Hlavní navigace

AVG Anti-Virus plus Firewall

1. 7. 2005

Sdílet

Bezpečnostní software je součástí nezbytného minima výbavy PC již řadu let.Množství hrozeb prudce stoupá, ruku v ruce s rozmachem internetu a jeho stále větší penetrací mezi "nepou
Bezpečnostní software je součástí nezbytného minima výbavy PC již řadu let.
Množství hrozeb prudce stoupá, ruku v ruce s rozmachem internetu a jeho stále
větší penetrací mezi "nepoučené" uživatele. Myšlenka vzájemné integrace
antiviru a firewallu se tedy nabízí sama.

Kombinované bezpečnostní aplikace spojující více funkcí vyrábí řada světových
společností. Nyní se k nim řadí i česká firma Grisoft - výrobce antivirového
programu AVG.
Nedávno nám Grisoft nabídl k testování betaverzi kombinovaného produktu,
antivirového systému a osobního firewallu v jednom, s názvem "AVG Anti-Virus
plus Firewall Edice". Jeho účelem je dosáhnout zjednodušení počítačové
bezpečnosti. Jak starý antivirus s novým firewallem vypadá a co všechno umí? Na
to se nyní můžete podívat spolu s námi.

2 v 1? Proč ne, proč ano?
Účel antivirového systému je jasný: vyhledávat a eliminovat rizika způsobená
škodlivým softwarem z internetu a z datových nosičů. Přestože různých virů a
červů existují desetitisíce a metod, jak se mohou dostat do počítače, také
mnoho, v poslední době mezi nimi hraje prim šíření pomocí elektronické pošty.
Stejně jako existují tisíce virových hrozeb, jsou i desítky antivirových
aplikací. V praxi se ale na určitém území, respektive mezi určitým typem
uživatelů/správců IT setkáváme jen s několika vybranými produkty. V zemích jako
je ta naše jsou upřednostňovány systémy, které "hovoří" domácím jazykem,
zvláště pak ty vyvíjené tuzemskými silami. Výjimkou je v našem případě ne tak
úplně tuzemský, leč velmi kvalitní NOD32.
Vzhledem ke způsobu šíření většiny nových infekcí (ať tak či onak, většinou po
síti) dochází k prolínání funkcí antivirového systému a firewallu. Účelem
firewallu je omezovat provoz síťových služeb, aby nemohly být využity pro útok
na aktivní objekt v síti (v našem případě počítač) a pokud k takovému útoku
dojde, pak mu zabránit. Z těchto důvodů je třeba monitorovat síťový provoz. K
témuž je ale odsouzen i antivirový program. Přibližně zde se nachází počátek
myšlenky spojení obojího dohromady.
Kombinace antivirového systému s osobním firewallem má i další přednosti. Jeden
systém místo dvou se lépe spravuje, lze ho centrálně aktualizovat a vůbec
udržet pod kontrolou. Pro uživatele i pro správce představuje homogenní
bezpečnostní prvek. Dvě komponenty, které jsou přímo či nepřímo nuceny
spolupracovat, to budou dělat lépe, pokud se "znají" již z výroby. Výsledkem by
měla být vyšší bezpečnost v jednodušším balení.
Kombinace více bezpečnostních funkcí do jednoho balíčku má ale i své
nedostatky. Chyba v jednom produktu se může negativně promítnout do činnosti
druhého. Úspěšný útok či hack jedné části znamená vyřazení obou. Celkově se ale
dá říci, že integrace bezpečnostních prvků je dobrý nápad a Grisoft se vydal
ověřeným směrem, který představuje jednu z vizí budoucnosti zabezpečení ve
stylu "všechno v jednom".

Instalace a start
Balík antiviru a firewallu zabírá v celkové instalaci přibližně 16 MB. Po
spuštění je zahájena standardní instalace, během níž je možné vybrat si z
uživatelského a expertního režimu, který zcela logicky nabízí větší paletu
voleb. Po dokončení instalace je nutné provést automatickou konfiguraci
přibaleného firewallu, která spočívá nejprve ve skenování obsahu počítače. Po
jeho dokončení je uživateli zobrazen seznam protokolů, které jsou
nainstalovány, s tím, že je možné si vybrat, pro které z nich je potřeba
vytvořit patřičné pravidlo. Ostatním jsou pak přiřazena oprávnění podle
nastavení politiky firewallu. Jak AVG antivirus (již tradičně), tak i firewall
jsou rozpoznávány centrem zabezpečení operačního systému Windows. To je
důležité, protože to znamená dokonalou kompatibilitu nového produktu s
aktualizací servisních balíčků Windows.

Aplikace, ovládání, antivirus
AVG Anti-virus plus Firewall Edice vychází ze známějšího antiviru a tomu se
podřizuje i jeho charakter. Pokud jste někdy pracovali s AVG, budete se v
prostředí komba pohybovat jako ryba ve vodě. Základem systému je manažer AVG
Control Center. V něm jsou zobrazeny jednotlivé komponenty, včetně jejich
stavu. K výběru jsou zde základní administrační kroky, aktualizace a především
možnost otevřít podrobná nastavení jednotlivých modulů a jejich komponent či
provést ověření systému antivirem.
Pokud jde o antivirovou část systému, k dispozici jsou standardní komponenty,
tedy provádění testů, plánování, práce s virovým trezorem a nezbytná kontrola
pošty. Hlavní část nabízí dvě uživatelská rozhraní. Jedno zjednodušené, s
nabídkou funkcí testování počítače formou velkých a vůči chybnému zásahu dobře
odolných tlačítek, a jedno pokročilé s lepšími možnostmi nastavení. Záleží na
uživateli, jaké si vybere - efekt vyhledávání virů by měl být stejný.
Celkově vzato v antivirové části systému není nic nového, co by uživatele
znalého AVG mohlo překvapit.

Firewall poprvé
S firewallovou částí AVG Anti-virus plus Firewall Edice jsme se setkali zatím
jen při instalaci v podobě konfiguračního průvodce. Po zavedení se firewall
chová jako jeden z modulů antivirového systému. Cesta k němu tedy vede přes
kontrolní centrum AVG, kde jsou tři základní akce. První z nich je zastavení
nebo obnovení provozu firewallu, druhou zobrazení jeho vlastností a třetí pak
vlastní konfigurace firewallu.
Ve vlastnostech najdeme okno s rozšířenou možností zastavení či vypnutí
firewallu, ale také indikátor aktuálního stavu, čísla verze a data jejího
sestavení. K dispozici je otevření protokolu firewallu, do něhož jsou
zaznamenávány důležité události, nebo otevření konfigurace - stejně jako ze
samotného kontrolního centra. S nastavením firewallu lze pracovat v zásadě
dvojím způsobem. Po pouhém otevření konfiguračního dialogu je zobrazen seznam
známých aplikací s možností jejich konfigurace. U každé si můžeme vybrat
chování firewallu, tedy zda bude aplikaci povolen či zamítnut přístup k síti. K
dispozici je možnost ruční editace seznamu ve smyslu přidávání či odstraňování
aplikací. Zatímco některé firewally vyžadují na počátku "učící" se režim, v
němž je seznam aplikací naplněn uživatelskými odpověďmi na dotazy systému, v
tomto případě jsou do seznamu převedeny aplikace a nastavení, jež byly nalezeny
během úvodního skenování počítače. Tato skutečnost konfiguraci značně
zjednodušuje, avšak obligátní otázka na povolení síťového provozu je stále
přítomna a firewall ji v případě méně známé služby neváhá položit. Pokud se
uživateli zobrazí, prakticky ničím se neliší od konkurence - okno s názvem
aplikace, možnost povolení nebo odmítnutí přístupu k síti, možnost vytvoření
pravidla, a to je vše.
Tolik k základnímu nastavení, ale firewall v AVG toho umí mnohem více. Po
aktivaci "detailů" můžeme u jednotlivých aplikací nastavovat pravidla pro
každou síťovou službu zvlášť. Pro jednotlivé aplikace, respektive služby je
možné definovat, které z instalovaných síťových adaptérů může daná služba
využívat. Jednotlivé služby je možné zvlášť protokolovat, což ocení zejména
správci systémů, protože tato funkce nahrazuje činnost některých
administračních nástrojů. Služby, které systém nezná nebo v něm nejsou
přítomny, lze podrobně konfigurovat zadáním základního protokolu, směru
komunikace a používaného portu. K dispozici je možnost klonování známých služeb
- opět užitečný nástroj.
Jinými slovy: konfigurace a nastavení AVG firewallu je buď velmi jednoduché,
nebo velmi podrobné. První z nich je ideální pro uživatele, druhá nadchne
administrátora, protože je v mnohém lepší než například u populárního Zone
Alarmu. Ve firewallu je možné vytvářet "sítě", tedy oblasti IP adres se
společnou politikou. I tento detail je vyřešen jednoduše a velmi efektivně a
Grisoft za něj chválíme.

Firewall podruhé
Firewall jsme tedy úspěšně konfigurovali a nezbývá, než jej začít používat. Zde
se opět projevilo několik nedostatků, souvisejících pravděpodobně s betaverzí.
Mezi ně patří opakované dotazování na známé aplikace a také bohužel občasné
pády, spojené s odpojováním počítače od sítě. Blokování nicméně funguje
precizně, což musíme ocenit zejména u selektivní varianty (tedy té, kdy jsou
pro různé směry a protokoly v rámci různých aplikací nastavena odlišná
pravidla). Nedostatkem je také nemožnost zablokovat konkrétní adresu (site)
jinak, než pomocí editoru sítí přímo z firewallu. Tím ale výčet nedostatků
víceméně končí, protože další výraznější chyby se nám v tomto produktu, s
přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o betaverzi, najít nepodařilo.

Celkové hodnocení
Pokud používáte AVG antivirus a osobní firewall, pak nový kombinovaný produkt
vypadá lákavě. Integrovaný firewall nevyniká bombastickým uživatelským
rozhraním nebo skvělými efekty. Je spíše jednoduchý, ale zase dělá přesně to,
co má. Současně nabízí jak jednoduchou, tak i velmi pokročilou možnost
konfigurace a precizní záznam událostí.

Co je to?
AVG Anti-Virus plus Firewall - Edice je kombinace antiviru AVG7 a osobního
firewallu v jednom uživatelském rozhraní a jednom balíku.
URL: http://www.avg.cz, http://www.grisoft.cz
Cena: do uzávěrky neznámá, betaverze.

Klady a zápory
+ "2 v 1"
+ jednotné ovládání, odpadá nutnost používat dva produkty
+ podrobná konfigurace jádra firewallu, mnoho voleb
+ systém šablon a skenování
- stabilita betaverze