje mobilních služeb. Příkladem může být
společnost Motorola, která testovala své přístroje spolu s MMS servisním
centrem společnosti CMG. Výsledkem je potvrzení, že přístroje společnosti
Motorola jsou standardizovány podle specifikací 3GPP a WAP fora a vyhovují
MMS-IOP standardům, které by měly mít širší platnost jako součást nové Open
Mobile Aliance. To je organizace, jež se zabývá standardizací mobilních služeb
a vytvářením interoperabilního prostředí, umožňujícího poskytování mobilních
služeb mezi různými zeměmi, telekomunikačními operátory a mobilními terminály.

Toto sjednocení rozhodně není samoúčelné. Ve chvíli, kdy zákazníci zjistí, že
mohou posílat MMS kdykoliv, kdekoliv a s použitím libovolného přístroje,
znatelně vzroste míra přijetí těchto technologií. Rychlejší přijetí znamená
pochopitelně také příležitost ke zvyšování obratu všech zúčastněných. To je
přesně to, co oblast telekomunikací velmi potřebuje: win-win strategie, ze
které klienti získají přístup k novým zajímavým a dostupným službám, a zároveň
dojde k tak toužebně očekávanému oživení celého telekomunikačního sektoru.


MMS

Ostatně tento růst shodně předpokládají i vypracovávané tržní analýzy. Podle
studie Giga International Group by se do roku 2005 mělo na světě každoročně
zvyšovat užívání mobilních datových služeb zhruba o 50 %. Konzervativní odhady
uvádějí, že více než čtvrtina všech uživatelů bude používat mobilní přístroje
pro přístup na internet, dále pro vstup do podnikových databází a intranetu, a
konečně také k provádění transakcí v rámci m-commerce. Společnost YankeeGroup
je zase toho názoru, že by příjmy z aplikací pro mobilní messaging měly růst do
roku 2006 ročně o 44 miliard dolarů. Zvláštní důraz je v tomto případě kladen
na bohatý multimediální obsah těchto zpráv, tedy půjde především o zasílání
fotografií a audioa videonahrávek prostřednictvím MMS.

Operátoři a výrobci mobilních zařízení též věří v prorůstání messagingových
aktivit se službami nabízejícími hry a vůbec nejrůznější zábavu. Mobilní
terminál již ne v prvé řadě telefon by se tak měl stát vstupenkou do světa
digitální personalizované zábavy a být tak nepostradatelnou součástí životního
stylu svých vlastníků. Znamená to, že majitel takového přístroje, který se
např. zajímá o výsledek nějakého sportovního utkání, nemusí již dostat jenom
stručnou SMS o dosaženém skóre, ale může navíc obdržet videozáznam
rozhodujících momentů či audionahrávku dokreslující atmosféru na místě dění.
Nakonec si může opatřit screen saver s logem či fotografiemi oblíbeného
mužstva. Dá se předpokládat, že nezůstane jenom u zábavy, protože již nyní
existují studie rozebírající možnosti profesionálního využití. Půjde především
o okamžitou dokumentaci, kterou mohou využívat např. policisté, záchranáři,
likvidátoři škod z pojišťoven, ochránci přírody apod.


WIM

Chat je fenomén, který vznikl spolu s internetem. S ním přišlo poznání, že lidé
se mohou skvěle bavit v nejrůznějších zájmových skupinách, aniž by se kdy
osobně setkali prostřednictvím psaných zpráv. Obsáhlé rozhovory vedené pomocí
nástrojů pro instant messaging (IM ICQ, MSN Messenger, AOL Instant Messenger.)
se staly nesmírně oblíbenou formou komunikace. Tento způsob využívání datových
služeb později rozvinuly SMS zprávy. Jejich výhodou je mobilita, nevýhodou
omezený rozsah. Obě služby jsou relativně levné a staly se tak všeobecným
komunikačním prostředkem těch nejaktivnějších uživatelů moderních technologií
mladých lidí.

Analytici společnosti Accenture věří, že by se v reálném čase dalo dosáhnout
spojení výhod SMS (mobilita) a IM (interaktivita) do jedné bezdrátové textové
služby nazvané bezdrátový instant messaging (Wireless Instant Messaging WIM),
jejíž funkčnost by byla později přirozeně rozšířena o služby hlasové. Zároveň
by bylo možné díky stanovení jednotných standardů textové komunikace integrovat
do jedné schránky IM, SMS a e-mail. Mobilní terminály by potom přinesly do
interaktivní komunikace nový prvek lokalizaci komunikujících uživatelů. Pokud
jde o sítě, tak WIM umožní plynulý přechod ze sítí GSM přes GPRS až k sítím 3G.
V této souvislosti se nabízí paralela: WIM by mohl udělat pro přijetí sítí
třetí generace totéž, co udělal e-mail s internetem otevře novou technologii
veřejnosti.


Mobil, PDA nebo něco jiného?

Již dnes je na trhu několik typů mobilních telefonů a komunikátorů, které
dokáží usnadnit a zpříjemnit surfování na internetu. WIM však předpokládá i
hojné psaní, takže vedle mobilů mají velké šance např. PDA, na kterých se píše
mnohem pohodlněji. Je zřejmé, že ve chvíli, kdy se nové služby úspěšně
rozběhnou, nabídnou výrobci další zajímavá zařízení. Za dilematem mobil nebo
PDA se však skrývá i závažnější otázka kdo vlastně bude systémy pro WIM
vlastnit? Možnosti jsou v zásadě dvě buď mobilní operátoři, nebo někdo zcela
jiný, tedy třetí strana přistupující ke vztahu operátor zákazník. Studie
společnosti Accenture předvídá, že v Evropě by nám tyto služby měli
zprostředkovat mobilní operátoři mají zde na trhu poměrně silnou pozici,
uživatelé je zpravidla dobře znají, jejich profesionální zaměření umožní
přitáhnout uživatele SMS a nabídnout integrované služby hlas, SMS a WIM.

Druhý scénář znamená, že službu spustí někdo jiný (např. současní provozovatelé
IM) a operátor poskytne pouze svoji síť. Znamenalo by to, že jejich zákazníci
by se rekrutovali především mezi současnými uživateli IM, kteří by přešli na
používání PDA s bezdrátovým připojením na internet a zůstali by u svého
původního IM účtu. Úspěšnost tohoto modelu však může ohrozit jednak vyšší cena
PDA, a jednak nechuť tradičních internautů platit za zprávy, které jsou na
internetu zdarma. Její výhodou je připravenost na nástup dalších 3G služeb.


Podmínka nutná, ale nedostačující

Podmínkou toho, že tyto předpoklady nezůstanou neuskutečněným snem, je právě
interoperabilita postavená na všeobecně uznávaných standardech. Ale není to
pochopitelně všechno na mobilní operátory čeká ještě celá řada dalších úskalí.
Ta se dají v zásadě rozdělit na finanční, obecné a vnitřní. Nedostatek peněz je
dán především krizí v odvětví, která způsobila nedostupnost úvěrů. To mají na
svědomí již existující astronomické dluhy telekomunikačních společností vždyť
od roku 2000 bylo jenom na licence pro sítě 3G vydáno více než 100 miliard
dolarů a další prostředky spolykal přechod na sítě 2,5. generace. Podle studie
společnosti Giga International Group potrvá kritická situace nejméně do roku
2003. Mezi obecné překážky patří např. nedostatek volných frekvencí na
některých územích, nedokončený proces standardizace sítí a roamingové dohody
mezi sítěmi využívajícími různé standardy (cdma2000, UMTS/WCDMA). Úskalí
vnitřní znamenají problémy, které si operátor může způsobit sám. Sem můžeme
zařadit např. špatně nastavené cenové programy, nevyhovující aplikace,
nedostatečnou nabídku zajímavého obsahu a potíže s fungováním sítí.

Není to snadné, ale musí to jít. Co všechno se tedy může skrývat za nabídkou
dvou měsíců MMS zdarma!