Hlavní navigace

Adobe Acrobat 9 Pro

1. 12. 2008

Sdílet

Uživatelé znají Acrobat od společnosti Adobe jako prvotřídní produkt pro vytváření a distribuci kompaktních elek...


Uživatelé znají Acrobat od společnosti Adobe jako prvotřídní produkt pro vytváření a distribuci kompaktních elektronických dokumentů. Přestože v recenzi rozebereme hlavní inovace české verze Acrobat 9 v provedení Pro, rádi bychom poznamenali, že profesionální verze je prostřední variantou v celé produktové řadě. Tam ji doprovází verze Pro edice Standard, která je zacílena na zákazníky, jež se spokojí se základní sadou programových funkcí a nástrojů. Acrobat 9 se dodává rovněž ve vyhotovení Pro Extended, v níž najdou zalíbení nejnáročnější uživatele, kteří se neobejdou bez vysoce sofistikovaných prostředků pro manipulaci s multimediálním obsahem, zvuky, videi či 2D/3D objekty a geoprostorovými daty.

Portfolia

Snad nejvíce propagovanou novinku verze 9 představují portfolia, což jsou sady funkčně spřízněných dokumentů zalité do jednoho celku. Portfolia se vytvářejí velice snadno, přičemž program nám do nich umožňuje začleňovat různé soubory: textové dokumenty, tabulky, prezentace, jiné PDF dokumenty, obrázky atd. Konkurenční výhodou portfolia je jeho kompaktnost, neboť s množinou souborů poté pracujeme jako s monolitickým objektem. Hotové portfolio je souborem PDF, jenž má samozřejmě všechny vlastnosti jakýchkoliv jiných PDF souborů, tedy garantované formátování a unifikovaný vzhled na různých počítačových platformách. Portfolia se uplatní například při distribuci technických dokumentů, vytváření elektronických vzdělávacích kurzů či při archivaci vzájemně provázaných elektronických dokumentů. Tvorba portfolií je vskutku rychlá, zvlášť když využijeme služeb profesionálně navržených „portfoliových“ šablon. Acrobat 9 jde však mnohem dále, protože nám nabízí nástroje, s nimiž smíme portfolia do detailů konfigurovat (a to nejenom co se týče designu a funkcionality, ale i bezpečnosti).

PDF z čehokoliv

Nebyl by to Acrobat, kdyby neprosazoval vizi, která stála na počátku vůbec první verze tohoto softwaru. Tou vizí bylo „získat PDF z jakéhokoliv dokumentu“ a Acrobat je jí věrný dodnes. Libovolná aplikace podporující tisk může využít vestavěnou virtuální tiskárnu PDF dokumentů. Navíc se do programů s vysokou trhovou penetrací Acrobat 9 integruje automaticky. To se týká zejména kancelářských aplikací sady Office 2007, v nichž mohou uživatelé zhotovovat PDF dokumenty „jedním klepnutím“. PDF ovšem pohotově vytvoříme také z webových stránek či jejich částí (přímo z prostředí prohlížeče), naskenovaných papírových spisů (s možností automatického optického rozlišení znaků – OCR) anebo z dat, která se aktuálně nacházejí v systémové schránce. Kromě uvedeného je šaman Acrobatu 9 přítomen i v Průzkumníkovi Windows, takže PDF soubory smíme generovat, aniž bychom program explicitně spouštěli. Prostě označíme zdrojový soubor (anebo množinu souborů), vyvoláme místní nabídku a zahájíme sestavení výsledného PDF. Do PDF dokumentů můžeme vkládat zvuková data, videa a veškerý živý obsah, jenž pozvedne úroveň interaktivity finálního díla. Zejména při korekturách přijde vhod funkce automatického porovnání různých dokumentů, resp. různých verzí téhož dokumentu. Výtečné je, že diagnostikované změny v textu nebo v obrázcích jsou barevně zvýrazněny, což značně zvyšuje pracovní produktivitu uživatelů.

Další inovace

Acrobat 9 poskytuje technologie pro týmovou spolupráci. Po vystavení PDF dokumentu na web lze jeho obsah sdílet s vybranými členy týmu, kteří jej smí komentovat a hodnotit (tyto činnosti je možné realizovat i z prostředí zdarma dostupného Acrobat 9 Readeru). Komentáře pak můžeme řadit podle různých kritérií (např. podle autora, nebo data). Program spolupracuje s Návrhářem formulářů, jehož smyslem je usnadnění vytváření formulářů z elektronických a tištěných dokumentů. Data z formulářů mohou být podrobena dalšímu zpracování, vše v intencích strategie automatizace rutinních činností. Vylepšení se dočkalo i zabezpečení PDF dokumentů, kromě nastavitelných uživatelských práv pro práci s PDF souborem se uživatelé mohou spolehnout také na 256bitový šifrovací algoritmus a digitální podpisy. 8 0718/CZ o
Celé testování bychom mohli zakončit takto: s Acrobatem 9 Pro je radost pracovat. Jde o bezchybně pracující software s intuitivním grafickým rozhraním a luxusním souborem programových funkcí. Verze Pro navíc nabízí dobrý poměr cena/výkon.