Hlavní navigace

3G přichází - Mobilní telefony se tlačí na Internet

1. 12. 2000

Sdílet

Proč nemůže mobilní Internet jednoduše využít současnou internetovouinfrastrukturu? Nemělo by být nic snazšího. Mobilní Internet by měl být Internetem s mobilním přístupem. Ukázal...
Proč nemůže mobilní Internet jednoduše využít současnou internetovou
infrastrukturu? Nemělo by být nic snazšího. Mobilní Internet by měl být
Internetem s mobilním přístupem. Ukázalo se však, že mobilní prostředí celé
Třetí generace (3G) vyžaduje takové změny Internetu a Internetového Protokolu
(IP), že využít stávající Internet a některé z mobilních rádiových přístupů pro
dosažení mobilního Internetu, není prostě možné. Je potřeba provést zásadní
změnu.


10 let převratných změn

Internetové prostředí se dramaticky mění. Neuplynulo ani deset let, kdy od
příchodu celosvětové sítě World-Wide Web se Internet proměnil z čistě
akademické počítačové a informační sítě na nové masové tržní médium, které
nabízí nejen nové komunikační a informační možnosti, ale také obchodní
příležitosti a možnosti automatizace.

A rychlost změn nepolevuje. Ve skutečnosti přinejmenším akceleruje. V současné
době například značně roste množství různých druhů přístrojů připojovaných na
pevný Internet. Na síť je připojováno mnoho druhů přístrojů, které není možno
považovat za počítače. Tato řada zahrnuje přístroje od klimatizačních jednotek
a ledniček až po fotokopírky a prodejní automaty.


Mobilní Internet se hlásí

Na vrcholu tohoto masivního rozmachu pevného Internetu je příchod zcela nového
a velmi závažného faktoru: rozvoj mobilního Internetu. Mnohé nové přístroje
vyžadující přístup na síť budou bezdrátové a mobilní. Mohou být zabudovány do
automobilů nebo jiných zařízení, která jsou v pohybu. Nebo je mohou u sebe
nosit lidé. V tomto nejnovějším vývoji vedou mobilní telefony. A rychlost, s
jakou jsou změny uskutečňovány, je pozoruhodná. Předpokládá se, že v průběhu
následujících tří let přesáhne počet mobilních telefonů s připojením na
Internet počet připojených počítačů.

Tento rychlý rozvoj s sebou přináší mnoho praktických problémů. Dnešní Internet
například neumožňuje dostatečné množství adres pro všechny tyto přístroje. IETF
(Internet Engineering Task Force), organizace zabývající se vývojem
architektury Internetu, předpokládá, že současné přidělování adres bude do roku
2010 vyčerpáno. A tento odhad navíc ani nebere v úvahu rozmach mobilního
Internetu.

Právě rozvoj mobilního Internetu klade další zvláštní požadavky. Na jedné
straně byl Internet původně vyvinut pro komunikaci mezi počítači zřízení
komunikačních spojení mezi osobami nebylo součástí původního plánu. Na druhé
straně bude nabídka služeb, přístupná na mobilním Internetu, různorodější a
odlišná od té, která je v současné době k dispozici prostřednictvím mobilních
sítí.


Kvalita služeb bude hrát prvořadou roli

IP nabízí lepší platformu k vytvoření a podpoře mnoha nových očekávaných
služeb, především těch, které kombinují různé druhy médií multimediální služby,
jako jsou videotelefonie nebo multimediální zasílání zpráv. A tyto nové druhy
služeb kladou odlišné požadavky na sítě a systémy.

Aby poskytování všech těchto nových druhů služeb bylo efektivní, je nutné, aby
síť umožňovala různé druhy kvality služeb. Například stažení e-mailových zpráv
nevyžaduje od sítě stejnou kvalitu služeb jako videotelefonování. Problémy se
zpožděním toku dat pro e-mail dnes nikoho příliš netrápí. Pokud však dojde k
vážným poruchám v toku dat při videotelefonování plynulost obrazu je
přerušována, a tím i komunikace je to velice nepříjemné nebo to činí tuto
službu dokonce nepoužitelnou. Stávající Internet zatím nemůže poskytnout různé
druhy kvality služeb.


Mobilita pro všechny náročný úkol

Pak samozřejmě přichází samotná otázka mobility. Budování sítí pro účastníky,
kteří se pohybují, se ukázalo jako velmi náročný úkol. Systém musí při pohybu
účastníků umožňovat předávání signálu mezi jednotlivými buňkami. I to musí
mobilní Internet umět.

V úvahu je nutné vzít také další důležitý faktor účtování. Účtování je vždy
problémem, který operátory přivádí k vážným úvahám. Ovlivňuje jejich konečný
výsledek. Budou zapotřebí různé způsoby, jak účtovat různé služby poskytované
mobilními sítěmi 3G.

Například e-mail a videotelefonie jsou služby na opačných koncích spektra, co
se týče kvality služeb a množství peněz, které jsou lidé pravděpodobně ochotni
za ně zaplatit. V případě e-mailu může být uživatel ochoten akceptovat možná
zpoždění, ale nebude ochoten zaplatit tolik jako by platil za videotelefonii,
kde by kdykoli vyžadoval špičkovou kvalitu služeb. Operátor proto bude muset
být schopen účtovat různé sazby za rozdílné služby, které bude poskytovat pro
různé druhy připojení.

A jakýkoliv účtovací systém musí být dostatečně flexibilní, aby se mohl
vyrovnat i se službami, o kterých jsme ještě ani nepřemýšleli mají uživatelé
platit za doručené bity a byty, nebo spíš za čas připojení, či spíše platit za
kvalitu služeb?


Cesta vede k IPv6

Internet se za poměrně krátkou dobu značně přizpůsobil. Tak proč by se nemohl
stávající Internet přizpůsobit tak, aby byl schopen všechny tyto nové možnosti
podporovat?

Nejjednodušší odpovědí je, že jsme se nyní dostali k bodu, kdy vývoj Internetu,
který byl započat před mnoha lety, nemohl prostě nové možnosti předvídat. Byl
upraven jak jen to šlo až do své současné podoby. Nikdo například netušil, že
bude tak populární. A byl vytvořen pro řadu použití, která jsou od těch, jež se
objevují dnes, značně odlišná.

Dnešní Internet je založen na Internetovém Protokolu verze čtyři (IPv4).
Internet zítřka bude založen na IPv6. IPv6 umožňuje řešit mnohé z problémů,
které jsme již naznačili.

Nabízí rozšířené možnosti adresování. IPv6 zvyšuje kapacitu IP adresování z
32bitového na 128bitové, a tak poskytuje dostatečný počet adres, aby každé
zrnko písku na této planetě mohlo mít vlastní IP adresu. IPv6 bere v úvahu
značení datových toků a přidělování priorit. To umožňuje uvedení rozmanitých
druhů služeb a tam, kde je to potřeba, sazby a účtování. IPv6 obsahuje
bezpečnostní prvky důležité pro zvýšení důvěry veřejnosti v bezpečnost
Internetu. A IPv6 podporuje autokonfiguraci, která umožňuje i nováčkům připojit
na Internet nová zařízení.


IPv4 to nezachrání

Některé z těchto problémů mohou být prostřednictvím opravných sad vyřešeny i
pro IPv4. To ale není správný přístup. Obdobné srovnání nabízí situace, kdy
vlastníte staré auto třeba stejšn. Zpočátku může být vše v pořádku. Ale pokud
máte rodinu a ta se rozrůstá, potřebujete auto silnější.

Můžete zvýšit výkon motoru. Potom můžete upravit brzdy, abyste mohli včas
zastavit. A tak to pořád pokračuje, snažíte se neustále své auto vylepšovat ve
všech směrech. Ale po všem tom úsilí je to pořád to stejné auto. Nikdy to
nebude vůz s vysokým výkonem. Není to stejné jako vybudovat robustní systém,
který by umožnil požadovanou funkčnost.

Stejné je to v případě pokusů vylepšit stávající Internet. Verze IPv4 postrádá
některé zásadní možnosti. Z toho důvodu budou veškerá provedená zlepšení jen
dočasnými úpravami nezískáme tím dostatečně robustní systém. A pokud se bude
trh rozvíjet takovým způsobem jak očekáváme, dojde k obrovskému zatížení celého
systému.


Nové datové služby

Dnes lidé využívají své mobilní telefony především k hovorům a posílání
krátkých zpráv a pro datové přenosy do určitého rozsahu. 3G a předchůdci,
jakými jsou například GPRS (General Packet Radio Service) a WAP (Wireless
Application Protocol) uvedou nové prvky. GPRS představuje myšlenku mobilního
terminálu neustále připojeného k Internetu.

Dnešní mobilní komunikace je především o tom, jak telefonovat jeden druhému
člověk člověku. WAP podporuje komunikaci mezi člověkem a přístrojem a
přístrojem a člověkem, jakými jsou například mobilní obchodování nebo bankovní
transakce. A proč by mezi sebou nemohly stejným způsobem komunikovat přístroje
např. vaše lednička předá zprávu lednici v místním obchodě, že pokud budete
nakupovat, je třeba přinést mléko. Nebo dálkové odečítání měřičů, řízení flotil
nebo sledování odcizených vozidel či jiných položek.

Služby 3G budou ve všech směrech více osobní. Mělo by jít o přizpůsobení
osobním potřebám jednotlivce s přihlédnutím k osobním preferencím a
vlastnostem. Nebo o přizpůsobení pro skupiny například zaměstnance jedné
společnosti. Důležitým faktorem bude také možnost využití informací o dané
lokalitě pro různé druhy služeb. Při cestě do neznámého města snadněji
naleznete nejbližší taxi-službu nebo restauraci. Při vyhledávání bude brát
služba v úvahu například to, že dáváte přednost restauraci s dobrým výběrem
vegetariánské stravy, anebo vybere restaurace v určité cenové hladině.


Svět 3G a sítí s "úplným IP"

To vše ale nebude možné okamžitě. Nebude to tak, že se jednoho dne probudíme ve
světě 3G. GPRS již poskytuje IP druhé generace (2G) mobilních rádiových sítí. A
WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), založený na systému 3G, nebude
uveden do provozu dříve než v roce 2001/2002. Nicméně přípravy všech těchto
možností musí být otázkou dneška. A toho, co může následovat. A to znamená
především učinit věci pro koncového uživatele tak spolehlivými a snadno
ovladatelnými, jak jen to bude možné.

Dnes je připojení přístroje k Internetu provázeno množstvím celkem složitých
procesů. Každý by měl být schopen vzít nový přístroj a nakonfigurovat jeho
připojení k Internetu. Stejně jako po zakoupení nového přístroje pro domácnost,
kdy přijdete domů a zasunete zástrčku do zásuvky a to je vše.

Poslední trend v mobilní komunikaci směřuje k "all-IP" sítím, čili sítím s
"úplným IP". Je stále více zřejmé, že služby bohaté na doplňky, jako jsou
multimediální služby, jsou snáze aplikovatelné v prostředí IP než v komutovaném
prostředí. Je obecně zřejmé, že uživatelé budou tyto služby vyžadovat stále
více a více. Rozvoj internetových technologií bude zároveň znamenat, že bude
snazší vytvářet v prostředí IP stále více propracované služby.

Běžné hlasové hovory budou určitě po nějaký čas cenově výhodně přenášeny
komutovanými spoji. Ale nastane doba, kdy většina komunikace bude mít bohatší
obsah. Pak bude mít spíše smysl využívat jednu IP síť jak pro náročné služby,
tak i pro hlasovou komunikaci.


Závěrem

Zkušenosti z Internetu ukázaly, že lidé mají zájem o služby se širším záběrem.
Když budou přístupné přes mobilní Internet, určitě o ně bude větší zájem. A kdo
ví, jaké další možnosti nám ještě mobilní Internet otevře. Nyní je čas položit
pevné základy pro přípravu na novou éru mobilní informační společnosti. A
rozhodujícím prvkem těchto základů je právě IPv6.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).