Hlavní navigace

500 CD-disků v síti

Sdílet

Asi nejpoužívanějším médiem pro dlouhodobé ukládání dat v současnosti jsou CD.Jejich ještě nedávno zdánlivě obrovská kapacita 650 MB se však s ohledem na růst objemu informací st...
Asi nejpoužívanějším médiem pro dlouhodobé ukládání dat v současnosti jsou CD.
Jejich ještě nedávno zdánlivě obrovská kapacita 650 MB se však s ohledem na
růst objemu informací stává nedostatečnou. Než se ale stane standardem jiná
technologie, například DVD, je nutné ukládat data i na značný počet nosičů.
Zároveň s tím však vyvstává problém jak zachovat trvalou přístupnost informací,
neboť ruční výměna médií v mechanice CD--ROM není právě tím nejlepším řešením.
Navíc pokud více uživatelů bude požadovat přístup z různých kanceláří, znamená
to pohyb CD-disků po budově, možnost jejich poškození, ztráty, odcizení apod.
Jedním ze síťových řešení je i jukebox Pioneer DRM-5004X, který ve svém
katalogu nabízí chrudimská společnost CoProSys.
Moderní datové jukeboxy mají samozřejmě mnoho společného s klasickým pojetím,
jak je známe z hracích skříní. Jednotlivé disky jsou uloženy ve svých pozicích,
v případě požadavku je vybrán odpovídající z nich a dopraven ke čtecí
mechanice. Odlišnost spočívá v tom, že jukebox může být vybaven až čtveřicí
mechanik se čtyřnásobnou rychlostí čtení (ale i mechanikami CD-R pro vytváření
kopií). A pro zájemce lze dle posledních informací upgradovat vybavení i na
jednotky DVD.
Samostatně stojící skříň s rozměry menší ledničky (45 x 50 x 116 cm) dokáže v
tomto provedení ukrývat ve svých útrobách až 500 CD-disků v neustálé
pohotovosti, což představuje celkem úctyhodnou kapacitu 320 GB dat. Média mohou
být rozdělena do pěti skupin a jsou vždy po sto kusech umístěna v samostatně
vyměnitelných boxech. Mechanismus pro obsluhu CD-disků tvoří jednak "výtah", a
dále hlava se speciálním podavačem, jímž jednak vyjímá disky z pozic a zakládá
do volné mechaniky, nebo naopak ukládá disky zpět na svá místa.

Specifikace
Z hlediska dalších technických specifikací je nutné uvést, že přenos dat z
jukeboxu se realizuje prostřednictvím rozhraní SCSI-2, které obsluhuje jak
vlastní srdce zařízení changer, tak i jednotlivé čtecí/zapisovací mechaniky.
Protože jukebox samotný není přímo vybaven síťovým rozhraním, využívá jako
prostředníka pro komunikaci klasický počítač (server). Omezení toku dat je dáno
rychlostí mechanik a představuje tedy hodnotu okolo 600 KB/s jak při čtení, tak
i zápisu. Samotná výměna disku v jednotce trvá pak přibližně do 32 sekund,
prosté vložení disku do prázdné mechaniky okolo 16 sekund. Podporována je celá
řada datových formátů, zajišťující možnost nasazení v různých operačních
systémech.

Konfigurace a použití
Po připojení se "namontují" jednotky, nastaví souborová cache a vytvoří
informační databáze. Celý systém pracuje tak, že seznam souborů všech vložených
CD-disků je načten a uložen do společného databázového souboru. Do sítě je pak
obsah databáze nabízen jako jediný virtuální disk s řadou podřízených adresářů,
odpovídajících samozřejmě vždy jednomu z fyzických disků. Na základě požadavků
jsou pak do čtecích jednotek umisťovány potřebné CD-disky, z nichž jsou data
skutečně čtena.

Závěrem
Zařízení tohoto typu může být s velkým úspěchem využíváno v oblasti archivace
velkého objemu dat, ovšem zároveň je nutné upozornit, že zdaleka nejde o malé
pořizovací náklady bezmála milion korun.

Jukebox Pioneer
DRM-5004X-2R-1W
Cena: HW: 646 005 Kč + SW: 304 495 Kč (bez DPH)

K testu poskytl:
CoProSys
V Hlinkách 1167, Chrudim

ZIP s rozhraním USB
Mechaniky ZIP od společnosti iomega dnes tvoří již jakýsi standard pro
ukládání, přenášení a zálohování dat. Řešení, které nabízejí, je navíc vhodné
jak pro platformu PC, tak i Macintosh a za jistých podmínek zajišťuje i možnou
výměnu dat mezi těmito dvěma počítačovými světy. K doposud nabízeným čtyřem
variantám se nyní i našem trhu přidává poslední nejnovější model s moderním
rozhraním USB. První vzorek tohoto výrobku k testu do TestCentra IDG zapůjčila
společnost MacDistribution z Brandýsa nad Labem, která jej zároveň nabízí za
cenu 5 400 Kč bez DPH, včetně jednoroční záruční lhůty.
Z hlediska uspořádání a základní konstrukce zůstává mechanika zcela shodná se
dříve nabízenými modely v externím provedení (ZIP Paralel a ZIP Plus).
Nejvýraznější odlišnost tedy skutečně spočívá v použitém komunikačním rozhraní
USB. Na první pohled ovšem zaujme uživatele asi spíše nový materiál pouzdra
jednotky, který je průhledný a snaží se přizpůsobit nové generací počítačů
Macintosh iMac. Tím se mimochodem netají ani grafické ztvárnění obalu. Za chodu
mechaniky lze proto částečně pozorovat její funkce, ovšem jako nejvýraznější
prvky budou zřejmě vnímány svítící LED-diody, jež jsou skutečně dominantní. Z
hlediska způsobu ukládání dat a použitých médií nedošlo k žádné změně a je tedy
zajištěna plná kompatibilita se staršími modely jednotek ZIP, včetně maximální
kapacity média 100 MB. Rovněž tak ve shodě s dalšími externími verzemi je i zde
možno mechaniku provozovat jak ve vodorovné, tak i svislé pracovní poloze a na
její zadní straně je umístěn otvor pro nouzové vysunutí média. Největší pokrok
v konstrukci tak zřejmě zaznamenal napájecí zdroj, který má nyní velikost o
něco málo větší než krabička od zápalek, což je s ohledem na přenositelnost
jednotky jistě příjemnější než dřívější varianta.
Z hlediska použitého rozhraní není snad třeba k USB nic zvláštního podotýkat,
snad jen to, že na nových počítačích, vybavených příslušným rozhraním lze plně
využívat možností plug and play. Protože USB je také jediným rozhraním
jednotky, mají vlastníci starších počítačů samozřejmě smůlu. Podobně tomu je i
u platformy PC v případě použití starší verze operačního systému než Windows
98. Instalační program "ZIP utilit" ani ovladače totiž nepracují ani s
modernizovanými verzemi Windows 95 OSR 2.1 a 2.5, které již podporu USB rovněž
zahrnují. Dodávaný software je uložen na CD-ROM disku s názvem "iomegaware" a
zahrnuje kromě ovladačů pro komunikaci s jednotkou i řadu pomocných nástrojů
již částečně známých z předchozích modelů mechanik. Pro připomenutí lze uvést,
že v hlavním menu Windows nebo v kontextovém menu u ikony jednotky lze nalézt
volby pro formátování médií, jejich vzájemné kopírování, "uzamčení", zálohování
pevného disku, ale i řadu dalších funkcí, mezi nimiž je například i nástroj pro
ukládání audiostop z CD disků na ZIP média.
Výkonnost mechaniky a schopnost přenášet data na médium je velice zajímavá.
Budoucí uživatele totiž jistě potěší, že jednotka je srovnatelná s interními
verzemi s rozhraním IDE i SCSI. Tedy přesně řečeno alespoň v případě čtení. Pro
úplnost je nutno uvést, že výkonnostní testy byly realizovány na počítači
Comfor Quattro 450, vybaveném procesorem Intel Pentium II 450 MHz, operační
pamětí 64 MB RAM, pevným diskem Maxtor 4,3 GB EIDE, grafickou kartou Matrox
Millenium G200 s 8 MB paměti, SCSI řadičem Adaptec 2940, a samozřejmě operačním
systémem MS Windows 98 v české verzi. Stanislav Borecký

iomega ZIP USB
+ výkon
+ podpora PnP
+ miniaturní zdroj
- podpora pouze Windows 98 a iMaců

K testu poskytl:
MacDistribution
Mariánské nám. 6
Brandýs n. L.

Cena: 4 420 Kč (bez DPH)