Hlavní navigace

Administrace systému Linux - průvodce začínajícího administrátora

1. 5. 2002

Sdílet

Abych řekl pravdu, na vydání knihy tohoto druhu jsem se dlouho těšil, a jsem sijist, že nejsem sám. Ne že by na našem trhu publikace, zaměřené na Linux, chyběly, ale doposud jste si moh...
Abych řekl pravdu, na vydání knihy tohoto druhu jsem se dlouho těšil, a jsem si
jist, že nejsem sám. Ne že by na našem trhu publikace, zaměřené na Linux,
chyběly, ale doposud jste si mohli vybrat ze dvou extrémních poloh buďto
příručku pro běžné uživatele, nebo obsáhlé dokumentační materiály s všestranně
vyčerpávajícím obsahem.

Autor této knihy postupoval jinak, a domnívám se, že logika výkladu bude blízká
řadě začínajících i pokročilých správců. Kapitoly jsou sestaveny, především v
první polovině knihy, zhruba v pořadí, jež odpovídá reálným potřebám zájemce,
jenž má jisté zkušenosti jako uživatel (a např. jako správce systému Windows).
Postupně se seznamuje s administrací v logických krocích od základní instalace
přes grafická rozhraní, zavádění programů, správu uživatelů či využití
příkazové řádky. Následují pokročilejší témata, z nichž můžeme zmínit
konfiguraci zavaděče systému LILO, realizaci systému souborů či překlad
vlastního jádra Linuxu. Dále přijdou na řadu zásadní kapitoly, související se
síťovou infrastrukturou, jako jsou servery DNS, FTP, WWW, SMTP či POP, či
správa síťového prostředí pomocí služby NIS a souborového systému NFS. Autor
neopomíjí bezpečnostní otázky, zálohování nebo tisk, a v hrubých rysech se také
zmiňuje o spolupráci se sítěmi Microsoftu pomocí produktu Samba.

Opravdu se mi líbil způsob výkladu, neboť kniha je psána velmi pochopitelně a
jasně. Tvůrce si nekladl nároky postihnout všemožné detaily, ale naopak se
rozhodl pro přiměřeně obsáhlý text, jenž dostatečně vysvětluje potřebné základy
a naznačuje cestu, kterou je potřeba se nadále při experimentování ubírat.
Autor zachycuje širokou škálu témat, jež postihují nejběžnější potřeby síťové
správy, a opravdu dobře vás do platformy Linux zasvětí. Chystáte-li se spustit
první linuxový server, pak mohu knihu pouze vřele doporučit.

Autor: Steve Shah
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2002
Počet stran: 533
Doporučená cena: 540 Kč
Web a databáze - Programujeme internetové aplikace

Propojení webových stránek či aplikací s databází je dnes již prakticky denní
chléb většiny tvůrců internetových či intranetových stránek. Tato nezbytnost
nutí často adepty zvládat jak problematiku prezentace dat, tak techniky jejich
správného zpracování pomocí databázového serveru. Pokud patříte mezi zájemce o
syntézu potřebných znalostí pro řešení popsaného typu úloh, mohla by se vám
následující kniha hodit.

Příručku lze označit za stručné seznámení s problémy, jež propojení internetu a
databáze přináší, včetně základních ukázek jejich řešení. Autor začíná od
principu aplikace jako takové, a i další kapitoly jsou řazeny v logickém
postupu, jejž by zřejmě zájemce intuitivně zvolil. Důležitým faktem je
"multiplatformní" přístup ukázková řešení jsou demonstrována na řadě běžně
využívaných databázových platforem, včetně zdarma dostupných.

Při letmém pohledu na rozsah vyložených témat návrh databáze, normalizace,
relace, přehled jazyka SQL, připojení k databázovému stroji a šíři předvedených
platforem (např. MS SQL, Oracle, DB2, My SQL) je zřejmé, že výklad je pojat
opravdu velmi úsporně. Probíraná témata jsou podána velmi stručně a představují
tak dle mého soudu spíše vodítko k dalšímu studiu. Zájemce je především
upozorněn na existenci jistých problémů, jež s budováním dynamicky generovaných
stránek souvisejí, a v případě hlubšího zájmu se nevyhne studiu další
literatury. Přesto je výklad, obsahující velkou řadu názorných příkladů,
dostatečnou inspirací k mnoha experimentům a motivací k další práci. Po
obsahové stránce bych ještě rád zdůraznil, že látka je určena jak vývojářům,
tak správcům samotných databázových serverů či hotových aplikací.

Kniha je dle mého názoru vhodná pro zájemce, kteří se rozhodli seznámit s
úskalími, jež jsou s moderním webem spojeny. Považujte ji za slušnou vstupní
bránu či obsáhlou osnovu k prohlubujícímu studiu.

Autor: Luboslav Lacko
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2001
Počet stran: 250
Doporučená cena: 297 Kč
Java 2 - Příručka programátora

Popularita programovacího jazyka Java je v současné době nesporná, a tomu
odpovídá i dostupná slušná nabídka publikací. Přesto Grada uvedla na trh další
knihu, jež hledá své čtenáře, a my se pokusíme nastínit, kdo by mezi ně mohl
patřit.

V první řadě tento titul není učebnicí programování či jazyka Java jako
takového, a její obsah přesně vystihuje podtitul jedná se spíše o příručku pro
zkušenějšího programátora, jenž např. zná starší verze Javy nebo přechází z
jiného, pokud možno objektově orientovaného jazyka. V tomto pojetí pak působí
kapitola o základech objektově orientovaného programování rozpačitě, ale jen na
první pohled, neboť obsahuje důležitá specifika, jež jsou implementaci OOP v
Javě vlastní.

Pominu zběžné úvodní stati s přehledem některých vývojových nástrojů a
základními informacemi o Javě, a postoupím ke čtvrté kapitole, v níž autor
shrnul syntaktická pravidla Javy 2. Jedná se o stručný přehled, s nutným
minimem příkladů a řadou upozornění na nejběžnější zádrhele.

Poté tvůrce přistupuje k podrobnějšímu popisu jednotlivých tříd, jež jsou
vývojáři v jazyce Java verze 2 k dispozici, v závislosti na té které edici. Po
stručném přehledu je pozornost zaměřena na vstupně/výstupní operace, síťovou
komunikaci, práci s databázemi či tvorbu servletů. Poměrně obsáhlá část je
zasvěcena tvorbě uživatelského rozhraní, a to jak pomocí starší kolekce AWT,
tak novější SWING. Následuje popis apletů a stručnější zpracování dalších
témat, jako jsou např. výjimky. Nechybí též kapitola o optimalizaci.

Za opravdu zdařilé považuji grafické zpracování a sazbu. Autor velmi hojně
používá jak zavedených diagramů UML, tak dalších názorných ilustrací, a činí
tak ve spojení s četnými tabulkami, přehledy a příklady výklad velmi
přístupným. V knize se dobře orientuje a jako referenční příručka velmi slušně
vyhovuje. To je také její optimální využití.

Autor: Florian Hawlitzek
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2002
Počet stran: 315
Doporučená cena: 330 Kč
Profesionální design na webu

Tvorba webových stránek (a rovněž dalších elektronických "publikací") je v
současném pojetí prostorem jak pro pokročilé technologie při práci s daty, tak
pro tvůrce grafiky, kteří si nijak nezadají např. s návrháři klasických,
tištěných publikací či reklamních tiskovin. Vývojáři dělají vše pro to, aby
technologická omezení nebránila kvalitě provedení, a grafici se rádi své
možnosti chápou. A právě o nespoutaném a originálním grafickém návrhu webových
stránek je zde představovaná kniha. Není na našem trhu úplnou novinkou, avšak
stále bezesporu představuje jeden z mála kvalitních materiálů svého druhu.

Jak je zřejmé, publikace rozhodně není učebnicí HTML, ani žádného skriptovacího
jazyka. Ne že byste v knize na žádný kód nenarazili, ale snaha autora je
postupovat opačně nejdříve popisuje grafické a funkční prvky z hlediska
cílového provedení, a poté ukazuje cesty, jak se výslednému stavu přiblížit.
Tematika jednotlivých kapitol zahrnuje syntézu jak grafického, tak funkčního
návrhu, takže zde najdeme problematiku volby a používání barev, typy písma,
návrh úpravy sazby stránek či navigační systémy, ale také zpracování formulářů,
přidávání dynamických prvků či organizaci rozsáhlejších webových sídel. Nechybí
ani pojednání o formátech internetové reklamy, což je jedna z mála kapitol, u
níž lze předpokládat jistou ztrátu na aktuálnosti.

Jedním z velkých kladů knihy je názornost. Výklad je doslova nabit řadou
příkladů a konkrétních ukázek, jež demonstrují vhodná řešení. Vzhledem k tomu,
že důležitými tématy jsou barevnost či komprimace a kvalita obrázků, považuji
za velmi zdařilé umístění křídové přílohy, jež umožňuje u souvisejících
příkladů věrně zachovat kvalitní rozlišovací znaky.

Přestože kniha není učebnicí žádného konkrétního produktu ani technologie,
všichni návrháři stránek by ji měli alespoň zběžně prolistovat. Bezesporu
narazí na řadu zajímavých, inspirujících momentů.

Autor: Daniel Gray
Vydavatelství: SoftPress, Praha, 2000
Počet stran: 223
Doporučená cena: 295 Kč
Nauč se sám C

Přestože jazyk C je některými současnými programátory považován spíše za tvůrčí
prostředek pro "alchymisty", existuje jistě řada nových zájemců, kteří se
chtějí dobrat zvládnutí tohoto silného nástroje. Na neutuchající zájem mladých
adeptů "opravdového" programování spoléhal i vydavatel v tomto případě, když
zhruba před půlrokem uvedl na trh překlad moderní učebnice z vydavatelství
Osborne. Protože se domnívám, že dobrým prubířským kamenem učebnic "céčka" je
vysvětlení problematiky ukazatelů, začal jsem text zkoumat kdesi uprostřed. A
zodpovědně tvrdím, že autor svou práci odvedl dobře.

Publikace je jednoznačně zaměřena na začátečníky, kteří se rozhodli jazyku C
propadnout a především jej důkladně pochopit. Hledáte-li referenční příručku či
učebnici velmi pokročilých programátorských technik, nejste zde na správné
adrese. Autor skutečně začíná od píky a žádné zkušenosti s céčkem
nepředpokládá. První část tedy zahrnuje základní prvky jazyka, některé řídící
příkazy, úvod do datových typů, a dále pole a řetězce. Další, náročnější
studium uvozují již zmíněné ukazatele, důkladnější pojednání o funkcích a
problematika vstupně-výstupních operací. Zhruba v poslední třetině je pak řeč o
složitějších datových typech, strukturách či preprocesoru. Pozor na jednu věc
kniha není učebnicí programování grafických aplikací ve Windows tato záležitost
je sice pojednána, ale až v jedné z příloh. Naopak velkou předností knihy je
výklad jazyka C dle normy ANSI, takže je do značné míry zachována nezávislost
na budoucí platformě.

Za velký klad považuji pedagogickou hodnotu publikace. Autor používá řadu
krátkých, ale zřejmých příkladů, vše názorně vysvětluje, a nutí zájemce
vědomosti upevňovat a důkladně zvládat před dalším postupem. Budete-li důslední
a nevynecháte spoustu zdařilých cvičení, máte velkou šanci základy céčka dobře
zvládnout. Navíc má kniha přehlednou a názornou sazbu, což studium opět
usnadňuje.

Autor: Herbert Schildt
Vydavatelství: SoftPress, Praha, 2001
Počet stran: 620 stran
Doporučená cena: 595 KčSQL Server 2000 - Programujeme profesionálně

Databáze dnes patří, zcela logicky, k základním kamenům většiny aplikací,
internet či intranet nevyjímaje. Proto se jeví jako logický krok, že nakladatel
přistoupil při volbě jednoho z překladů k problematice programování
databázového serveru, v tomto případě z dílny firmy Microsoft. Autor patří k
opravdovým znalcům a problematiku pojal důkladně "od podlahy", o čemž svědčí
rozsah knihy.

Přestože název knihy může na první pohled evokovat nutnost předchozích
znalostí, není tomu tak. Pokud máte dostatek vůle, zvládnete problematiku i
coby začátečník, umíte-li se pohybovat ve Windows. Autor věnuje značný prostor
základním tématům, bez nichž další výklad programování databázového serveru
nemá smysl začíná od historicko-teoretického výkladu databázových modelů,
pojedná o architektuře aplikací a poměrně důkladně čtenáře seznámí s nástroji
na správu samotného databázového stroje.

Následují již části věnované jazyku Transact-SQL, což je varianta databázového
dotazovacího jazyka z dílny Microsoftu. I zde autor začíná výklad od úplných
základů a věnuje všem pojmům a postupům značný prostor, takže se začátečník
nemusí ničeho obávat. To, že Vieira klade značný důraz na pochopení principů,
dokazují stati o normalizaci databáze, indexování dat či transakcích. Možnosti
programování SQL Serveru jsou probrány opravdu vyčerpávajícím způsobem. V
dalších částech publikace jsou zpracována témata jako spouště, uložené
procedury, distribuované zpracování či XML. Nechybí problematika replikace
databází, bezpečnosti, využití pokročilých analytických nástrojů (OLAP) a řada
dalších.

Přestože je kniha zaměřena primárně na tvůrce databázových aplikací, obsahuje
řadu témat, jež by měl dobře zvládnout i správce samotného serveru. Právě pro
důkladné a názorné zpracování teoretického zázemí a pochopitelný, pozvolný
výklad ji považuji za velmi užitečnou.

Autor: Robert Vieira
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2001
Počet stran: 1 170
Doporučená cena: 1 590 Kč