Hlavní navigace

A zase ti špioni... - Spy Emergency 2005 jednoduchá ochrana proti spywaru

1. 9. 2005

Sdílet

V dnešním internetu číhá na uživatele celá řada nebezpečí viry, spam, spyware adalší havěť. Proti každé hrozbě se lze více či méně účinně bránit nasazením vhodného anti-so...
V dnešním internetu číhá na uživatele celá řada nebezpečí viry, spam, spyware a
další havěť. Proti každé hrozbě se lze více či méně účinně bránit nasazením
vhodného anti-softwaru. Zatímco s počítačem bez antivirového programu se dnes
již nikdo rozumný k internetu nepřipojí a antispamové filtry využívají všechny
známější freemailové služby, antispyware zatím příliš rozšířen není. Přitom
jeho nabídka je stále širší. Jedním ze zástupců této skupiny programů je i
slovenský Spy Emergency 2005 (dále jen SE 2005).
Uživatelské rozhraní neodpovídá tradičnímu schématu aplikací pro Windows,
nicméně je jednoduché a přehledné. Bezprostředně po spuštění SE 2005 stáhne
novinky, včetně aktualizace databáze spywaru, a usadí se na hlavním panelu
Windows v podobě ikony, jejíž kontextové menu lze využít pro některé základní
operace. Kliknutím myší na tuto ikonu se otevře okno aplikace, které má v levé
části celkem osm tlačítek, zpřístupňujících jednotlivé sekce programu.
Základem je vyhledávání spywaru na vyžádání (tlačítko Hledat). SE 2005
prohledává operační paměť, systémové registry, cookies a samozřejmě souborový
systém počítače. Během činnosti programu jsou k dispozici statistiky s počty
prohlédnutých a infikovaných položek.
Po skončení detekce se zobrazí sekce Odstranit, kde jsou vidět všechny nalezené
infekce. S těmi lze naložit dvěma způsoby. Položky, které z nějakého důvodu
nepovažujete za infekci, můžete zařadit mezi výjimky a tím je vyloučit z
dalšího hledání. Zbytek pak kliknutím na příslušné tlačítko ze systému
odstraníte. Přesněji řečeno, dojde pouze k jejich přenesení do tzv. Klece,
odkud je lze definitivně vymazat nebo naopak obnovit (např. v případě, když
zjistíte, že nějaká aplikace nefunguje).
Pro konfiguraci SE 2005 je určena sekce Nastavení, rozdělená do několika částí.
Plánování úlohy spustí prohledávání systému na přítomnost spywaru v zadaném
čase. Rezidentní štíty zajišťují nepřetržitou ochranu počítače před napadením.
V případě výskytu infekce se zobrazí varovaní a máte možnost provést příslušná
opatření. Pokud zapnete automatické aktualizace, bude SE 2005 vždy pracovat s
nejnovějšími signaturami infekcí. Navíc lze potlačit spouštění programu při
startu Windows, změnit skin (týká se pouze barev) a jazyk uživatelského
rozhraní.
Během testování jsem zpočátku, kdy jsem byl ve Windows XP přihlášen jako
administrátor, nenarazil na žádný problém aplikace dělala přesně to, co se od
ní očekává, zpomalení práce v souvislosti s činností rezidentního štítu jsem
nepozoroval (využití paměti se pohybovalo kolem 15 MB) a kompletní kontrola
systému probíhala poměrně svižně (cca 25 GB dat/58 000 souborů za 20 min).
Komplikace se ale objevily v okamžiku, kdy jsem se do systému přihlásil jako
řadový uživatel. Nejprve mě překvapilo, že se SE 2005 automaticky nespustil.
Když jsem tak učinil ručně, nejprve se objevilo několik chybových hlášení a pak
dialog pro zadání registračních údajů, které jsem ale vyplnil hned po
instalaci. Chybová hlášení se objevovala i při běžné práci a po spuštění
vyhledávání spywaru bylo neustálé klikání na chybová hlášení až únavné. Od
technické podpory jsem se dozvěděl, že příčinou zmiňovaných problémů je potřeba
administrátorských oprávnění pro určité operace, což je celkem pochopitelné.
Proto mi bylo doporučeno aplikaci spouštět pod administrátorským účtem. Ale to
je v rozporu se základní bezpečnostní zásadou privilegovaný uživatel je určen
pro správu systému, ne pro běžnou práci. Doporučení technické podpory má podle
mého názoru smysl pouze při prohledávání systému na přítomnost spywaru. Pak ale
vůbec nechápu význam rezidentních štítů jako řadový uživatel, který obvykle
nejčastěji pracuje s internetem, bych neměl program spouštět? V příští verzi by
zmiňovaná chybová hlášení měla být již opravena. Že podobné problémy řešit lze,
je vidět u konkurence nebo u antivirových programů, které pracují na obdobném
principu.

Spy Emergency 2005
+ jednoduché ovládání
+ rezidentní štíty
+ technická podpora ve slovenštině
- cena
- plně funkční pouze pod administrátorskými účty
K recenzi poskytla firma: Netgate, http://www.netgate.sk
Cena: 24,95 USD