Hlavní navigace

Bios od A do Z

1. 7. 2004

Sdílet

Poznejte svůj BIOS od A až do Z - počínaje nastavením parametrů operační pamětia konče třeba přístupovými právy. Dozvíte se všechno o ladění výkonu počítače, které vás nebud...
Poznejte svůj BIOS od A až do Z - počínaje nastavením parametrů operační paměti
a konče třeba přístupovými právy. Dozvíte se všechno o ladění výkonu počítače,
které vás nebude nic stát, a zjistíte, jak prostřednictvím BIOS Setupu zvýšit
bezpečnost svého systému.

BIOSe, otevři se! Většinou stačí stisk jedné klávesy a už jste uvnitř. A právě
zde začíná cesta plná tajemných zákoutí. Co se skrývá za všemi těmi těžko
srozumitelnými položkami? Které parametry počítač stabilizují a které vám
naopak umožní vyždímat z něj ještě poslední zbytky rezerv? Zkuste rozluštit
tajemné názvy a po úspěšném průzkumu si nastavte BIOS podle svého!

BIOS - řídící centrála vašeho počítače
BIOS je firmware, tedy software, který je uložen v čipu ROM a je tedy pevnou
součástí samotného hardwaru. Čip s pamětí ROM, v níž je uložen BIOS, se nachází
na základní desce. Obsahuje základní informace o hardwaru umožňujícím spustit
počítač. Vedle operačního systému je BIOS prakticky jediným softwarem, jenž ve
velké míře ovlivňuje hardware počítače. Z toho vyplývá, že veškeré změny v
BIOSu byste měli provádět s maximální obezřetností. Do nastavení BIOSu, tzv.
BIOS Setupu, se dostanete při zapnutí počítače, a to prostřednictvím klávesy či
nějaké klávesové zkratky. Tato informace se objevuje při spuštění počítače na
monitoru. Velmi často je klíčem ke vstupu do BIOSu klávesa .

Přetaktování kontra stabilita
Z výroby je BIOS nastaven tak, aby byl celý systém maximálně stabilní. K
zatuhnutí počítače a ztrátě dat by tak vůbec nemělo docházet, jelikož BIOS
nastavuje parametry procesoru i operační paměti přesně na hodnoty dané
výrobcem. Z důvodu zachování stability doporučujeme i my nastavení těchto
parametrů zachovat. Je však vaší hlavní prioritou rychlost a chcete si systém
přetaktovat? Pak v našem článku naleznete užitečné tipy ohledně tohoto
problému. Ovšem pozor! Přetaktované komponenty běží na hodnotách, pro které
nebyly stavěny, a tudíž se mohou snáze poškodit.

Přetaktovávejte pouze po drobných krůčcích
Pro přetaktování systému si vyhraďte dostatek času. Začněte měnit vždy pouze
jeden parametr a ten měňte pouze po malých krocích, tzn. vždy pouze o jednotku
výše či méně.

Každou změnu v systému dostatečně prověřte
Každou změnu v BIOSu si dobře poznamenejte a celý systém několik hodin
zatěžujte, zda se bude chovat tak, jak očekáváte. Při změně hodnot některých
parametrů se současně mění parametry i u jiných komponent - nezapomeňte vzít v
úvahu i tuto skutečnost. Procesor a operační paměť například doporučujeme
testovat na složitých 3D hrách. Další možností je nechat testované počítače
provádět zdlouhavé výpočty přinuťte jej například provádět konverze obrázků,
hudby či souborů videa do jiných formátů. Když vám počítač začne častěji
zatuhávat, je potřeba vrátit naposledy provedenou změnu zpět. Pokud běží i
nadále stabilně, můžete v ladění opatrně pokračovat.

Rychlejší spouštění počítače
BIOS Setup nabízí celou řadu možností, jak spuštění počítače o několik sekund
urychlit. Stačí kupříkladu omezit dlouhotrvající kontrolu operační paměti a
deaktivovat nevyužívané porty, aby je mohl BIOS při kontrole přeskočit. Jenom
musíte dát pozor na to, abyste nezapomněli, které komponenty jste vypnuli.
Doporučujeme vám proto, abyste si na monitor přilepili lísteček s podrobným
seznamem všech takto vypnutých komponent. Může se totiž stát, že v budoucnu si
k deaktivované zásuvce připojíte nové zařízení a s podivem zjistíte, že to
počítač vůbec nebere na vědomí. A vida, pak si narychlo nevybavíte, že jste
kdysi v BIOSu port, k němuž je připojeno nové zařízení, deaktivovali.

Záchrana: Standardní nastavení
Provedli jste v BIOS Setupu změny, některá nastavení jste dále vylepšovali a s
některými jen tak experimentovali. Nyní však nefunguje vůbec nic. K tomu všemu
jste zapomněli, které parametry jste vlastně změnili. V takovém případě vám
BIOS Setup nabízí záchranný kruh. V hlavním menu BIOS Setupu se nachází položka
s názvem typu Load BIOS Setup Defaults. Zvolte ji a BIOS nastaví parametry,
které jsou výrobcem přednastaveny. Jejich hodnoty jsou upraveny tak, aby se
systém choval stabilně a počítač pracoval bezchybně.

Operační paměť
BIOS standardně načítá z modulů operační paměti takové hodnoty frekvence, které
jsou pro ně výrobcem určeny. Díky nim pak běží tato paměť stabilně. Hodnoty
frekvence si však můžete také nastavit sami, ale pozor: rozhodně neměňte
všechny parametry současně. Jednotlivé možnosti konfigurace pro operační paměť
najdete v menu BIOSu s názvem Advanced Chipset Features. Někdy se pak budete
muset ponořit ještě o něco hlouběji do podmenu jako Advanced DRAM Control nebo
DRAM Timing Control.

1)Configure S(DRAM) Timing by
Účinek: Reguluje rychlost přístupu dat do paměti
Doporučujeme: "SPD"
BIOS Setup je standardně konfigurován tak, aby se systém choval stabilně. Pro
operační paměť to znamená, že se všechny parametry stanovené pro daný čip
výrobcem automaticky načítají přímo z paměťového modulu. Chcete-li pak operační
paměť přetaktovat, musíte místo volby SPD (Serial Presence Detect) použít volbu
User, popřípadě Manual. Tím vypnete automatickou konfiguraci operační paměti a
získáte přístup k nastavení všech možných parametrů. Popisovaná volba se také
někdy označuje Dram Timing Selectable.

2)CAS Latency Time
Účinek: Reguluje rychlost přístupu dat do paměti
Doporučujeme: Výchozí nastavení BIOSu
Chcete, aby váš systém běžel stabilně? V tom případě ponechte frekvenci na
hodnotě, která se načítá z modulu SDRAM. Frekvence se liší podle druhu modulu a
je uvedena na štítku nalepeném na paměťovém čipu. Pokud na něm naleznete údaj
PC2700U-2533, máte v ruce modul PC2700 (označovaný také jako DDR 333) s
nastavenou CAS Latency (čekáním) 2,5 taktu - to jsou ony dvě číslice za
pomlčkou. Chcete-li přidělit paměti větší rychlost, zmenšete její hodnotu -
leží většinou mezi 2 a 3 - o jeden krok. Tak nastavíte u modulu PC3200 (DDR
400) hodnotu 2,5, u PC 2700 (DDR 333) číslo 2,0 a u PC 2100 (DDR 266) hodnotu
(pokud je možná) 1,5. Popisovaná volba se rovněž někdy označuje jako (S)DRAM
CAS# Latency.

3)(S)DRAM RAS# to CAS# Delay
Účinek: Reguluje rychlost přístupu dat do paměti
Doporučujeme: Výchozí nastavení BIOSu
Práci bez zatuhnutí počítače lze garantovat pouze tehdy, pokud použijete
přednastavené parametry. Chcete přesto vyzkoušet přetaktování, při němž by vaše
paměť rychleji četla i zapisovala? Pak zadanou standardní hodnotu o jeden
stupeň snižte. U modulů PC3200 (DDR 400), PC2700 (DDR 333) a u PC2100 (DDR 266)
to bude číslo 2,5. Snížíte tak počet taktů, kdy bude čipová sada čekat po
vytvoření adresy řádku (RAS, Row Address Strobe), dříve než vytvoří adresu
sloupce (CAS, Column Address Strobe). Také toto zpožďování RAS/CAS specifikuje
výrobce na modulu RAM. Např. pro modul PC2700U-2533 se čeká 3 takty (třetí
číslice za pomlčkou). U pamětí SDRAM se zmiňovaná volba nazývá SDRAM RAS# to
CAS# Delay, u pamětí DRAM pak DRAM RAS# to CAS# Delay. Občas ale můžeme najít i
položku RAS to CAS Delay.

4)(S)DRAM RAS# Precharge
Účinek: Reguluje rychlost přístupu dat do paměti.
Doporučujeme: Výchozí nastavení BIOSu
Kdo chce zachovat svůj systém stabilní, měl by se hlavně řídit výchozími údaji
nastavenými v BIOSu. Chcete přesto, aby vaše operační paměť zapisovala
rychleji? Pak snižte hodnotu o jeden stupeň. Opět budete mít u modulů PC3200
(DDR 400), PC2700 (DDR 333) a u PC2100 (DDR 266) vždy údaj 2,5. Tímto způsobem
snížíte počet taktů mezi načtením obsahu jedné paměťové buňky a jejím zpětným
zápisem. Hodnota RAS Precharge je opět uvedena na modulu, například u
PC2700U-2533 vidíte číslo 3 (čtvrtá číslice za pomlčkou).

Bootování
Preferujete při startu počítače co možná nejvyšší rychlost nahrání systému,
anebo chcete při každém bootování mít k dispozici co nejvíce disků, z nichž
byste mohli počítač spustit? Možností je spousta potřebné volby pak naleznete v
Advanced BIOS Features, Advanced BIOS Features/Boot Seq & Floppy Setup,
Advanced/Advanced BIOS Features či Boot.

5)First (Second, ...) Boot Device
Účinek: Rychlejší spuštění počítače
Doporučujeme: HDD-0
Ve výše popisovaných menu určujete, v jakém pořadí má BIOS prohledávat disky a
hledat na nich spustitelný operační systém. Nechcete-li při spouštění počítače
ztrácet zbytečně ani sekundu, pak nastavte jako bootovací disk ten, jenž
obsahuje operační systém. Většinou se jedná o pevný disk připojený jako Master
na primárním kanálu, jemuž odpovídá v BIOSu označení HDD-0 (HDD-1 je disk
zapojený na primárním kanálu jako Slave, HDD-2 je disk Master na sekundárním
kanálu a HDD-3 je disk Slave na sekundárním kanálu). Chcete občas bootovat z
diskety nebo z CD-ROM mechaniky? Pak k položkám First Boot Device, Second Boot
Device přiřaďte postupně parametry Floppy a CD-ROM. Bootovatelný pevný disk
(HDD-0) musí být vždy až na poslední pozici, tedy jako Third Boot Device. BIOS
se totiž vždy spustí z prvního média, které obsahuje bootovatelný systém. Občas
BIOS Setup nabízí i položku Fourth Boot Device. Pak můžete jako Third Boot
Device nastavit ještě nějaké další zařízení a pevný disk umístit opět až jako
poslední bootovatelné zařízení. Postrádáte možnost bootování z USB disků? Mnohé
BIOSy mají pro tuto variantu speciální položky. Často BIOS nabízí místo
jednotlivých disků k výběru přímo jednotlivé typy zařízení, např. Hard Disk či
Removable. Pomocí dalších nastavení se pak dá upřesnit, která konkrétní
zařízení se jimi myslí. V BIOSu se také mohou popisované položky objevovat pod
názvy 1st/2nd/3rd Boot.

6)Other Boot Service
Účinek: Spuštění počítače
Doporučujeme: Enabled
Tato volba je obvykle variantou k položce Fourth Boot Device. Můžete však u ní
nastavit pouze možnosti Enabled nebo Disabled. U mnoha BIOSů je nastaveno
Disabled, což umožňuje bootovat pouze z prvního zařízení (First Boot Device),
parametr Enabled pak aktivuje zbylá bootovací zařízení (Second, Third atd.) U
jiných variant BIOSu se nastavením parametru Enabled vedle v tipu č. 5
uvedených možností zpřístupní i ostatní bootovatelná média, nastavením Disabled
pouze First až Fourth Boot Device. Popisovaná položka BIOSu se někdy také
nazývá Boot Other Device.

7)USB Boot
Účinek: Bootování z USB komponent
Doporučujeme: Enabled
Vlastníte nějaké USB zařízení, například USB disk, který není uveden v seznamu
bootovatelných médií, popisovaném v tipu č. 5? Pak právě zde musíte vybrat
položku Enabled. Pokud bude i nyní USB zařízení v seznamu chybět, uložte v BIOS
Setupu provedené změny a restartujte počítač. Poté už by mělo být zařízení v
seznamu uvedeno.

CPU
I v případě procesoru se BIOS standardně řídí frekvencemi specifikovanými
výrobcem. Obvykle se tyto údaje dají snadno upravit, takže z procesoru snadno
dostanete větší rychlost. Ovšem pozor: přetaktování procesoru se týká i
komponent umístěných v AGP či PCI slotech. Potřebná nastavení se provedou
většinou v menu Advanced, Advanced/Frequency/Voltage nebo
Advanced/Frequency/Voltage Control.

8)CPU Frequency Multiple
Účinek: Určení frekvence procesoru
Doporučujeme: Auto
Na jistotu tady sázíte nastavením na hodnotu Auto. Pokud si chcete počítač
trochu vyladit, a to pouze procesor, pak jste na správném místě. Tato volba
totiž ovlivňuje pouze frekvenci procesoru. Vypočítává se z frekvence FSB a z
interního násobiče frekvence procesoru (Multiplier): Pentium 4 3,0 GHz s FSB na
800 MHz (4 x 200) má kupříkladu multiplikátor 15 (15 x 200 MHz = 3 GHz). U
nejnovějších modelů procesorů AMD a Intel je multiplikátor nastaven pevně. V
tom případě pak procesor nastavení provedená v BIOSu ignoruje. U některých
procesorů AMD však lze násobič odblokovat. Popisovaná volba BIOSu se rovněž
někdy označuje jako CPU Clock Ratio či CPU Ratio.

9)CPU Host Frequency
Účinek: Nastavení frekvence sběrnice
Doporučujeme: Auto
Váš systém poběží stabilně, pokud budete mít volbu nastavenou na Auto. Ale ten,
kdo potřebuje svůj systém účinně přetaktovat, musí zvýšit frekvenci FSB (Front
Side Bus), jež spojuje procesor s čipovou sadou. Zmíněná frekvence ovlivňuje
nejen frekvenci procesoru, ale i frekvenci sběrnic AGP či PCI. Při větší
hodnotě FSB tedy běží rychleji i komponenty na AGP či PCI sběrnici, čímž běží
podle parametrů, pro které nebyly určeny. Přetaktování FSB provádějte proto jen
po velmi malých krocích a velmi opatrně - při přetaktování se nemusí nutně
zablokovat procesor, ale třeba grafická karta, jež nesnáší vyšší frekvenci AGP
a způsobuje tím zatuhnutí systému. Dříve než změníte frekvenci FSB, musíte v
BIOS Setupu nastavit položku s názvy typu CPU Internal Frequency nebo Auto
Detect CPU and DRAM Frequency na Manual, popřípadě na Disabled. Popisovaná
volba se také může jmenovat CPU External Frequency, CPU Frequency, FSB
Frequency nebo CPU External Freq. (MHz).


Disketová mechanika
Všechna důležitá nastavení pro tuto stále používanou mechaniku naleznete v
BIOSu v menu Advanced/Advanced BIOS Features, Advanced/Boot Seq&Floppy Setup,
Advanced/Floppy Configuration, popřípadě v menu Boot, Main či Standard CMOS
Features.

10)Legacy Disc A
Účinek: Připojuje disketovou mechaniku
Doporučujeme: 1,44 MB, 3 1/2 nebo 1,44 M, 3,5 in.
Na tomto místě určujete typ disketové mechaniky. Občas na stejném místě najdete
i možnost pro konfigurování druhé disketové mechaniky - Legacy Disc B. Tuto
možnost však nastavte na Disabled - samozřejmě pokud ovšem skutečně nemáte v
počítači dvě disketové mechaniky. Popisovanou položku naleznete v BIOSu rovněž
pod názvem Floppy A či Drive A.

11)Swap Floppy Drive
Účinek: Výměna písmen disketových mechanik
Doporučujeme: Disabled
Zde si můžete vyměnit písmena disketových mechanik, takže z mechaniky s
písmenem A se stane mechanika s písmenem B a obráceně. Popisovaná položka se
také jmenuje Onboard FDC Swap A&B s parametry Swap, popřípadě No swap.

12)Boot Up Floppy Seek
Účinek: Rychlejší spuštění počítače vyřazení hledání bootovací diskety
Doporučujeme: Disabled
Nastavením této funkce na Disabled ušetříte při spouštění počítače několik
sekund. V případě nastavení na Enabled totiž BIOS při každém spuštění počítače
testuje, zda disketová mechanika pracuje se 40 stopami nebo s 80 stopami.
Vzhledem k tomu, že se již asi 20 let používá varianta s 80 stopami, je při
volbě Disabled automaticky nastavena právě tato. Jinak se zmiňovaný parametr
BIOSu nazývá rovněž Seek Floppy.

13)Disk Write Protect
Účinek: Ochrana proti zápisu na diskety
Doporučujeme: Disabled
Tato volba by měla být nastavena na Enabled pouze při požadavku maximální
bezpečnosti počítače. Dovoluje totiž z diskety pouze číst, nikoliv na ni
zapisovat. Ale pozor! Toto nastavení sice dokáže počítač ochránit před
potenciálními zloději vašich dat, ale nedovoluje na disketu zapisovat ani vám.
Rozhodnete-li se tuto volbu aktivovat, určitě byste si měli pro přístup do BIOS
Setupu nastavit heslo Supervisora. V opačném případě by si kdokoliv mohl
provedené nastavení změnit zpět. Popisovaná volba se také nazývá Floppy Disc
Access Control s parametry R/W pro Read/Write, tedy čtení/zápis, nebo Read only.

Úspora elektrické energie
Pokud chcete, aby váš počítač nespotřebovával více energie, než je potřeba,
potřebujete právě položky v menu Power, Power Management Setup a Power
Management Features.

14)ACPI Suspend Type
Účinek: Šetří elektrickou energii
Doporučujeme: S3/STR
Máte na počítači MS Windows 2000 nebo XP? Pak můžete použít úsporný režim ACPI
(Advanced Configuration and Power Interface), který je těmto operačním systémům
vlastní. Podmínkou ovšem je, aby základní deska tento režim podporovala.
Poznáte to tak, že ve Správci zařízení pod popiskem Počítač uvidíte položku
Jednoprocesorový osobní počítač s rozhraním ACPI či podobnou. Více o tomto
tématu pak najdete v nápovědě k operačnímu systému. Pro úsporný režim jsou
rozhodující nastavení Windows, ale odpovídající konfiguraci si můžete zvolit i
v BIOSu. Většinou máte na výběr mezi variantou S1, jež do úsporného režimu
uvádí pouze procesor, anebo účinnější režim S3, při němž je počítač vypínán
kompletně celý. Popisovaná položka BIOSu se rovněž označuje jako Sleep State,
popřípadě ACPI Standby State.

Pevné disky
Nový pevný disk můžete připojit k IDE řadiči, spustit počítač a začít na něj
hned zapisovat. Také si ale můžete odskočit do menu pro pevné disky v BIOS
Setupu a tím si urychlit nejen spuštění počítače, nýbrž se postarat i o větší
bezpečnost dat. Odpovídající položky najdete obvykle v menu jako jsou
Advanced/IDE Configuration, Advanced/Drive Configuration, Main/Standard CMOS
Features, Integrated Peripherals či Integrated Peripherals/OnChip IDE Device.

15)Translantion Mode
Účinek: Konfigurace pevného disku
Doporučujeme: Auto, LBA
Zde určujete, jaké jednotlivé sektory pevného disku se budou adresovat. V
případě, že si zvolíte u typu pevného disku položku Auto, pak se sem
automaticky doplní výrazy Auto či LBA. Funkce Translation Mode se rovněž nazývá
Mode či Translation Method.

16)Block Mode
Účinek: Rychlejší spuštění počítače
Doporučujeme: Auto, Enabled
Pro rychlejší spouštění počítače nastavte tuto volbu na Enabled nebo Auto. Tato
volba způsobí, že požadavky na čtení z disku nebo při zápisu na něj se
nevyřizují po jednom, nýbrž se rovnou po celých blocích vyřizuje několik po
sobě následujících požadavků. Tento režim najdete v BIOSu rovněž pod názvem
Block Transfer.

17)SMART
Účinek: Varuje při potížích s pevným diskem
Doporučujeme: Auto, Enabled
Každý má na svém pevném disku důležitá data. Proto je jen dobře, že BIOS Setup
poskytuje funkci, která vás bude včas varovat, pokud se na pevném disku
vyskytnou nějaké problémy. Proto nastavte SMART (Self Monitoring, Analysis and
Reporting Technology) na Auto či Enabled. BIOS pak bude při spouštění počítače
prověřovat pevný disk z hlediska výskytu chyb. Popisovaná volba se rovněž
nazývá S.M.A.R.T. Protection nebo SMART Monitoring.

Grafické karty
Nejen počítačoví hráči požadují po grafické kartě co možná nejvyšší výkon, ale
ocení jej i obyčejné aplikace. Většina parametrů BIOSu se zde točí okolo režimu
AGP. Najdete je v menu Advanced Chipset Setup a Advanced/Chip Configuration,
někdy také v menu Advanced BIOS Features.

18)Graphics Aperture Size
Účinek: Hry poběží stabilněji a rychleji
Doporučujeme: 128 MB nebo 256 MB
Tato volba vymámí z vaší grafické karty větší výkon a tím pádem budou i
počítačové 3D hry běhat rychleji. Aperture je oblast v operační paměti
počítače, kterou může používat grafická karta AGP kromě své vlastní paměti.
Jsou-li kupříkladu textury v nějaké hře tak velké, že se do paměti karty
nevejdou, umístí je systém právě do operační paměti počítače. Ideální velikost
paměti Aperture závisí na velikosti paměti v grafické kartě a v počítači,
stejně jako na hře samotné. V naprosté většině případů vyhoví hodnota 128 nebo
256 MB. Při hodnotě Aperture Size rovné 32 MB se častěji objevuje zatuhnutí
počítače, nastavení hodnoty větší než 512 MB pak nemá na výkon žádný vliv.
Položku Graphics Aperture Size naleznete rovněž pod názvem AGP Aperture Size.

19)AGP Mode
Účinek: Rychlost grafické karty
Doporučujeme: 8x, Enabled
Maximální výkon z vaší grafické karty dostanete pouze tehdy, pokud bude běžet v
tom nejrychlejším režimu AGP. AGP 8x je už po dva roky jakýmsi standardem.
Aktuální režim vaší grafické karty vám prozradí sharewarový program Powerstrip
3.9, který naleznete na našem CD nebo na internetu na adrese
http://www.entechtaiwan.com (PSTRIP-I.EXE, 1,09 MB). Režim AGP 8x však musí
podporovat i vaše základní deska, což je splněno pro všechny novější typy
základních desek (viz manuál). Pakliže váš počítač při hraní her často
zatuhává, měli byste režim AGP snížit, samozřejmě za předpokladu, že nepomohlo
ani nahrání záplat pro hru, ani instalace nových ovladačů a ani instalace
nových ovladačů pro čipovou sadu. U grafických karet s čipem ATI existuje
funkce Smartguard, jež testuje, v jakém režimu AGP karta poběží stabilně.
Popisovaná položka BIOS Setupu se rovněž někdy nazývá AGP Capability.

Hyper Threading
Technologií Hyper Threading dokáže operační systém vytvořit z jednoho fyzického
procesoru dva procesory logické. Ty pak mohou pracovat nezávisle na sobě, což
urychluje běh programů. Tuto funkci však můžete aktivovat pouze tehdy, pokud ji
podporují procesor, operační systém i základní deska. Odpovídající položku
naleznete v menu Advanced BIOS Features nebo Advanced/Configure Advanced CPU
Settings. Máte základní desku a procesor Pentium 4, oba podporující Hyper
Threading, a přesto vám v menu BIOSu chybí odpovídající položka? Pak zcela
jistě pomůže update BIOSu, jenž získáte u výrobce počítače nebo vaší základní
desky.

20)Hyper Threading Technology
Účinek: Urychluje běh programů
Doporučujeme: Enabled
Jestliže váš počítač podporuje technologii Hyper Threading, měli byste ji
povolit ještě před instalací Windows. Pak operační systém nainstaluje všechny
potřebné ovladače. Pokud máte již Windows nainstalována, můžete podporu Hyper
Threadingu dodatečně zapnout pouze tehdy, když ve Správci zařízení máte pod
záznamem Počítač položku Jednoprocesorový (víceprocesorový) osobní počítač s
rozhraním ACPI. Podrobnější informace a návody naleznete v článku BIOS: Přísně
tajné, který byl publikován v PC WORLDu 10/2003 na straně 104. Zmíněná položka
BIOSu se také někdy vyskytuje pod jménem CPU Hyper Threading či Hyper Threading
Function.

Informace
V BIOS Setupu ale nekonfigurujete pouze počítač. Velmi pohodlně se zde dají
najít nejrůznější systémové informace, a to aniž byste museli nahrát operační
systém či další software. Informace tohoto druhu většinou najdete v menu
Power/Hardware Monitor, Main, Main/Additional System Information,
Advanced/Hardware Monitoring, Hardware Monitor, HW Monitor a PC Health.

21)Teplota procesoru
Účinek: Informace o zahřívání procesoru
Doporučujeme: -
Tato položka vám prozradí aktuální teplotu vašeho procesoru. Jak vysoká tato
teplota může být, závisí na druhu procesoru. Naměřené hodnoty však nebývají
příliš přesné. Obecně platí, že by teplota neměla přesáhnout 70°C, ideální je v
intervalu 60-65°C. Pokud se váš procesor přehřívá, musíte jej lépe chladit,
kupříkladu pomocí výkonnějšího větráčku umístěného na procesoru či v počítačové
skříni. Další příčinou může být to, že ventilátor nepracuje naplno nebo dokonce
vůbec.

22)System Temperature
Účinek: Informace o teplotě uvnitř skříně
Doporučujeme: Tento údaj vám udává teplotu uvnitř počítačové skříně. Ta by
neměla přesáhnout 40 °C. Tato položka se také někdy nazývá MB Temperature nebo
Zone 1/2 Temperature.

Jumper
Mnohé základní desky nabízejí možnosti nastavení, které jsou dostupné až tehdy,
pokud nastavíte jumper do určité pozice. U novějších základních desek Intel
existuje kupříkladu možnost zasadit jumper (přepínač) do několika pozic můstku
s názvem BIOS Setup Configuration Settings. K dispozici jsou varianty Normal
(piny 1 a 2) a Configure (piny 2 a 3). Pouze v naposledy zmíněném režimu se v
BIOS Setupu objeví položka Maintenance. Z manuálu své základní desky se pak
můžete dozvědět, zda i vaše deska podporuje takové další možnosti konfigurace.

23)Clear All Passwords
Účinek: Smaže všechna hesla pro přístup do BIOSu
Doporučujeme: Cancel
Když zapomenete heslo pro vstup do BIOS Setupu, přijde vám tato možnost v menu
Maintenance pravděpodobně vhod. Zvolíte-li možnost OK, všechna hesla budou v tu
ránu odstraněna.

Chlazení
Chlazení počítače a především procesoru ovlivňujete prostřednictvím menu PC
Health Status nebo Power/Hardware Monitor.

24)CPU Warning Temperature
Účinek: Ochrana proti přehřátí
Doporučujeme: 60-65°C
Zde nastavujete, při jaké teplotě vás má BIOS varovat vydáním zvukového signálu
z reproduktoru počítače, pokud se procesor přehřívá.

25)CPU Fan Fail Warning
Účinek: Ochrana proti přehřátí
Doporučujeme: Enabled
Mnoha procesorům velmi vadí třeba i jen krátký výpadek činnosti větráčku. Pouze
Pentium 4 a Athlon 64 snižují při příliš vysoké teplotě svoji frekvenci,
popřípadě celý systém rovnou vypnou. Abyste mohli v případě výpadku ventilátoru
okamžitě reagovat, může vás BIOS upozornit vydáním zvukového signálu za to
odpovídá volba CPU Fan Fail Warning, anebo počítač vypnout - volba Shutdown
When CPU Fan Fail.
Pozor: U velkých a pomalu se otáčejících ventilátorů procesoru interpretuje
BIOS nízké otáčky jako výpadek - v tomto případě doporučujeme popisovanou volbu
v BIOSu nastavit na Disabled.

Disky
Váš systém najde instalované disky pouze tehdy, pokud jsou jejich parametry v
BIOS Setupu správně nastaveny. Možnosti pro konfiguraci disků většinou
naleznete v menu Advanced/IDE Configuration, Advanced/Drive Configuration,
Standard CMOS Features, Integrated Peripherals, Integrated Peripherals/OnChip
IDE Device, popř. Main.

26)Primary Master
Účinek: Konfigurace disků
Doporučujeme: Auto
Zde si můžete určit, které zařízení máte připojeno jako Master na primárním
kanálu IDE řadiče. Může to být pevný disk, CD-ROM mechanika nebo třeba ZIP
mechanika. Vzhledem k tomu, že automatická konfigurace pracuje v BIOSu
bezproblémově, můžete zde ponechat položku Auto. Pokud i v podmenu u položky
Type nastavíte Auto, pak se nějakou detailnější konfigurací rovněž nemusíte
zabývat. Automaticky se totiž nastaví i režim UDMA, Translation apod. Položky
pro ostatní IDE kanály se většinou nazývají Primary Slave, Secondary Master a
Secondary Slave a fungují obdobně. Není-li na některém z nich připojeno žádné
zařízení, nastavte pro něj parametr None. Počítač se vám odmění o něco
rychlejším spuštěním.

27)Primary Master UDMA
Účinek: Urychluje práci pevného disku
Doporučujeme: Enabled nebo Auto
Prostřednictvím tohoto parametru nastavujete, zda má pevný disk pracovat v
režimu Ultra DMA. Pokud tento režim zakážete, bude počítač o něco pomalejší.
Nastavení pro ostatní disky funguje analogicky. Alternativním označením této
funkce je Primary Master DMA Mode či Primary Master Ultra DMA.

28)ATA Configuration
Účinek: Připojení disků
Doporučujeme: Enhanced nebo Native
Má-li vaše deska kromě klasických IDE kanálů i zásuvky S-ATA (Serial ATA),
můžete teoreticky do počítače připojit více než čtyři disky. V tomto případě
ale musíte u této položky vybrat možnost Enhanced nebo Native. Dále musíte mít
na počítači nainstalována Windows 2000 nebo XP - tyto systémy si s více než
čtyřmi disky poradí. Pokud pracujete ve Windows 95/98/ME nebo NT4, pak je třeba
v BIOSu nastavit možnost Compatible nebo Legacy a rozhodnout se pro právě čtyři
disky - které to budou nastavíte u položky s názvem Legacy IDE Channels nebo
IDE Port Settings.

29)Primary IDE
Účinek: Konfigurace pevného disku
Doporučujeme: Enabled
Ponechte zde parametry zadané BIOSem pro primární řadič EIDE. Ten musí být vždy
aktivní, protože právě na něm je připojen váš pevný disk C:

Víceprocesorový systém
Pokud máte počítač s více procesory, musíte to BIOSu oznámit. To učiníte v menu
BIOS Features Setup nebo Power.

30)MPS Version
Účinek: Koordinace procesorů
Doporučujeme: 1.4
U starších základních desek s podporou více procesorů zde nastavujete, podle
které verze specifikace multiprocesorových systémů bude operační systém tyto
procesory spravovat. Vyberte verzi 1.4. Pouze v případě, kdy vám např. Windows
NT 4 nenabootují, zkuste parametr 1.1. Alternativním názvem pro tuto položku je
MPS Revision.

Počítačové sítě
Většina novějších základních desek standardně poskytuje nějaký způsob, jak
počítač připojit do sítě. V BIOS Setupu naleznete odpovídající možnosti v menu
Advanced/Chipset nebo Integrated Peripherals, nastavení pro funkce probuzení
počítače přes síť pak najdete v menu Power Management Setup nebo Power.

31)Onboard LAN
Účinek: Umožňuje připojení k síti
Doporučujeme: Enabled
Tuto funkci byste měli mít nastavenou na Disabled skutečně pouze v případě, kdy
nechcete používat v počítači integrovaný čip Onboard LAN, ale svoji vlastní PCI
síťovou kartu. Pak totiž BIOS vypne všechny možnosti pro nastavení řadiče pro
podporu sítě. Nastavením popisované volby na Enabled se často objeví ještě
další parametr - Onboard LAN Boot ROM. Ten vám umožňuje nabootovat počítač přes
síť, a to prostřednictvím čipu ROM na základní desce.

32)Wake on LAN
Účinek: Probouzí počítač z klidového režimu
Doporučujeme: Disabled
Většina uživatelů nepracuje v síti, takže může tuto funkci bez problémů
postrádat. Ta totiž probouzí počítač z úsporného režimu nebo z režimu spánku
přes síť. Starší síťové karty potřebují pro podporu této funkce speciální Wake
on LAN kabel, který je nutno připojit na odpovídající konektor základní desky.
Pro síťové karty splňující minimálně specifikaci PCI 2.2 je pro účely probuzení
počítače přes síť určena položka BIOSu Wake Up on PME nebo Wake-Up by PCI Card.
Tyto karty žádný dodatečný kabel nepotřebují. Pro využití popisované funkce je
třeba, aby zdroj napájení dodával i v režimu spánku do počítače dostatek
elektrického proudu.

33)Onboard PCI IDE
Účinek: Uvolňuje IRQ
Doporučujeme: Disabled pro každý volný kanál
Jestliže máte v počítači pouze dva disky připojené jako Master a Slave na
primárním kanálu IDE, pak byste měli v BIOSu sekundární kanál IDE deaktivovat,
tedy nastavit na Disabled. Tím uvolníte přerušení IRQ 15 a elegantně tak
vyřešíte případné problémy se sdílením přerušení.

34)AC97 Audio, AC97 Modem
Účinek: Konfiguruje zvukový a modemový čip na základní desce
Doporučujeme: Auto
Prakticky všechny základní desky jsou dnes vybaveny řadičem AC97, který
zprostředkovává funkce modemu a zvukové karty. Tento v čipové sadě integrovaný
řadič můžete v BIOS Setupu vypnout nebo zapnout. Variantu Disabled vyberte
tehdy, pokud zmiňované funkce nehodláte využít. Při volbě parametru Auto BIOS
sám určí, zda je některá z odpovídajících karet již nainstalována.
Alternativními názvy pro tuto položku BIOSu jsou Onboard Audio a Onboard Modem.

IDE
Zvukové, televizní a síťové karty využívají pro posílání dat sběrnici PCI. Aby
se zabránilo tlačenici na sběrnici, musí se karty konfigurovat podle určitých
pravidel. Možnosti konfigurace se v tomto případě nacházejí v menu Advanced/PCI
Configuration a PnP/PCI Configuration.

35)PCI Latency Timer
Účinek: Vyšší propustnost sběrnice PCI
Doporučujeme: Standardní nastavení
Latency Timer určuje, jak dlouho může nějaké PCI zařízení posílat svá data přes
PCI sběrnici. Vyšší hodnota sice znamená větší datovou propustnost komponenty,
která právě data vysílá, na druhou stranu musejí ostatní komponenty déle čekat,
než přijdou na řadu. Má-li váš počítač při přehrávání DVD filmů či hudby často
výpadky, zadejte do tohoto nastavení vyšší hodnotu.

36)Delayed Transaction
Účinek: Rychlejší opětné uvolnění sběrnice PCI
Doporučujeme: Enabled
Zatímco PCI zařízení komunikuje s pomalejší komponentou, je PCI sběrnice pro
ostatní zařízení zablokována. Pokud popisovanou položku BIOSu nastavíte na
Enabled, uloží čipová sada všechna data, která mají být přenesena tak, aby byla
sběrnice co nejrychleji uvolněna. Upozornění: u základních desek s VIA
Southbridge 686B může tato volba kvůli chybě v čipové sadě vést ke ztrátě dat!
Zde musíte bezpodmínečně tuto volbu nastavit na Disabled.

Rychlý start
Při každém spuštění počítače testuje BIOS operační paměť. Tato časově náročná
procedura se však dá zkrátit. Odpovídající možnosti naleznete v menu Advanced
BIOS Features nebo Boot.

37)Quick Boot
Účinek: Urychluje spuštění počítače
Doporučujeme: Enabled
Standardně BIOS testuje instalované moduly na výskyt chyb třikrát. Čím více je
nainstalováno operační paměti, tím déle tato kontrola trvá. Teprve když je
otestován poslední bit, jde se dále. Tento několikanásobný test je však nutný
pouze u nově nainstalovaných modulů. V ostatních případech stačí testovat
paměťové moduly jen jednou v režimu Quick Boot. Tato volba se rovněž nazývá
Quick Power on Self Test.

Systémové prostředky
Počítačové komponenty potřebují systémové prostředky, jako například hodnota
přerušení (IRQ) a DMA kanál (Direct Memory Access). Rozdělování systémových
prostředků můžete ovlivnit v menu PNP/PCI Configuration, Advanced/PCI
Configuration nebo Advanced BIOS Features.

38)APIC Mode
Účinek: Spravuje systémové prostředky
Doporučujeme: Enabled
Prostřednictvím hodnot přerušení systémové prostředky ohlásí, že chtějí něco
vykonat. Často jsou právě hodnoty přerušení velmi přetíženy. Klasický
Programmable Interrupt Controller (PIC) dokáže obsluhovat až 15 požadavků, jeho
novější varianta APIC (Advanced PIC) podporuje například ve Windows XP až 24 a
více přerušení a ještě k tomu zvládá koordinovat spolupráci mezi několika
procesory. Toto nastavení byste však rozhodně měli provést ještě před instalací
Windows: operační systém totiž musí v opačném případě provést výměnu řady
ovladačů na úrovni systému, což se ne vždy povede bez problémů. Někdy se toto
nastavení také nazývá Interrupt Mode. V něm stačí pak vybrat položku APIC.

39)PCI Slot 1 IRQ
Účinek: Řeší problémy s přidělením prostředků
Doporučujeme: Auto
Většinou platí, že se dvě PCI zařízení dokáží o jednu hodnotu přerušení svorně
podělit. V případě, že se spolupráce mezi nimi nedaří, můžete právě na tomto
místě přidělovat jednotlivým komponentám určitou hodnotu IRQ. Tento způsob však
nefunguje u počítačů s rozhraním ACPI (viz tip č.14), neboť zde veškerou vládu
nad přerušeními přebírají Windows. Kromě toho nesmějí být dvě zásuvky pro PCI
karty fyzicky spojeny přes INT (viz manuál k základní desce). Popisovaná volba
se rovněž jmenuje Slot 1 IRQ.

40)Set IRQ to PCI or ISA
Účinek: Pevné IRQ pro ISA kartu
Doporučujeme: Auto
Ten, kdo ještě používá ISA kartu, ji může nakonfigurovat právě zde. ISA karty
se neumějí o přerušení rozdělit, proto jim musíte nějakou hodnotu přerušení
pevně přidělit. Zmíněná volba se rovněž nazývá IRQ 1 Reserved.

Zásuvky
Přes zásuvky (porty) proudí data k zařízením, která jsou k počítači připojena,
např. do monitoru, klávesnice, tiskárny, skeneru a modemu. Pokud jsou správně
nakonfigurovány, probíhá výměna dat mezi nimi rychle. Špatná nastavení přenos
přinejmenším zbrzdí nebo dokonce vůbec nedovolí. Nejdůležitější položky najdete
v menu Integrated Peripherals nebo Chipset Features. Upozornění: Více o druzích
zásuvek si přečtete v odstavci USB (tipy č. 45-47) a Grafické karty (tipy č.
18-19).

41)Serial Port 1/2
Účinek: Přenos přes sériový port
Doporučujeme: Disabled
Zařízení pro přenos prostřednictvím sériového portu, například některé druhy
modemů nebo zařízení pro přenos infračerveným zářením, jsou dnes spíše
výjimkou, takže sériové zásuvky jsou užívány jen zřídka. Abyste předešli
konfliktům při sdílení hodnot přerušení, nastavte u nevyužívaných sériových
portů v BIOSu volbu Disabled. V případě zásuvky COM 1 si uvolníte přerušení 4,
u portu COM 2 přerušení 3. Pokud nějakou sériovou zásuvku skutečně potřebujete,
pak pro ně určitě ponechte nastavení, která jsou standardizována. COM 1 totiž
pracuje s adresou 3FG a COM 2 s adresou 2FG.

42)UART Mode
Účinek: Konfigurace přenosu pomocí infračerveného záření
Doporučujeme: Disabled
Pokud se vám v BIOS Setupu objeví tato položka, máte pravděpodobně povolenou
zásuvku COM 2, neboť právě u ní se tato volba většinou objevuje. Pro zařízení s
infračerveným portem se tu nastavuje přenosová rychlost, která dané komponentě
odpovídá. Potřebujete-li port COM 2 využívat pouze pro přenos přes sériový
kabel, vyberte zde položku Disabled. Mnohé varianty BIOSu tuto položku označují
rovněž jako UART2 Use Infrared nebo v nich najdete funkci pro infračervený
přenos ve zvláštní položce nezávislé na portu COM 2.

43)Parallel Port
Účinek: Přenos dat pro staré tiskárny
Doporučujeme: Disabled
Už asi tři roky používají nové tiskárny téměř výlučně USB port. Je-li to případ
i vašeho výstupního zařízení, deaktivujte paralelní port nastavením položky na
Disabled. Pokud přece jen občas používáte tiskárnu připojenou na paralelní
port, pak aktivujte položku Auto, aby byla v případě potřeby zásuvka tiskárně k
dispozici. V podmenu se pak rozhodněte, v jakém režimu má port pracovat (jedná
se o Port Mode). Pokud to vaše zařízení umožňuje (viz manuál), vyberte režim
EPP. Ten dokáže posílat data rychlostí až 3 MB za sekundu a je stejně tak
rychlý jako režim ECP, který ale vyžaduje hodnotu přerušení. Nejpomalejším
režimem je SPP s rychlostí 120 KB za sekundu. Ten doporučujeme používat
skutečně už jen u tiskáren starých minimálně 10 let. Popisovanou položku
naleznete někdy i pod názvem Onboard Parallel Port.

Klávesnice
Bez vstupního zařízení nejde nic. Klávesnice jsou k počítačům připojeny
většinou přes kulatou PS/2 zásuvku, kterou BIOS automaticky rozpozná. Z tohoto
důvodu v BIOSu zpravidla položka pro klávesnice typu PS/2 chybí. USB klávesnice
se však konfigurovat dají, a to zpravidla v menu Integrated Peripherals. I
přesto, že jsou klávesnice takřka bezproblémové komponenty, mohou vám při
opuštění BIOS Setupu způsobit nepříjemné překvapení. Stisknete-li klávesu ,
ve skutečnosti tisknete (viz rámeček Y znamená Z: Zádrhel v BIOSu)

44)USB Keyboard Support
Účinek: Rozpoznání USB klávesnice
Doporučujeme: Enabled
Používáte-li USB klávesnici a máte-li v BIOS Setupu volbu typu USB Controller,
musí být nastavena na Enabled. Windows sice dokáží i při deaktivované volbě
klávesnici rozpoznat, avšak na úrovni DOSu jste "mimo". Přístup do BIOS Setupu
se vám pak podaří pouze přes nějakou PS/2 klávesnici.

USB
USB (Universal Serial Bus) je nejoblíbenější zásuvkou pro periférie. Možnosti
jejího nastavení najdete v BIOSu v menu Integrated Peripherals nebo Advanced.

45)OnChip USB Controller
Účinek: Rozpoznává USB zařízení
Doporučujeme: Enabled
Abyste mohli používat kterékoliv USB zařízení, musíte mít popisovanou položku
nastavenou na Enabled. Samozřejmě to nemá smysl, pokud žádné USB zařízení
nepoužíváte. Je-li totiž položka nastavena na Disabled, jsou všechny USB
zásuvky vypnuty. Pokud někdy později k takto nakonfigurované zásuvce připojíte
USB zařízení, nic se nestane a vy určitě budete hledat chybu v zařízení, kabelu
nebo ovladači a na BIOS si možná vůbec nevzpomenete. Proto ani neomezujte počet
připojených USB zařízení, ale nechte ho na přednastavené hodnotě 6. Tato řídící
centrála pro USB se také někdy jednoduše nazývá USB Controller.

46)USB Legacy Support
Účinek: Rozpoznává USB zařízení v DOSu
Doporučujeme: Enabled
Pokud připojujete ke svému počítači USB klávesnici nebo USB myš, měli byste
tuto položku nastavit na Enabled. Operační systém díky technologii plug&play
obě vstupní zařízení automaticky rozpozná, pokud byste ovšem chtěli někdy do
BIOS Setupu nebo pracovat v DOSu, můžete tato zařízení používat pouze v
případě, kdy máte tuto položku aktivovanou. Rovněž i v případě, když žádnou USB
klávesnici nepoužíváte, byste měli tuto možnost nechat povolenou - samozřejmě
vyjma případů, kdy by nastaly konflikty s přerušením (ty by vám ukázal Správce
zařízení). Popisovaná položka se také někdy jmenuje Legacy USB Support.

47)USB Mouse/Storage Support
Účinek: Rozpoznává USB zařízení v DOSu
Doporučujeme: Enabled
Pokud tuto volbu nastavíte na Enabled, získáte ke zmíněným komponentám trvalý
přístup. Pokud pracujete prakticky neustále ve Windows, můžete bez obav použít
volbu Disabled. Popisovaná položka BIOS Setupu totiž přímo určuje, která USB
komponenta má být na úrovni DOSu přístupná a která ne. Windows sama za sebe USB
zásuvky kontrolují a připojená zařízení pak integrují do systému
prostřednictvím vlastních ovladačů.

Obrana proti virům
Ani váš počítač není chráněný proti virům obranné prostředky jsou přímo
nutností. Vedle nepostradatelného nasazení profesionálního antivirového
programu se dá počítač ochránit proti virům i přes BIOS. Odpovídající položky
naleznete v menu Advanced BIOS Setup, Advanced BIOS Features nebo Standard CMOS
Features.

48)Boot Sector Virus Protection
Účinek: Ochrana před viry
Doporučujeme: Enabled při nainstalovaných Windows
V případě, že tuto položku nastavíte na Enabled, jste ochráněni před viry,
které zkoušejí proniknout do bootovacího sektoru a do partition tabulky pevného
disku a modifikovat je. Při pokusu o takovou nekalou činnost vás BIOS upozorní
vydáním varovného signálu. Aktivovaná ochrana tohoto druhu nechrání jenom před
viry na tomto disku, ale zabraňuje bohužel i korektní instalaci operačního
systému Windows. Z tohoto důvodu je standardně vypnuta. Rozhodně vám
doporučujeme ji po instalaci operačního systému ihned zapnout. V BIOSech tuto
volbu můžete najít i pod názvy Anti-virus Protection, popřípadě Virus Warning.

Probuzení
Příchozí e-maily, faxy nebo přístup přes síť to všechno může váš počítač
probudit z režimu spánku, ovšem pouze za předpokladu, že jste v BIOS Setupu
provedli patřičná nastavení. Všechny možnosti naleznete v menu Power, Power
Management Features, Integrated Peripherals nebo Power Management Setup.

49)USB Device Wakeup From S3
Účinek: Probouzí počítač
Doporučujeme: Enabled nebo Auto
Pokud chcete, aby se operační systém probudil z režimu spánku (S3) při projevu
aktivity ze strany USB zařízení, klávesnice nebo myši, musíte mít tuto volbu
nastavenu na Enabled. Mnohé varianty BIOSu mají pro USB zařízení funkci
probuzení speciálně pro klávesnici - ta se pak nazývá USB KB Wake-Up S3 .

50)Set WakeUp Events
Účinek: Probouzí počítač
Doporučujeme: Podle potřeby
Když stisknete klávesu , objeví se podmenu. V něm je seznam několika
možností, jak váš počítač z režimu spánku probudit. Vyberte si z těchto
možností tu pro vás nejvýhodnější a u ní nastavte parametr Enabled, u ostatních
vyberte Disabled. Na výběr zpravidla máte možnosti: Resume on Mouse, Resume on
Modem, Resume on KBC (klávesnice). Spuštění počítače prostřednictvím klávesnice
se dá konfigurovat ještě podrobněji - přes předem definovanou klávesu (Wake-Up
Key), případně pomocí hesla (Wake-Up Password).
Tato položka se rovněž někdy nazývá POWER ON Function a obsahuje podmenu Hot
Key Power ON nebo KB Power ON Password. Pro modem pak existuje také možnost
Power On by Ring.

51)Resume By Alarm
Účinek: Probouzí počítač
Doporučujeme: Podle potřeby
Tato volba způsobí, že se váš počítač spustí v přesně zadaný čas. Pokud bude
tato položka nastavena na Enabled, objeví se podmenu, v němž můžete přesně
zadat datum a čas pro spuštění.

Přístup do počítače
V BIOS Setupu se dají nastavit hesla, jež ochrání před neoprávněným přístupem
buď do Setup BIOSu, anebo dovolí spuštění počítače až po správném zadání hesla.
Odpovídající položky jsou Set Supervisor Password a Set User Password.

52)Supervisor/User Password
Účinek: Zabezpečí přístup do počítače
Doporučujeme: Nastavit heslo
Většinou si můžete v BIOS Setupu nadefinovat dvě hesla, jedno přes položku Set
Supervisor Password a druhé přes Set User Password. Supervisor Password vám
umožní přístup do BIOS Setupu a umožní spustit počítač, User Password pouze
umožní spuštění počítače. Do mnoha BIOS Setupů se ovšem máte možnost dostat i
při pouhém zadání User Password, ale můžete v nich nastavovat jen omezené
množství parametrů. Obě hesla mohou být maximálně buď šest, nebo osm znaků
dlouhá - nerozlišuje se mezi malými a velkými písmeny. Hesla smažete tak, že si
vyberete možnost pro zadání hesla a při dotazu na nové heslo pouze stisknete
klávesu .

53)Password Check
Účinek: Zabezpečí přístup do počítače
Doporučujeme: System
Pokud si můžete v BIOS Setupu na ochranu počítače před neoprávněným přístupem
nastavit pouze jedno heslo, pak si touto volbou zadáváte, pro co má platit.
Volba Setup zabraňuje přístupu ke všem položkám BIOSu, volba System zabrání
spuštění počítače.

Zapomněli jste heslo - co teď?
Hesla v sobě skrývají riziko; co když je člověk zapomene? Zvlášť k zlosti je to
tehdy, když si nemůžete vzpomenout na heslo pro přístup do BIOS Setupu. Pak se
do BIOSu nijak nedostanete a horším případě ani nemůžete spustit počítač. V
tomto případě existuje velmi jednoduché řešení: Smažte všechna nastavení BIOSu,
uložená v paměti CMOS. K tomu je potřeba buď nastavit odpovídající jumper do
určité pozice (viz manuál k základní desce), anebo můžete asi na 20 minut
vyndat baterii napájející CMOS. BIOS se pak spustí se standardními nastaveními.
Pokud jste pouze zapomněli heslo pro přístup do BIOS Setupu a jinak vám počítač
normálně funguje, pak občas pomůže provést update BIOSu nebo nové nahrání verze
BIOSu, kterou již v počítači máte. I v tomto případě se totiž BIOS uvede do
výchozího nastavení. Samozřejmě předpokladem je, že jste v BIOSu předtím
nenastavili položku zakazující provádět flashování BIOSu (viz manuál k základní
desce). Další alternativou je využít zdarma dostupných utilit Cmospwd 4.3
(CMOSPWD-4.3.ZIP, 111 KB) nebo Bios 3.20 (BIOS320.EXE, 46,1 KB), které dokáží
heslo uložené v BIOS Setupu přečíst. Cmospwd 4.3 naleznete na internetové
adrese http://www.cgsecurity.org, Bios 3.20 na internetové adrese
http://www.11a.nu. Samozřejmě jsou pro vás připraveny i na našem CD.

Y znamená Z: Zádrhel v BIOSu
Už jste se dlouho probírali BIOS Setupem a nyní byste jej chtěli opustit.
Přesunete se tedy na položku Save to CMOS and EXIT (Y/N), která se nachází v
hlavním menu. Když se nyní řídíte upozorněním a stisknete klávesu , vypadá
to, že ve skutečnosti tisknete písmeno , protože se z BIOSu ven nedostanete.
Důvodem je, že se BIOS řídí rozložením americké klávesnice. Vy proto musíte
vlastně stisknout klávesu , neboť ta se na české klávesnici nachází na
místě, kde americká klávesa . Chcete raději pracovat se starým nastavením
BIOSu? Pak změny, které jste provedli, neukládejte. Stiskněte klávesu -ta
je naštěstí na stejném místě jak na české, tak i na americké klávesnici.