Hlavní navigace

Alternativa bez drátu

1. 6. 2004

Sdílet

Vždy, když se někdo pokusí o výčet možností, jak se doma nebo na cestáchpřipojit k internetu, nesmí kromě "fundamentálních" řešení chybět také několik variant bezdrátového př
Vždy, když se někdo pokusí o výčet možností, jak se doma nebo na cestách
připojit k internetu, nesmí kromě "fundamentálních" řešení chybět také několik
variant bezdrátového přístupu. Právě ten se dnes řadí k nejefektivnějším a
zároveň nejekonomičtějším. Na poli bezdrátových technologií se u nás právě dnes
odehrává revoluce. A brzy přijde další.

Bezdrátový přístup k internetu je do jisté míry zaklínadlem. Klasická telefonní
linka, jako v českých podmínkách stále nejrozšířenější alternativa, má své
nedostatky, které jsou všeobecně známy. Je pomalá, nestálá, nestabilní a
relativně drahá, nicméně na elementární práci stačí. Totéž, jen s menším
akcentem na pomalost, lze vyčíst její dražší sestřičce, ISDN. ADSL technologie,
od níž se všeobecně očekávalo zlepšení přístupu na internet a o kterou se
sváděly mocensko-ekonomické boje, sice jakž takž funguje, ale je zatím
především teritoriálně omezena, neexistuje pro ni dlouhodobě udržitelný
ekonomický model (přesněji, u nás ještě stále nebyl nalezen) a naděje na její
masivnější rozšíření zatím nejsou nijak značné.
Dostupnost jiných, pevných alternativ připojení k síti není nejlepší. Kabelová
televize existuje jen v některých částech velkých center, mimo to však žádné
závažné nedostatky pro zprostředkování konektivity nemá, přesněji, nejsou
známy. Konvenční pevnou linku si může dovolit jen málokdo, v případě domácností
ji můžeme rovnou vyloučit. S několika výjimkami, o kterých prakticky nemá smysl
se ani zmiňovat, zde náš výčet pevných metod připojení k internetu končí.
Bezdrátové rozhraní, ať už postavené na jakékoliv technologii, má přednost, o
které se pevnému, optickému či metalickému vedení ani nesní. Touto předností
jsou velmi nízké náklady na položení "poslední míle", tedy spoje mezi ISP a
zákazníkem uživatelem. Není zde třeba pokládat kabely, není třeba zvláštních
povolení, obvykle je pouze nutné instalovat koncový bod příslušné technologie u
zákazníka a spojit jej s analogickým bodem na straně poskytovatele. V případě
některých z nich může být zákazník mobilní, může se pohybovat v rámci
omezeného, nebo také velmi širokého území v dosahu koncového bodu, v případech
jiných musí být jeho rozhraní naopak pevně ukotveno. I když to můžeme brát jako
omezující faktor, prakticky jím není, protože hlavní přednosti levná konstrukce
a obvykle i provoz zůstávají zachovány.
Až do současnosti se u nás využívají především dva typy bezdrátového rozhraní,
ke kterým se v průběhu roku 2003 začala přidávat další. Prvním a
nejuniverzálnějším jsou bezdrátové datové přenosy v síti GSM, tedy především
GPRS. Díky vytvoření paušálů s neomezeným přenosem dat tyto přenosy umožnily
nebývalý rozmach přístupu na internet tam, kde byl možný jen s krajními
obtížemi, a našly si velké množství spokojených zákazníků. Protikladem k nim
pak jsou o něco starší, nicméně stále hojně využívané rádioreléové spoje. Ty
umožňují připojení v řádu desítek až stovek kilobitů za poměrně nízké ceny
spojení je nelimitované a stabilní. Stejně jako GPRS však mají své nevýhody,
mezi něž patří nižší dostupnost, potřeba být blízko na viditelnou vzdálenost
přípojného bodu a několik dalších.
Technologie Wi-Fi, která se v našich podmínkách začala šířit loni, nabízí
řešení. Bohužel, stala se předmětem něčeho, co původně nebylo a nemělo být
jejím účelem. Začala být totiž chápána jako základ obrovské přístupové sítě s
velkým pokrytím, která by umožňovala široce dostupný internet. Ve skutečnosti
však bylo Wi-Fi původně vytvořeno především jako prodloužení firemních sítí
tam, kde by bylo příliš drahé nebo náročné instalovat kabeláže, nebo tam, kde
se vyžaduje minimální mobilita klienta.
Z těchto důvodů se dá očekávat, že všeobecná bublina masového a všudypřítomného
Wi-Fi brzy splaskne. V jednom místě vedle sebe nemohou existovat více než tři
zároveň se překrývající hotspoty, tedy přístupové body, což se již nyní začíná
jevit jako problém. Stejně tak problematické je rovněž zabezpečení této sítě
jak proti neautorizovaným průnikům, tak i proti zneužití vlastními klienty, a
jako by toho nebylo dosti, u komerčních provozovatelů Wi-Fi hotspotů jsou ještě
problémy s tarifikací provozu ani zde neexistuje univerzálně přijatý a
přijatelný obchodní model.
Výsledkem toho všeho je, že mikrovlnné spoje jsou použitelné pouze někde,
GSM/GPRS všude, avšak je závislé na propustnosti sítě, kolísá rychlost a není
možno využít některých služeb. Wi-Fi pak v některých lokalitách funguje zcela
bezproblémově, jinde má poměrně zásadní nedostatky vyvolané kolizí různých
signálů a jeho největší potíže se paradoxně neočekávají už od procesu
vybudování širokého pokrytí, ale až poté, co by takové pokrytí bylo vybudováno.
Jinými slovy, současný bezdrát je v ČR sice alternativou, a nutno říci že
funkční alternativou zajištění přístupu na internet, avšak na druhé straně není
ani zdaleka ideálním a samospasitelným řešením.

Dvojitá spása na obzoru?
Přesto existují úhrnem dvě technologie, které by do bezdrátu mohly přinést
nový, svěží vítr jednak proto, že samy představují neobyčejně zajímavá
technická a potencionálně i obchodní řešení ISP služby, jednak proto, že jejich
úspěšné nasazení takřka jistě zamíchá i s možnostmi a cenami současných
bezdrátů. Pojďme se nyní na tyto dvě technologie podívat.

CDMA v režii Eurotelu
Zdálo by se, že naším výčtem je množství bezdrátových technologií dostupných v
Česku vyčerpáno, ale není tomu tak. Společnost Eurotel, jeden z našich
mobilních poskytovatelů, totiž může nabízet (v době napsání tohoto článku ještě
nenabízí) na české poměry přelomový způsob přístupu k internetu. Je jím
technologie CDMA 2000 (Code Division Multiple Access) adaptovaná pro frekvenční
pásmo 450 MHz, které bylo původně využíváno mobilním systémem na bázi analogové
technologie NMT (v síti Eurotelu s předčíslím 601).
Síť NMT funguje v běžném komerčním provozu od počátku devadesátých let. Původně
byla určena k hlasovému provozu (k telefonování). Posléze se do ní podařilo
adaptovat jednoduchý přenos SMS. Má výbornou dostupnost a pokrytí i na
odlehlých místech, ale je beznadějně zastaralá. Neumožňuje rychlejší datové
přenosy, internet, WAP, MMS žádnou z těch technologií, na kterých staví mobilní
operátoři současnou politiku a její telefony také nevyhovují současným
požadavkům uživatelů na luxusní miniatury. Neustále klesající počet zákazníků
již zřejmě několikrát přivedl Eurotel na myšlenku provoz NMT ukončit, nicméně
ještě se k tomu neodhodlal.
Již nějakou dobu však probíhá něco jiného. Současná infrastruktura sítě NMT je
využívána k úpravě na mnohem modernější CDMA. Tato úprava, konkrétně pro
CDMA2000 1xEV-DO, umožňují pouze datové přenosy, přesněji o rychlosti cca 2,4
Mb/s. Eurotel využívá maximum z toho, co lze použít z originální NMT sítě. Tedy
sloupy, technické prostory, jednotlivé komponenty vybavení. S nákladem
přibližně čtyř set milionů korun tak vzniká pravděpodobně nejmodernější
celoplošná datová síť v ČR. Nemá nic společného s existující GSM/GPRS
infrastrukturou. Pro připojení k ní je potřeba speciální bezdrátový modem nebo
telefon s datovou podporou. Ačkoliv možné je cokoliv z toho, současné GSM
telefony CDMA/450 nepodporují, a protože Eurotel zřejmě neplánuje používat tuto
síť k hlasovým přenosům, ani je nebude nabízet. Modemy mohou existovat buďto v
samostatné, nejčastěji v USB verzi, nebo jako PCMCIA karty, podobně jako je
tomu již nyní u analogických zařízení určených pro klasickou GSM síť. Tato
zařízení mohou zprostředkovávat velmi rychlé připojení k internetu, vyznačující
se oproti stávajícím mikrovlnným řešením i GPRS zřetelnými výhodami. Na rozdíl
od mikrovlnných spojení může být uživatel mobilní v rámci buňky (teoreticky i
mezi buňkami) během jednoho připojení. Rychlost přenosu dat je nejen mnohem
vyšší, než běžně dosahované hodnoty v GPRS síti, ale také by měla být
stabilnější a neměly by nastávat potíže s využitím služeb vyžadujících určité
pořadí paketů, jako je tomu v současné mobilní internetové praxi.
Takto vykreslená budoucnost vypadá doslova jako z pohádky, přinejmenším ve
vztahu k současné praxi. Ideální však není nic, a tím méně CDMA. Tato síť byla
totiž původně vytvořena především pro trhy v USA a existuje ve velkém množství
různých variant. Eurotel je se svou CDMA/2000/450 v podstatě unikát, a je
otázkou, jaké problémy se při provozu ryze datové sítě objeví. Frekvenční pásmo
navíc koliduje s hodnotami, které jsou využívány pro jiné druhy analogových
sítí. Mimo jiné pro sítě využívané policií a Integrovaným záchranným systémem.
Přesto Eurotelu ve spuštění CDMA nic po legální stránce nebrání.

CDMA by mohlo být prima
CDMA s cenou neomezeného připojení okolo
1 000 Kč, (v době psaní tohoto článku se spekuluje o 1 200 Kč bez DPH) by mohlo
být poměrně dobře konkurenceschopnou alternativou připojení. Pokud by se
zároveň podařilo udržet nízkou cenu samotných modemů a síť by nevykazovala
velké technické problémy nebo rušení, mohli by se čeští uživatelé dočkat velice
zajímavé možnosti stálého, stabilního a fungujícího připojení. Rovněž
konkurence ADSL a jistě i současných mikrovlnných pojítek by se určitě
vyplatila. Doufejme, že Eurotel implementaci systému zvládne, či pod tlakem
Českého Telecomu nezvolí příliš drahý obchodní model (cena za CDMA versus
ADSL). CDMA se s největší pravděpodobností příliš nehodí pro zajištění
konektivity ve větších organizačních celcích, firmách, snad s výjimkou
připojení externích pracovníků pomocí VPN. Pro běžného, domácího uživatele nebo
pro malého podnikatele by ovšem mohla být nesmírně vítanou možností.

WiMAX - Z jiného soudku
Technologie WiMAXu (Worldwide Interoperability for Microwave Access) je poměrně
mladým standardem (začátek letošního roku), který si klade za cíl sjednotit
doposud velmi roztříštěné systémy pro mikrovlnné připojení. V pásmu mikrovln
tedy na velmi vysokých frekvencích existuje několik vzájemně nekompatibilních
standardů pro přenos dat a i v rámci těchto standardů se vyskytuje více různých
forem vhodných pro rozdílná prostředí a rozdílné použití. Tento stav se
vyznačuje zejména tím, že nasazení bezdrátových technologií prodražuje.
Jednotlivá, vzájemně nekompatibilní zařízení jsou produkována v relativně malém
počtu. Jejich využití je limitováno identickou technologií a v některých
případech, kdy je lze "zamykat" podobně, jako tomu je u mobilních telefonů,
také konkrétním providerem.
WiMAX je standard, který se pokouší o sjednocení stávajících mikrovlnných
technologií do jednoho univerzálního standardu. Tento standard by měl ve
výsledku vést k jednotnému, širokopásmovému internetu, jenž by byl dostupný na
mnoha místech, jeho zařízení by byla vzájemně přenosná a byla by zajištěna
jejich vzájemná kompatibilita. To by umožnilo vyrábět čipsety i koncové
jednotky ve velikém množství, a tedy velice levně. V důsledku toho by vznikla
doposud nevídaná nová infrastruktura pro zajištění poslední míle. Nikoliv na
zelené louce, ale spojením již nyní existujících komponentů, vzájemně
nekompatibilních ostrůvků.
Zatímco CDMA je v České republice již nyní téměř realitou, technologie WiMAX je
v současné době ve fázi testování. Než se dostane do běžného, komerčního
provozu, potrvá jistě ještě několik měsíců. Než se dostane k nám, potrvá
pravděpodobně více než rok, nicméně naděje, které nový bezdrátový standard
přinášejí, jsou více než zřetelné. Především by se totiž jednalo o snížení
nákladů na samotné pořízení pojítek o mnohem vyšší rychlosti, než jaká je v
současné době běžně dostupná, na více místech, než kolik je v současné době
pokryto. Jinými slovy, WiMAX by mohl přinést rychlý a dostupný širokopásmový
internet (broadband) do míst, kde je v současné době dostupný jen velmi stěží,
nebo je velice drahý. Přesto nelze zapomenout na skutečnost, že se jedná zatím
spíše jen o vizi a o standard, jenž teprve čeká na své skutečné uplatnění, než
o technologii, která by byla v ostrém komerčním provozu.

Budoucnost patří bezdrátům
Bezdrátové technologie byly původně vyvinuty jako nezbytnost pro mobilní
uživatele a také jako technický "skok" do míst, kde je náročné instalovat
klasické optické nebo metalické datové vedení. V současné době se ale zdá, že
různé formy těchto technologií představují pro mnoho zákazníků hlavní metodu
připojení k internetu jak počítače, tak přenosného zařízení nebo dokonce celé
sítě. V případě některých z nich je ale jejich budoucnost sporná. Jiné, starší
technologie budou nejspíše brzy využívány stále méně a méně, až je jejich
uživatelé zcela opustí a tyto ztratí svůj důvod k existenci. Jiné by ovšem
mohly znamenat v blízké budoucnosti (CDMA), střední (WiMAX) a vzdálenější
(UMTS, sítě třetí generace) poměrně velikou revoluci v přístupu k informačním
zdrojům. Mohly by nás přiblížit k vysněnému rychlému, spolehlivému a
efektivnímu, přitom levnému internetu. Technicky vzato se nejedná o žádné
science fiction, ale o reálné možnosti postavené na reálných technologiích.
Proto doufejme, že budou ke spokojenosti uživatelů i poskytovatelů služeb
fungovat co nejdříve.

Problémy s Wi-Fi
Bezdrátové sítě typu Wi-Fi (802.11) byly původně určeny k "prodloužení"
firemních a akademických lokálních sítí tam, kde by to bylo tradičními metodami
nemožné nebo neekonomické. Jejich přístupové body (hotspoty) mohou bez problémů
zajišťovat konektivitu, avšak prakticky narážejí při větším pokrytí na potíže:
• s překrýváním signálů různých stanic
• s bezpečností a s ověřováním klientů
• s obchodními modely poskytovatelů
• se stabilitou

Politické okénko
Vše co stojí peníze, veliké peníze a částečně i státní peníze, je otázkou
politiky. CDMA v podání Eurotelu podstatným způsobem naštvalo jeho vlastníka
Český Telecom. Ten totiž investuje horentní peníze do rozvoje svého ADSL,
mnohem dražší a komplikovanější sítě, a přítomnost CDMA mu může přinést nemalé
problémy. Jednalo by se o stav, kdy jedna složka společnosti konkuruje druhé.
Při příležitosti toho došlo dokonce na snahy odvolat šéfa Eurotelu. V době
uzávěrky časopisu nevíme, jak tento boj dopadl.

Technologie CDMA
CDMA (Code Division Multiple Access) původně americká technologie určená pro
mobilní sítě
• existuje v různých verzích pro různá použití
• u nás ji má v úmyslu na 450 MHz provozovat Eurotel
• bude využito stávající infrastruktury zastaralé mobilní sítě NMT, stejně tak
jako jejího frekvenčního spektra
Pro použití bude potřeba mít aktivovány datové služba CDMA a vlastnit koncové
zařízení (běžný mobil pochopitelně nestačí). Ceny koncových zařízení by se měly
pohybovat v jednotkách tisíc korun a budou dostupné jako externí modemy a
pravděpodobně také jako PC (PCMCIA) karty.

WiMAX
WiMAX je sjednocením technologií pro mikrovlnný bezdrátový datový přenos
• Byl vytvořen proto, aby umožnil připojení k internetu pomocí mikrovln a
standardních zařízení tam, kde se dnes využívají proprietární řešení, která
jsou jednak drahá, a jednak technicky problematická
• V současné době je ve fázi testování, předpokládá se komerční nasazení ve
větší míře cca do jednoho roku
• V ČR by mohl znamenat příchod levného širokopásmového internetu, který by byl
závislý na lokálních provozovatelích, ale jehož koncové body by byly rychlé,
laciné a přenosné. Zejména by se tak snížily pořizovací ceny pro nové body,
stávajících technologií by se příchod nové pravděpodobně nijak významně
nedotknul.

Zajímavé adresy
• http://wirelessman.org - V podvýboru IEEE 802.16 se pracuje na specifikacích
pro bezdrátové metropolitní sítě WMAN (Wireless Metropolitan Area Networks)
• http://www.wimaxforum.org/home - WiMAX Forum se stará o prosazování 802.16 a
testování produktů
• http://www.eurotel.cz/site/cz/companyInfo/eurotelProfile.html - Informace o
tom, co Eurotel chystá nejen na poli datových přenosů
• http://www.cdg.org/index.asp - CDMA Development Group (CDG) je mezinárodní
konsorcium společností, které se podílejí na vývoji bezdrátové technologie CDMA
• http://www.qualcomm.com/technology/ 1xev-do/ - Americká společnost QUALCOMM
je průkopníkem ve vývoji a v komerčním využití CDMA technologie