Hlavní navigace

Advanced Encryption Package 2005 Professional

1. 4. 2005

Sdílet

Vítám vás u dalšího dílu Rychlokurzu. A co tu dnes pro vás máme? Osobníhoprofesionálního šifranta jménem Advanced Encryption Package 2005 Professional. Protože název programu je velmi...
Vítám vás u dalšího dílu Rychlokurzu. A co tu dnes pro vás máme? Osobního
profesionálního šifranta jménem Advanced Encryption Package 2005 Professional.
Protože název programu je velmi dlouhý (byť možná vznešený), budeme v dalším
textu užívat pouze zkratku z prvních písmen - AEP2005. Program umožní udržet
obsah vašich souborů v tajnosti a zajistí, aby to, co chcete utajit, utajeno
zůstalo.

Instalace
Po spuštění instalačního souboru budete vyzváni k výběru jazyka instalace. Mezi
angličtinou, němčinou, japonštinou a ruštinou sice budete marně hledat češtinu,
ale nebojte se, k dokončení instalace budete potřebovat jediné slovo [Next>].
Klikáním na toto tlačítko projdete všemi kroky až k závěrečnému [Finish] -
Hotovo.

Spuštění
Jak bývá zvykem, instalátor vytvoří v nabídce [START] > Programy adresář
"Advanced Encryption Package...". Po spuštění aplikace se ocitnete v hlavním
okně, které obsahuje vše důležité. V levé části (shora) se nachází stromová
struktura souborů a adresářů, pod ní vstupní filtr, určení výstupního adresáře
a okno se záznamy akcí (Logging). V pravé části jsou pak shora tlačítka s
dostupnými akcemi, pod nimi volby k aktuálně zvolené akci a nakonec velké
tlačítko [START].
KROK 1: Označení souborů
První krok je vždy stejný - musíme označit soubory, s nimiž budeme pracovat. K
tomu slouží velké okno v levé části, kde vidíme stromovou strukturu adresářů a
souborů. Tam najdeme požadovaný soubor či soubory. Ty pak označíme buď
jednotlivě (držte CTRL a kliknutím soubory označte), nebo klikněte na první
požadovaný soubor, stiskněte a držte SHIFT a klikněte na soubor poslední.
Označí se všechny soubory ležící mezi nimi.
S výběrem souborů souvisí sekce označená [Files Filter]. Za normálních
okolností je zvýrazněná volba Show all files, což znamená, že se ve stromové
struktuře zobrazí soubory všech typů. Pokud vás ovšem zajímají pouze wordovské
dokumenty, můžete nastavit takzvaný filtr. Klikněte na tlačítko [...] vedle
volby Apply filter... Objeví se dialogové okénko s dvěma vstupními poli. Jedno,
označené Show, slouží pro definování toho, co zobrazit chceme, druhé Hide
naopak toho, co chceme skrýt. Pokud naše zadání zní zobrazit pouze soubory s
příponou DOC a šablony DOT, zapíšeme do masky v poli Show hodnotu *.doc; *.dot.
Klikněte na [OK] a poté na tlačítko [Apply]. Ve stromové struktuře by nyní měly
zůstat pouze soubory odpovídající naší masce (tedy soubory DOC a DOT). Filtry
nám takto mohou zjednodušit práci.
KROK 2: AKCE
Máme označené soubory a nyní je potřeba určit, co s nimi. Přesuneme se pohledem
na pravou stranu okna a pojedeme pěkně shora dolů. Nejprve kliknutím na
tlačítko vybereme akci, poté pod ní vyplníme parametry a nakonec kliknutím na
[START] akci spustíme. Pojďme se na jednotlivé možnosti podívat podrobněji:
ENCRYPT (Zašifruj) - základní akce, kterou bychom od podobného programu čekali.
Vezme daný soubor, zašifruje ho zadaným heslem a uloží s příponou AEP do
adresáře určeného v sekci [Set Output Folder]. Parametry akce jsou:
• Password, Again - do těchto polí zapište heslo, s nímž budete chtít soubor
zašifrovat.
• Riddle - velice zajímavé políčko. Zde lze zapsat text, který by vám měl
připomenout, jaké heslo jste použili (pro případ, že ho zapomenete, nebo
používáte hesel více). K této nápovědě se dostanete i bez znalosti hesla, stačí
kliknout na zašifrovaný soubor pravým tlačítkem a zvolit Get Riddle. Má tedy
sloužit jen jako "naťuknutí", rozhodně tam nepište "Heslo je 3. měsíc v roce".
• Algorithm - volba šifrovacího algoritmu.
• Source file(s) - zde stanovíte, co se má provést se zdrojovými soubory po
zašifrování. Možnosti jsou Leave it alone (nechat je být), Delete (smazat) nebo
Wipe (neobnovitelně smazat).
• Pack File, then Crypt - říká, že soubor bude nejprve zkomprimován a teprve
potom zašifrován. Obecně to znamená, že výsledný soubor bude menší než zdrojový
(při pouhém zašifrování se naopak soubor zvětší).
SFX (Spustitelný archiv) - tato akce je velmi podobná akci ENCRYPT (vlastně je
s ní téměř identická). Výsledkem však není soubor s příponou AEP, ale
spustitelný soubor EXE. Tuto možnost využijete, pokud budete předávat
zašifrované soubory někomu, kdo program AEP2005 nemá. Parametry jsou identické
s akcí ENCRYPT, jen přibylo jedno políčko:
• SFX Comment - neboli text, který se objeví po spuštění souboru s archivem.
Měl by obsahovat stručný popis toho, co se v archivu nachází.
DECRYPT (Dešifruj) - opačná akce k zašifrování. Na základě hesla získáte ze
zašifrovaného souboru opět soubor původní. Parametry jsou jen dva:
• Password - sem zapište heslo.
• Source file(s) - zde určíte, co se má provést se zašifrovaným souborem po
dešifrování. Buď Leave it alone (nechat ho být), nebo Delete (smazat).
ZIP (Komprimuj) tato funkce vám nabídne možnost klasického komprimování a
dekomprimování souborů metodou ZIP.
• Add to ZIP- komprimuje označené soubory do souboru ZIP (po stisku [START]
budete vyzváni k zadání jména).
• Unzip - dekomprimuje označený soubor do adresáře nastaveného v sekci [Set
Output Folder].
• What to do with source files - opět určíte, co dělat po dokončení akce se
zdrojovými soubory (Leave it alone, Delete a Wipe).
DELETE (Smaž) - tato funkce slouží ke smazání souborů. Jestliže si říkáte, že k
tomu stačí tlačítko [Delete] v Průzkumníku, tak ano - stačí. Avšak každý druhý
freeware na internetu umí takto smazané soubory obnovit. Proto existují
postupy, jak soubor smazat tak, aby obnovitelný nebyl (tzv. Wipe - čti vajp).
Program AEP2005 nabízí oba způsoby:
• Delete - klasické obnovitelné smazání (rychlý způsob).
• Wipe - bezpečné neobnovitelné smazání (pomalý způsob).
E-MAIL - odešle označené soubory do klienta elektronické pošty.
Tímto jsme probrali základní služby, které nám program AEP poskytuje. Všechny
jsou také dostupné z kontextové nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši např.
v Průzkumníku Windows. Zbývá však ještě několik doplňkových služeb - což ovšem
neznamená, že nejsou zajímavé. Jsou to takové ty pověstné třešničky na dortu.

Šifrování textu
Poměrně zajímavou možností je šifrování prostého textu. Pokud chcete např.
odeslat e-mail nebo ICQ tak, aby nikdo nemohl zprávu jen tak přečíst (jen
adresát, který má náš program AEP2005 a zná heslo), pak postupujte následovně.
Napište zprávu do e-mailového klienta nebo do okna ICQ. Označte jí a stiskem
CTRL+X text přesuňte do schránky Windows. Nyní spusťte AEP2005 a v menu zvolte
E-mail > Text Encryption Tool. Do hlavního vstupního pole vložte text
stisknutím CTRL+V a do sekce [Password] zapište 2x heslo. Stiskněte [ENCRYPT] a
uvidíte, že zadaný text se změnil na změť nečitelných znaků uvozených hlavičkou
----BEGIN: AEP3 Encrypted Text -----. Nyní celý text označte (CTRL+A) a vložte
opět do schránky (CTRL+C). V e-mailovém klientovi (nebo v ICQ) pak zašifrovaný
text jednoduše vložíte stiskem CTRL+V a odešlete.
Adresát na druhé straně podle hlavičky pozná, že se jedná o text zašifrovaný
právě naším programem, spustí AEP a přejde do E-mail > Text Encryption Tool.
Přes schránku (CTRL+C a CTRL+V) překopíruje šifrovaný text do políčka pro text,
stiskne [DECRYPT] a text je opět čitelný.

Generátor hesel
Máte problém rychle vymyslet bezpečné heslo? Spusťte generátor hesel z menu
Tools > Password generator. V dialogovém okně nastavte znaky, které mé heslo
obsahovat a jeho délku. Pak stiskněte tlačítko [Generate] a v poli Password: se
vám jedno takové objeví.

Čistka počítače
Dalším užitečným nástrojem je funkce pro vyčištění informací, které po vás
zůstanou při používání např. Internet Exploreru. Seznam navštívených adres,
stažené soubory, to vše může prozradit něco z vašeho soukromí. Proto je potřeba
vše smazat. Jak na to? V menu zvolte Tools > Clear Computer History a v dialogu
zaškrtejte informace, které chcete pročistit. Nakonec stiskněte tlačítko
[Clear], a je to.

Nastavení
Ačkoli je to nezvyklé, nastavení programu jsem nechal až nakonec. Vlastně není
potřeba nic nastavovat - a pokud přece, pak se pojďme rychle podívat na ty
nejzajímavější volby:
Options > Change Skin - volba pro změnu vzhledu. Vyberete ze seznamu soubor s
definicí vzhledu a stiskněte [Otevřít]. Budete upozorněni, že se změna stylu
projeví až při příštím spuštění a program bude ukončen. Příště už bude AEP
vypadat jinak.
Hlavní nastavovací volby jsou dostupné přes menu Options > Options, my si zde
popíšeme jen ty nejzajímavější:
FILES
• Show system and hidden files - v seznamu souborů budou zobrazovány i ty
označené jako skryté či systémové.
• Save used passwords to a file - uloží seznam hesel použitých při šifrování do
jednoho zašifrovaného souboru. Takto nezapomenete, jaké heslo jste kde použili.
Do pole File zapište jméno souboru (nebo ho kliknutím na tlačítko [...]
vyhledejte), pod něj do pole Password zapište heslo, jímž bude soubor
zašifrován. Do pole Again zadejte totéž heslo pro kontrolu ještě jednou.
INTERFACE
• Ask password to start AEP - při každém spuštění aplikace budete dotázáni na
heslo (pole Password a Again).
SECURE DELETION - v této sekci jsou volby pro nastavení bezpečného mazání
souborů. Doporučuji nic neměnit!
LANGUAGE - volba jazyka.
SOUND
• Play sound after long operation - po dokončení dlouhotrvajících operací
přehraje zvuk. Vy můžete nastavit, o jaký zvuk se bude jednat (soubor WAV) a co
považujete za dlouhotrvající operaci (implicitně 10 s).

Závěr
Šifrování a bezpečnost dat jsou v dnešní společnosti velmi důležité. Advanced
Encryption Package 2005 Professional umožňuje vybudovat si na vlastním počítači
jistou úroveň zabezpečení a soukromí. Pokud potřebujete hlavně šifrovat
jednotlivé soubory či text, pak je AEP ta správná volba. Navíc obsahuje jako
bonus několik dalších šikovných nástrojů.