Hlavní navigace

Bude Česká televize vysílat on-line?

Sdílet

Veřejnoprávní, tedy ta naše, Česká televize restrukturalizovala a obnovila v průběhu uplynulých několika měsíc...


Veřejnoprávní, tedy ta naše, Česká televize restrukturalizovala
a obnovila v průběhu uplynulých několika měsíců své webové
stránky. Jejich současná podoba se mi jevila natolik zajímavá a
plány lidí, kteří Internet spravují, natolik podnětné, že jsem
se rozhodl napsat tento článek.

Honba za informacemi

Pokud byste dnes při svém pravidelném surfování a honbě za
informacemi zabrousili na všeobecně známou www.czech-tv.cz a
zdrželi se na ní nezbytně dlouhou dobu, dobrali byste se v
zásadě ke třem druhům informací. Za nejatraktivnější považuji
seznámení s projekty České televize, tedy službu divákům, kteří
tak mají možnost poznat (mnohdy velice detailně), na jaké akce
jsou využívány veřejnoprávní prostředky a dozvědět se mnohé o
nových filmech, natáčení atd. Každý lev salónu mi pak potvrdí,
jak je důležité vědět o těchto tématech společenských disputací,
nehledě na ekonomický fakt, že nemusí kupovat časopis Story.
Divácká podpora je rozšířena o zpravodajství, které je
aktualizováno prakticky dvakrát denně a přináší informace
především ze zdrojů České televize. Takže pokud někdy nestihnete
hlavní zpravodajskou relaci Události a vaše ego by bylo stiženo
depresivními pocity, že nevíte , co se děje, máte tu možnost
otevřít si po osmé hodině knihu, jež se zve Internet, a uklidnit
svou stresu vystavenou duši. V současné době se legislativně
ošetřuje problém s archivací určitých údajů, takže doufám, že
bude jen otázkou času, kdy se v Síti objeví archiv, jenž
informativní hodnotou předčí jiné.

Druhou a nejstarší kapitolou jsou institucionální
informace, včetně rozpracované virtuální procházky po areálu
Kavčích hor. Máte možnost seznámit se se základními zákonnými
ustanoveními, která definují postavení České televize (ČT),
poznáte i známé tváře naší obrazovky. Zatím sice poněkud
neosobně a konzervativně, ale vše je otázkou času. Svůj prostor
tu má i Rada České televize. Za samozřejmost lze považovat
e-mailové spojení na každou z uvedených osob, a tedy jistý
slibný začátek zvyšující se interaktivnosti mezi divákem
(čtenářem) a lidmi, kteří televizní pořady připravují. A to jak
z hlediska komplexnosti, tak i dynamičnosti stránek. Pod odkazem
"osobní stránky" se pak skrývají informace z neoficiálního
prostoru pro kohokoliv z ČT, kdo by měl zájem poodkrýt roušku
tajemství a sdělit něco světu.

Poslední kapitolou jsou služby nejen pro novináře, kteří
mají k dispozici informační servis včetně fotobanky a seznamu
pozoruhodných akcí, tiskovek ...

Vše pro všechny

Doménu České televize podporují oba nejrozšířenější prohlížeče -
MS Explorer a Netscape. K dispozici je i základní textová podoba
pro majitele prohlížečů nepodporujících grafiku. Odkazy
provázející každou stranu jsou vyvedeny v černobílém provedení
(vyjma loga ČT). Strohost (a zároveň tedy nepřílišná náročnost
na nabíhání úvodní stránky) je vyvážena grafickým zpracování
konkrétních informací, které čtenáře nevedou pouze textem, ale i
danou barevností stránky. Té v zásadě odpovídá barevnost pořadu
prezentovaná v televizi. Již zmíněné filmové projekty jsou
například ukazovány v barevné definici, jež bude posléze
provázet i reklamní kampaň (plakáty apod.), takže výhoda
rychlejší orientace je nabíledni. Pravidelná aktualizace úvodní
stránky probíhá v přibližném rozmezí jednoho týdne.

O pozitivním vývoji stránek ČT svědčí i stoprocentní
nárůst denní návštěvnosti oproti minulému roku. Absolutní číslo
se sice pohybuje na poměrně nízké úrovni (cca 800 vstupů denně),
ale všichni věří, že je jen otázkou času, než budou stránky ČT
natolik poutavé, že svoji pouť po Internetu začneme právě v
těchto končinách. Za jistý vzor by se snad daly označit stránky
BBC nebo CNN, neznamená to však jejich nekritické přebírání, ale
orientační ideál, ke kterému by se ČT chtěla dopracovat. Konečně
základní rozdíl je ve srovnání počtu správců - webové stránky
těchto gigantů zpracovává asi stovka lidí, což definuje základní
rozpor.

Vedle této základní orientace vývoje mi byly nastíněny
alespoň dva pozoruhodné projekty.

Podpory si v nejbližší době zaslouží ty části Webu ČT,
které jsou určeny dětem. Aktuální verze je zatím orientována
především na rodiče a učitelky, ale vzhledem k podpoře Internetu
ve školství a rozšiřování této informační platformy by měla být
významně podporována spolupráce dětí se Sítí. Česká televize
chystá v tomto ohledu navázání spolupráce se školami a školkami.

V jednání je i projekt on-line vysílání České televize
přes Internet. Tím však budou potěšeni obyvatelé České republiky
pobývající zahraničí až v horizontu několika měsíců.

Web v České televizi má podle mého skromného názoru
možnost stát se jedním s nejzajímavějších odkazů v naší doméně,
u kterého bude stát za to stisknout CTRL + D. Pokud vydržím,
jako všichni ostatní návštěvníci Internetu, proces dolaďování
legislativy a občanský drobnohled dozoru nad penězi dovolí další
rozvoj, pokusím se pečlivě sledovat vývoj v této oblasti a
informovat vás, naše laskavé čtenáře, o tom nejpodstatnějším, co
nám Česká televize poskytne.

Jaroslav Poláček je studentem Fakulty sociálních věd při Karlově
univerzitě v Praze.