Hlavní navigace

BB FlashBack Express

1. 5. 2007

Sdílet

Instruktážní video snadno a rychle cd/dvd Vítám vás u dalšího dílu Rychlokurzu. Kolikrát v životě jsem řeši...


Instruktážní video snadno a rychle cd/dvd

Vítám vás u dalšího dílu Rychlokurzu. Kolikrát v životě jsem řešil situaci, kdy jsem po telefonu navigoval některého svého kamaráda, kde má na svém PC kliknout a co kam napsat. Prostě když to nemůžete na dálku ukázat, pak to není ono. Kdybych tenkrát znal program, který si dnes představíme, pak by naše komunikace vypadala úplně jinak. Řekl bych mu "Počkej deset minut, dám ti na svoje webové stránky video s postupem, jak to udělat," a bylo by to. A až dočtete dnešní díl Rychlokurzu, budete to moci udělat také.

Instalace

Spusťte instalační EXE soubor.
Odsouhlaste licenční ujednání (zaškrtnout I have read, understand, and accept...).
Nyní si můžete přečíst stručný popis hlavních vlastností instalovaného programu. Vy to však číst nepotřebujete, neboť máte Rychlokurz.
Zvolte instalační složku (ponechte tu přednastavenou).
Vyberte jméno složky v nabídce a místa, kde všude budou vytvořeny odkazy na aplikaci (opět ponechte jak je).
Konečně je vše připraveno k instalaci.
Stačí jen stisknout tlačítko Finish. Pokud navíc ponecháte zaškrtnutou volbu Run BB FlashBack Express now, pak se aplikace rovnou spustí.

Registrace

Nyní máme spuštěnou aplikaci (pokud ne, spusťte ji přes Programy Blueberry Software BB FlashBack Express. Poprvé se objeví dialog, který vás upozorňuje, že se musíte zaregistrovat.
Klikněte na Get free licence online nebo přejdete na stránku www.bbsoftware.co.uk/rfl.aspx?
rid=167&app=FBExpress
Vyplňte položky:

First Name jméno,
Last Name příjmení,
E-mail Address vaši e-mailovou adresu,
Confirm E-mail Address znovu vaši e-mailovou adresu pro kontrolu,
Company název společnosti.

Stiskněte tlačítko Submit. Pokud vše dobře dopadlo, na poslední řádce se objeví následující informace: Your licence key has been sent to <vaše e-mailová adresa>, což znamená, že na zadané e-mailové adrese můžete očekávat zprávu s licenčním kódem.
Máte-li již e-mail s registračními informacemi, klikněte pravým tlačítkem na ikonu v systémové liště u hodin a vložte licenční klíč. Nyní je třeba přesně zadat obdržené údaje do dialogu (Confirmation Code, Licence Key a vaši e-mailovou adresu) nejlépe, pokud tyto údaje přesunete pomocí schránky a klávesových zkratek Ctrl + C a Ctrl + V. Pokud jste zadali vše bezchybně, program vám poděkuje za registraci a můžeme se pustit do práce.

Jak na nahrávání

Jak tedy zaznamenat vaši činnost na počítači? Není nic jednoduššího. Spusťte BB FlashBack. V hlavním okně stiskněte tlačítko Record a new movie nebo pokud máte hlavní okno skryté, klikněte pravým tlačítkem na ikonku v systémové liště u hodin a zvolte Record...
Nyní vyplňte jméno souboru, do něhož se má záznam uložit, a případně také jeho umístění (adresář) nebo ponechte standardní umístění, tedy adresář BB FlashBack Express Movies ve vašem adresáři Dokumenty. Dále vyberte, zda chcete nahrávat dění na celé obrazovce, nebo chcete zaznamenat dění pouze na části desktopu (vhodné např. pro nahrávání akcí v jednom okně) viz níže. Upřesňující volby pro nahrávání (např. nastavení nahrávání zvuku, rozlišení obrazu, klávesové zkratky a mnoho dalšího) najdete skryté pod tlačítkem (popíšeme si je později).
Jestliže jste vybrali v sekci Recording Area možnost nahrát celou obrazovku, stačí kliknout na tlačítko Record a nahrávání samo po několika sekundách započne (můžete přeskočit následující odstavec).
Byla-li vaše volba nahrávat jen část obrazovky, objeví se po kliknutí na tlačítko Continue informační dalog a po kliknutí na OK před sebou uvidíte fialový rámeček, jímž máte ohraničit oblast, kterou chcete nahrát. Buď s rámečkem zacházejte jako s běžným oknem (přesouvejte ho uchopením za , měňte velikost rámečku tažením za strany či rohy ), nebo uchopte ikonku a tažením přesuňte ji nad okno, které chcete nahrávat. Při přesouvání se budou zvýrazňovat oblasti, nad nimiž se budete pohybovat. Pokud chcete nahrát celé okno, přesuňte ikonu nad titulek okna označí se celé okno. Když máte zvýrazněnou požadovanou oblast, pusťte tlačítko myši a fialový rámeček se jí přesně přizpůsobí. Pak stačí jen stisknout tlačítko a nahrávání se spustí.
Takže v tuto chvíli běží nahrávání a vše, co se odehrává na obrazovce (nebo ve vybrané oblasti), je zaznamenáváno. Záznam můžete kdykoli přerušit tlačítkem a tím samým tlačítkem zase obnovit. Kliknutím na vložíte do záznamu časovou značku. Celý záznam ukončete stisknutím .
Poté, co jste záznam zastavili, budete upozorněni, že byl uložen na vámi definované místo a budete dotázání, zda chcete záznam přehrát. Kliknutím na Yes spustíme Přehrávač/Konvertor záznamů.

Možnosti nahrávání

Ovlivnit nahrávání máte možnost dvěma tlačítky v sekci Recorder options.

Sound nastavení zaznamenávání zvuku. Jde vlastně o "zkratku" do nastavení sekce Sound viz dále.
Options volby záznamu. Následně si je popíšeme.

Display:

Monitor to record ze kterého monitoru (pokud jich máte připojeno více) bude nahráván záznam.
Change resolution while recording můžete při startu nahrávání změnit rozlišení monitoru. Toto je vhodné zejména pro nahrávání videa přehrávaného na celé obrazovce.
To reduce movie file size volby ovlivňující velikost výsledného souboru (doporučuji vše zaškrtnout): Switch off Windows graphic effect vypne grafické efekty Windows typu zhasínání nabídek menu, rozbalování combo boxů, stín pod myší a podobně. Set plain desktop wallpaper nastaví jednobarevné pozadí. Disable "Show window content while dragging" vypne zobrazování obsahu okna během přesunu okna.

Sound nastavení zvuku:

Record sound základní akce, aby byl zvuk nahráván zároveň s videem.
Sound Format nastavení kvality a formátu zvuku, jak bude nahráván.
Hotkey na tomto místě můžete definovat klávesové zkratky pro spuštění, pozastavení i ukončení nahrávání. Doporučuji nastavit, protože pokud budete spouštění a zastavování ovládat myší, bude to na výsledném videu vidět myš vám bude odjíždět kamsi mimo obraz, aby tam klikla na skrytá tlačítka.

File size: zde máte možnost nastavit maximální velikost souboru.

Unlimited bez omezení.
Limit by time nastavit max. délku záznamu na X minut.
Limit by size nastavit max. velikost výsledného souboru s videem na X MB.

Record Mode: podle toho, co nahráváte, je vhodné nastavit správný nahrávací mód.

Capture driver vhodné pro zaznamenávání běžných aplikací Windows. Podle upozornění autorů nefunguje pod Windows 98/NT/ME.
DirectX Mode nejlepší pro zaznamenávání aplikací používajících DirectX.
GDI Mode pokud z nějakého důvodu nemůžete použít některou z předchozích možností.

Obecně platí, že některé z možností pro vás budou nedostupné, ostatní je lepší nejprve vyzkoušet a pak použít tu, která poskytne lepší výsledek. U každé z voleb lze nastavit také FPS (frames per second), což je počet snímků, které budou zachyceny během jedné sekundy. Čím vyšší číslo, tím plynulejší video a samozřejmě větší velikost výsledného souboru.

Misc. různá nastavení.

Auto Update
Automaticaly check for updates once a day pokud je zaškrtnuto, jednou denně program ověří na internetu, zda není dostupná novější verze.
Help us improve... pokud ponecháte zaškrtnuto, budou autorům odesílány informace sloužící pro statistické vyhodnocování užití programu podle vyjádření autorů žádné osobní informace ani nic podobného.
Delays
After changing screen mode pokud jste si nastavili změnu rozlišení monitoru (v sekci Display), hodí se vám i toto zpoždění, protože monitorům nějakou chvíli trvá, než po změně opět ukáží obraz.
Before recording... nastavení zpoždění (v sekundách), které bude mezi kliknutím na ikonu nahrávání a skutečným začátkem záznamu. Umožní vám všechno pěkně připravit nebo skrýt fialový toolbar (kliknutím na Hide toolbar). Já jsem si zde nastavil oněch maximálně možných 5 s.

Advanced

Movie compression level úroveň komprimace videa.
Compress to MP3 when recording stops komprimace zvuku proběhne až následně po ukončení nahrávání v průběhu nahrávání je zvuk ukládán nekomprimovaný. Odlehčí zatížení procesoru během záznamu.
Keyframe Generation jak často bude ukládán klíčový snímek. Častější ukládání klíčových snímků zjednodušuje pohyb po časové ose videa (přesouvání vpřed i vzad), ale zvětšuje velikost výsledného souboru. Mě se nejvíce osvědčilo nastavení na hodnotu Low.
Show recorder toolbar komu vadí onen fialový toolbar nahoře vlevo, může ho zde odškrtnutím vypnout ale pozor, potom nebudete mít možnost ovládat nahrávání jinak než klávesovými zkratkami, takže pokud toolbar vypínáte, nezapomeňte si nastavit alespoň klávesovou zkratku pro ukončení nahrávání (Options Hotkey).

Přehrání a konverze záznamu

Veškeré záznamy pořízené pomocí BB FlashBacku jsou uloženy ve speciálních souborech s příponou FBR. Abyste s tímto souborem mohli něco dělat, potřebujete na to BB FlashBack Player (spustíte ho z menu Programy Blueberry Software BB FlashBack Express > BB FlashBack Express Player). Stejně ho však dokážete spustit kliknutím pravého tlačítka myši na ikonu v systémové liště u hodin a volbou Play... V hlavním okně pak klikněte na a najdete soubor se záznamem (obvykle bývá v adresáři BB FlashBack Express Movies ve vašich Dokumentech).
Záznam můžete také otevřít přímo dvojklikem na FBR soubor nebo z kontextového menu (klikněte pravou myší na ikonu v systémové liště), kde úplně nahoře v menu máte seznam posledních několik záznamů.
Ať už jste záznam otevřeli jakýmkoli způsobem, máte před sebou hlavní okno přehrávače. Pod lištou s ikonami vidíte časovou osu, na které vidíte jednotlivá "políčka filmu" a aktivitu myši. Podle manuálu zde měl být také řádek s aktivitou klávesnice, ale přes veškerou snahu se mi ho nepodařilo zapnout.
Pod časovou osou potom vidíte vlastní záznam, který jste nahráli. Záznam si můžete přehrávat či ho krok po kroku procházet. Plná verze programu umožňuje úpravu záznamu či vkládání textových poznámek, my si však musíme takovéto speciality odepřít (škoda).
Se záznamem můžeme provést pouze tři základní akce (seřazené subjektivně podle důležitosti):

1. Konvertovat záznam do flashové prezentace absolutně nejdůležitější akce. Zatímco se souborem FRB nemůže nikdo pracovat ani ho prohlížet (pokud nemá nainstalovaný BB FlashBack), soubor SWF dnes dokáže přehrát snad každý. Ještě podstatnější výhoda je, že takto konvertovaný záznam můžete umístit na web a dát tak komukoli k dispozici (program pro vás připraví i HTML stránku s vloženým flashovým objektem). Navíc je k tomuto všemu obvykle takto vytvořený flash výrazně menší než video.
2. Konvertovat záznam do video souboru (AVI) ti z vás, kteří dávají přednost klasickému video souboru, jenž dokáží přehrát i na domácím DVD/DivX přehrávači, mohou využít této možnosti. Tato varianta závisí na tom, jaké video kodeky máte nainstalované ve svém počítači.
3. Uložit aktuální políčko jako obrázek stačí jen zvolit v menu File > Save frame as a bitmap (nebo stisknout kombinaci kláves Ctrl + B) a uložit aktuálně zobrazené políčko jako soubor BMP.

Konverze záznamu do Flashe

Jak již bylo řečeno výše, převod a následná prezentace záznamu ve formátu flash je velmi šikovná a výhodná ne nadarmo má náš program slovo "flash" v názvu. A přitom je také velice jednoduchá a bezproblémová.
V BB FlashBack Playeru otevřete záznam a klikněte na (nebo opět můžete využít zkratku přes pravé tlačítko myši a ikonu v systémové liště u hodin, v seznamu záznamů pak vyhledejte ten svůj, zvolte Export to Flash). Objeví se před vámi okno obsahující sadu nastavení převodníku většinou ovlivňují kvalitu výstupu a tím celkovou velikost. Pojďme si ty nejdůležitější popsat (jen vybrané volby na popis všech bohužel nemáme prostor).

Compression

Image Compression ovlivňuje úroveň komprese obrázků a tím celkovou velikost souboru flash. Pokud máte v záznamu spíše text a klasické programy Windows, zvolte variantu Losseless (File Size Smallest). Pokud jste nahráli spíše fotografie, video nebo cokoli, co obsahuje převážně velkou grafiku, zaškrtněte JPEG kompresi a posuvníkem nastavte úroveň komprese (čím více vpravo, tím kvalitnější obrázky, ale tím větší výsledný soubor).

Video

Export Frame Rate neboli počet obrázků za sekundu, který bude vykreslen. Opět platí pravidlo, že čím větší hodnota (např. Full frame rate), tím bude výsledné video plynulejší, ale také větší. Mě osobně nejvíce vyhovoval kompromis hodnota 1/2 frame rate.
Scaling zmenšení/zvětšení oproti originálu. Doporučuji ponechat na 100 %.
Audio
Enable pokud jste pořizovali záznam i se zvukem (viz část Možnosti nahrávání), máte možnost přidat zvuk i do výsledné flashové prezentace. V tom případě však musíte zaškrtnout tuto volbu.
Format zde, stejně jako v případě obrazové komprese, můžete upravit kvalitu zvukového výstupu a to vzorkovací frekvenci, mono/stereo a bitový rozsah. Opět platí, čím vyšší kvalita, tím větší výsledný soubor, takže pokud je zvukovým výstupem pouze občasné pípnutí, pak stačí jen Low quality, pokud jste záznam podbarvili hudbou, pak je lepší High quality.
Compression jako doplněk k volbě Format zde určujete, nakolik "destruktivní" má být MP3 komprese.

Autoscroll v této sekci můžete zapnout efekt, kdy nebude vidět celá nahrávaná oblast, ale pouze okolí kurzoru myši. Takto vzniklý flash je sice efektní, ale podle mého subjektivního názoru nepraktický.

HTML Template zde můžete upravit šablonu HTML stránky, která bude obsahovat flashový objekt. Spíše než úpravy této šablony doporučuji upravovat až výslednou HTML stránku, nebo vyjmutí definice flashového objektu a vložení do vašich stránek. Definice flashového objektu začíná u <OBJECT classid=... a končí </OBJECT>.

Playback controls možnost upravit vzhled flashového ovládání. S programem se dodávají tři standardní skiny, které můžete vybrat z rozbalovacího menu v sekci Pre-installed toolbars.

More

Automaticaly play when movie opened při otevření flashového objektu bude ihned spuštěno přehrávání při nezaškrtnuté volbě je nutno stisknout "play".
Stop at the end po přehrání záznamu až do konce se přehrávání zastaví v opačném případě (při nezaškrtnutí) bude video přehráváno dokola.
Highlights mouse clicks in movie při kliknutí myší se ve videu objeví efekt kruhu okolo kurzoru (při dvojkliku jsou kružnice dvě).

Nastavte požadované vlastnosti exportu a stiskněte tlačítko . Zadejte, jaké chcete jméno a umístění flashového objektu a HTML stránky a stiskněte Uložit. Proběhne rychlé generování. Pokud jste zaškrtli MX Compression ve vlastnostech Compression, budete informováni, že pro přehrání je vyžadován Flash alespoň ve verzi 6. Nakonec budete dotázáni, jestli si chcete exportované video prohlédnout a stisknete-li Yes, rovnou se vám otevře HTML stránka (vygenerovaná ze šablony ze sekce HTML Template) s flashovým videem.
Nyní vám již nic nebrání flashový soubor SFW nahrát na webový server a onen HTML kód mezi <OBJECT classid=... a </OBJECT> vložit do nějaké vaší stránky a vše je hotovo.

Konverze záznamu do videa AVI

Konverze do video formátu je poněkud komplikovanější tím, že je závislá na nainstalovaných kodecích a každý kodek má své vlastní volby. Popišme si tedy krok za krokem postup.
Otevřete přehrávač (menu Programy Blueberry Software BB FlashBack Express BB FlashBack Express Player). V hlavním okně pak klikněte na a najděte soubor se záznamem. Klikněte na tlačítko a zvolte možnost AVI.
Objeví se dialogové okno, ve kterém je většina voleb shodných s konvertorem do flashe (podívejte se na předchozí část). Stiskněte . Zvolte jméno a umístění výsledného videa a stisněte Uložit.
Nyní musíte zvolit a nastavit kodek pro komprimaci videa. Jak již bylo řečeno, kodeků je nepřeberné množství, každý je v něčem lepší a v něčem horší a každý se hodí na něco jiného. Mě nezbývá než vám poradit jediné experimentujte. Zvolte kodek, klikněte na Configure, nastavte volby kodeku (obvykle jde o nastavení výsledné kvality/velikosti nebo bitrate) a klikněte na OK. Následně proběhne konverze. Buď se vše povedlo a ve vybrané cílovém adresáři přibude nový AVI soubor (prohlédněte si ho a posuďte jeho kvalitu), nebo nastane nějaká chyba, a pak je třeba zvolit jiný kodek nebo jiné nastavení.

Konverze videa AVI do BB FlashBacku

Poměrně zajímavou schopností je zpětná konverze, kdy normální AVI video konvertujeme do FBR a následně už s ním můžeme pracovat libovolným výše popsaným způsobem. Otevírá se nám tak cesta, jak vaše AVI video vložit do vašich WWW stránek jako vložený flash objekt. Pojďme si popsat postup.

Otevřete BB Flashback Player.
Zadejte příkaz Tools Convert AVI file to FlashBack movie.
Do vstupního pole AVI movie to convert vyplňte cestu k vašemu videu (jednodušší je ho najít pomocí Browse).
Automaticky se vyplní druhé pole FlashBack movie to create tedy kam bude uložen FlashBack soubor. Můžete ho samozřejmě změnit ale nemusíte.
Klikněte na Convert.
Po konverzi se otevře FlashBack Player s importovaným videem a vy nyní máte možnost kliknout na tlačítko (viz část Konverze záznamu do flashe) převeďte video do flashe a vložte objekt do vašich stránek. A je to!

Samozřejmě je video poměrně náročné na prostor, takže při umisťování na stránky jej doporučuji změnit a vůbec využít všech dostupných voleb pro zmenšení výsledného souboru.

Závěr

Co říci závěrem? Dostává se vám do ruky šikovný nástroj, jehož pomocí můžete vytvořit během několika chvilek instruktážní video o ovládání nějaké aplikace a navíc toto video převést do flashe a umístit je na webové stránky a to vše rychle, jednoduše a zvládne to každý. Jako třešničku na dortu vnímám možnosti převést např. video vaší ratolesti do flashe a následně vložit do svých webových stránek. Takže mnoho hezkých instruktážních videí já jdu nahrávat.

Zároveň s akcí, kdy vám tento BB FlashBack (v ceně 39 dolarů) nabízíme zcela zdarma, přichází zvýhodněná cena na upgrade na plný BB FlashBack, který umí další nevídané věci nahrané video můžete dále upravovat, vkládat do něj popisky atd. Běžná cena je pěkných baťovských 199 dolarů, ale pro naše čtenáře je cena v akci 160 dolarů (tedy cca 3 300 Kč). Stačí jen kliknout na tlačítko Help a v nápovědě zvolit položku Upgrading BB FlashBack Express.Jak vypadá nahrávání a následné úpravy s BB FlashBackem můžete shlédnout na instruktážním videu (anglicky) na adrese: www.bbsoftware.co.uk/mm/HowToRecord.html.
Další instruktážní videa k plné verzi FlashBacku najdete na adrese www.bbsoftware.co.uk/BBFlashBack/DemoMovies.aspx.