Hlavní navigace

Album, jak jste si přáli - photoImage Digital 1.2

1. 1. 2003

Sdílet

Nárůst popularity digitální fotografie přinesl řadě softwarových producentůdobrou příležitost uplatnit se na trhu. Nejinak je tomu u tvůrců této aplikace, jež primárně slouží k o...
Nárůst popularity digitální fotografie přinesl řadě softwarových producentů
dobrou příležitost uplatnit se na trhu. Nejinak je tomu u tvůrců této aplikace,
jež primárně slouží k organizaci rozsáhlého množství obrazového materiálu v
digitální formě. Pokud jste dosud marně hledali na sharewarové scéně potřebný
program, možná vás překvapí, že tuzemská firma nabízí zajímavé řešení v podobě
zdařilé, plně české aplikace.

Filozofie celého nástroje je plně podřízena snaze zpřístupnit hromadnou práci s
obrazovými soubory, a to bez ohledu na fyzické umístění (pevný disk, externí
mechaniky a média různého typu). Kritériem při organizaci fotografií a dalších
obrázků je logika uživatele, nikoliv operačního systému. Při vlastní práci s
programem je tedy dobré se částečně oprostit od závislosti na tradiční
adresářové struktuře a fyzických souborech, neboť můžete pracovat v jiné rovině.

Aplikace komunikuje s uživatelem prostřednictvím tradičního grafického
rozhraní, jehož hlavním prvkem je stromová struktura tzv. katalogů. Jsou to
nejen virtuální struktury, do nichž libovolně organizujete svá alba, ale také
obrazy fyzických zařízení typu digitální fotoaparát či výsledky fulltextového
vyhledávání. Základním kamenem budované hierarchie je tzv. pořadač. Logika jeho
použití se podobá adresářům lze jej libovolně zanořovat či pojmenovávat a
zahrnuje položky bez ohledu na fyzické umístění. Právě pořadače tvoří celou
strukturu katalogu.

Zařazování obrázků do katalogu, resp. pořadače, je velmi jednoduché. Vstup je
podobný, ať zvolíte disk, CD či síťovou složku, a při načítání z digitálního
aparátu postačí vyrolovat příslušnou položku v katalogovém stromu. Vřele
doporučuji používat spolehlivě fungující metodu drag&drop. Již při tomto kroku
vás aplikace přiměje zadávat ke vkládané kolekci tzv. klíčová slova, jež
následně výborně poslouží k vyhledávání. Jednotlivé obrázky následně můžete
opatřit specifickým textovým popisem, zvukovým komentářem a řadou dalších
klíčových slov.

Další funkcionalitou je úprava jednotlivých obrázků. Máte k dispozici běžné
funkce jako změnu rozměrů, otáčení, ořezy či základní korekce barev. Velmi
přínosná je možnost práce s histogramem (právě u barev lze nastavit bílý, šedý
a černý bod) a elegantní mi připadá i aktuální zobrazení poměru barevných
složek ve spodní liště editoru. Nabídka funkcí je tedy relativně omezená, ale
velmi dobře poslouží k základním úkonům.

Slušně propracováno je vyhledávání souborů. K dispozici máte výběr klíčových
slov (nemusíte je hledat, program jejich seznam nabídne), případně můžete jako
podmínku použít jména souborů nebo datum vytvoření. Použít lze i logické
operátory a nalezené výsledky můžete spojovat či postupně ukládat.

Pojďme k dalším možnostem. Za účelem předvádění lze snadno vytvářet prezentace,
složené s předem definovaných kolekcí. Bez problémů rovněž vybrané snímky
můžete odeslat poštou, případně zoptimalizovat na přenos do specializovaného
studia či fotolabu. Velmi důležité jsou rovněž možnosti zálohování a exportu.
Zde je program schopen zajistit mnoho variant lze přesouvat či kopírovat, a to
jak celá alba, tak jen zdrojové soubory. Ani příprava balíku pro vypálení na CD
není problém, i když aplikace samotnou zapisovací funkcionalitu neobsahuje. Zde
jsem narazil na zásadní problém: nepodařilo se mi aktivovat funkci, jež
vyexportuje existující katalog a přiloží k němu prohlížeč, aby jej bylo možno
samostatně zhlédnout. V manuálu je vše jasné, v programu však ne.

V na první pohled nenápadném programu můžete najít velmi zdařilého pomocníka.
Jeho schopnosti jsou navrženy s jasným cílem a dobře mu slouží. Bohužel jeho
konkurenceschopnost dle mého názoru značně snižuje relativně vysoká cena.


PhotoImage Digital 1.2

koncepce
prohledávání
neúplná funkčnost
K recenzi poskytla firma: Elsyst Engineering Brněnská 10, 682 01 Vyškov,
http://www.ee.cz/photoimage/digital/
Cena: 4 850 Kč