Hlavní navigace

Adobe Photoshop: design grafiky GUI

1. 6. 2008

Sdílet

Čas nemilosrdně (nebo možná naopak milosrdně) odvál léta, kdy prakticky každý uživatel počítače byl vlastně pr...


Čas nemilosrdně (nebo možná naopak milosrdně) odvál léta, kdy prakticky každý uživatel počítače byl vlastně programátor a způsob ovládání aplikací bylo bezvýznamné téma, neboť vlastně nebylo z čeho vybírat. Plošný nástup ovládání v grafickém rozhraní přinesl generace uživatelů-neprogramátorů a nečekaně též práci specialistům, kteří si myslí, že alespoň trochu pochopili jejich myšlení. Jeden z nich o tom napsal tuto knihu.
Protože pachatel tohoto sloupku zná (tvůrce knihy nepočítaje) alespoň jednu osobu, která se na hlavní pracovní úvazek věnuje návrhu grafického rozhraní aplikací, uvěřil autorovi této publikace, že je možné se touto činností uživit. Má-li čtenář podobné ambice, zde se mu nabízí výchozí materiál k základnímu zvládnutí řemesla. V první řadě nám kniha může dopomoci k získání lepší představy, co taková práce zhruba může zahrnovat. Autor při výkladu použil osvědčenou taktiku ukázkového projektu, takže čtenář-adept může postupovat od píky a sledovat jak logiku práce, tak různé techniky použití nástroje Adobe Photoshop. Z uspořádání knihy je trošku patrné, že autorovi – patrně dosti tvůrčí osob-
nosti – je tradiční formální uspořádání do kapitol i těsné. Text samozřejmě nějak uspořádán je, takže zde nalezneme jakési celky, ale i tak je zřejmé, že jde spíše o podpůrné členění pro potřeby výtisku. Uspořádání hlavních kapitol – dvou konkrétních projektů – dobře ukazuje, že tvůrce raději postupuje vpřed s četnými odbočkami, jež obsahují různé teoretické rozbory (palety barev, rastrování, řezy písem, vrstvy) a praktické rady posbírané „za běhu“. Úvodní stati jsou pak jakousi sbírkou krátkých esejů, obvykle s dobrými radami do grafického života.
Kniha je zajímavá především tím, že řeší téma nepříliš často zpracovávané. Sazba textu a četných ukázek docela dobře vyhovuje pedagogickému přístupu autora, takže ačkoliv odboč-
ky jsou časté, je možné udržet hlavní nit a ne-
ztratit tok myšlenek. Radu i povzbuzení zde najdou všichni, kdo někdy nevěřícně hleděli třeba na pěkně vymalovanou palubní desku a říkali si: „Tak tohle bych jednou chtěl umět!“

Fotomontáže a trikové fotografie ve Photoshopu

Už jste také zaslechli říkat, že omezením programu Adobe Photoshop jsou pouze hranice fantazie uživatele samotného? Pokud to platí, pak je možná škoda, že vycházejí převážně knihy s poměrně omezeným záběrem a ukázkou jen některých nejběžnějších možností. To naštěstí neplatí bezezbytku, jak ukazuje publikace představená v tomto sloupku.
Kniha tuzemského autora, na níž vás velmi rádi upozorňujeme, je bez okolků jednou z nejoriginálnějších látek zaměřených na možnosti práce s digitálním obrazem. Učebnice to trochu je i trochu není – na jednu stranu v ní zájemci naleznou možná očekávané postupy „krok za krokem“, jak bývá u popisu aplikací zvykem. Na druhou stranu se ovšem jedná o něco jako „sbírku řešených příkladů“, z nichž je ovšem cítit značná míra dobrých nápadů, smyslu pro humor, zdařilé stylizace a pořádné dávky kumštu. Kniha je formálně organizována do kapitol, jejichž členění do jisté míry sleduje pracovní postupy při získávání silně stylizovaných počítačových obrazů a grafik. Čtenář se tak postupně dostane od počátečních tipů zaměřených na pořizování výchozího obrazového materiálu přes nezbytné řemeslné postupy (klonování obrazových prvků, skládání vrstev) až k všemožným deformacím vedoucím k tvorbě zcela nové reality. Praktické postupy a ukázky se tak prolínají s úniky od „nezajímavé“ reality do světa fantazie. Praktičtěji zaměření zájemci však mohou být bez obav – dobře se procvičí v provádění výběrů, maskování či retuších (hlavně lidského těla). A jedna technologie Photoshopu se zde dočkala opravdového naplnění – práci s vrstvami zde můžeme vidět v celé její jednoduchosti a genialitě zároveň. Publikace je zdařile zpracována i po stránce technické. Autor zjevně poskytl dostatek grafického materiálu, takže veškeré postupy jsou výborně demonstrovány, navíc nám tvůrce představuje své povedené kreace s různými náhledy za oponu. Látka je velmi dobře pochopitelná a poutavá zároveň. Hodnocení uměleckých kvalit autorovy tvorby není naším cílem ani náhodou. Knize samotné ani všemožným kreacím však nelze upřít mimo jiné i vybraný smysl pro humor.

Microsoft Access 2007
Podrobný průvodce

Databázová aplikace MS Access je již dlouhá léta součástí balíku Office a s každou novou verzí svých sourozenců se i ona dočká jistých změn, přestože základ zůstává stále stejný – relační, víceméně však jednouživatelská databáze se slušnými možnostmi tvorby základních aplikací. Uživatelsky řečeno „trochu více než Excel“, což se pokouší objasnit i tato kniha. Zde předkládaná příručka směřuje bezesporu k uživatelům, kteří s Accessem chtějí začít a neznají vlastně ani starší verze. I sám autor tento záměr naznačuje, bohužel však promarnil příležitost odpovědět na některé důležité otázky, jež bychom u uživatelů očekávali. V knize ihned na počátku sice najdeme kapitolu na téma „proč ne Excel, ale Access“, ale tvůrce ji pohříchu dopřál pramálo místa a uvedené příklady jsou pro začátečníky přinejmenším problematické. Domníváme se, že základy databázové teorie mohly být rozpracovány důkladněji a že právě onen krok „od Excelu k Accessu“ měl být osvětlen mnohem jasněji. Kapitoly knihy jsou navrženy naprosto v souladu s logikou ovládání Accesu a přibližně podle postupu tvorby budoucích databází – od tabulek přes relace se dostáváme postupně k formulářům, sestavám, dotazům či třeba kontingenčním tabulkám. Výklad sám je poměrně jasný, i když místy dosti stručný, takže označení „podrobný průvodce“ trochu kulhá. Jako mírně problematickou však opět vidíme malou míru teoretického základu, kupříkladu ve srovnání s tradičním omíláním způsobu použití grafického uživatelského rozhraní. (Opravdu budou s Accessem pracovat uživatelé, kteří neumí otevřít nabídku na liště?) V knize se toho příliš nedozvíme třeba o úvodním návrhu databáze, který i v Accessu hraje dosti důležitou roli. Tuto orientaci bohužel smutně potvrzují i jinak dobře zařazené souhrnné otázky za kapitolami – proč je valná část dotazů věnována tomu, kde co najdu v menu? Většina textu je zpracována na dobré úrovni,
a tak je škoda, že se autor příliš nedržel premisy, že Access není jenom trošku jiný Excel
a vyžaduje jistou přípravu. Škoda promarněné šance odlišit se od ostatní produkce tohoto
typu.

Autor:
Václav Krejčí
Nakladatelství:
Grada Publishing,
Praha, 2008
Počet stran: 199
Cena: 499 KčAutor:
Michal Siroň
Nakladatelství:
Computer Press,
Brno, 2007
Počet stran: 160
Cena: 389 KčAutor:
Slavoj Písek
Nakladatelství:
Grada Publishing,
Praha, 2007
Počet stran: 197
Cena: 199 Kč

Autor článku