Hlavní navigace

Anglicky snadno, rychle, multimediálně

Sdílet

The Heinemann TOEFL preparation course a practice tests Ze stáje jazykových kursů společnosti Dr. LANG Group vyběh...


The Heinemann TOEFL preparation course a practice tests


Ze stáje jazykových kursů společnosti Dr. LANG Group vyběhl
další plnokrevník v¦podobě digitalizované verze kursů a testů
TOEFL pro pokročilé studenty jazyka anglického. Chcete-li odjet
studovat do Spojených států amerických či do jiné anglicky
mluvící země, budete ve většině případů muset prokázat, že jste
schopni se domluvit a studovat v¦angličtině. Recenzovaný
softwarový produkt by vám měl významně pomoci.

Lze samozřejmě zakoupit jednotlivě jak testy, tak přípravný
kurs, při koupi obou CD v¦jednom balení jednak ušetříte, jednak
se vám dostane komplexního vzdělání. Jak je v¦minulé větě
implicitně řečeno, jedná se o dvě CD. Odtud se odvozují i nároky
na hardware: produkt je určen pro 32bitovou platformu Windows
(95/98, NT), zcela nezbytná je mechanika CD-ROM (čím rychlejší,
tím lepší) a zvuková karta (a pochopitelně reproduktory). Na CD
se totiž nalézá několik hodin zvukových ukázek, namluvených
rodilými mluvčími. Tento software vznikl totiž ve spolupráci
Macmillan Heinemann ELT a Electronic Publication Association
(EPA) LLC. Zvláště jméno Heinemann není v¦oblasti výuky jazyků
neznámým, stačí připomenout různé, i u nás dostupné, výkladové
slovníky a učebnice (jak v¦elektronické, tak papírové podobě).
Data dodaly dvě zmíněné organizace a software vytvořila Dr. LANG
Group. Výsledkem je ucelené dílo, které nepostrádá zajímavost,
obsah a ani nic jiného.

Poznámka o rychlosti mechaniky není samoúčelná, program se
prakticky neinstaluje a všechna data jsou natahována z¦CD.

Testovaná verze je označena jako multilingual -- při prvním
startu se dotáže na jazyk, v¦jakém s¦vámi bude program
komunikovat. Kromě angličtiny je nabídnuta čeština a
slovenština, a ve všech těchto jazycích je vyhotoven i manuál.
Postupujeme-li logicky, pak vložíme do mechaniky nejprve disk
s¦přípravným kursem. Po spuštění jsme uvrženi přímo do
diagnostického testu, který ohodnotí naše znalosti a navrhne
optimální studijní plán. Diagnostický test se skládá, jako
konečně všechny testy, z¦úvodu, v¦němž je vysvětleno zpracování
odpovědí a otázek jednotlivých částí. V¦dalším průběhu testu je
postupně ověřena znalost gramatiky, obsáhlost slovní zásoby,
a v¦neposlední řadě schopnost porozumět textu a mluvenému slovu.
Během práce s¦tímto CD jste průběžně testování z¦probrané látky,
podle výsledků průběžných testů je upravován váš studijní plán.
Chcete-li navíc procvičovat i mimo program kursu, můžete kdykoliv
vložit druhé CD, které obsahuje několik kompletních TOEFL testů.
Jste-li ovšem zklamáni výsledkem testu, v¦němž je vám některá
problematika cizí, můžete si do osobního výukového plánu zařadit
příslušné téma. Po ukončení přípravného kursu pak do mechaniky
můžete vložit CD s¦testy nastálo. Stěžejní částí testů je (podle
mě) oddíl porozumění mluvenému slovu, tzv. Listening
Comprehension. Slyšíte krátký úryvek textu či kratičký dialog,
po jehož doznění máte 12 vteřin na odpověď na otázku, která se
týká slyšeného textu. Odpověď je volena z¦několika možností, je
třeba je pečlivě přečíst a porovnat se slyšeným textem. Po
odpovědi nebo po zmíněném časovém limitu program přejde na další
otázku. Po skončení testu je zobrazeno hodnocení, u špatně
zodpovězených otázek je zobrazena správná odpověď i se
zdůvodněním. Je možno samozřejmě znovu přehrát zvukovou ukázku.

Pokud chcete skutečně jet studovat do anglicky mluvící země (a
nejen studovat, ale např. i legálně pracovat), pak investice do
této jazykové učebnice se vám jistě vyplatí. Jestliže s¦ní budete
pečlivě studovat a projdete ji celou, pak se domnívám, že se
nejen zvýší vaše šance na bezproblémové složení zkoušky TOEFL,
ale změny k¦lepšímu se dočká i vaše angličtina jako taková. Navíc
práce s¦touto multimediální učebnicí je dle mého názoru
jednodušší a pohodlnější než s¦klasickou kombinací u-c-k
(učebnice-cvičebnice-kazeta).The Heinemann TOEFL preparation course a practice tests

+ Zvukové nahrávky
+ Kompletnost učebnice
+/- Nejde stáhnout do lišty

K¦recenzi poskytla firma:

Dr. LANG group, s.r.o.
Branická 107, Praha 4
www.epaonline.com/czech

Cena testované verze: 2 990 Kč