Hlavní navigace

A mám to zadarmo! - E-mail, díl prvý

1. 1. 1999

Sdílet

Máte přístup na Internet a šéf vám stále ještě nezařídil e-mailovou adresu?Chcete žít internetovým "dvojím životem"? Nebo se vám prostě jenom nelíbí vaše stávající dlouhá ad...
Máte přístup na Internet a šéf vám stále ještě nezařídil e-mailovou adresu?
Chcete žít internetovým "dvojím životem"? Nebo se vám prostě jenom nelíbí vaše
stávající dlouhá adresa a chcete si zařídit kratší? Pak čtěte dál! V tomto
článku jsme se podrobně zaměřili na detailní popis veřejných poštovních
serverů.Další schránka? Proč a nač?
Svoji elektronickou adresu má drtivá většina uživatelů Internetu, a stejně tak
většině z nich funguje bez problémů. Proč si tedy zařizovat další e-mailovou
adresu? Jedním z důvodů může být to, že máte adresu vázanou na vašeho
zaměstnavatele, například jmeno_prijmeni@ idg.cz. V případě, že z firmy
odejdete, adresa vám nezůstane a budete muset své přátele či obchodní partnery
informovat o změně e-mailu, a tudíž i o změně zaměstnavatele, neboť mají
samozřejmě vizitky se stávající adresou a to pro vás nemusí být vždy příjemné.
Nebo si představme adresu typu jmeno@mail.natur.cuni.cz. Oč lépe než takovéto
monstrum se na vizitce vyjímá např. jmeno@email.cz? A o co snadněji se takováto
adresa diktuje do telefonu!
Kromě další možnosti, že chcete oddělit služební (jmeno@idg.cz) a soukromou
(arthur. dent@kamarad.cz) korespondenci, zde samozřejmě vyvstává fakt, že
prostě chcete zůstat anonymní před ostatními uživateli Internetu a
korespondovat s internauty pod rozličnými pseudonymy či odpovídat na
seznamovací inzeráty různého ražení. Pro takové se pak nabízí krásná adresa
xxx@podvodnik.cz.
A nakonec nesmíme zapomenout ani na ty, jež nespadají do oné většiny, která již
e-mail má, ale patří k těm, kterým firma zpřístupnila Internet přes World Wide
Web a již jim nezařídila e-mailové schránky což je v Čechách jev poměrně častý.
Pro všechny, kdo spadají do jedné z těchto kategorií, zde existují veřejné
poštovní serve-ry a jsou velice populární.
Zadarmo?
Možná jste si už zvykli, že za informace umístěné na Webu většinou neplatíte.
Ale že by byly zdarma i služby, které jiné firmy poskytují pouze za úplatu?
Ano, ta možnost tu již nějakou dobu je můžete si zřídit vlastní e-mailovou
adresu i vlastní Web-site přístupné komukoli odkudkoli a kdykoli, a nezaplatíte
za to ani korunu. Dnes se podíváme na služby nabízející zřízení e-mail konta
zdarma, příště se budeme věnovat Free Web Hostingu.
Abychom vám umožnili snadnou orientaci v nabízených službách, věnovali jsme se
detailnímu průzkumu nejznámějších zahraničních veřejných poštovních serverů
včetně jednoho slovenského a samozřejmě všech čtyř českých všechny nabízejí
základní služby zdarma. No zdarma i poskytovatelé těchto služeb musí z něčeho
žít a tak pochopitelně nic úplně gratis není a provoz serverů je většinou
hrazen z příjmů za reklamu, kterou vás budou více či méně zahrnovat.
Jak to funguje?
Nejstarší službu Internetu, e-mail, jistě netřeba detailně popisovat. Nástupem
služby World Wide Web se však možnost práce s poštou významně rozšířila. Kromě
standardního používání poštovního programu, jako je Pegasus Mail, Eudora,
Netscape Messenger či Outlook Express, který většinou pomocí POP (Post Office
Protocol) stahuje poštu na váš lokální disk, existuje nový způsob zacházení s
poštou, nazývaný WebMail, jenž naopak umožňuje, aby vaše pošta byla přístupná z
každého místa na světě pomocí WWW prohlížeče.
Na Internetu můžete nalézt v zásadě tři typy služeb, které vám budou nabízet
e-mail zdarma. Je to WebMail, POP Mail a Mail Forwarding. Je třeba předem říci,
že mnoho poskytovatelů nabízí tyto služby kombinované.
WebMail
aneb přístup odkudkoli
WebMail je vlastně systém WWW stránek tvářící se jako standardní e-mail. Nabízí
možnost odesílat a přijímat poštu, mazat a přesunovat poštu do vámi vytvořených
složek, většinou i přidávat "attachement" dokumenty prostě to, co můžete dělat
s normálním poštovním klientem na svém počítači. Mnohé z těchto WebMailů
nabízejí filtrování zpráv, jejich přesílání na jinou adresu takzvaný
forwarding, výběr pošty pomocí POP, či upozorňování na došlé e-maily pomocí
krátkých SMS zpráv na mobilní telefony, kontrolu pravopisu... a spousty dalších
služeb. Co které servery umí či neumí najdete v tabulce Porovnání nabídek
e-mailových služeb, a to i s vysvětlením, co který pojem znamená a komu může
být ta která služba užitečná.
VÝHODY: Je velmi jednoduché si zde založit účet a přistupovat na něj odkudkoli
pomocí Web browseru. Není potřeba mít detailní znalosti fungování e-mailu
skvělé, nejste-li technický typ.
NEVÝHODY: Mnoho WebMail služeb přidává na své stránky pokročilé funkce
programovacího jazyka Java, aby vám poskytly atraktivní uživatelské rozhraní.
Vy pak, abyste tyto stránky mohli používat, musíte mít poslední verzi
prohlížeče. Obecně platí, že je nutné mít Netscape Navigator 3 (nebo lepší) či
Internet Explorer 3 (nebo lepší ), abyste vůbec mohli WebMail rozumně využít. A
samozřejmě hezké uživatelské rozhraní znamená hodně grafiky (například
reklamních proužků) a tak přistupujete-li k této službě po českých linkách
modemem, může se vám stát, že pročekáte své mládí u počítače.
POP aneb skutečné konto
Některé veřejné poštovní servery fungují přesně takovým způsobem jako klasické
poštovní servery poštu pro vás schraňují a vy si ji jednoduše vyberete pomocí
vašeho klientského poštovního programu, jako je Outlook či Netscape Messenger,
přes POP.
VÝHODY: Velkou výhodou POP Mailu je to, že s ním můžete pracovat off-line; to
znamená, že si vyberete poštu z vašeho serveru, ona se uloží na vašem počítači
a můžete se od Internetu odpojit, přečíst v klidu, bez nervozity, kolik že vás
ta legrace zase bude stát, a později se k Internetu opět připojit a novou poštu
odeslat. Výhoda toho, že máte na svém počítači uloženou veškerou poštu,
pokračuje. Můžete si ji kdykoli číst, pracovat s jejími částmi, vkládat do
jiných aplikací. Jestliže máte šikovný poštovní software, je práce s poštou
podstatně flexibilnější než přes WebMail. POP Mail používejte tehdy,
přistupujete-li ke své schránce stále ze stejného počítače a máte-li pomalé
spojení na Internet, které navíc platíte.
NEVÝHODY: K velkým nevýhodám POP Mailu patří nemožnost přistupovat ke své
poště, pokud cestujete, stejně tak i nepříliš jednoduchá konfigurace tohoto
typu mailu může odradit mnoho uživatelů. Některé poštovní Web servery nabízejí
tuto službu za malý poplatek, jiné zdarma s tím, že na konec e-mailu vloží
krátkou reklamu.
Forward aneb přesměrování
Jde o založení aliasu, který vám bude poštu, jež na něj dojde, okamžitě
přesílat na vaše skutečné konto, ať již WebMail či POP Mail. Není to tady
"skutečné" e-mail konto, jen jeho jakýsi zástupce. Z toho vyplývá, že před
založením tohoto e-mailu již nějaké musíte mít.
VÝHODY: Jestliže je vaše adresa obtížně zapamatovatelná, můžete si zde založit
konto s jednoduchým názvem a zprávy si nechat přesílat na svůj "komplikovaně"
pojmenovaný účet. Stejně tak se vám tento e-mail bude hodit, chcete-li zůstat
anonymní při politických či erotických konverzacích.
NEVÝHODY: Největší nevýhodou, která je ovšem stejná jako u ostatních služeb,
je, že pokud má server poskytující tuto službu problémy či se dokonce zhroutí,
vy poštu na něj odeslanou prostě a jednoduše ztratíte.
Většinou si tyto servery vydělávají na svou činnost tím, že vám na začátek či
na konec zprávy přidají krátkou reklamu.
Co to umí?
Jaké vlastnosti by měl mít ideální poštovní server? Měl by být rychle dostupný,
poskytovat data téměř v reálném čase, měl by umět přesílání pošty na jinou
adresu (forwarding) a měl by mít dostatek místa pro vaši poštu... Vybral a
otestoval jsem pro vás nejpoužívanější zahraniční e-mail servery, všechny české
a jeden slovenský. Vyčerpávající seznam nabízející stovky FreeMail služeb,
které jsou poskytovány z nejrůznějších zemí od Albánie až po Austrálii, najdete
na www.emailaddresses.com. Všechny vlastnosti serverů, jež považujeme za
užitečné a důležité, jsme pro vás shromáždili do tabulky. Měření probíhalo ze
sítě Cesnet v říjnu 1998. Hodnoty, které zde přináším, nejsou nikdy korigovány
na známou chybu měření. Ani by to nebylo exaktně možné, protože celé fungování
Internetu je povahy víceméně náhodné. A nyní následuje vysvětlení základních
pojmů uvedených v tabulce.
WebMail
Je e-mailová schránka přístupná i přes Web, nebo si ji přes WWW rozhraní pouze
založíte a dále ji můžete využívat jen pomocí POP či forwardingu? Pro někoho je
to důležité, pro jiného ne, viz výše uvedené výhody a nevýhody.
Tvorba jména
Některé servery vám vnutí e-mail vytvořený z vašeho jména a příjmení. Jiné vás
nechají vytvořit vlevo od zavináče cokoliv. A jsou i takové, které vás nechají
zvolit si i vtipné jméno domény! U všech našich zkoumaných serverů může být
jméno před @prakticky libovolné.
Velikost schránky
Důležitý parametr pro psavce. Kolik megabytů volného místa mi provozovatel
nabízí? Uveďme, že obyčejná delší zpráva má velikost cca 10 Kb. Mimochodem,
nejvíce místa z poskytovatelů uvedených v naší tabulce nabízejí servery české.
Web odezva
Naprosto zásadní parametr pro ty uživatele WebMailu, kteří jej budou používat
při připojení přes komutovanou linku, v internetových kavárnách apod. Tímto
parametrem se myslí doba potřebná pro průchod uživatele od přilogování po
zobrazení seznamu všech zpráv. Uvádím hodnoty měření, jež probíhala ve všední
den v 9.00 h, v 13.00 a v 17.00 a v sobotu v 19.00, tedy v době, kdy lidé
nejčastěji poštu čtou po příchodu do zaměstnání, po obědě a po pracovní době.
Doručení
Jak dlouho bude serveru trvat než bude pošta, kterou na něj uložíte, skutečně
doručena adresátovi? Jak dlouho bude trvat než pošta, kterou vám někdo pošle na
WebMail, skutečně dojde až k vám? Další měření tedy spočívalo v odeslání pošty
na vytvořenou adresu uživatele a zkoumání, jestli ji již systém rozpoznal.
Všechny z našich zkoumaných serverů byly skutečně rychlé.
Bezpečnost
Pošta sice přichází na WebMail standardní, tj. nechráněnou cestou, a stejně tak
z něj odchází, ale použitím SSL protokolu (Secure Sockets Layer 40bitový
šifrovací klíč) se chrání alespoň přenos pošty mezi WebMail serverem a vaším
Web prohlížečem. Některé servery používají méně důmyslné metody a některé žádné.
Forwarding
aneb přesílání zpráv. Důležité pro ty, kteří chtějí nahradit svoji dlouhou,
nešikovnou adresu nějakou kratší, ale chtějí pracovat se svou stávající
e-mailovou schránkou.
POP
Můžete přistupovat ke své poště pomocí svého poštovního klienta přes protokol
POP, nebo jste odkázáni pouze na pomalý přístup přes Web? Umí ho ten který
poskytovatel? A když ano, chce za to něco?
Attachement
Dosti často potřebujete poslat kromě holého textu i obrázek, graf, tabulku.
Každý klasický e-mailový program typu Eudora či Outlook to umí. Ale WebMail?
Jak který. Většinou ano, ale jste omezeni velikostí a počtem přiložených
dokumentů.
SMS
Dokáže WebMail posílat SMS správy na mobilní telefony?
Filtry
Ne že bych musel číst zrovna všechno, co mi přijde e-maily od zhrzené milenky
putují rovnou do koše (a to mi věřte, je to velice užitečné pozn. autora), aniž
bych je musel číst, stejně tak zprávy od pana "nobody", což bývá zpravidla spam
nevyžádaná reklama. A naopak zprávy od mého šéfa mi rovnou při doručení kromě
uložení do schránky zároveň forwardujte na pager. Ale... umíte to?
Antispam
Nabízí server nějakou ochranu před spamem, který zabírá místo ve vaší schránce,
zdržuje a přistupujete-li přes modem tak i obírá o čas i peníze? Je užitečné,
umí-li poskytovatel tuto poštu alespoň částečně odfiltrovat.
Doplňkové služby
Aneb bonbónky navíc. Nejsou pro fungování e-mailu nikterak důležité, ale často
zpříjemní život.
Který e-mail si vybrat? Mohu vřele doporučit české (slovenské) služby, které si
nic nezadají se světem. A tak si pojďme spolu založit jednu e-mailovou adresu
třeba na českém poštovním serveru POST.
Zařizujeme si novou poštovní adresu!
Ve vašem browseru napište adresu www. post.cz. Po chvíli se zobrazí úvodní
obrazovka, pomocí níž zaregistrovaní uživatelé přistupují ke svým kontům. My
klikneme na položku "Zaregistrujte se". Na zobrazivší se stránce zadáme své
jméno a příjmení které si pochopitelně můžete vymyslet, název vaší schránky
vždy má za znakem "@" koncovku post.cz, a samozřejmě zadáte heslo. Je-li jméno
již obsazené, POST vám doporučí vybrat si jinou adresu ty ovšem nemohou být
duplicitní a pokračujete na další stránce vyplňováním formuláře o vašem ročním
příjmu, věku a zaměstnání. Vzhledem k tomu, že máte pouze veřejný příslib toho,
že se do vaší schránky nikdo nedostane, vyberte položku "nechci uvést". Některé
jiné servery tuto možnost výběru nenabízejí, a tak vřele doporučuji údaje
vymyslet. Nakonec odsouhlasíte smlouvu, podle níž poskytovatel vůbec za nic
neručí. A nyní už nezbývá nic jiného, než stisknout tlačítko "START" umístěné
na stránce, a rozesílat desítky e-mailů vašim přátelům.
Hodně štěstí!!
8 0701/JL