Hlavní navigace

Budeme volat zadarmo?

1. 5. 2000

Sdílet

MonopolyJe to jako bychom žili v jiném světě. Český Telecom má problémy se zaváděním přenositelnosti telefonního čísla, zatímco telekomunikační firmy "svobodné ekonomiky" zavád...
Monopoly
Je to jako bychom žili v jiném světě. Český Telecom má problémy se zaváděním
přenositelnosti telefonního čísla, zatímco telekomunikační firmy "svobodné
ekonomiky" zavádějí celosvětovou přenositelnost jste k zastižení na jednom
telefonním čísle po celém světě. Na pevné lince, samozřejmě. Zatímco se u nás
zdražují hovory, na západ od našich hranic ceny padají dolů a mnozí analytici
celosvětových telekomunikačních trhů považují zahraniční volání za nepodstatný
zdroj příjmů a předpokládají, že v krátkém časovém období může být zadarmo
hlavní zdroj příjmů budou poplatky za datové přenosy. Opravdu žijeme v jiném
světě? Nebo jen ve světě, kde monopoly ukazují svou sílu? Podívejme se o pár
let zpátky.
Na přelomu let 1992/93 začala v Saúdské Arábii provozovat své služby v
doposavad monopolním prostředí americká telekomunikační firma IDT, a za volání
do zahraničí si účtovala zlomek ceny místního monopolu. O šest měsíců později
do její pobočky vtrhli saúdskoarabští vojáci, sebrali zařízení a odjeli. A když
po několika týdnech bylo vše vráceno do původního stavu, jasně vyplynulo, kdo
za celou akcí stál v pozadí národní monopolní provozovatel. Dnes je v Saúdské
Arábii telekomunikační trh již úplně jinde v dnešní době je totiž sedm let jako
v minulém století sedmdesát.
Když už jsme v historii současné schéma, kdy v každém státě byl státem
kontrolovaný telekomunikační úřad, tenkrát telegraf, je staré 135 let. Od té
doby si mohou státní monopoly určovat ceny jak za vnitrostátní volání, tak za
volání mezinárodní na základě bilaterálních smluv, přičemž ani jedna strana
přirozeně nemá zájem na tvorbě nízkých cen. Demonopolizace v evropském
prostředí způsobila, že v sousedním Německu můžete v určité době volat zadarmo,
a když si MCI, jedna z největších amerických telekomunikačních firem, vybírala
partnera pro mezinárodní hovory v Německu, nemusela jednat jen s firmou
Deutsche Telecom, ale mohla si vybírat z více než stovky menších
telekomunikačních firem, které se jedna přes druhou snažily nabídnout co
nejnižší ceny ve snaze dostat tuto výbornou zakázku.
Další příklad? Cena telefonního spojení mezi USA a Velkou Británií spadla za
poslední tři roky z 58 centů (20 Kč) na centů 12 (4,20 Kč) za minutu volání.
Technologie
Pokud se k pádu monopolů přidá nástup nových vyspělých technologií, ze
současného cenového schématu nezůstane kámen na kameni. V současnosti je to
nástup internetových technologií, v blízké budoucnosti to mohou být satelitní
komunikace. V roce 1993, kdy internetová telefonie začínala, byl potřeba k
volání zdarma počítač na obou koncích drátu. Možnosti volat přes Internet se
však rychle ujaly telekomunikační firmy, a i když telefonování zdarma není,
nepotřebujete k němu žádné další složité vybavení. A ceny jsou daleko nižší než
na klasických telekomunikačních obvodech. Minuta volání z USA do Francie přes
firmu Net2Phone, jedničku mezi internetovými telekomunikačními společnostmi
dneška, spadající pod zmiňované IDT, vás vyjde na 9 centů (3,20 Kč, srovnejte s
vnitrostátní cenou hovoru z Prahy do Ústí nad Labem, nebo z Brna do Přerova!),
stejný čas vás přijde u klasické mamutí americké společnosti na více než
dvojnásobek (22 centů, 7,70 Kč). A pokud se zatím klasické společnosti nemusely
internetového volání obávat, neboť ač v roce 1999 činilo něco málo přes jednu
miliardu provolaných minut, v celkovém objemu to bylo jen okolo 1%, v roce 2002
to bude podle odhadu analytiků 7 %. A to už je pořádné sousto.
Ve hře není jen Internet. Pokud se podaří naplnit Boeingu a společnosti Elipso
jejich záměr s jejich satelitním systémem, mohly by nás hovory odkudkoli
kamkoli stát pouhých 12 centů (4,20 Kč) za 1 minutu. Ale to už je téma jiného
článku.
U nás?
Pokud by někdo čerpal jen z českých informačních zdrojů, mohl by snadno
propadnout dojmu, že ne my, ale ostatní svět to dělá špatně. Od některých
státních úředníků a nezávislých "odborníků" lze na dotaz, proč může být v
paušálu (okolo 20 USD) placeném telekomunikačním společnostem v USA neomezený
počet lokálních volání zdarma tedy i připojení k Internetu a proč to nejde i u
nás, slyšet odpověď, že telekomunikační firmy v USA mají s tímto systémem
problémy a že uvažují o systému evropském. Uvidíme, jak se cenová politika
změní po 1. lednu 2001 už je to prakticky za dveřmi. V letech 2001 a 2002
budeme v oblasti komunikací určitě svědky dalších velmi zajímavých změn.