Hlavní navigace

Balík plný balíčků... - Borland/inprise jbuilder 3.5

1. 7. 2000

Sdílet

SloženíPro začátek bude asi nejlepší zjistit, co vlastně z krabice vypadlo pak si vybereme novinky. Hlavní součástí je samozřejmě instalační CD JBuilder 3.5 Enterprise obsahující ...
Složení
Pro začátek bude asi nejlepší zjistit, co vlastně z krabice vypadlo pak si
vybereme novinky. Hlavní součástí je samozřejmě instalační CD JBuilder 3.5
Enterprise obsahující programové instalace pro Windows, Solaris a Linux
(certifikované pro Red Hat a doplněné pro distribuci Debian/Corel). Jeho
součástí je produkt JDataStore pro správu datových struktur. Druhé CD obsahuje
důležitou součást pro tvorbu distribuovaných aplikací Inprise Application
Server verze 4, doplněný produktem VisiBroker 4 for Java, který tvoří jádro
internetové distribuce aplikací. Produkty jsou opět pro všechny tři zmíněné
operační systémy. Třetí CD obnáší multiplatformní verzi InterBase verze 5.
Poslední dvě cédéčka pak obsahují "vzorky z další produkce firmy" C++ Builder a
Delphi, oba ve verzi 4 Professional.
Aby výrobce situaci ještě zkomplikoval, přidal dva zajímavé triky: za prvé
prakticky celá tištěná dokumentace týkající se JBuilderu náleží verzi 3, a i v
elektronické dokumentaci se plynule prolínají popisy verze 3.5 a 3. Svědčí to o
tom, že jsou obě verze vlastně téměř stejné, a ta pětka za desetinnou čárkou je
kvůli sloučení různých platforem a dalších produktů do jednoho uceleného balíku.
Druhým trikem je absence ucelené instalační procedury po vzoru světa UNIXu.
Uživatele Windows to jistě nemile překvapí, protože se instalace provádí v řadě
postupných kroků, kdy se různé součásti buď instalují, nebo rozbalují z formátu
ZIP do adresářů podle instrukcí. Takže asi nejjednodušší bude vytisknout si
instalační kuchařku a pečlivě si odškrtávat, co už je hotovo. Obdobně se
postupuje i pro ostatní operační systémy s tím, že kupříkladu pro Linux si část
produktu (JAVA Development Kit) o velikosti přes 20 MB musíte stáhnout z
Internetu.

Novinky
Samotný JBuilder se podobá verzi 3 jako vejce vejci. Samozřejmě že se bez
určitých novinek neobešel, ale celkem oprávněně zůstalo u zvýšení čísla až za
desetinnou tečkou. Ne všechny poznáte na první pohled např. přepsání některých
funkcí do čisté Javy či postavení jiných na Swing komponentách se na vzhledu
moc neprojeví, údajně by ale mělo zlepšit spolehlivost.
Asi nejvíc se vývojáři vyřádili na vylepšeních uživatelského prostředí změnilo
se rozvržení panelů (např. místo navigačního panelu se nyní pracuje s
projektem) a jejich schopnosti lze otevřít více projektových,vzájemně
synchronizovaných oken s tímtéž projektem, takže změny se projeví ve všech.
Nové možnosti skýtá funkce tisku zdrojových kódů, přibyla řada nových průvodců
(zejména pro práci s technologií CORBA) a komponent v galerii šablon. Celý
kabát programu se více přiblížil zvyklostem světa UNIXu.
Vhodným místem pro zlepšování je také paleta komponent. Tady se hlavně
přidávaly vlastnosti a funkčnost např. v komponentě JdbTable apod., najdou se
však i celé nové komponenty (ColumnLayout pro zarovnávání komponent do sloupců
či TextIcon převádějící text na ikonu). Inovace najdete i ve správě knihoven
projektu a u některých funkcí ladění programů.
Velké změny často vyvolané sjednocením různých operačních platforem potkaly
uspořádání celé instalace. JBuilder se nyní instaluje pouze do adresářů bez
mezer v názvech (tedy žádné "Program Files"!) a samotná instalace je oddělena
od veškerých konfiguračních souborů, které se automaticky ukládají v domovském
adresáři operačního systému do uživatelského podadresáře \.jbuilder. V počítači
bude tedy lepší pořádek.

Dojmy
Nový balík JBuilder zaujme především šíří svého rozsahu. K úctyhodnému
horizontálnímu záběru od jednoduchých koncových až po vícevrstvé distribuované
aplikace přidal ještě mohutný vertikální rozměr různých operačních systémů.
Jedná se o skutečnou multiplatformní vývojářskou dílnu, pro kterou není
problémem členitý terén smíšených podnikových výpočetních systémů ani jejich
propojení přes Internet. Jako takový samozřejmě potřebuje své, a případní
zájemci o jeho provozování by se měli především zaměřit na ceníky paměťových
modulů RAM. Zapomnětlivé počítače se JBuilderu nikdy moc nelíbily a poslední
verze si žádá jako doporučené minimum 128 MB. Dejte jí je, určitě se vám za ně
odvděčí lepším výkonem a vám už nebude stát nic v cestě k "velkému"
programování.

JBuilder 3.5
nástroj pro různé OS
kompletní řešení i s podpůrnými aplikacemi
přehlednější pracovní prostředí
- instalace typu "Dodělej doma"
K recenzi poskytla firma:
Borland, s. r. o., Malé nám. 13, Praha 1
Cena: verze Enterprise 113 200 Kč (bez DPH)