Hlavní navigace

Ateus EasyGate

1. 12. 2004

Sdílet

Firma 2N je český výrobce telekomunikačních zařízení. Zapůjčila nám jednu zesvých novinek, GSM bránu EasyGate. Toto zařízení je určeno ke zprostředkování spojení do sítí mobil...
Firma 2N je český výrobce telekomunikačních zařízení. Zapůjčila nám jednu ze
svých novinek, GSM bránu EasyGate. Toto zařízení je určeno ke zprostředkování
spojení do sítí mobilních operátorů, a to nejen v oblasti hlasových služeb.
Podívejme se tedy blíže, co všechno nabízí.
V současné době výše propojovacích poplatků za volání z pevných linek do
mobilních sítí sice klesá, ale stále jsou výrazně nad úrovní cen za volání z
mobilu na mobil. Po připojení EasyGate k pobočkové ústředně je možné směrovat
hovory do mobilních sítí přímo a ne přes síť tolik oblíbeného dominantního
operátora. Výhodou je pak významně nižší cena za volání. Další výhodou je
možnost datového spojení GPRS, a to až rychlostí 86,5 Kb/s.
Zařízení je napájeno z přiloženého adaptéru a kromě konektoru pro anténu je
vybaveno dalšími konektory. První slouží k odesílání informační SMS, ale o tom
až později. Další je určen pro připojení telefonní linky, posledním je pak
RS-232 neboli sériový port. S jeho pomocí se brána připojuje k počítači a
programuje. Nesmíme zapomenout na slot pro SIM kartu operátora. Nejlépe
takového, který nabízí nejvýhodnější tarif pro volání mezi mobilními síti.
Paradoxně do sítě jednoho operátora je někdy možné volat levněji z jiné sítě
než z jeho vlastní. Ovšem výběr nejvhodnějšího tarifu není tématem tohoto
článku. Po připojení k ústředně je třeba ji naprogramovat tak, aby hovory do
mobilních sítí byly směrovány na linku, na níž je připojena EasyGate. Ta po
přijetí hovoru převezme volané číslo z ústředny a sestaví hovor.
Velmi zajímavou funkcí je možnost odeslání SMS pomocí aktivace příslušného
portu. EasyGate tak může odeslat SMS jednomu nastavenému adresátovi s předem
připraveným textem. To je velmi zajímavá funkce, kterou bych doporučoval firmě
2N vylepšovat a rozšiřovat. Dovedu si pak EasyGate představit například v
rodinném domku, kde pomocí SMS informuje o stavu vytápění nebo bezpečnostního
systému. V současnosti však dovoluje vyhodnotit pouze jeden signál a na jeho
základě poslat jednu esemesku na jedno číslo. Nejčastěji tak bude EasyGate
volat o pomoc ve spolupráci se zabezpečovacím systémem. V manuálu sice výrobce
upozorňuje, že uživatel by se v krizových případech neměl na tuto službu
spoléhat, na druhou stranu ale musí počítat s tím, že právě kvůli této funkci
si budou lidé výrobek často kupovat. Jistě by šlo například odesílat SMS zprávu
například 4x, aby bylo zaručeno, že alespoň jedna zpráva dorazí. Nastavování
všech parametrů brány je možné provádět buď tónovou volbou z telefonu, nebo
komfortněji pomocí počítače. V příjemném prostředí programu je možné nastavit
jak provozní parametry brány, tak i sledovat stav signálu nebo spojení.
Brána dále nabízí datové přenosy. EasyGate může pracovat jako datový modul a
být nainstalována do Windows jako modem nebo jako GPRS modul. Opět záleží na
konkrétních potřebách, jaký režim provozu je pro uživatele výhodnější. V
neposlední řadě je možné přes EasyGate posílat i SMS. Ale jen z počítače, ke
kterému je připojena. Pěkné by bylo, kdyby se esemesky daly posílat například
prostřednictvím webového prohlížeče a sítě. To by ovšem znamenalo vybavit
EasyGate ethernetovým rozhraním a integrovaným http serverem, který by tyto
možnosti zprostředkoval.

Závěrem
EasyGate je zařízení, které může pro menší nebo střední firmu znamenat významné
úspory. Nasazení brány je snadné a zkušenější technik je rychle nastaví a
zapojí. Zajímavá je možnost odesílání SMS. Kdyby byla tato funkce dále
rozšířena, zájem uživatelů by se zvýšil a možnosti rozšířily.
Cena: vč. DPH: 7 020 Kč
K recenzi poskytla firma:
2N Telekomunikace, a. s., http://www.2n.cz