Hlavní navigace

Bezpečnost, IT a doprava – zajímavé studium, prestižní práce

Sdílet

 Autor: pcworld.com
Hackeři dnes nemusí cílit zdaleka pouze na počítače, ale třeba i na chytré automobily. Platí to – nebo brzy bude platit – pro tvůrce ransomwaru stejně jako pro útočníky podporované vládami či tajnými službami.

Být odborníkem současně na IT, bezpečnost a dopravu znamená velmi dobré profesní uplatnění a současně umožňuje pracovat přímo uprostřed nejnovějších technologických trendů, jako jsou např. autonomní vozidla nebo smart cities. 

Jak před útočníky ochránit dopravní infrastrukturu

Jedním z nejperspektivnějších oborů IT je dnes bezpečnost; prakticky veškeré analýzy a prognózy se zde shodují na nedostatku odborníků, který se bude nadále prohlubovat. Současně je pak v kurzu vertikální IT, tedy specializace spojená s určitým konkrétním oborem. Vedoucí projektů by měl například rozumět nejen samotného programování/vývoji, ale i segmentu trhu, v němž se práce odehrává; a podobně žádanou specializací není zdaleka jen bankovnictví.

 

Pro všechny zájemce o IT, bezpečnostní, ale i další technologie, kteří by chtěli získat příslušnou odbornost studiem na vysoké škole, představuje zajímavou volbu Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství na Dopravní fakultě ČVUT.

 

Informatiku/elektrotechniku a další technologie lze samozřejmě na ČVUT studovat i řadou jiných způsobů, čím je ale studijní obor Bezpečnostní technologie v dopravě na Dopravní fakultě specifický a proč ho lze doporučit?

 

Ústav je relativně mladý, vznikl v roce 2008, forma studia reaguje pružně na nejnovější trendy IT, jako jsou dnes např. chytrá města, systémy senzorů a internet věcí. Studenti zde získají kromě samotných znalostí z oblasti IT a telekomunikací také odbornost speciálně pro obor dopravy, vedle vlastní kybernetické bezpečnosti je předmětem studia také bezpečnost dopravních prostředků a cest a ochrana kritických infrastruktur.

 

Vzdělání v rámci Ústavu bezpečnostních technologií je zaměřeno na konkrétní technologie a aplikace s důrazem na prakticky využitelné znalosti. Studenti se v rámci výuky seznámí například s problematikou sdílení informací mezi vozidly, propojením dopravních prostředků a mobilních sítí, s trendy v oblasti hackingu v dopravě nebo senzorickými systémy v dopravních sítích. Nechybí ani dnes tak populární autonomní automobily, komunikace automobilů mezi sebou (M2M sítě) nebo obecně problematika zabezpečení kritických infrastruktur. Vzdělání, které je od počátku navrženo s ohledem na současné komplexní infrastruktury, je dnes stále žádanější, a to je i případ Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství.

 

Modernímu oboru odpovídá i vybavení. Studenti mají k dispozici špičkovou laboratoř speciálních projektů, v níž mohou navrhovat, vyrábět a testovat zařízení pro účely experimentů, vyrábět elektronická zařízení, programovat mikroprocesory, využívat CNC stroje nebo 3D tiskárny. Už během magisterského studia studenti běžně řeší národní i evropské grantové projekty v rámci příslušných výzkumných skupin. Bakalářské i magisterské studium umožňuje vybírat si předměty podle vlastních zájmů a preferencí.

 

Kde se studenti uplatní

Zájem o bezpečnost dopravy ve spojení s nasazením IT a telekomunikačních technologií v dopravě roste i v celosvětovém měřítku.

Absolventi studia se v inženýrské praxi uplatní např. jako bezpečnostní manažeři firem, a to komerčních i státních institucí. Mají však příležitost pracovat také ve vývoji nových technologií, kde najdou místo jako výzkumníci a tvůrci bezpečnostních prvků a procesů nebo při testování, simulaci a provozu bezpečnosti nových zařízení.

 

Jedním z nezanedbatelných faktů také je, že České technické vzdělání na státních univerzitách je na světové úrovni, studenti tak získají diplom, který je uznáván na celém světě. Totéž pak platí pro zvolený obor, který je navržen přímo s důrazem na praktické uplatnění studentů, na základě současných trendů a požadavků trhu. Přitom celé vzdělání je zdarma.

 

Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství na Fakultě dopravní ČVUT v Praze vypisuje pro letošek opět bakalářskou i magisterskou formu studia. Termín podání přihlášek ke studiu je 31. 3. 2017.

webcast_aruba

Více na www.security.fd.cvut.cz

 

Autor článku

Autory textů v této rubrice jsou partneři serveru PCWorld.cz. Texty mohou obsahovat odkazy na komerční prezentaci jednotlivých firem.