Hlavní navigace

ACDSEE 3.1

1. 2. 2004

Sdílet

Již podruhé, vám přinášíme program pro prohlížení a základní úpravy obrázků,který spadá do kategorie placených. A je to již po "mnohokráté", kdy ho od nás máte k dispozici zda...
Již podruhé, vám přinášíme program pro prohlížení a základní úpravy obrázků,
který spadá do kategorie placených. A je to již po "mnohokráté", kdy ho od nás
máte k dispozici zdarma.

Instalace
Po nezbytném odsouhlasení licenčních podmínek [I agree to the terms of this
agreement] se dostaneme k výběru typu instalace. Nabízí se nám volba Typical
pro instalaci typickou, Compact pro nainstalování pouze nezbytných komponent a
volba Custom, která nám umožní součásti zvolit podle uvážení. Dále následují
informace o uživateli (vyplňte jméno, firmu a mail), instalační adresář
(ponechte), a pokud jste zvolili Custom, pak se objeví seznam komponent. Už z
jeho délky je patrné, že ACDSee není žádné "ořezávátko" a že toho umí opravdu
dost. Po seznamech se objeví dotaz na umístění ikon (ponechte) a na dalším
listu máme rozhodnout, zda navážeme ACDSee na soubory těch typů, které zvládá.
Pokud jej chcete opravdu používat jako hlavního správce obrázků, pak neváhejte
a zvolte All. Volba Unused říká, že se naváží pouze na ty typy souborů, které
ještě nemají svého správce. Let me choose znamená v překladu nech mě vybrat, a
to myslím vysvětluje vše. Když jsme nyní odpověděli na všechny otázky, konečně
se spustí vlastní instalace.

První start
Při úplně prvním spuštění ACDSee (Start \ Programy \ ACD Systems \ ACDSee) nám
program nabídne nastavení komponenty InTouch. V překladu to znamená něco jako
"být v kontaktu". Ta se postará o stahování updatů, nových plug-inů, atd.
Nejprve klikněte na [Další>], a program vás upozorní, že při zapnutí této
funkce bude do internetu posílat určité informace. Pokud vám to nevadí,
zvolením Yes, I agree ji zapnete. Pokud nesouhlasíte, zvolte No, I do not
agree. Já osobně nemám rád, když o mě program cokoli někam posílá, tak jsem
tuto funkci raději oželel. Můžete se k ní totiž kdykoli vrátit klepnutím na
ikonu [InTouch].

Hlavní okno
Po zobrazení hlavního okna si můžete povšimnout, že je rozděleno na několik
podokýnek. Každé z nich je navíc libovolně umístitelné (prostě ho můžete
uchopit za pruh na vrchu a přetáhnout na jiné místo v hlavním okně). Toto
rozvržení oken můžete uložit (Ctrl+L \ Save As). To, že okna mohou být na
libovolném místě, nám sice poněkud komplikuje popis, nicméně se pojďme podívat,
co všechno v nich můžeme najít.
Toto je jediné okno, které nelze skrýt, protože je zcela nezbytné. Právě zde se
objeví zmenšeniny obrázku z aktuálně vybraného adresáře. Označte pro zkoušku
několik souborů (držte CTRL a klikejte) a následně na jeden z vybraných
klikněte pravým tlačítkem. V menu, které se objeví, uvidíte, co vše se dá s
obrázky takto hromadně podnikat. Z možností vybírám: View (Zobrazit) otevře
jeden obrázek v plné velikosti pro úpravy. Slide Show (Prezentace) první z
označených obrázků se zobrazí přes celou obrazovku a po definovaném intervalu
se zobrazí další. Pokud zvolíte volbu Rekursive, budou se střídat obrázky
dokola. Convert (Převést) převede označené obrázky do jiného datového formátu.
Rename Series (Přejmenovat sérii) pomocí této volby lze přejmenovat více
souborů najednou a vložit jim do názvu počitadlo.
Další, ještě zajímavější možnosti akcí s označenými náhledy najdeme v hlavním
menu.

Tools
? Photo Enhance [CTRL+E] Pokud máme označený pouze jeden obrázek, můžeme využít
tento nástroj pro vylepšení fotografií. Budeme se mu věnovat podrobněji v další
části článku.
? JPEG Transform -¦[CTRL+J] Užitečný nástroj pro bezztrátové otáčení a
překlápění obrázků ve formátu JPG. Označíte-li více obrázků a v dialogu
zaškrtnete volbu [X] Apply to all, transformace se provede u všech označených
souborů.
? Generate File Listing -¦[CTRL+G] Vygeneruje do textového editoru (Notepad)
seznam obrázků v daném adresáři, s bližšími informacemi.
? Set Wallpaper Vybraný obrázek (jeden) se nastaví jako pozadí Windows. Buď ho
umístí doprostřed obrazovky Centered [CTRL+W], nebo jím opakovaně pokryje
plochu jako dlaždicemi Tiled [CRTL+SHIFT+W].
V menu PLUGINS najdeme aktuálně nainstalované plug-iny (zásuvné funkční
moduly). Ty lze libovolně stahovat z internetu, doinstalovávat či naopak
odstranit. Ze standardních vyberu např.:
? Adjust Levels Úprava úrovní kontrastu, jasu, gama-korekce nebo korekce
takzvaných bílých a černých bodů. Nastavení úrovní najdete po spuštění plug-inu
pod tlačítkem [Level Settings].
? Create a Contact Sheet Plug-in pro vygenerování stránky s náhledy vybraných
obrázků. Tuto stránku pak můžete uložit jako obrázek. Pro náhledy zde najdete
spoustu nastavení (stín, rámeček...)
? HTML Album Generátor Pokud chcete vystavit svá fota na internetu, pak velmi
jednoduchým způsobem vytvoříte stránku HTML s náhledy obrázků. Když na některý
z nich kliknete, ukáže se v původní velikosti.
Adresářová - struktura [CTRL+SHIFT+F] V tomto okně najdete klasický adresářový
strom vašeho disku. Lze vytvářet nové adresáře New Subfolder, mazat je Delete
či je přejmenovávat Rename. Máte možnost také spustit prezentaci z obrázků
umístěných v adresáři volbou Slide Show.
Náhled [CTRL+SHIFT+P] V tomto okénku se ukáže náhled právě vybraného obrázku.
Oblíbené [CTRL+SHIFT++Q] Do tohoto okna přetažením umístíte soubory i adresáře,
které chcete mít stále při ruce, a mít k nim rychlý přístup.
Metainformace [CTRL++SHIFT+I] Některé formáty (například populární JPG) mohou
kromě obrazových dat obsahovat i data jiná. V případě fotografie vytvořené
digitálem tam najdete třeba datum a čas stisknutí spouště, typ přístroje,
nastavení citlivosti ISO, světelnost objektivu, čas spouště... a spoustu
dalších informací. Ty jsou součástí obrázku, dokud s ním neprovedete nějakou
operaci, která je z hlavičky vymaže.

Nastavení
Podíváme se na některé z nastavovacích možností hlavního okna [CTRL+O].
Browser - Zde nastavujeme chování okna a také vlastnosti okna náhledového.
Myslím, že můžeme ponechat standardní nastavení.
File List - Vlastnosti zobrazení náhledů souborů. Zde jsem pouze doplnil
zaškrtnutí ve volbě Show hidden files (Ukázat i skryté soubory) rád mám totiž o
všem přehled.
Thumbnails - Konečně zajímavá sekce. V části Thumbnail size se dá buď
posuvníky, nebo napevno čísly nastavit požadovaná velikost náhledů, a v části
Border size dokonce šířka rámečku okolo nich. Sekce Information displayed
slouží pro definici toho, co všechno se má u náhledů ukázat. Jaké typy souborů
budou zobrazeny, zase určí Items shown. Konečně volbou Stretch small thumbnails
donutíte program, aby malé obrázky, které jsou ještě menší než náhledové okno,
zvětšil, tak aby byly v náhledu co největší.
Viewer - Nastavení vlastností okna.
Slide Show - Na tomto místě nastavíte chování takzvaných prezentací. Hlavně zde
posuvníkem nastavujeme čas přechodu mezi jednotlivými snímky. Z ostatních voleb
zmíním snad jen Wrap around, která způsobí zasmyčkování prezentace. Tedy když
dojde na poslední obrázek, pokračuje se dále opět tím prvním (ekvivalent volby
Slide Show Recursive). V sekci Sequence dále lze nastavit poředí zobrazování
(Forward = Dopředu, Reverse = pozpátku, Random = náhodné pořadí).
Display - Ovládání zobrazení. Na této kartě není v zásadě důvod cokoli měnit.
Filing - Chování ACDSee při mazání a kopírování. Dále se zde nastavují
parametry souboru Descript.ion, do kterého se ukládají komentáře a popisy
obrázků. Proto si dejte pozor! Pokud tedy v jiném programu přesunete obrázek na
jiné místo, přijdete tím o komentář. Ten totiž zůstane v souboru Descript.ion.
Miscellaneous - Nejvíce nastavovacích voleb najdete pod touto záložkou. Ale z
toho množství snad vyzdvihnu [X] Automaticaly stretch wallpaper to fit screen,
která způsobí, že pokud vybraný obrázek necháte nastavit jako pozadí do Windows
(Tools \ Set Wallpaper \ Centered), přizpůsobí svoji velikost celkové ploše
monitoru.

Úpravy obrázku
Do této chvíle jsme se věnovali převážně hromadným akcím s obrázky, nyní se
zaměříme na pokročilejší úpravy jednoho konkrétního snímku. Vyberte některý
náhled a dvojklikem ho otevřete (stejně funguje klik pravým tlačítkem a View).
Zmizí základní okno, a místo něj se objeví okno s vybraným obrázkem v původní
velikosti. Základní dvě klávesy vztažené k tomuto oknu jsou:
[ENTER] navrátí vás zpět do hlavního okna s náhledy.
[CTRL+F] zobrazí vybraný obrázek přes celou obrazovku, tak abyste z něj měli
maximální požitek. Stejnou klávesovou kombinací se navrátíte zpět do okna úprav.
Jaké úpravy můžeme aplikovat? Možnosti jsou prakticky stejné jako v okně s
náhledy, a najdete je v menu Tools a Plugins, a proto je zbytečné, abych je zde
všechny znovu opakoval. Jednu z funkcí jsem však předtím úmyslně vynechal
najdete ji v menu Tools, hned jako první. Photo Enhance [CTRL+E] umožňuje jak
název napovídá vylepšovat digitální fotografie. Po jejím zvolení se vám obrázek
otevře v novém okně. Vzápětí budete upozorněni, že pokud nyní provedete nějaké
úpravy, přijdete o data uložená v hlavičce souboru. Tedy přijdete o ně až poté,
co soubor uložíte. Do té doby je to nanečisto. Teď už se však podívejme, co se
dá s fotografií všechno dělat:

Vyříznutí části obrázku - Po zvolení tohoto nástroje můžete označit
obdélníkovou oblast, a dvojklikem do jejího středu odstranit vše okolo, tj.
ponecháte jen to, co bylo uvnitř.
Změna velikosti obrázku - Chcete-li obrázek zvětšit či zmenšit, uveďte zde
požadovanou cílovou velikost. Pokud ponecháte zaškrtnutou volbu [X] Maintain
aspect ratio of, program zajistí, že zůstane zachován poměr stran a že se vám
obrázek nezdeformuje.
Otočení a převrácení - Otáčení (Rotate) je k dispozici po 90 stupních, a pak
zrcadlové převrácení v rovině horizontální a vertikální.
Úprava barev v obrázku - Posuvníkem regulujete barevný odstín Hue, sytost barev
Saturation, i světelnost Lightness.
Barevné úrovně - Zde jsou k dispozici posuvníky pro nastavení "černého" a
"bílého" bodu, nastavení jasu Brightness, kontrastu Contrast a gamakorekcí Gama.
Auto levels -Kliknutím dáte programu najevo, aby se pokusil sám podle svého
uvážení (spíše naprogramování) nastavit úrovně, o nichž jsme mluvili v
předchozím bodě.
Blur - Tlačítko pro rozmazání, rozpití a zjemění obrázku.
Sharpen - Opačná funkce k Blur (nikoli však reverzní to znamená že pokud
uděláte Blur a následně Sharpen, nedostanete stejný obrázek). Tato funkce
zostří přechody v obrázku.
Despeckle - Moje oblíbené funkce. Kliknutím na ni totiž odstraníte šum, který
se v menší či větší míře vyskytuje na každé fotografii. Plochy se vyhladí, a
jen trochu dojde ke znehodnocení malých detailů.
Sepia - Poslední volby v řadě pracují s barvami obrázku. První z nich jej
převede do odstínů "sépiové kosti". Efekt je to poměrně jednoduchý, dává však
překvapivě hezké výsledky (mnoho digitálů má program Sepia, protože fotografie
v těchto odstínech skutečně lahodí lidskému oku). Máte-li nějaké fotky barevně
ne příliš povedené, zkuste je převést do této barevné škály uvidíte...
Colorize - Obecnější filtr k Sepii. Umožní vám převést obrázek do odstínů
libovolné barevné škály nastavením posuvníků Hue = barevný odstín a Saturation
= sytost barev.
Negative - Udělá z obrázku negativ.
Emboss, neboli reliéf. Zajímavý efekt, u něhož lze nastavit úhel dopadajícího
světla Azimuth, světlost Elevation a hlavně hrubost reliéfu Weight.
Experimentujte, výsledky stojí za to.

Závěr
ACDSee patří již dlouhá léta na špici aplikací své kategorie, a je to na něm
znát. Nabízí přesně to, co k rychlému prohlížení a základním úpravám fotografií
potřebujeme, ale navíc i možnost rozšířit funkčnost pomocí zásuvných modulů
plug-inů. A když tento jinak placený program od nás dostanete zdarma, pak není
nad čím váhat. Neprohloupíte!