Hlavní navigace

Bezpečnost především

1. 11. 2006

Sdílet

Antivirové programy, antispyware a firewally poskytují vhodnou a solidní ochranu před nejhoršími riziky dnešní doby....


Antivirové programy, antispyware a firewally poskytují vhodnou a solidní ochranu před nejhoršími riziky dnešní doby. Otestovali jsme tedy pro vás devět takových programů. Jestliže chcete bojovat se všemi bezpečnostními riziky, potřebujete komplexní strategie, neboť nebezpečí nelze snadno roztřídit do úhledných škatulek. Červi mohou proniknout do systému se spamem a spywarové aplikace zase mohou spustit trojské koně, a tak váš osobní počítač potřebuje několik různých bezpečnostních aplikací, má-li být chráněn opravdu dobře.


Test devíti komplexních softwarových balíčků cd/dvd

V tomto článku jsme se rozhodli vyzkoušet devět víceúčelových bezpečnostních aplikací, nicméně vždy máte možnost použít svůj vlastní systém zabezpečení, tvořený samostatným antivirem, antispywarem a firewallem. Rozhodnete-li se pro tři či více samostatných aplikací, můžete si v každé kategorii vybrat ten nejlepší produkt. Jejich obsluha může být ovšem komplikovanou a také drahou záležitostí.
Oproti tomu komplexní sady programů se zpravidla dají obsluhovat snadno a jsou finančně dostupné. Jejich dílčí komponenty, jež lze konfigurovat pomocí jediného společného rozhraní, jsou navržené tak, aby navzájem dobře spolupracovaly. Vyžadují ovšem jistou dávku důvěry: při zabezpečení svých dat jste totiž závislí na jediné firmě.
Jelikož používání několika různých antivirových nástrojů a firewallů občas přináší nemalé potíže, měli by si lidé, kteří dají přednost bezpečnostní sadě, pořídit jen jednu a zůstat jí už věrní.

Metodika testu

Abychom zjistili, zda si sady nabízené na současném trhu zaslouží důvěru zákazníka, vybrali jsme devět produktů. Vesměs jde o verze 2006, jež jsou v prodeji už nějakou dobu (jejich nové varianty přicházejí na trh koncem letošního roku), čímž jsme měli možnost prověřit, jak jsou odolné vůči současným hrozbám a jak dobře se výrobci starají o účinné aktualizace. Jsou to:

Symantec Norton Internet Security 2006,
McAfee Internet Security Suite 2006,
Panda Platinum 2006 Internet Security,
F-Secure Internet Security 2006,
Trend Micro PC-cillin Internet Security 14.0,
Zone Labs ZoneAlarm Internet Security Suite,
Microsoft Windows Live OneCare,
CA eTrust Internet Security Suite 2006,
Aluria Security Center 4.0.

Sledovali jsme čtyři faktory: cenu, výkon (identifikaci škodlivého softwaru a rychlost), hlavní části programu a jednoduchost obsluhy.

Cena balíků programů se pohybovala od 1 190 do 2 783 Kč, šlo-li o produkty, jež si pořizujete poprvé a k nimž zároveň máte roční garanci, že se software bude aktualizovat. Poté musíte zaplatit menší poplatek za obnovení licence. Co se týče výkonu, platí, že bezpečnostní software má takovou kvalitu, jaká odpovídá jeho poslední aktualizaci, která zajišťuje zabezpečení systému a obsahuje rovněž signatury nového malwaru. Pokud jde o hlavní části programu, byly produkty srovnatelné. Některé ovšem obsahovaly speciální užitečné možnosti a vlastnosti.
Snadnost obsluhy jsme měřili podle toho, jak snadno šlo sadu nainstalovat, jak jednoduše se daly vyhledat dílčí moduly programu a jak srozumitelný byl popis možností daného softwaru. Dále jsme hodnotili výstražné hlášky, a to především z hlediska poskytování dostatečných informací, abyste se mohli kvalifikovaně rozhodnout, jaké další kroky podniknete.
Nejdůležitějším faktorem byl výkon. Všímali jsme si, jak daný software rozpoznává a blokuje příchozí útoky, a jak dobře se dokáže zbavit malwaru, který již do systému pronikl. Spolupracovali jsme s německou výzkumnou firmou AV-test.org, která do každé sady vypustila 174 000 červů, virů, backdoorových programů, zombie i spywarových prvků, trojských koní a vzorků adwaru.
Kromě toho odborníci z AV-Test.org analyzovali heuristiku každé sady tedy její schopnost rozpoznat zatím neznámý malware a zkoumali také příslušný firewall. Zjišťovali jsme, jak rychle každá sada zvládla kompletní bezpečnostní test našeho systému a nakolik se během testování naše systémy zpomalovaly.
Třebaže byly naše testy rozsáhlé a komplexní, nehodnotili jsme podrobně identifikaci malwaru na základě podezřelého chování. Tuto technologii nabízejí sady firem Microsoft, Panda a Zone Labs. Dokáže rozpoznat nového škůdce podle jeho aktivity, pokud se program pokouší podezřele měnit třeba registr. Tato schopnost výborně doplňuje klasickou identifikaci podle signatur, ale její testování by přesahovalo možnosti tohoto článku.

Nejlepší obránci

Všechny testované sady byly v určitém ohledu kvalitní, ovšem o žádné z nich nelze spolehlivě říci, že by byla ve všech ohledech vynikající. Vítěz testu sada Symantecu dosáhla ve všech směrech slušných výsledků. V našem žebříčku se umístila na druhém místě v tom, jak dokázala identifikovat backdoorové programy, zombie a trojské koně. Skvělé skóre zaznamenal také její firewall.
Nejlepšího výkonu v našich testech dosáhla sada firmy McAfee, vybavená nadstandardními moduly, jako například ochranou IM a plug-inem proti phishingu pro Internet Explorer. Sada se ovšem vyznačuje poněkud nešikovnou instalační procedurou.
Sada od Zone Labs, která v sobě má zabudovanou starší verzi antiviru CA eTrust, skončila ve výkonnostním testu na sedmém místě, navzdory svému skvělému firewallu. Zone Labs ale v nejbližší době plánuje aktualizaci nástroje CA. Sada je vybavena řadou možností a vyznačuje se snadnou obsluhou.
Jako poslední se umístila sada firmy Aluria. Software sice prohlíží kompletně pevný disk, ale neumí dohlédnout na soubory a adresáře, které uživatel sám definuje. Nedokáže najít malware, ukrytý v zabalených spustitelných souborech, jako například ASPack nebo UPX. Běžné nastavení firewallu Alurie propouští příliš mnoho útočících škůdců. A má vskutku nenasytné požadavky na systémové zdroje.

Viry, spyware a adware

Při odhalování virů a spywaru odvedly nejlepší práci balíky programů od McAfee a F-Secure každý z nich se probojoval mezi první tři nejlepší sady. Balík Pandy se vyznačoval nejlepší heuristikou. Pokud jde o rozpoznávání adwaru, dominovaly McAffe a Aluria.
Je třeba si uvědomit, že spyware je dnes souhrnným termínem pro keyloggery, adware, backdoorové programy a další dravce pocházející z webu, přičemž většina z nich není nijak nová a nebývá odborníky klasifikována jako spyware ve vlastním slova smyslu. V našich testech ovšem mezi spywarem a adwarem rozlišujeme. Opravdu zákeřný spyware najdeme v té části AV-Testu, která obsahuje zombie, trojské koně a backdoory. Způsob, jak se daná sada dokáže vypořádat právě s nimi, je dobrým ukazatelem toho, jak zdatná a účinná bude v boji se spywarem. Identifikace adwaru tvoří samostatný test.
Většina sad byla stoprocentně úspěšná v rozpoznávání 1 822 komponent boot, makro souborů a skriptového malwaru, uvedených v seznamu WildList z ledna 2006, což je veřejný soupis rozšířených virů, červů a zombie. Sada Alurie nezachytila ani jednu komponentu zombie, Microsoft nenašel 14 komponent sedmi červů a Trend Micro nezaznamenal dvě komponenty jednoho červa. V našem testu se škůdci z WildListu nebyly boot viry statisticky nijak významné, čímž se dá vysvětlit stoprocentní skóre, jehož dosáhla v naší tabulce Aluria. Bezpečnostní sady by však měly být schopné vyhledat z WildListu všechny škůdce.
Co se týče sbírky 168 523 backdoorových programů, zombie a trojských koní, zde jsme zaznamenali nevyvážené výsledky. Sada CA identifikovala pouze 37 % backdoorů, 72 % zombie a 39 % trojských koní. Sada Zone Labs dopadla ještě hůře: našla jen 30 % backdoorů, 49 % zombie a 31 % trojských koní. Sada F-Secure byla nejlepší: odhalila 98 % těchto škůdců.
V testu adwaru se nejlépe umístila sada McAfee, která detekovala 96 % ze 713 aktivních komponent. Aluria, vytvořená především pro boj s adwarem a spywarem, skončila s 89 % druhá. Balík programů od Zone Labs znovu dopadl nejhůře: identifikoval jen 46 % adwaru.
Při měření kvality heuristiky hodnotil AV-Test to, jak aktivně sady zvládají vystopovat malware z WildListu z ledna 2006, aniž by přitom měly k dispozici lednovou (či pozdější) aktualizaci signatur. Sada Panda našla 91 % souborů. F-Secure byl s odstupem druhý: rozpoznal 76 %. Nejhorší byla heuristika Microsoftu vypořádala se jen s 41 %. Části těchto sad, zaměřené na identifikaci podezřelého chování, by mohly nahradit jejich slabý výkon a vylepšit jejich celkové pořadí. AV-Test například zjistil, že Panda TruPrevent zablokuje až 90 % červů přicházejících ze sítě a z e-mailů.

Analýza archivu

Sady jsme rovněž testovali i z hlediska jejich schopnosti detekovat malware v komprimovaných archivech (jako jsou např. ZIP, RAR a CAB) a v souborech komprimovaných programy typu ASPack a UPX. Většina sad dokázala prozkoumat soubory, které byly jednou či vícekrát komprimovány nebo převedeny do formy samostatně se rozbalujících archivů, zato méně se jim dařilo dostat se do souborů programů komprimovaných pomocí ASPack a UPX. F-Secure, McAfee a BitDefender byly v tomto směru nejlepší, Aluria a Zone Labs za mnoho nestály.
Bezpečnostní aplikace by měly zablokovat všechny záškodníky hned napoprvé. Ve skutečnosti ukázaly spoustu nedostatků a mezer. Proto jsme testovali, jak umějí programy odstranit změny v souborech, registru a hostitelském souboru, způsobené deseti červy z WildListu.
Sada McAfee vyčistila nejvíce souborů malwaru a odstranila nejvíce změn ze systému a dokázala zlikvidovat všechno kromě Mytobu, který byl zaměřený na samotný software. Produkt Microsoftu si vedl dobře: odstranil všechny červy a zbytky kromě těch změn v registru, které vyvolal Netsky.BA a Mytob.AR. Sadě F-Secure šlo lépe vyhledávání malwaru než jeho odstraňování: zlikvidovala pouze pět z deseti červů.

Bojující firewally

Zatímco hranice mezi antiviry a antispywary je nezřetelná, firewally stále představují samostatnou sortu programů, mající za úkol monitorovat komunikaci směřující na síť a zpět a přitom označovat podezřelé chování. Firewally všech sad garantují jakési obecné zabezpečení, upozorňují na dílčí aplikace a zpřístupňují určité porty a síťové protokoly.
Kvalitní firewally umějí rozlišovat mezi neškodnou a podezřelou aktivitou, upozorní vás na případný problém a o každé zaznamenané činnosti poskytnou dostatek informací k tomu, abyste se kvalifikovaně rozhodli, zda aktivitu povolíte či nikoliv. Podprůměrné firewally se ozývají příliš často a bombardují nás přitom natolik nesrozumitelnými informacemi, že snadno může dojít k blokování činnosti, která je potřebná nebo, což je ještě horší, se nakonec rozhodneme firewall vypnout úplně.
Testovali jsme sady z hlediska jejich schopnosti odrazit (při běžném nastavení) útoky přicházející jak zvenčí, tak od malwarových aplikací, které se již na počítač dostaly. Produkty CA, Microsoftu, Symantecu a Zone Labs pokaždé dosáhly stoprocentní úspěšnosti při útocích zevnitř: malware nedokázal deaktivovat paměť firewallu, vymazat ho z pevného disku ani odcizit práva legitimních programů. Backdoorové aplikace, které jsme na testované počítače umístili předtím i poté, co jsme na ně instalovali tyto čtyři sady, se vůbec na internet nedostaly.
Při běžném nastavení nezvládl firewall Alurie ani jeden z našich útoků zevnitř, ale nastaví-li se na nejvyšší stupeň ochrany, pak Aluria úspěšně absolvovala jak test práv odcizených z jisté aplikace, tak test backdoorů. Společnost Aluria tvrdí, že při nastavení na běžný stupeň zabezpečení zůstávají otevřené porty 80 a 443. Jde přitom o záměr, aby se omezil počet výstražných hlášek, které uživatel dostává.
"Chceme, aby si naši uživatelé mohli produkt nakonfigurovat tak, jak si sami přejí," říká Jack Dunston, manažer firmy Aluria Software.
V našich testech jsme dále zjišťovali, zda firewally najdou malware, který se pokouší propašovat data ven z počítače. Firewall Zone Labs byl opět stoprocentně úspěšný, protože zvládl všech 17 testů. Microsoft skončil na druhém místě, s úspěchem absolvoval sedm testů. Ostatní produkty nebodovaly nijak skvěle.
Je důležité mít na vědomí, že AV-Test provádí tyto testy na standardizovaných utilitách, které mají k dispozici i výrobci bezpečnostních sad.
Třeba Zone Labs vytváří své produkty tak, aby zvládly všechny tyto testy. Oproti tomu Panda upozorňuje na to, že takto svůj software neoptimalizuje a místo toho spoléhá na technologii detekce podezřelého chování s názvem TruPrevent, která by měla pomoci rozhodnout, zda se v konkrétním případě jedná o nebezpečný kód.
V našich testech, hodnotících reakci na útoky zvenčí, zablokovaly sady CA, F-Secure, McAfee, Panda, Symantec a Zone Labs všechny pokusy o standardní či podloudné monitorování aktivit na portech. Zastavily aktivitu přicházející z webu, jejímž cílem bylo dostat se do osobního počítače přes porty otevřené pro sdílení souborů SMB (Server Message Block), takže se zdá, že sady jsou schopné rozlišit ve vaší domácí síti neškodnou činnost od nebezpečné aktivity.
Sady nevyzradily relevantní údaje o operačních systémech na testovacích počítačích. Firewall Alurie však při běžném nastavení znovu nezvládl dva ze čtyř testů, ačkoliv by při nejvyšším stupni nastavení bezpečnosti zvládl všechny. Firewall Trend Micro nezamezil otevřenému sdílení SMB. To se nepodařilo ani firewallu od Microsoftu, který ponechal operační systém přístupný všem vyzvědačům na portech.

Extra možnosti

Všechny sady disponují antispamem. Nabízejí navíc různé další vlastnosti. Produkty McAfee a Panda jich obsahují nejvíce, zatímco Microsoft jich měl nejméně (obsahuje aktualizační software a nástroje pro vylaďování pevného disku).
Všechny sady kromě Alurie a Microsoftu obsahují tzv. rodičovskou kontrolu. S její pomocí můžete blokovat webové servery, nabízející nežádoucí témata jako sex, drogy a hry. Sada Trend Micro nabízí něco obdobného filtr URL, třebaže tuto věc nenazývá Parental Control. Zatímco sada CA neposkytuje rodičovskou kontrolu, obsahuje samostatné CD, které tuto službu nabízí prostřednictvím K9 Web Protection od firmy BlueCoat.
Balík programů Zone Labs dodává technologii Smart Filtering Dynamic Real-Time Rating, sloužící ke klasifikaci těch webových serverů, které nejsou uvedeny v uživatelsky či programově definovaných seznamech zakázaných nebo povolených věcí. Sady McAfee a F-Secure jdou v tomhle směru ještě dále: umožňují rodičům, aby si určili dobu, kdy jejich dítka mohou a kdy naopak nesmějí surfovat na webu.
Sady CA, McAfee, Symantec, Panda, Trend Micro a Zone Labs nabízejí ochranu soukromých údajů, která zabraňuje tomu, aby se citlivé údaje (jako třeba čísla úvěrových karet) dostaly mimo váš osobní počítač. Je to ovšem ochrana místy až přehnaná. Třeba maximální nastavení zabezpečení v sadě od Symantecu zobrazilo výstrahu "vysoké riziko", kdykoli server do našeho testovacího systému vyslal cookie a to i tehdy, pokud šlo o naprosto seriózní server jako New York Times anebo PC WORLD. Při běžném nastavení sady se podobné cookies nepovažují za velké riziko.
Našli jsme ovšem i další pozoruhodné nadstandardní vlastnosti: sady McAfee, Panda, Symantec a Zone Labs sledují některé klienty IM z hlediska možných infikovaných příloh. Balíky programů Trend Micro, Panda a Zone Labs vás zase varují, pokud někdo začne parazitovat na vašem připojení Wi-Fi. Wireless Home Network Security Suite od společnosti McAfee zase nabízí ochranu Wi-Fi sítí.
Zatímco některé mimořádné možnosti jsou poměrně šikovné, jiné spíše rozhraní dané sady zatěžují.
Ukázkovým příkladem je Norton Protection Center od Symantecu, přídavné okno, jež monitoruje funkce komponent sady. Jenom zbytečně přidává do schránky vašeho systému další ikonu, pravidelně se objevuje na monitoru, aby vás informovalo o tom, jaký status zabezpečení používáte, navíc přitom dělá reklamu jiným produktům. Třeba část nazvaná Data Recovery ukazuje status "nezaplatili jste předplatné" ("no coverage"), dokud si nekoupíte a nenainstalujete sadu utilit SystemWorks od Symantecu.

Instalace a obsluha

Sady se obsluhují snadno, pokud se instalují bez potíží. Nabízejí přehledně možnosti konfigurace, běhají svižně a upozorňují vás srozumitelně na případný malware.
Tato kritéria nejlépe splňují sady Trend Micro a Microsoftu, byť každá z trochu jiného důvodu. Produkt Microsoftu se snadno konfiguruje prostě proto, že na něm není příliš co konfigurovat. Právě s tím nebude hodně uživatelů právě spokojeno. Naproti tomu Trend Micro vynikajícím způsobem sjednotil širokou škálu možností v přehledně uspořádaném a přitom vkusném uživatelském rozhraní.
Všechny sady se nainstalovaly řádně a správně nakonfigurovaly síťová nastavení našeho počítače. Antispywarová aplikace Windows Defender od Microsoftu je v současnosti samostatnou softwarovou instalací. Drobné potíže jsme měli s produktem McAfee. Instalace je obtížná, vyžaduje pět restartů a navíc je nutné zvolit si uživatelské jméno a heslo.
Poté se objeví dialogové okénko, ve kterém musíte explicitně vyznačit, že nechcete posílat novinky o virech, ani propagační materiály od firmy McAfee a jejích partnerů. A zpočátku se nám pomocí Firefoxu ani nepodařilo stáhnout aktualizaci tohoto softwaru byli jsme nuceni použít Internet Explorer.
Nejhůře se do našeho systému integrovala sada CA, která vložila do systémové schránky čtyři ikony. Ještě horší je fakt, že hlavní rozhraní neodkazuje na rodičovskou kontrolu od Blue Coat.
Nejupovídanější je sada Symantecu, která pravidelně zobrazuje hlášky o statusu a upozorňuje na cookies. Někomu se třeba taková podrobná komunikace zamlouvá pokud k takovým lidem nepatříte, bude vám patrně více vyhovovat sada F-Secure, která obsahuje celou řadu podrobných nastavení, ale jen málo informací o tom, jak si s nimi poradit.

Testování rychlosti

Produkty se od sebe liší rychlostí. Sada Panda běhá nejrychleji, vyžádáte-li si kontrolu virů: za šest minut a 39 sekund zkontrolovala 14,7 GB souborů a složek na našem počítači. Druhý nejrychlejší byl Trend Micro s celkovou dobou virové kontroly sedm minut a 37 sekund. Nejpomalejší byla sada F-Secure: té trvala kontrola celých 28 minut a 46 sekund. F-Secure informuje, že ji zpomaluje ochrana v reálném čase, jakož i pět kontrolních enginů dva pro viry a jeden pro spyware, rootkits a heuristiku.
Nároky na systém u jednotlivých sad jsme zjišťovali tak, že jsme je nainstalovali v běžném nastavení a pak jsme maximálně na 4 % nechali běžet aplikační test PC WorldBench 5. Za markantní jsme považovali nárůst o 15 %. Nejvíce nenasytná, pokud jde o zdroje, byla sada Alurie, která více než dvojnásobně přesáhla dobu, po níž se prováděly testy ACDSee PowerPack a Microsoft Windows Media Encoder, obsažené v PC World Bench 5.
Pokud jde o upozornění na přítomnost malwaru, výstražné hlášky firewallu od Microsoftu obsahovaly úplné informace o programu a cestě těch aplikací, které se pokoušely dostat na internet. McAfee odmítá rozlišovat mezi adwarem a spywarem: pro obojí používá neurčitého termínu "PUP" (potentially unwanted program potenciálně nechtěný/nevyžádaný program).

Rychlý a snadný nákup

Celkově lze říci, že ani sady, které se umístily nejlépe třeba ty od Symantecu a McAfee nebyly nejlepší ve všech oblastech. Odborník dá tedy spíše přednost tomu, aby si sám vybral a navzájem propojil nejlepší komponenty. Ale mnoho jiných se jen nerado vzdá pohodlí, které získají tím, že zakoupí kompletní zabezpečení najednou a během jediné návštěvy obchodu.
Deset rad, jak používat bezpečnostní sady
6 0461/ZAJ o

Instalaci a provoz bezpečnostních sad mohou doprovázet potíže, zvláště pokud nahrazujete produkt jednoho výrobce produktem konkurenčním. Dotázali jsme se několika společností na to, jak by se měl bezpečnostní software řádně instalovat a udržovat.

1. Pouštějte jen jeden antivirový engine, ne více najednou. Kompletně odinstalujte jeden produkt a restartujte osobní počítač dříve, než začnete instalovat produkt jiný. Vypněte i Windows Firewall, pokud používáte firewall od jiné společnosti.
2. Před instalací spusťte několikrát utilitu Chkdsk ve Windows, abyste ve svém systému předešli problémům s pevným diskem. Jděte na Start, Spustit a do dialogového okénka napište chkdsk. Klikněte na OK.
3. Obnovujte Windows. Spusťte Aktualizaci Windows, abyste si byli jistí, že váš systém je aktuální, a to dříve, než nainstalujete bezpečnostní software, který je rovněž třeba aktualizovat.
4. Pro případ, že byste potřebovali zavolat na linku technické podpory, si poznamenejte datum instalace, číslo série a číslo zákaznické telefonní linky uvedené na vaší bezpečnostní sadě. Tuto informaci budete potřebovat a navíc se telefonát v některých případech platí.
5. Pokud vám to vyhovuje, můžete používat zvláštní antispywarovou utilitu společně s vaší bezpečnostní sadou, ale slaďte rozvrh obou produktů tak, aby se nestalo, že kontrola prováděná aplikací nebo aktualizace různých produktů bude u obou probíhat v tutéž dobu.
6. Osobní počítače připojené k síti, zejména přes VPN (virtual private network) mohou mít uživatelské nastavení. Pokud po instalaci bezpečnostní sady váš systém při bootování zatuhne, odpojte se od sítě. Po novém bootování se opět připojte k síti a nechte sadu, aby nakonfigurovala nastavení vašeho firewallu.
7. Váš firewall by měl mít předdefinované profily, které by měly řídit sdílení souborů a tisku pokud je nemá, budete si muset stanovit pravidla přímo ve vašem firewallu manuálně. Ta vám pak umožní směrovat vnější aktivitu TCP na port 1 023 a příchozí aktivitu na port 139.
8. Jestliže vás produkt upozorní na nějaký problém třeba chybovou hláškou nebo výstrahou před malwarem zapište si celou zprávu v doslovném znění. Ještě lepší je pořídit si snímek obrazovky s touto informací.
9. Setkáte-li se s podezřelým souborem nebo e-mailem, neotevírejte je a ani se nesnažte je sami prozkoumávat. Pošlete je firmě, která vám poskytuje zabezpečení. Dbejte přitom na to, abyste dodrželi předepsaný postup.
10. Aktualizujte; to vám opravdu klademe na srdce. Bezpečnostní produkty jsou účinné jen do té míry, nakolik jsou aktuální. Až skončí vaše předplatné, aktualizace se zpravidla přestanou provádět. Jakmile uplyne doba předplatného, nezapomeňte ho tedy obnovit nebo vyměnit bezpečnostní software.

Úspěšnost identifikace virů a spywaru Firewall Rychlost
NeidentifikovanýCena
HrozbymalwareBlokováníBlokováníZpomalení LokalizacePoznámky vč. DPHProdejce
VýkoViry od firmy(pomocí DetekceOdstranění útokůútokůvýkonu(za roční licenci)
z WildlistuAV-Testheuristiky) adwarumalwaruzevnitř zvenčísystému
Symantec Norton Internet velmi dobrý100 %98 %65%82 %54 %100 %100 %13 %anoSada Symantecu skvěle bodovala při rozpoznávání malwaru a jeho odstraňování, 1 320 KčSymantec ČR,
Security 2006ale mohla by mít lépe uspořádané rozhraní a ukazovat méně výstražných hlášek(shop.apro.cz)www.symantec.cz
McAfee Internet Security vynikající100 %97 %74 %96 %88 %90 %100 %6 %anoVynikající výsledky McAfee, jichž dosáhl při identifikaci malwaru a jeho1 314 KčMcAfee, Suite 2006odstraňování, vyváží jeho hroznou instalační proceduru.(www.nakupni-dum.cz)www.mcafee.com/cz/
Panda Platinum 2006 velmi dobrý100 %94 %91 %77 %38 %90 %100 %14 %ne (slovensky)Panda má perfektní heuristiku, skvělý firewall a rychlou kontrolu malwaru,2 783 KčPronetix,
Internet Securityale její rozhraní by mělo být přehlednější. (shop.instaluj.com)www.pronetix.sk
F-Secure Internet Security dobrý100 %99 %76 %50 %31 %80 %100 %3 %a noPět skenovacích enginů (včetně jednoho na rootkits) docílilo vynikajícího1 974 KčSWS,
2006výsledku při identifikaci malwaru. Bohužel F-Secure velmi pomalu skenuje. www.sws.cz
Trend Micro PC-cillin dobrý100 %67 %67 %60 %58 %80 %50 %4 %ne Rozhraní, rychlost a funkce Trend Micro (včetně nástrojové lišty pro1 390 KčTrend Micro (EMEA) Internet Security 14.0antiphishing) byly lepší než jeho schopnost rozpoznat malware. ČR&Slovakia, www.trendmicro.czZone Labs ZoneAlarmdobrý100 %35 %48 %46 %79 %100 %100 %3 %neMnoha funkcemi vybavená sada Zone Labs kombinuje bezvadný firewall1 320 KčActinet,
Internet Security Suitese starší verzí antiviru CA, který však bohužel v našem testu příliš nezazářil. www.actinet.cz
Microsoft Windowsdobrý99 %69 %41 %64 %88 %100 %50 %1 %neNová sada Microsoftu byla sice v testech úspěšná, ale nemá tolik vlastnostív ČR nestanovenaMicrosoft,
Live OneCarea nedá se tak snadno konfigurovat jako jiné sady. www.windowsonecare.com
CA eTrust Internetdobrý100 %46 %59 %65 %88 %100 %100 %3 % neProdukt CA nejméně kompaktní ze všech testovaných sad kombinuje1 400 KčComputer Associates CZ,
Security Suite 2006výborný firewall Zone Labs s nevýraznou ochranou před viry a spywarem.www.ca.com/offices/ czechslovak/
Aluria Security Center 4.0dostatečný100 %72 %52 %89 %33 %30 %75 %160 %nePomalá sada Aluria si dobře poradila s adwarem, ale nedokázala lapit 1 190 KčAluria Software, bootovací viry, které by nemělo být tak těžké vyhledat.www.aluriasoftware.com/
securitycenter