Hlavní navigace

Bude v roce 1999 Internet ´99?

1. 3. 1999

Sdílet

Situace se přiostřila. Po protestních akcích "internetové" veřejnosti loni vlistopadu ohlásil SPT Telecom, zvláštní tarif "Internet \99". Tento tarif měl od 1. 1. 1999 umožnit výhodněj...
Situace se přiostřila. Po protestních akcích "internetové" veřejnosti loni v
listopadu ohlásil SPT Telecom, zvláštní tarif "Internet \99". Tento tarif měl
od 1. 1. 1999 umožnit výhodnější spojení uživatelů do Internetu. Po zveřejnění
všech podmínek zvláštního tarifu poskytovatelé usoudili, že tarif Internet \99
v navrhované podobě není pro uživatele sítě výhodný. ISP proto dva dny po
prohlášení (17. února), ve kterém oznámili, že nepřijímají Internet \99 ve
stávající podobě, vydali následující tiskovou zprávu:

Stanovisko poskytovatelů Internetu ke službě Internet \99
Čeští poskytovatelé Internetu (dále jen ISP) nesouhlasí s postupem SPT TELECOM,
a. s., při zavádění tarifu Internet \99, který v rozporu s prohlášeními SPT
TELECOM, a. s., neposkytuje levnější připojení uživatelům Internetu.
Záměrem českých poskytovatelů Internetu je přimět SPT TELECOM, a. s., k jednání
o podobě služby Internet \99, tak aby služba byla vždy a pro všechny uživatele
Internetu levnější než stávající způsob tarifikování.
Argumentaci SPT TELECOM, a. s., ke stanovisku českých poskytovatelů ze dne 15.
2. 1999 považují ISP za účelovou, zkreslenou a poškozující zájmy českých
uživatelů Internetu.
Stávající situace je důsledkem zneužití monopolního chování SPT, a proto se ISP
snaží všemi dostupnými legitimními prostředky SPT TELECOM, a. s., přimět k
jednání o službě Internet 99.
Poskytovatelé zvažují možnosti konkrétních akcí proti SPT TELECOM, a. s., od
vypovězení propojovacích dohod s SPT TELECOM, a. s., až po bojkot přístupu jeho
zákazníků ke zdrojům umístěným na sítích ostatních českých poskytovatelů
Internetu.
ISP zvažují vyloučení SPT TELECOM, a. s., ze sdružení NIX.CZ, z.s.p.o., na
základě porušení stanov a podání podnětu na Úřad pro hospodářskou soutěž pro
soustavné porušování pravidel hospodářské soutěže s cílem zneužívání
monopolního postavení.
V případě, že SPT TELECOM, a. s., nezahájí jednání do 24. 2. 1999, jsou čeští
poskytovatelé připraveni postupně realizovat výše uvedená opatření.
Poskytovatelé i nadále věří, že se jim společně s SPT TELECOM, a. s., podaří
nalézt řešení, které přispěje k rozvoji Internetu v ČR.

Prohlášení podepsalo, veřejně oznámilo a následující tiskovou správu vydalo 15
poskytovatelů (2 sítě byly sloučeny): Bohemia.Net, Cesnet, CZCOM, Czech On
Line, Luko Czech-Net, Eunet Czechia, Global One Communications, GTS CzechCom,
INEC, InWay, Mopos, NetForce, Oasa Computers, PVT, Telenor Internet, Telenor
ČR. Mezi "velkými" ISP chyběli pouze zástupci sítě IBM Global Network (a SPT
Telecom).
Poskytovatelům jde především o zrušení sestavovacího poplatku, se kterým je
spojení do délky 8 minut nevýhodné. Potom by ISP museli mít, z důvodu požadavků
na případnou možnost volby běžného tarifu pro kratší spojení, nezávislé linky a
modemová pole. To by jim zvedlo náklady na vybavení i provoz uzlu. Pokud by byl
poplatek zrušen, ISP by mohli nastavit techniku pouze na Internet \99.
Poskytovatelé tedy poslali dopis SPT, kde zdůvodnili odmítnutí dosavadní podoby
Internetu \99. Otázkou je, co nastane v případě, že SPT Telecom nebude reagovat
a zavede Internet \99 na svých uzlech.
Pro úplnost však musím dodat, že je mi znám poskytovatel s několika uzly,
využívající pro svoji konektivitu do Internetu linek SPT Telecom, (nejde tedy o
pouhého lokálního ISP), který smlouvu podepsal a službu Internet \99 zavedl.
Protože poskytovatelů využívajících tuto síť je více, předpokládám podobný
postup i u dalších.
Je zajímavé, že se konkurenční společnosti dokázaly domluvit na společném
postupu. Za všechny uživatele Sítě doufám, že výsledek jednání bude příznivý
pro uživatele Internetu a jeho rozvoj v ČR.