Hlavní navigace

A mám to zadarmo!

1. 1. 1999

Sdílet

E-mail, díl prvý Máte přístup na Internet a šéf vám stále ještě nezařídil e-mailovou adresu? Chcete ž...


E-mail, díl prvýMáte přístup na Internet a šéf vám stále ještě nezařídil
e-mailovou adresu? Chcete žít internetovým "dvojím životem"?
Nebo se vám prostě jenom nelíbí vaše stávající dlouhá adresa a
chcete si zařídit kratší? Pak čtěte dál! V tomto článku jsme se
podrobně zaměřili na detailní popis veřejných poštovních serverů.

Další schránka? Proč a nač?

Svoji elektronickou adresu má drtivá většina uživatelů
Internetu, a stejně tak většině z nich funguje bez problémů.
Proč si tedy zařizovat další e-mailovou adresu? Jedním z důvodů
může být to, že máte adresu vázanou na vašeho zaměstnavatele,
například jmeno_prijmeni@idg.cz . V případě, že z firmy odejdete,
adresa vám nezůstane a budete muset své přátele či obchodní
partnery informovat o změně e-mailu, a tudíž i o změně
zaměstnavatele, neboť mají samozřejmě vizitky se stávající
adresou - a to pro vás nemusí být vždy příjemné.

Nebo si představme adresu typu jmeno@mail.natur.cuni.cz . Oč lépe
než takovéto monstrum se na vizitce vyjímá např. jmeno@email.cz ?
A o co snadněji se takováto adresa diktuje do telefonu!

Kromě další možnosti, že chcete oddělit služební ( jmeno@idg.cz )
a soukromou ( arthur.dent@kamarad.cz ) korespondenci zde
samozřejmě vyvstává fakt, že prostě chcete zůstat anonymní před
ostatními uživateli Internetu a korespondovat s internauty pod
rozličnými pseudonymy či odpovídat na seznamovací inzeráty
různého ražení. Pro takové se pak nabízí krásná adresa -
xxx@podvodnik.cz .

A nakonec nesmíme zapomenout ani na ty, jež nespadají do oné
většiny, která již e-mail má, ale patří k těm, kterým firma
zpřístupnila Internet přes World Wide Web a již jim nezařídila
e-mailové schránky - což je v Čechách jev poměrně častý.

Pro všechny, kdo spadají do jedné z těchto kategorií, zde
existují veřejné poštovní servery - a jsou velice populární.

Zadarmo?

Možná jste si už zvykli, že za informace umístěné na Webu
většinou neplatíte. Ale že by byly zdarma i služby, které jiné
firmy poskytují pouze za úplatu? Ano, ta možnost tu již nějakou
dobu je - můžete si zřídit vlastní e-mailovou adresu i vlastní
Web-site přístupné komukoli odkudkoli a kdykoli a nezaplatíte za
to ani korunu. Dnes se podíváme na služby nabízející zřízení
e-mail konta zdarma, příště se budeme věnovat Free Web Hostingu.

Abychom vám umožnili snadnou orientaci v nabízených službách,
věnovali jsme se detailnímu průzkumu nejznámějších zahraničních
veřejných poštovních serverů - včetně jednoho slovenského a
samozřejmě všech čtyř českých - všechny nabízejí základní služby
zdarma. No zdarma - i poskytovatelé těchto služeb musí z něčeho
žít - a tak pochopitelně nic úplně gratis není a provoz serverů
je většinou hrazen z příjmů za reklamu, kterou vás budou více či
méně zahrnovat.

Jak to funguje?

Nejstarší službu Internetu, e-mail, jistě netřeba detailně
popisovat. Nástupem služby World Wide Web se však možnost práce
s poštou významně rozšířila. Kromě standardního používání
poštovního programu, jako je Pegasus Mail, Eudora, Netscape
Messenger či Outlook Express, který většinou pomocí POP (Post
Office Protocol) stahuje poštu na váš lokální disk, existuje
nový způsob zacházení s poštou, nazývaný WebMail , jenž naopak
umožňuje, aby vaše pošta byla přístupná z každého místa na světě
- pomocí WWW prohlížeče.

Na Internetu můžete nalézt v zásadě tři typy služeb, které vám
budou nabízet e-mail zdarma. Je to WebMail, POP Mail a Mail
Forwarding . Je třeba předem říci, že mnoho poskytovatelů nabízí
tyto služby kombinované.

WebMail aneb přístup odkudkoli

WebMail je vlastně systém WWW stránek tvářící se jako standardní
e-mail. Nabízí možnost odesílat a přijímat poštu, mazat a
přesunovat poštu do vámi vytvořených složek, většinou i přidávat
"attachement" dokumenty - prostě to, co můžete dělat s normálním
poštovním klientem na svém počítači. Mnohé z těchto WebMailů
nabízejí filtrování zpráv, jejich přesílání na jinou adresu -
takzvaný forwarding, výběr pošty pomocí POP, či upozorňování na
došlé e-maily pomocí krátkých SMS zpráv na mobilní telefony,
kontrolu pravopisu... a spousty dalších služeb. Co které servery
umí či neumí najdete v tabulce Porovnání nabídek e-mailových
služeb, a to i s vysvětlením, co který pojem znamená a komu může
být ta která služba užitečná.

VÝHODY: Je velmi jednoduché si zde založit účet a přistupovat na
něj odkudkoli pomocí Web browseru. Není potřeba mít detailní
znalosti fungování e-mailu - skvělé, nejste-li technický typ.

NEVÝHODY: Mnoho WebMail služeb přidává na své stránky pokročilé
funkce programovacího jazyka Java, aby vám poskytly atraktivní
uživatelské rozhraní. Vy pak, abyste tyto stránky mohli
používat, musíte mít poslední verzi prohlížeče. Obecně platí, že
je nutné mít Netscape Navigator 3 (nebo lepší) či Internet
Explorer 3 (nebo lepší ), abyste vůbec mohli WebMail rozumně
využít. A samozřejmě - hezké uživatelské rozhraní znamená hodně
grafiky (například reklamních proužků) - a tak přistupujete-li k
této službě po českých linkách modemem, může se vám stát, že
pročekáte své mládí u počítače.

POP aneb skutečné konto

Některé veřejné poštovní servery fungují přesně takovým způsobem
jako klasické poštovní servery - poštu pro vás schraňují a vy si
ji jednoduše vyberete pomocí vašeho klientského poštovního
programu, jako je Outlook či Netscape Messenger přes POP.

VÝHODY: Velkou výhodou POP Mailu je to, že s ním můžete pracovat
off-line; to znamená, že si vyberete poštu z vašeho serveru, ona
se uloží na vašem počítači a můžete se od Internetu odpojit,
přečíst v klidu, bez nervozity, kolik že vás ta legrace zase
bude stát, a později se k Internetu opět připojit a novou poštu
odeslat. Výhoda toho, že máte na svém počítači uloženou veškerou
poštu pokračuje. Můžete si ji kdykoli číst, pracovat s jejími
částmi, vkládat do jiných aplikací. Jestliže máte šikovný
poštovní software, je práce s poštou podstatně flexibilnější než
přes WebMail. POP Mail používejte tehdy, přistupujete-li ke své
schránce stále ze stejného počítače a máte-li pomalé spojení na
Internet, které navíc platíte.

NEVÝHODY: K velkým nevýhodám POP Mailu patří nemožnost
přistupovat ke své poště, pokud cestujete, stejně tak i nepříliš
jednoduchá konfigurace tohoto typu mailu může odradit mnoho
uživatelů. Některé poštovní Web servery nabízejí tuto službu za
malý poplatek, jiné zdarma s tím, že na konec e-mailu vloží
krátkou reklamu.

Forward aneb přesměrování

Jde o založení aliasu, který vám bude poštu, jež na něj dojde,
okamžitě přesílat na vaše skutečné konto, ať již WebMail či POP
Mail. Není to tady "skutečné" e-mail konto, jen jeho jakýsi
zástupce. Z toho vyplývá, že před založením tohoto e-mailu již
nějaké musíte mít.

VÝHODY: Jestliže je vaše adresa obtížně zapamatovatelná, můžete
si zde založit konto s jednoduchým názvem a zprávy si nechat
přesílat na svůj "komplikovaně" pojmenovaný účet. Stejně tak se
vám tento e-mail bude hodit, chcete-li zůstat anonymní při
politických či erotických konverzacích.

NEVÝHODY: Největší nevýhodou, která je ovšem stejná jako u
ostatních služeb, je, že pokud má server poskytující tuto službu
problémy či se dokonce zhroutí, vy poštu na něj odeslanou prostě
a jednoduše ztratíte.

Většinou si tyto servery vydělávají na svou činnost tím, že vám
na začátek či na konec zprávy přidají krátkou reklamu.

Co to umí?

Jaké vlastnosti by měl mít ideální poštovní server? Měl by být
rychle dostupný, poskytovat data téměř v reálném čase, měl by
umět přesílání pošty na jinou adresu (forwarding) a měl by mít
dostatek místa pro vaši poštu... Vybral a otestoval jsem pro vás
nejpoužívanější zahraniční e-mail servery, všechny české a jeden
slovenský. Vyčerpávající seznam nabízející stovky FreeMail
služeb, které jsou poskytovány z nejrůznějších zemí - od Albánie
až po Austrálii, najdete na www.emailaddresses.com. Všechny
vlastnosti serverů, které považujeme za užitečné a důležité,
jsme pro vás shromáždili do tabulky. Měření probíhalo ze sítě
Cesnet v¦říjnu 1998. Hodnoty, které zde přináším, nejsou nikdy
korigovány na známou chybu měření. Ani by to nebylo exaktně
možné, protože celé fungování Internetu je povahy víceméně
náhodné. A nyní následuje vysvětlení základních pojmů uvedených
v tabulce.

WebMail

Je e-mailová schránka přístupná i přes Web, nebo si ji přes WWW
rozhraní pouze založíte a dále ji můžete využívat jen pomocí POP
či forwardingu? Pro někoho je to důležité, pro jiného ne, viz
výše uvedené výhody a nevýhody.

Tvorba jména

Některé servery vám vnutí e-mail vytvořený z¦vašeho jména a
příjmení. Jiné vás nechají vytvořit vlevo od zavináče cokoliv. A
jsou i takové, které vás nechají zvolit si i vtipné jméno
domény! U všech našich zkoumaných serverů může být jméno před @
prakticky libovolné.

Velikost schránky

Důležitý parametr pro psavce. Kolik megabytů volného místa mi
provozovatel nabízí? Uveďme, že obyčejná delší zpráva má
velikost cca 10 Kb. Mimochodem, nejvíce místa z poskytovatelů
uvedených v naší tabulce nabízejí servery české.

Web odezva

Naprosto zásadní parametr pro ty uživatele WebMailu, kteří jej
budou používat při připojení přes komutovanou linku,
v¦internetových kavárnách apod. Tímto parametrem se myslí doba
potřebná pro průchod uživatele od přilogování po zobrazení
seznamu všech zpráv. Uvádím hodnoty měření, jež probíhala ve
všední den v 9.00 h, v 13.00 a v 17.00 a v sobotu v 19.00, tedy
v době, kdy lidé nejčastěji poštu čtou - po příchodu do
zaměstnání, po obědě a po pracovní době.

Doručení

Jak dlouho bude serveru trvat než bude pošta, kterou na něj
uložíte, skutečně doručena adresátovi? Jak dlouho bude trvat než
pošta, kterou vám někdo pošle na WebMail, skutečně dojde až
k¦vám? Další měření tedy spočívalo v¦odeslání pošty na vytvořenou
adresu uživatele a zkoumání, jestli ji již systém rozpoznal.
Všechny z našich zkoumaných serverů byly skutečně rychlé.

Bezpečnost

Pošta sice přichází na WebMail standardní, tj. nechráněnou
cestou, a stejně tak z¦něj odchází, ale použitím SSL protokolu
(Secure Sockets Layer - 40bitový šifrovací klíč) se chrání
alespoň přenos pošty mezi WebMail serverem a vaším Web
prohlížečem. Některé servery používají méně důmyslné metody - a
některé žádné.

Forwarding

aneb přesílání zpráv. Důležité pro ty, kteří chtějí nahradit
svoji dlouhou, nešikovnou adresu nějakou kratší, ale chtějí
pracovat se svou stávající e-mailovou schránkou.

POP

Můžete přistupovat ke své poště pomocí svého poštovního klienta
přes protokol POP, nebo jste odkázáni pouze na pomalý přístup
přes Web? Umí ho ten který poskytovatel? A když ano, chce za to
něco?

Attachement

Dosti často potřebujete poslat kromě holého textu i obrázek,
graf, tabulku. Každý klasický e-mailový program typu Eudora či
Outlook to umí. Ale WebMail? Jak který. Většinou ano, ale jste
omezeni velikostí a počtem přiložených dokumentů.

SMS

Dokáže WebMail posílat SMS správy na mobilní telefony?

Filtry

Ne že bych musel číst zrovna všechno, co mi přijde - e-maily od
zhrzené milenky putují rovnou do koše (a to mi věřte, je to
velice užitečné - pozn. autora ), aniž bych je musel číst, stejně
tak zprávy od pana "nobody", což bývá zpravidla spam -
nevyžádaná reklama. A naopak zprávy od mého šéfa mi rovnou při
doručení kromě uložení do schránky zároveň forwardujte na pager.
Ale... umíte to?

Antispam

Nabízí server nějakou ochranu před spamem, který zabírá místo ve
vaší schránce, zdržuje a - přistupujete-li přes modem - tak i
obírá o čas i peníze? Je užitečné, umí-li poskytovatel tuto
poštu alespoň částečně odfiltrovat.

Doplňkové služby

Aneb bonbónky navíc. Nejsou pro fungování e-mailu nikterak
důležité, ale často zpříjemní život.

Který e-mail si vybrat? Mohu vřele doporučit české (slovenské)
služby, které si nic nezadají se světem. A tak si pojďme spolu
založit jednu e-mailovou adresu - třeba na českém poštovním
serveru POST.

Zařizujeme si novou poštovní adresu!

Ve vašem browseru napište adresu www.post.cz . Po chvíli se
zobrazí úvodní obrazovka, pomocí níž zaregistrovaní uživatelé
přistupují ke svým kontům. My klikneme na položku "Zaregistrujte
se". Na zobrazivší se stránce zadáme své jméno a příjmení -
které si pochopitelně můžete vymyslet, název vaší schránky -
vždy má za znakem "@" koncovku post.cz , a samozřejmě zadáte
heslo. Je-li jméno již obsazené, POST vám doporučí vybrat si
jinou adresu - ty ovšem nemohou být duplicitní - a pokračujete
na další stránce vyplňováním formuláře o vašem ročním příjmu,
věku a zaměstnání. Vzhledem k tomu, že máte pouze veřejný
příslib toho, že se do vaší schránky nikdo nedostane, vyberte
položku "nechci uvést". Některé jiné servery tuto možnost výběru
nenabízejí, a tak vřele doporučuji údaje vymyslet. Nakonec
odsouhlasíte smlouvu, podle níž poskytovatel vůbec za nic
neručí. A nyní už nezbývá nic jiného než stisknout tlačítko
"START", umístěné na stránce, a rozesílat desítky e-mailů vašim
přátelům.

Hodně štěstí!!Porovnání nabídek e-mailových služeb<TAB>Net@ddress<TAB>Hotmail<TAB>iname<TAB>Yahoo<TAB>POST.CZ<TAB>A
TC Organizer<TAB>Atlas<TAB>Seznam Email<TAB>Pobox

WWW adresa
poskytovatele<TAB>www.netaddress.com<TAB>www.hotmail.com<TAB>www.
iname.com<TAB>mail.yahoo.com<TAB>www.post.cz<TAB>www.email.cz<TAB
>mail.atlas.cz<TAB>email.seznam.cz<TAB>www.pobox.sk

WebMail<TAB>+<TAB>+<TAB>+<TAB>+<TAB>+<TAB>+<TAB>-<TAB>+<TAB>+

Tvorba
jména<TAB>jmeno@usa.net<TAB>jmeno@hotmail.com<TAB>"jmeno@iname.co
m;

+ desítky dalších (velmi vtipných) za 14,95 USD
/rok"<TAB>jmeno@yahoo.com<TAB>jmeno@post.cz<TAB>jmeno@email.cz<TA
B>"jmeno@atlas.cz

jmeno@senior.cz

jmeno@podvodnik.cz

jmeno@mujweb.cz

jmeno@mujmail.cz

jmeno@kamarad.cz"<TAB>jmeno@seznam.cz<TAB>jmeno@pobox.sk

Velikost schránky<TAB>5 MB<TAB>2 MB<TAB>3 MB<TAB>3 MB<TAB>10
MB<TAB>15 MB<TAB>10 MB<TAB>10 MB<TAB>5 MB

Web odezva
(sec.)<TAB>10/32/46/15<TAB>7/11/13/5<TAB>10/29/35/8<TAB>10/34/32/
7<TAB>3/9/15/3<TAB>7/10/11/6<TAB>nemá význam<TAB>*<TAB>15/22/50/7

Doručení<TAB><2 min.<TAB><1 min.<TAB><1 min.<TAB><2 min.<TAB><1
min.<TAB><1 min.<TAB><1 min.<TAB>*<TAB><1 min.

Bezpečnost<TAB>-<TAB>Přístup pouze z jedné IP adresy v jednom
okamžiku<TAB>Přístup pouze z jedné IP adresy v jednom
okamžiku<TAB>-<TAB>-<TAB>SSL<TAB>-<TAB>-<TAB>SSL

Forwarding<TAB>+<TAB>-<TAB>+<TAB>-<TAB>-<TAB>+<TAB>+<TAB>+<TAB>+

POP<TAB>+<TAB>+<TAB>23,95 USD/rok<TAB>+<TAB>250
Kč/rok<TAB>1Kč/den<TAB>+<TAB>+<TAB>520 Sk/rok

Attachement<TAB>"5

(max. 5 MB)"<TAB>"libovolný počet

(max. 1 MB)"<TAB>"1

(max. 500 Kb)"<TAB>"libovolný počet

(max 500 Kb)"<TAB>"1

(max. 2 MB)"<TAB>"1

(max. 2 MB)"<TAB>libovolně<TAB>"libovolný počet do

max. 512 Kb"<TAB>"1

(max. 512 Kb)"

SMS<TAB>-<TAB>-<TAB>-<TAB>-<TAB>+<TAB>+<TAB>-<TAB>-<TAB>-

Filtry<TAB>-<TAB>+<TAB>-<TAB>+<TAB>-<TAB>-<TAB>-<TAB>+<TAB>-

Antispam<TAB>+<TAB>"+

viz doplňkové služby"<TAB>+<TAB>+<TAB>+<TAB>-<TAB>-<TAB>-<TAB>+

Doplňkové služby<TAB>spell checker, časované odesílání
zpráv<TAB>Umožňuje zablokovat příchod pošty z libovolné adresy,
Spelling<TAB><TAB>Kalendář<TAB>Upozornění na došlé zprávy na
Eurotel, Paegas, Radiokontakt Operator, jiný e-mail<TAB>"Služby
Reminder, Kalendář, Zápisník

Upozornění na došlé zprávy na Eurotel, Paegas, Radiokontakt
Operator, jiný e-mail"<TAB><TAB>Upozornění na došlé zprávy na
Eurotel, Paegas, jiný e-mail, odebírání e-mailem některých Web
informačních zdrojů<TAB>Fórum - diskusní skupina ON-LINE

<TAB>

Legenda:<TAB>

+ tato služba je nabízena bezplatně<TAB>

- tato služba není nabízena vůbec<TAB>

* měření nemají pro malý počet uživatelů této služby význam
(Seznam Email je nová FreeEmail služba - provoz zahájila tři dny
před uzávěrkou)<TAB>