Hlavní navigace

Archivace dokumentů

1. 11. 2004

Sdílet

Zařízením pro snímání dokumentů jsme sice věnovali větší tématický celek vminulém vydání našeho časopisu, ale po dokončení testu jsme se mohli seznámit s několika novinkami na ...
Zařízením pro snímání dokumentů jsme sice věnovali větší tématický celek v
minulém vydání našeho časopisu, ale po dokončení testu jsme se mohli seznámit s
několika novinkami na našem trhu, a proto jsme se původní článek rozhodli
doplnit o další údaje. Produkty, s nimiž vás tentokrát seznámíme, na sobě nesou
značky výrobců Xerox a Fujitsu a na jejich pořízení si zákazník musí připravit
pár tisícikorun nebo také několik desítek tisíc.

Xerox One Touch 2400
První výrobek patří do levnějšího segmentu našeho trhu a nese označení Xerox
One Touch 2400. Název trochu klame zákazníka, který se z číselné kombinace může
domnívat, že maximální hardwarové rozlišení nepřekročí 2 400 ppi. Skutečnost je
poněkud jiná a zařízení nabízí maximální nastavení 4 800 x 1 200 ppi při
48bitové barevné hloubce. CCD snímací prvek popojíždí pod sklem pro předlohy v
maximálním formátu A4, tedy 210 x 297 mm. S počítačem skener komunikuje
prostřednictvím USB 1.1 a při práci ve vysokém rozlišení se tento fakt
projevuje delším čekáním na sejmutí předlohy. Ovladače skeneru jsou připraveny
pro operační systém Windows od verze 98 a kromě TWAIN rozhraní Scan Manager Pro
je na kompaktním disku uložen také software PaperPort 8.0 SE pro správu
dokumentů a OCR program TextBridge Pro 9.0 s podporou rozpoznávání českých
znaků. Druhý kompaktní disk nabízí instalaci grafického editoru Ulead Photo
Expres 3.0 SE, která sice není pro správnou činnost bezpodmínečně nutná, ale
díky barevným odchylkám skeneru ji uživatel může využít pro korekci sejmutých
snímků. Hladina barevného šumu se pohybovala na hranici 1,1 delta E, průměrná
barevná odchylka činila 2,4 delta E a maximální odchylka dosáhla 9,0 delta E.
Tyto hodnoty jsme naměřili při ručním nastavení barev, v automatickém režimu
rozpoznání a přizpůsobení obrazu je průměrná a maximální odchylka o několik
bodů vyšší a tuto volbu nelze pro práci s grafickými předlohami doporučit. Test
rychlosti nepřinesl výraznější překvapení, skener dokázal náhled listu A4
zpracovat za 11,5 sekundy a ve 300 ppi barevně sejmul stejný dokument za 39
sekund. Fotografii 13 x 18 cm jsme v nastavení 600 ppi získali za 47 sekund a
při volbě 1 200 ppi jsme si počkali 2 minuty a 42 sekund. Skener v rychlosti
práce překoná konkurenční produkty s USB 1.1 rozhraním, ale nestačí na výrobky
s USB 2.0 připojením. Mezi výhody skeneru lze zařadit pořizovací cenu 2 378 Kč
a vysokou přesnost detailů, k nevýhodám naopak patří dříve zmíněná barevná
odchylka.

Cena včetně DPH: 2 378 Kč
K testu zapůjčila firma: PS Pro, http://www.psp-ro.cz

Xerox One Touch 4800TA
Druhý deskový skener se šedočernou a stříbřitou barevnou kombinací ani pěticí
ovládacích tlačítek výrazně neliší od modelu 2400. Pracuje ve shodném rozlišení
4 800 x 1 200 ppi při 48bitové barevné hloubce, s počítačem ale komunikuje USB
2.0 rozhraním a je proto výrazně rychlejší. Víko skeneru je vyšší než v
předchozím případě, protože v sobě ukrývá prosvětlovací jednotku, která je
používána při snímání transparentních materiálů, tedy diapozitivů nebo
negativů. Xerox One Touch 4800 TA rychlostí práce překoná nejen svého
levnějšího sourozence, ale také většinu srovnatelných výrobků, které jsme
testovali v uplynulých dvou letech. Na náhled formátu A4 mu postačí jen 8
sekund, stejný formát ve 300 ppi sejme za 20 sekund ve stupních šedé a 22
sekund při volbě všech barev. Výrazný náskok proti konkurenci získává především
při snímání fotografií 13 x 18 cm. Při rozlišení 600 ppi mu na práci stačí jen
21 sekund, dvojnásobné nastavení jej zaměstná na 1 minutu a 10 sekund. Pro
sejmutí jednoho políčka negativu v rozlišení 2 400 ppi je třeba počítat s časem
1 minuta a 15 sekund, práce s diapozitivem ve stejném rozlišení je o 35 sekund
kratší. Zatímco rychlost i přesnost při práci s detaily jsou silnou zbraní
tohoto výrobku, patří správné převedení barevných kombinací a odstínů k jeho
slabinám. Automatické i manuální nastavení vykazuje podobnou chybovost a při
testu se nám nepodařilo najít takovou volbu, která by průměrnou barevnou
odchylku srazila pod hodnotu 2,7 delta E. Vysoká byla také hladina barevného
šumu od 1,7 do 1,9 delta E. Programové vybavení je shodné s modelem Xerox One
Touch 2400 a i tentokrát je třeba instalaci dodávaného grafického editoru Ulead
Photo Express doporučit.
Cena včetně DPH: 2 378 Kč
K testu zapůjčila firma: PS Pro, http://www.psp-ro.cz

Xerox DocuMate 510
Třetí skener společnosti Xerox můžeme chápat jako spojnici mezi deskovými a
průchodovými skenery. Dokáže totiž snímat předlohy položené na skle, ale také
využít automatický podavač dokumentů s kapacitou 50 listů papíru formátu A4.
Maximální pracovní rozlišení je ohraničeno hodnotami 1 200 x 600 ppi a CCD
snímací prvek pracuje ve 42bitové barevné hloubce. Skener je vybaven USB 2.0
rozhraním, nenabízí ale žádná tlačítka rychlé volby. Programové vybavení
zahrnuje TWAIN ovladače pro operační systém Windows 98 nebo novější verze a
software ScanSoft PaperPort Deluxe 9 pro správu sejmutých dokumentů, ScanSoft
TextBridge Pro 9 OCR k převodu textu do digitální podoby a grafický editor
ArcSoft PhotoImpression. Předlohy mohou být snímány do různých typů
komprimovaných či bezkompresních souborů, podporován je i režim zpracování
vícestránkové předlohy do PDF dokumentu. Rychlost zhotovení náhledu nebyla
nijak závratná, s 13,5 sekundami skener zaostal za levnějšími souputníky One
Touch 2400 i 4800 TA. Xerox DocuMate 510 si rychle poradil se zhotovením
obrázku předlohy A4 ve 300 ppi a šedé škále, na uložení snímku na pevný disk
potřeboval jen 16 sekund. Horší už bylo sejmutí stejného formátu v barevném
nastavení, protože čas byl dvojnásobný. Fotografii 13 x 18 cm jsme převedli do
digitální podoby za 49 sekund v nastavení 600 ppi a za 3 minuty a 9 sekund v
rozlišení 1 200 ppi. Tento čas je nezvykle dlouhý a neodpovídá rychlému USB 2.0
rozhraní. Při testu jsme se nevyhýbali ani snímání vícestránkových předloh. Pro
uložení 28 stran dokumentu do PDF souboru jsme zvolili rozlišení 200 ppi,
střední stupeň komprese a postupně jsme vytvořili barevnou, monochromatickou i
černobílou digitální kopii. Při použití barev trvalo snímání a převod 11 minut
a 32 sekund, na uložení v šedé škále skener společně s programovým vybavením
potřeboval 3 minuty a 30 sekund a černobílé pérovky byly zhotoveny za 2 minuty
a 14 sekund. S časy černobílého i monochromatického režimu můžeme být celkem
spokojeni, protože odpovídají deklarované pracovní rychlosti 10 stran A4 za
minutu, doba barevného skenování je však nepatřičně dlouhá. Skener je vhodný
pro práci s vícestránkovými předlohami, pro něž postačuje nižší pracovní
rozlišení. Spokojeni jsme byli i s nižší průměrnou barevnou odchylkou 1,6 delta
E. Mezi zápory tohoto výrobku patří chyby při volbách rozlišení 600 nebo 1 200
ppi. Drobné detaily jsou nedostatečně zaostřené a občas splývají. Zákazníka
zřejmě příliš nepotěší ani cena produktu.
Cena vč. DPH: 17 848 Kč
K testu zapůjčila firma: PS Pro, http://www.psp-ro.cz

Fujitsu ScanSnap fi-4110EOX2
Jediným zařízením v testu, které nepochází z výrobních linek společnosti Xerox,
je ScanSnap fi-4110EOX2, jehož rodný list vystavili v továrnách firmy Fujitsu.
Testovaný produkt patří do skupiny dokumentových skenerů, jeho podavač pojme 50
listů formátu A4 a skener podporuje oboustranné snímání dokumentů maximální
rychlostí 15 listů A4 za minutu. Dvojice snímacích prvků nepracuje ve vyšším
rozlišení než 300 ppi, což je pro grafické předlohy nedostatečné, ale pro
dokumenty velmi vhodné. Hodnoty rozlišení jsou uvedeny v technické dokumentaci,
uživatel na ně ale nenarazí v ovládacím programu. Zde jsou k dispozici jen
volby Rychle, Normálně a Kvalitně a kromě různých rozlišení tato nastavení
ovlivňují také stupeň komprese PDF nebo JPEG souboru. Skener není vybaven
vlastním TWAIN rozhraním, ale jen ScanSnap Monitorem v trayi pracovní plochy
Windows. Po jeho otevření lze zvolit způsob snímání, místo uložení, případně
provázání sejmutého dokumentu s pěti externími aplikacemi. Mezi ně může patřit
dodávaný Adobe Acrobat 6.0 Standard, CardMinder pro snímání vizitek nebo třeba
OCR ABBYY FineReader, který převede texty či tabulky do nainstalovaných
kancelářských aplikací. Absence TWAIN rozhraní nám znemožnila provést testy ke
zjištění práce s barvami, nízké rozlišení výrazně ovlivnilo schopnost zachycení
detailů. Současně však napomohlo k velmi vysoké rychlosti skenování a převedení
vícestránkových dokumentů do PDF souboru. Barevný PDF dokument jsme z 28 stran
A4 při normální (střední) požadované kvalitě získali za 1 minutu a 48 sekund a
doba černobíle zhotoveného dokumentu byla jen o 2 sekundy kratší. Skener
nepodporoval práci v šedé škále a nelze jej v tomto ohledu srovnat s dalšími
produkty v testu. Překvapilo nás, že 10 listů A4 dokázal Fujitsu ScanSnap
jednostranně sejmout již za 41 sekund a v podstatě stejný čas mu stačil i pro
oboustranné snímání stejné předlohy. Naměřené časy jsou o to překvapivější, že
skener využívá k připojení PC jen USB 1.1 rozhraní. Rychlost práce bezesporu
patří k hlavním výhodám tohoto výrobku. Mezi nevýhody patří absence jakéhokoliv
TWAIN rozhraní a chybějící softwarový nástroj, který by přehledně zobrazil
archiv snímaných dokumentů. Cena tohoto zařízení jen mírně přesahuje 16 000 Kč
včetně DPH, a proto pokud nepotřebujete vyšší rozlišení, vyplatí se tuto částku
do nákupu investovat.
Cena včetně DPH: 16 053 Kč
K testu zapůjčila firma: Fujitsu

Xerox DocuMate 250
Předposledním výrobkem v našem krátkém porovnávání je Xerox DocuMate 250. Na
rozdíl od předchozího produktu je vybaven jen jedním snímacím prvkem a
nepodporuje tedy duplexní zachycení dokumentů, nabízí však vyšší pracovní
rozlišení 1 200 x 600 ppi při 48bitové barevné hloubce. Zadní automatický
podavač postačuje pro uložení 50 archů předlohy A4, programové vybavení je
určeno nejen pro snímání dokumentů, ale také pro jejich přehlednou archivaci.
Ovladače jsou připraveny pro Windows od verze 98, komunikaci s PC zajišťuje USB
2.0 rozhraní. TWAIN software podporuje všechna rozlišení a nabízí i funkci pro
náhled dokumentu, je možné jej provázat se všemi kancelářskými i grafickými
aplikacemi v počítači nebo je naopak využít pro export do PDF dokumentu.
Sejmuté materiály mohou být ukládány na pevný disk počítače i na ostatní
pracovní stanice, pokud jsou připojeny v počítačové síti (pomocí funkcí
programu QuickScan). Přehled v dokumentech uživatel snadno získá s
nainstalovaným programem PaperPort 9 Office, převod textových dokumentů do
digitální podoby zajišťuje TextBridge Pro 9. Technologie Kofax Virtual ReScan
napomáhá správnému skenování díky rozpoznání polohy papíru a vyhodnocení
předlohy (automatické změny jasu, kontrastu). Díky vyššímu hardwarovému
rozlišení je možné skener využít i pro zpracování grafických předloh, hladina
barevného šumu 1,4 delta E a průměrná barevná odchylka 2,0 delta E však i zde
vyžadují následné úpravy obrazu v grafickém editoru. Vícestránkové dokumenty
jsme skenovali v rozlišení 200 ppi, nejpomalejší byl barevný režim, který na
uložení 28 stran do PDF souboru potřeboval 7 minut a 28 sekund. Podstatně
rychlejší byl skener při práci v šedé škále, kde jsme naměřili celkový čas jen
1 minutu a 42 sekund. Využití černobílého snímání stejného dokumentu bylo o
dalších 15 sekund kratší. Skener by se mohl stát výborným pomocníkem v
kancelářích, ovšem vážné výhrady máme k vyšší pořizovací ceně.
Cena včetně DPH: 29 748 Kč
K testu zapůjčila firma: PS Pro, http://www.psp-ro.cz

Xerox DocuMate 252
I poslední skener v našem testu se dokáže s dokumenty velmi dobře spřátelit.
Vnějšími rysy je tento stroj velmi podobný předchozímu modelu DocuMate 250,
liší se však barevným zpracováním a na pravé straně přibyla dvě tlačítka pro
rychlé spuštění skenování. Odlišná je i rychlost snímání, neboť "dvapětdvojka"
je vybavena druhým CCD snímačem a při jednom průchodu papíru snímá obě strany.
Rychlost práce se tedy zvýšina na teoretickou hranici 50 stran A4 za minutu.
Pracovní rozlišení, komunikační rozhraní i použité technologie pro zlepšení
obrazu jsou stejné jako u Xeroxu 250. Ke změnám ale došlo v TWAIN rozhraní, jež
neumožňuje nastavení vyššího rozlišení než 600 x
x 600 ppi (přestože technická specifikace hovoří o maximu 1 200 x 600 ppi).
Grafické zpracování TWAINu je rovněž odlišné a přibyly v něm některé funkce pro
přesnější nastavení jasu, kontrastu a barevného podání. I díky nim se při
ručních volbách barevného profilu choval skener lépe než konkurenční stroje a
šum i střední barevná odchylka měly stejnou hodnotu 1,6 delta E. Barvy se
zlepšily, zachování detailů naopak mírně utrpělo. A jak si skener vedl v
porovnání rychlosti práce? V nastavení barev a rozlišení 200 ppi Xerox DocuMate
252 pracoval 2 minuty a 18 sekund. Výrazně kratšího času dosáhl při práci v
šedé škále, kde mu na zhotovení digitálního souboru stačilo jen 64 sekund.
Dalších 11 sekund skener uspořil při černobílém provozu (vše platí pro 28 stran
předlohy do PDF). Vyzkoušeli jsme také rozdíly mezi jednostranným a duplexním
snímáním - 10 stran A4 jsme v prvním případě naskenovali za 49 sekund a ve
druhém za 62 sekund. Výsledek testu a krátké naměřené časy nás potěšily, radost
z nákupu i tentokrát zbrzdí pořizovací cena. Částka 38 673 Kč včetně DPH je
podle nás nepřiměřeně vysoká.
Cena včetně DPH: 38 673 Kč
K testu zapůjčila firma: PS Pro, http://www.psp-ro.cz