Hlavní navigace

365 tipů Pro rok 2001 II. díl (duben-červen)

1. 3. 2001

Sdílet

Myslíte si, že se na Internetu pohybujete bezpečně a že nikdo nepovolaný nemápřístup do vašeho počítače? A jak jste na tom s pořádkem? Nemyslím tím to, jestli máte uklizeno ve své...
Myslíte si, že se na Internetu pohybujete bezpečně a že nikdo nepovolaný nemá
přístup do vašeho počítače? A jak jste na tom s pořádkem? Nemyslím tím to,
jestli máte uklizeno ve své pracovně a v kuchyni umyté nádobí. Mám na mysli
pořádek ve vašem počítači. A co váš pevný disk? Pečujete a staráte se o něj?
Máte jej nastavený tak, aby vám pokud možno vydržel co nejdéle? Pokud nemáte po
přečtení těchto všetečných otázek moc čisté svědomí, pak právě pro vás (ale
samozřejmě i pro všechny ostatní) je určen II. díl užitečných tipů a triků.

V minulém čísle našeho časopisu jsme uvedli I. část tipů a triků pro rok 2001.
Zahrnovala období ledna až března a jednotlivé měsíce byly věnovány Internetu a
používání elektronické pošty, BIOSu a tipům k nastavení hardwaru. Dnešní II.
díl tipů a triků bude zahrnovat v našem kalendáři období od dubna do června
2001 a témata, která jsou přiřazena jednotlivým měsícům, jsou vpravdě aktuální.

Bezpečný pohyb na Internetu. Měsíc duben je věnován bezpečnému pohybu po
Internetu. Pokusíme se vám poradit, jak zabezpečit počítač proti útokům
zvnějšku a jak bez obav brouzdat světem Internetu.

(Jarní) úklid. Květen bude ve znamení (jarního) úklidu. Dozvíte se, jak uklízet
ve svém počítači a jak si přehledně uspořádat složky, zástupce programů a ikony
tak, aby byly snadno dostupné. Zjistíte, že ne všechny síťové disky
potřebujete, upravíte si kontextová menu podle svých potřeb. Prozradíme vám,
které dočasné soubory můžete bez obav mazat.

Pevný disk. V měsíci červnu bude na řadě pevný disk. Dozvíte se, jak se o něj
starat a pečovat, jak jej do počítače připojit a jak vytvářet diskové oddíly.
Budete znát, jakým způsobem počítač přiřazuje písmena jednotlivým diskovým
oddílům. Poradíme vám, jak odstranit některé problémy při instalaci pevného
disku, a uvedeme několik tipů pro optimalizaci jeho práce. V tipu měsíce vám
představíme utilitu, která za vás hlídá stav pevného disku, poradíme jak
soubory zálohovat mazat, obnovovat, zašifrovat a spoustu dalších činností, jež
se při práci s počítačem vždycky hodí.

Vše potřebné vám dodáme. Rozumí se samo sebou, že všechen software, který
budete potřebovat pro práci, vám bude k dispozici na našem CD nebo na Internetu.

Jen pro pořádek se sluší povědět něco o konfiguraci počítače, pro nějž jsou
naše tipy určeny. Pokud tedy není uvedeno jinak, předpokládáme, že na počítači
je nainstalován operační systém Windows 98 nebo Windows 95/NT4 s rozšířením
Active Desktop programu Internet Explorer verze 4-5.5. Většina tipů funguje i
na jiných systémech Windows (např. Windows ME nebo 2000), avšak v těchto
případech se mohou některé položky menu nepatrně odlišovat od těch zadaných v
tomto článku.

Podobně jako v minulém čísle najdete pro odreagování v každém měsíci u několika
dnů zajímavosti a kuriozity týkající se několika významných postav a událostí
ze světa počítačů. U každé zajímavosti opět bude odkaz na internetovou stránku,
která o takové události vypovídá podrobněji.Duben

Téma: bezpečný pohyb na Internetu

Firewall: Chraňte svůj počítač proti hackerům Neděle 1. 4.

Myslíte si, že o vaše data se nikdo na Internetu nezajímá? Přesto byste měli
svůj počítač chránit pomocí firewallu. Na Internetu se totiž pohybuje spousta
individuí, která nemají co nic lepšího na práci než prohledávat celou síť a
slídit, kde je nějaký počítač, na který by se mohli dostat. Váš počítač je
napadnutelný zvláště tehdy, pokud máte nastaveno sdílení složek a souborů nebo
pokud váš počítač je napaden trojským koněm typu Backdoor, jakým je například
Back Orifice. Jako ochranu proti útokům zvenčí vám nabízíme firewall Zone
Alarm, jenž je určen pro Windows 95/98/ME, NT4 a 2000. Najdete jej
(ZONALARM.EXE, 1,66 MB) a pro soukromé použití je zadarmo.

Zone Alarm: Pomocí tohoto firewallu ochráníte svůj počítač proti útokům zvenčí
a odhalíte trojské koně typu Backdoor


Zajímavost na duben 2001 Pondělí 2. 4.


Odkud pochází pokus o napadení? Úterý 3. 4.

Nainstalovali jste si Zone Alarm nebo jiný firewall a nyní v pravidelných
intervalech dostáváte varování. To znamená, že se s největší pravděpodobností
někdo pokouší dostat na váš počítač. Zpravidla se jedná o špióny, které jsme
uvedli v tipu na 1. 4. 2001. Pokud chcete získat přesnější informace o tom, kdo
se na váš počítač zkouší dostat, všimněte si na varovném hlášení IP adresy.
Potom si spusťte program Příkazový řádek a zadejte následující příkaz

ping -a

Příkaz ping slouží zejména k otestování přístupnosti a dosažitelnosti jiného
počítače v síti. Dá se však také použít k tomu, aby zjistil, ke které doméně
daná IP adresa náleží. Po odeslání tohoto příkazu se vám tedy objeví na
stavovém řádku IP adresa počítače a k ní příslušná doména.

Z toho se dá zjistit, kterého poskytovatele Internetu útočník používá a ve
které zemi sídlí. Obsahuje-li název domény například volny.cz, je jasné, že
pochází z ČR. Pokud je název domény aol.com, pak to není zas až tak jednoznačné.


Zone Alarm: Manuál Středa 4. 4.

Pokud budete mít s ovládáním programu Zone Alarm problémy, zkuste si přečíst
manuál k tomuto programu. Anglickou verzi najdete na adrese
http://www.zonelabs.com/zonealarm/help/ZoneAlarmHelp.htm. Měli byste si ji
důkladně prohlédnout, abyste se podrobně seznámili se všemi možnostmi tohoto
programu a mohli se tak na něj stoprocentně spolehnout. Ještě vám doporučíme
jednu adresu, a sice http://www.irchelp.org/irchelp/security/trojan.html, jež
je věnována trojským koňům. Mnoho zajímavostí a tipů o trojských koních a
virech vůbec můžete najít také na adrese www.viry.cz.


Zahlazování stop (I): Internet Explorer Čtvrtek 5. 4.

Nikomu do toho nic není, na kterých stránkách se při surfování na Internetu
pohybujete. Proto chcete po sobě po skončení brouzdání na Internetu zahladit
stopy, aby nikdo nevěděl, které stránky jste navštívili. Takže nejprve
deaktivujte všechna cookie a smažte ta již existující. Jak to provést, se
dozvíte v tipu ke 14. 4. 2001. Druhým krokem je vymazání všech položek ve
složce Historie. Zde se ukládají všechny odkazy na naposled navštívené stránky.
Složka Historie se vám zobrazí, pokud v liště nástrojů klepnete na symbol
slunečních hodin. Další možností je klepnout na menu Nástroje/Možnosti sítě
Internet a na kartě Obecné stisknout tlačítko Vymazat historii. Tím se také
vyprázdní seznam odkazů dostupných po stisknutí šipky na panelu Adresa.

Bohužel se nedá funkce uchovávání odkazů ve složce Historie zcela vypnout.
Můžete jedině nastavit, a to na kartě Obecné (viz výše), že chcete ve složce
Historie odkazy ponechat pouze jeden den (do políčka Kolik dní ponechat ve
složce napište číslici 1). Dále můžete u programu Internet Explorer nastavit,
aby se po ukončení tohoto programu automaticky mazal obsah vyrovnávací paměti
prohlížeče. To zařídíte pomocí volby Nástroje/Možnosti sítě Internet. Klepněte
na kartu Upřesnit a v kolonce Zabezpečení zatrhněte možnost Vyprázdnit složku
Temporary Internet Files při ukončení prohlížeče.


Zajímavost na duben 2001 Pátek 6. 4.


Zajímavost na duben 2001 Sobota 7. 4.


Zahlazování stop (II): Netscape 6 Neděle 8. 4.

Používáte prohlížeč Netscape 6 a také byste chtěli zahladit stopy po svém
surfování? Opět to není žádný problém. V tipu na den 14. 4. 2001 si přečtěte,
jak deaktivovat soubory cookie a jak je odstranit. Tipy k programu Netscape se
týkají aktuální verze 6, pokud používáte některé z předchozích verzí, mohou se
jednotlivé položky poněkud lišit. Položce Historie programu Internet Explorer
zde odpovídá položka History. Ta je dostupná v menu Tasks/Tools/History. Pro
vymazání všech údajů ve složce History a k deaktivaci ukládání odkazů do této
složky jděte do menu Edit/Preferences a v kategorii Navigator zvolte položku
History. Stisknutím tlačítka Clear History vymažete všechny odkazy v této
složce, a ukládání odkazů do této složky deaktivujete zapsáním číslice 0 do
políčka ve větě Pages in history expire after 0 days. Stiskem tlačítka Clear
Location Bar odstraníte odkazy na posledně navštívené stránky v panelu Adresa.
Na rozdíl od programu Internet Explorer zůstávají i po vymazání odkazů ve
složce History a je nutné je pomocí tohoto tlačítka ručně odstraňovat. Program
Netscape 6 nenabízí ani žádnou možnost, jak po ukončení programu automaticky
mazat obsah cache prohlížeče, jako to umí program Internet Explorer. Pokud si
tuto funkci přesto chceme nastavit, pak do souboru AUTOEXEC.BAT dopíšeme příkaz

deltree /Y C:\Netscape\Users\Default\Cache

Tento příkaz nám zajistí vymazání cache prohlížeče při každém spuštění
počítače. Máte-li Netscape nainstalovaný v jiné složce nebo používáte profily,
samozřejmě musíte cestu uvedenou v tomto příkazu patřičně upravit.


Bezpečnější počítač aneb deaktivujte sdílení Pondělí 9. 4.

Máte počítač zapojený do počítačové sítě a umožňujete ostatním uživatelům
sdílení svých složek? Pak se vystavujete nebezpečí, že i přes Internet se na
tyto složky může někdo dostat. Zvláště, když přístup ke složkám není chráněný
ani heslem. Sdílení souborů a tiskáren v síti Microsoft vůbec představuje
velkou trhlinu pro zajištění bezpečnosti systému. Bohužel se zatím nepodařilo
najít žádnou opravu této chyby. Pokud se nějaký opravný software objeví, budeme
vás o něm informovat. Jako preventivní opatření vám doporučujeme deaktivovat
sdílení souborů a tiskáren pro TCP/IP protokol. Klepněte na tlačítko
Start/Nastavení/Ovládací panely/Síť. Pokud se k Internetu připojujete pomocí
modemu nebo ISDN, označte v poli Jsou nainstalovány následující součásti sítě
položku Protokol TCP/IP \ Telefonní adaptér. Pokud se na Internet připojujete
přes síť, zvolte položku Protokol TCP/IP \ . V obou
případech stiskněte tlačítko Vlastnosti a na kartě Vazby odškrtněte položku
Sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft. Uvnitř lokální sítě se sdílení
zachová.


Internet Explorer: Deaktivujte automatické dokončování Úterý 10. 4.

Program Internet Explorer si hlídá spoustu maličkostí. Pro mnohé uživatele
Internetu je velmi výhodné, když si prohlížeč ukládá data, která vkládáme do
formulářů, například uživatelské jméno a heslo pro prohlížení elektronické
pošty. Pak vám stačí jen párkrát klepnout myší do příslušných políček a samy se
vám tam objeví údaje, které jste tam zadávali minule. Pokud váš počítač používá
více osob, asi nebudete chtít, aby i jiný uživatel měl přístup do vaší
e-mailové schránky, nemluvě ani o tom, aby používal číslo vaší kreditní karty,
které zadáváte při on-line nákupu.

Funkci Automatického dokončování vypnete pomocí menu Nástroje/Možnosti sítě
Internet. Na kartě Obsah stiskněte tlačítko Automatické dokončování.
Deaktivujte volbu Formuláře a uživatelská jména a hesla na formulářích. Dosud
uložená data vymažete stiskem tlačítek Vymazat formuláře a Vymazat hesla.


Cookies (I): Co za nimi stojí Středa 11. 4.

Jako uživatelé Internetu jste se určitě s pojmem "cookies" (česky "sušenka") už
někdy setkali. Myslí se jimi jakési informační balíčky, které se na váš počítač
posílají z navštívených internetových stránek. Ty obsahují například
uživatelské jméno, na jehož základě vás internetová stránka při její další
návštěvě identifikuje. Majitelé internetových serverů takto měří úspěšnost
svých stránek. Mohou si tak ověřit, kolikrát nějaký uživatel třeba za měsíc
navštíví jejich stránku. Cookies jsou principiálně neškodná, svým způsobem však
cizím lidem vypovídají o zvyklostech určitého uživatele Internetu.


Zajímavost na duben 2001 Čtvrtek 12. 4.


Cookies (II): Jaký je jejich obsah? Pátek 13. 4.

Zajímáte se o to, které že informace cookies obsahují? Vzhledem k tomu, že
informace uchovávají ve formě čistého textu, dají se otevřít v jakémkoliv
textovém editoru. Program Internet Explorer ukládá každé cookie ve formě
textového souboru do složky \Windows\Cookies. Netscape standardně ukládá
všechny informace do souboru COOKIES.TXT do složky Netscape\Users\Default.


Deaktivování cookies Sobota 14. 4.

Chcete si být naprosto jisti, že vás pomocí cookies nikdo nevypátrá? Můžete si
to zařídit pár klepnutími myší. V programu Internet Explorer v menu Nástroje/
Možnosti sítě Internet klepněte na kartu Zabezpečení a nastavte posuvník u
Úroveň zabezpečení této zóny na hodnotu Vysoká, případně nastavte úroveň
Střední a stisknutím tlačítka Vlastní úroveň nastavte všechy parametry v
kategorii Cookie na Vypnout. Dále ve složce \Windows\Cookie smažte všechny
soubory cookie. V programu Netscape zvolte menu Edit/Preferences a klepněte v
kategorii Advanced na položku Cookies. Zatrhněte položku Disable cookies. Dále
ve složce Netscape\Users\Default smažte soubor COOKIES.TXT. Zákaz používání
cookies však s sebou nese určitá omezení, takže některé internetové stránky vám
nemusí být k dispozici.


Čeho se musíte vzdát při brouzdání Internetem bez cookies Neděle 15. 4.

Úplný zákaz cookies (viz včerejší tip) může vést k tomu, že při brouzdání na
Internetu narazíte na problémy. V mnoha případech může být naopak povolení
cookies velmi užitečné. Spousta interaktivních služeb pracuje právě na principu
jejich používání. Existuje ale i možnost, jak pouze pro určité internetové
stránky cookies výjimečně povolit. Jestli vás toto téma zajímá více, čtěte tip
na 16. 4. 2001.


Máte na výběr povolte jen ta cookies, která chcete Pondělí 16. 4.

Na to, abyste mohli povolit jen ta cookies, která opravdu chcete, si musíte
nainstalovat utilitu Webwasher (najdete ji nebo na adrese www.webwasher.com,
WASH220.EXE, 977 KB). Tato utilita je určena pro Windows 95/98/ME, NT4 a 2000.
Je to vlastně nástroj na filtrování reklamy na Internetu; můžete jej však
použít na obranu před cookies. Po instalaci klepněte na modrou ikonu s písmenem
W v pravé části Hlavního panelu a vyberte položku Preferences. Zaškrtněte volbu
Privacy a v ní Cookie Filter. V poli User Defined filterlist stiskněte tlačítko
New a zadejte doménu (bez úvodního www), od níž chcete přijímat cookies,
například msn.com. Zvolte v tomto řádku možnost Good a v řádku >>
zvolte možnost Bad. Od této chvíle budete přijímat soubory cookies pouze od
serveru msn.com. Filtrování reklamních oken je standardně zapnuto, pokud chcete
tento filtr vypnout, zrušte zaškrtnutí u volby Standard Filter.


Anonymní surfování pomocí Multi Proxy Úterý 17. 4.

Chtěli byste navštěvovat internetové stránky bez toho, abyste na sebe
upozorňovali? Pomocí freewarového programu Multi Proxy, jejž najdete nebo na
internetové adrese http://proxy.nikto.net/ (MPROXY10.ZIP, 163 KB), to není
žádný problém. Po instalaci tohoto programu určeného pro Windows 95/98 si
musíte svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby se na Internet nepřipojoval
přímo, nýbrž přes Multi Proxy. Proto si v programu Internet Explorer zvolte z
menu Nástroje/Možnosti sítě Internet kartu Připojení. Klepněte na ikonu vašeho
telefonického připojení sítě, které používáte pro připojení na Internet, a
stiskněte tlačítko nastavení. Zatrhněte políčko Používat proxy server. Do pole
Adresa zadejte číslo 127.0.0.1 a do kolonky Port zadejte číslo 8088. Program
Netscape nakonfigurujete tak, že z menu Edit/Preferences zvolíte kategorii
Advanced a položku Proxies. Tam zvolíte přepínač Manual Proxy Configuration. Do
řádky HTTP Proxy zadáte číslo 127.0.0.1 a do kolonky Port vložíte číslo 8088.

Pokud budete chtít někdy surfovat na Internetu bez Multi Proxy, musíte tato
nastavení opět zrušit.


Multi Proxy stávkuje Středa 18. 4.

Včera funkční program Multi Proxy, a dnes již nepracuje. Pokud se vám toto také
stane, je načase aktualizovat seznam proxy serverů, aby se program Multi Proxy
opět mohl anonymně připojovat na Internet. Tento seznam najdete na Internetu na
adrese http://proxy.nikto.net pod "anonymous proxy list". Klepněte pravým
tlačítkem na "Click here" a z kontextového menu zvolte příkaz Uložit cíl jako.
Uložený soubor importujte do programu Multi Proxy pomocí tlačítka Options.
Klepněte na kartu Proxy servers list a po stisknutí tlačítka Menu vyberte
položku Files/Import proxy list.

Seznam proxy serverů je velmi dlouhý. Nějakou dobu trvá, než Multi Proxy
prověří dostupnost všech těchto serverů. Aby nedocházelo k jejich testování při
každém spouštění programu, deaktivujte v menu Options/General Options volbu
Test all servers on start-up.


Anonymní surfování bez zvláštních programů Čtvrtek 19. 4.

Také bez zvláštního softwaru můžete surfovat anonymně. Jděte na stránku
www.anonymizer.com a tam zadejte stránku, kterou si chcete prohlížet.
Anonymizer se postará o to, že váš počítač je pro navštívenou stránku
nerozeznatelný. Je to ovšem vše značně zdlouhavé. K tomu se přidávají blikající
okna reklam a dlouhé natahování, které je pro tuto bezplatnou službu typické.
Pokud si připlatíte 50 dolarů ročně, máte garantovánu větší rychlost a žádné
reklamy.


Paybox: Nakupování bez čísla kreditní karty Pátek 20. 4.

Mnoho uživatelů se bojí on-line nákupů, protože při nich musí zadávat číslo své
kreditní karty, které se pak posílá přes síť. Velmi mazanou variantou je služba
Paybox (www.paybox.de). Základním předpokladem pro využívání této služby je
vlastnit mobilní telefon. Potom se stačí přes Internet nebo poštou
zaregistrovat a při registraci uvést své bankovní spojení. Je to služba placená
a v Německu se její cena pohybuje okolo 10 marek ročně. Na adrese www.paybox.de
je možné najít i seznam firem, které placení přes Paybox podporují.

Celá služba funguje tak, že při nakupování on-line zadáváte při placení místo
čísla své kreditní karty nebo bankovního spojení svoje telefonní číslo mobilu.
Služba Paybox vám na toto číslo zavolá a zeptá se vás na tajný kód, který
obdržíte při registraci. Pokud tento kód souhlasí, je platba uskutečněna a
prodejce vám dodá zboží. Paybox vyzvedne z vašeho účtu odpovídající částku a
pošle ji prodejci. Výhodou tohoto způsobu placení je to, že nemusíte zadávat
ani svoje bankovní spojení, ani číslo kreditní karty. Kdo nechce zveřejňovat
číslo svého mobilu, bude mít v budoucnosti možnost přidělení jiného čísla. Tato
služba prozatím funguje jen v Německu, v brzké době se však uvažuje o jejím
rozšíření i do dalších zemí. Podrobnější informace můžete najít v anglické
verzi na internetové adrese http://www.paybox.de/international/english.html.


Internetový prohlížeč: Instalace opravných balíčků Sobota 21. 4.

Postupem času se neustále objevují nové a nové nedostatky v zabezpečení v
prohlížečích Internetu. Některé z nich jsou skutečně velmi závažné a vyplatí se
proto udržovat stav svého prohlížeče co nejaktuálnější. Opravy a přehled
nalezených nedostatků jsou zdarma k dispozici na Internetu. Pro Internet
Explorer platí adresa http://www.microsoft.com/windows/ie_intl/cs/download/ a
pro Netscape je k dispozici adresa http://home.netscape.com/security.


Nepoužívejte stejná hesla Neděle 22. 4.

Používání jednoho hesla vícekrát pro naprosto jiné účely je značně lehkomyslné.
Nedávejte si tedy například při zadávání hesla pro přístup na nějakou stránku
stejné heslo jako pro přístup na e-mail. Zní to možná banálně, ale mnozí
uživatelé Internetu tohoto doporučení nedbají. Data uživatelů jsou totiž na
mnoha serverech snadno přístupná na vině jsou nedostatky v zabezpečení
webserveru firmy Microsoft (Internet Information Server) a v administrátorech
samotných, kteří se nestarají o nahrávání opravných souborů tohoto produktu.
Zkušení uživatelé měli například dlouhou dobu možnost dostat se do serveru
jedné nejmenované společnosti a tam si stáhnout e-mailové adresy a hesla pro
přístup do e-mailových schránek všech lidí, kteří u této firmy byli takto
zaregistrováni. A protože tito lidé měli stejná hesla nejen pro přístup do
e-mailových schránek, ale i pro ostatní služby na Internetu, mohli se trochu
šikovnější vetřelci dostat prakticky tam, kam chtěli.


Internet Explorer: Pozor na prvky Active X Pondělí 23. 4.

Prvky Active X jsou plug-iny (moduly), které rozšiřují možnosti programu
Internet Explorer. Pokud se dostanete na stránku, jež vyžaduje podporu Active
X, Internet Explorer je automaticky stáhne. Z toho vyplývá pro nás nepříjemná
věc, a sice že prvky Active X mají na náš počítač naprosto volný přístup. Mohou
třeba i mazat soubory. Zde nám opět nezbývá nic jiného, než výrobcům stránek
věřit.

Při standardním nastavení vás Internet Explorer pomocí dialogového okna
informuje o tom, když potřebuje nějaké prvky Active X stáhnout, a zároveň nás
žádá o dovolení, zda to může udělat. Toto nastavení se však dá poměrně snadno
deaktivovat, takže se tyto moduly pak instalují samostatně a bez jakéhokoliv
dohledu. Tímto způsobem vám může někdo podsunout při návštěvě jeho stránky i
škodlivé prvky Active X. Prověřte si, zda máte program Internet Explorer
nastavený tak, aby vás před každou instalací Active X informoval. V menu
Nástroje/Možnosti sítě Internet klepněte na kartu Zabezpečení. Ujistěte se, že
jako zónu máte nastavenu Síť Internet. Stiskněte tlačítko Vlastní úroveň a v
kategorii Ovládací prvky Active X a moduly plug-in nastavte u bodu Stahovat
podepsané ovládací prvky Active X přepínač na volbu Výzva. Příště, až bude
program vyžadovat stažení těchto prvků, zobrazí výzvu, zdali je může
nainstalovat. Tato výzva se však neobjeví, pokud již jsou tyto prvky staženy. U
bodu Stahovat nepodepsané ovládací prvky Active X nastavte přepínač na volbu
Vypnout. Prohlížeče Netscape se toto nastavení netýká, protože tento prvky
Active X nepodporuje.


Antivirový program: Pro surfování na Internetu nepostradatelný Úterý 24. 4.

Většina počítačových virů se dostává do počítače stahováním souborů nebo
společně s e-maily tedy z Internetu. Proti virům a známým trojským koním se
chraňte některým z antivirových programů, které běží na pozadí (AVG, Avast).
Pokud si tyto nástroje nechcete pořizovat, určitě lepší než nic je například
freewarový program CA Inoculate IT Personal (IPESETUP.EXE, 3,22 MB). Tento
antivirový program je neustále vyvíjen a na Internetu, ale i pravidelně jsou k
dispozici jak nejnovější verze tohoto programu, tak i update definičního
souboru virů.


Anonymní posílání e-mailů aneb jak zůstat inkognito Středa 25. 4.

Chtěli byste poslat e-mail vašemu novému idolu, ale tak, aby onen idol nevěděl,
od kterého ctitele tento dopis je? Tuto službu vám umožní tzv. Remailer, který
dokáže rozesílat e-maily anonymně. Najděte si na Internetu stránku
http://generalprotectionfault.net/orange a klepněte na odkaz Orange Remailer
Web Interface. Zde zadejte do formuláře adresu příjemce a text zprávy. Tato
služba, jež je zdarma, poté tento e-mail pošle přes několik serverů k příjemci,
a tak zůstane odesílatel anonymní.


Jistota je jistota (I): Vlastní partition pro surfování Čtvrtek 26. 4.

Nejjistějším způsobem proti odcizení citlivých dat je tato data vůbec na pevném
disku nemít. Myslíte si, že je pak už lepší nemít ani počítač? Tento problém
vyřešíte snadno, když si pro surfování na Internetu vytvoříte vlastní diskový
oddíl (partition). Potom stačí si pouze nainstalovat operační systém,
internetový prohlížeč a program pro práci s elektronickou poštou. Pokud z této
partition spuštíte počítač, jsou vaše data na jiné partition v bezpečí.
Partition si na disku vytvoříte nejsnáze pomocí utility Partition Magic 5.0.
Zájemci o případné zakoupení tohoto velmi užitečného programu se mohou na
adrese www.powerquest.com dozvědět další potřebné informace. Tato utilita je
určena pro Windows 95/98, NT4 a 2000. Součástí programu je i Bootmanager Boot
Magic. Když si jej nainstalujete, budete si moci při každém startu počítače
vybrat, kterou partition chcete aktivovat a ze které chcete spustit počítač.

Upozornění: Pro všechny případy si před vytvářením partition udělejte kompletní
zálohu vašeho pevného disku.


Jistota je jistota (II): Zašifrování citlivých dat Pátek 27. 4.

Citlivá data na počítači můžete také účinně chránit, pokud si je zašifrujete.
Velmi dobrou utilitou pro tento účel je šifrovací program Pretty Good Privacy
pro Windows 95/98, NT4 a 2000, který je pro soukromé použití zdarma. Najdete
jej , případně na adrese www.pgpinternational.com (PGPFREEWARE651INT.EXE, 7,93
MB). Tento program můžete použít k zašifrování e-mailů i souborů.


Pozor, chyba v zabezpečení (I): Aplikace využívající Javascript Neděle 29. 4.

Javascript je skriptovací jazyk (nezaměňovat jej s programovacím jazykem Java
viz tip ke 30. 4. 2001), s jehož pomocí mohou autoři internetových stránek
zabudovávat do těchto stránek různé interaktivní prvky. Ostatně pomocí
Javascriptu není možný jakýkoliv zásah do systému souborů v lokálním počítači.
Vždy se ovšem objeví nějaké chyby zabezpečení v implementaci Javascriptu v
programu Internet Explorer nebo Netscape. Jako okamžitou pomoc radí výrobce
internetového prohlížeče deaktivovat Javascript v prohlížeči. Pokud této rady
poslechnete, musíte počítat s tím, že některé stránky se vám zobrazí částečně a
některé vůbec ne. Můžete si to vyzkoušet. V programu Internet Explorer klepněte
na menu Nástroje/Možnosti sítě Internet a zvolte kartu Zabezpečení. Stiskněte
tlačítko Vlastní úroveň a v kategorii Skriptování nastavte volbu Aktivní
skriptování na možnost Vypnout. V programu Netscape zvolte v menu
Edit/Preferences volbu Advanced a odškrtněte možnost Enable Java Script.


Pozor, chyba v zabezpečení (II): Programy v jazyku Java Pondělí 30. 4.

Java je programovací jazyk, který je nezávislý na platformě, na níž běží.
Program napsaný v tomto jazyku běží stejně dobře jak v Linuxu nebo ve Windows,
tak i třeba v MacOS. Internet Explorer i Netscape nabízejí možnost spouštění
těchto Java programů.

O těchto programech platí podobné jako u Javascriptů (viz tip ke 29. 4. 2001).
Tyto programy jsou bezpečné, protože nemají žádnou možnost ovlivňovat systém
souborů. Ovšem kvůli chybám v zabezpečení v implementaci prohlížeče, může od
nich hrozit sice nepatrné, ale přece jen nebezpečí. Proto je nutné udržovat
internetový prohlížeč vždy v té nejnovější podobě (viz tip ke 21. 4. 2001).
Chcete-li maximální zabezpečení, můžete Javu vypnout. V Internet Exploreru
klepněte na menu Nástroje/Možnosti sítě Internet a zvolte kartu Zabezpečení.
Stiskněte tlačítko Vlastní úroveň a v kategorii Java nastavte volbu Povolení
pro jazyk Java na možnost Zakázat používání jazyka Java. V programu Netscape
zvolte v menu Edit/Preferences volbu Advanced a odškrtněte možnost Enable Java.Květen

Téma: Udělejte si pořádek v počítačiZajímavost na květen 2001Úterý 1. 5.

Kam s Windows? Středa 2. 5.

Pokud si znovu konfigurujete svůj počítač, brzy stojíte před otázkou, kam
nainstalovat Windows. Instalační program Windows vám navrhuje složku C:\Windows
(C:\Winnt u Windows NT4 a 2000). Pokud není nějaký závažný důvod, proč tuto
složku nezvolit (třeba když na uvedené cestě máte nainstalovánu předchozí verzi
Windows, kterou si chcete uchovat), měli byste návrh instalačního programu
přijmout. Pak máte DOS-Kernel (jádro operačního systému), případně NT-Loader (u
Windows NT4, 2000) na stejném diskovém oddílu (partition). Taková instalace
Windows vám také nebude narušovat strukturu dat na jiných discích. Pokud
Windows nainstalujete na jiné disky než C:, pak z nich stejně nejde počítač
spustit. Na disku C: totiž musíte mít minimálně startovací soubory. Pokud máte
Windows nainstalována na jiném disku než C: a rozhodnete se disk C: odpojit,
musíte z něj nejprve zkopírovat systémové soubory na disk, ze kterého chcete
počítač spouštět, a samozřejmě upravit všechny odkazy na všechny soubory, jež
jsou nutné pro běh počítače v registru a startovacích souborech.


Více verzí Windows, ale jen jedno nastavení programů Čtvrtek 3. 5.

Pokud si na počítači instalujete více operačních systémů Windows, například
Windows 98 a Windows 2000, nemusíte vždy všechny programy, jež chcete používat
pod oběma systémy, instalovat dvakrát. Vytvořte si jednu partition (například
pomocí programu Fdisk), na kterou budou moci přistupovat oba systémy, a
nainstalujte programy pod Windows 98. Pokud budete instalovat později programy
pro Windows 2000, zadávejte stejnou instalační cestu. Oba operační systémy tak
budou mít ke všem programům přístup nezávisle na tom, pod jakým operačním
systémem byly instalovány.


Zajímavost na květen 2001 Pátek 4. 5.


Více pevných disků: Pořádek, nebo výkon? Sobota 5. 5.

Kdo vlastní více pevných disků (ne partition!), musí se rozhodnout mezi
pořádkem nebo výkonem. Pokud máte na disku C: systémové a programové soubory a
na disku D: pouze data, pak je toto rozdělení optimální z hlediska udržení
pořádku a přehlednosti, ale veškerou práci vykonává pouze první disk. Pokud
začnete instalovat software i na disk D:, bude to z hlediska pořádku horší.
Měli byste však vždy také myslet na to, že k celkovému výkonu (tzn. výkon
počítače + můj) spíše přispívá pořádek než výkon hardwaru. Z tohoto hlediska
poměrně flexibilním systémovým prostředkem, který vám pořádek nijak nenaruší,
je umístění odkládacího souboru (virtuální paměť) a dočasných souborů.
Odkládací soubor můžete podle libosti měnit pomocí tlačítka Start/Nastavení/
Ovládací panely/Systém. Klepnutím na kartu Systém a stiskem tlačítka Virtuální
paměť je například výhodné umístit odkládací soubor na disk D:, aby se práce
rovnoměrně rozdělila mezi oba disky.


Utility a aplikace (I): Chytré rozdělení Neděle 6. 5.

Pokud si z Internetu stáhneme nějaký malý prográmek, který se skládá jen z
jednoho souboru EXE, pak máme velké pokušení umístit jej do složky Windows.
Koneckonců proč ne? Složka Windows je nastavená pro vyhledávání, takže stačí
napsat na stavovou řádku jen název souboru a program se spustí. Přesto vám
tento postup nedoporučujeme. Objeví-li se ve Windows systémová chyba, budete
hodnou chvíli dumat nad tím, který soubor do Windows patří, a který ne. To je
poměrně vysoká cena za výše uvedenou pohodlnost. Je proto výhodné si pro tyto
malé utility vytvořit zvláštní složku (např. C:\Tools), a abychom je mohli
pohodlně spouštět třeba z příkazového řádku, stačí do souboru AUTOEXEC.BAT
přidat následující řádek

set path=%path%;C:\Tools


Utility a aplikace (II): Výmluvné názvy složek Pondělí 7. 5.

Instalační programy vám většinou nabízejí v průběhu instalace nastavit cestu,
do které se má program instalovat. Tuto možnost byste měli využívat a budovat
si tak systematickou strukturu složek. Jinak se po roce nestačíte divit, když
najdete na počítači složku s názvem C:\Aplikace\Value a nevíte, co by tam asi
tak mohlo být. Pokud byste si složku Value umístili do C:\Aplikace\Šetřiče
\Value, přinejmenším vám dojde, že to asi bude nějaký šetřič obrazovky...

Instalujete-li si aplikaci třeba od firmy Online, nainstalujte ji do složky
C:\Aplikace\Online\. Podobnou strukturu si vytvářejte i v
nabídce Start. Tím si udržíte hierarchii programů a jejich přehled, což vám
pomůže i při spouštění programů.


Nejkratší cesta: Složka jako disk B Úterý 8. 5.

Proč nemá váš počítač žádný disk B:? To je jasné, vždyť dnešní počítače již
nemají druhou disketovou jednotku. Ušetříte si námahu, pokud toto písmeno
jednotky využijete pro označení vámi často používané složky, třeba C:\Tools.
Zařídíte to napsáním příkazu (třeba v programu Příkazový řádek)

subst b: c:\Tools

Nyní budete mít složku C:\Tools přístupnou ve všech aplikacích MS-DOS i Windows
pod písmenem B:


Archivace dat: Třídění podle data Středa 9. 5.

Po každé i drobné změně dostává soubor přiděleno nové datum. Pokud klepnete
pravým tlačítkem na soubor a z kontextového menu vyberete příkaz Vlastnosti, na
kartě Obecné se vám objeví informace, kdy byl soubor vytvořen (Vytvořeno:). Ve
skutečnosti to není datum vytvoření souboru, ale jeho poslední změny.

Zde pomůže jednoduchý trik: Abyste mohli soubory archivovat podle data jejich
vzniku, umístěte je všechny ve stejný den do nově vytvořené složky. Datum
vytvoření složky zůstává stejné, a není ovlivněno daty souborů v ní obsažených.
V Průzkumníku Windows si můžete pomocí kontextového menu Seřadit ikony/Podle
data, uspořádat soubory a složky podle data. V nových verzích Windows ME a 2000
lze u souborů zjistit skutečné datum vzniku a můžete je i podle tohoto data
třídit.


Místo pro ukládání dokumentů: Šikovné umístění zástupců Pátek 11. 5.

Pro ukládání vašich dokumentů máte ve Windows 98/ME a 2000 přednastavenu složku
Dokumenty. Tato složka je i na pracovní ploše, je to však jen zástupce, který
odkazuje na složku C:\Dokumenty.

Zástupci programů se obvykle umisťují na pracovní plochu nebo do nabídky Start
a obecně slouží k tomu, že odkazují na dokumenty či programy a usnadňují k nim
přístup. Zástupce programů však můžete umisťovat všude možně, dokonce i do
libovolných složek. Tak můžete ze složky, ve které tak jako tak přechováváte
uživatelské soubory, jako je třeba složka Dokumenty, učinit výchozí bod pro
všechny ostatní typy informací jako jsou internetové adresy, textové soubory
nebo soubory nápovědy.

Nabízí se například vytvoření zástupců k dokumentům, textovým souborům nebo
souborům nápovědy, a tyto zástupce umístit do vámi upřednostňované složky pro
dokumenty. Postupujte následujícím způsobem: Otevřete si cílovou složku v
jednom okně Průzkumníka a složku s dokumenty ve druhém okně Průzkumníka.
Označte si všechny soubory, k nimž chcete mít snadný přístup, a pravým
tlačítkem myši je přetáhněte do složky dokumentů. Z kontextového menu vyberte
příkaz Vytvořit zde zástupce. Abyste si při větším počtu souborů udrželi
přehled, měli byste si ve složce s dokumenty vytvořit další složku.


Přehledné okno Tento počítač Sobota 12. 5.

Ten, kdo pracuje v síti Novell, nachází v okně Tento počítač daleko více
síťových disků, než skutečně potřebuje. Tyto disky se vytvářejí při vykonávání
login skriptu při přihlašování do sítě, případně je nastaveno, aby se při
startu obnovovala všechna síťová připojení. Ty disky, které při své práci tak
často nepotřebujete, můžete odpojit pomocí příkazu Odpojit z kontextového menu
síťového disku. Takto máte vyřešen problém jen pro tento okamžik. Abyste si
zrušili připojování přebytečných síťových disků pomocí login skriptu Novell,
můžete provádění tohoto skriptu zrušit. Koneckonců si můžete síťová připojení,
která budete skutečně potřebovat, připojit kdykoliv manuálně.


Zjednodušení přístupu na síť Neděle 13. 5.

Pokud máte síťové prostředky připojeny trvale, tzn. že v okně Tento počítač se
vám jeví jako disky, měli byste je mít nastaveny tak, abyste měli k síťovým
prostředkům co nejjednodušší přístup. Pokud po klepnutí na síťový disk musíte
klepat ještě na další dvě složky, určitě stojí zato připojit si jako síťový
disk přímo tuto složku. Pokud se například potřebujete dostat na složku
\\server\software\install\win95, pak si ji připojte přímo jako disk a
nepřipojujte si jako disk jen složku \\server\software.


Úklid (I): Kontextové menu "Nový" Pondělí 14. 5.

Pokud klepneme pravým tlačítkem myši na libovolnou složku nebo na pracovní
plochu, máme v kontextovém menu Nový celou řadu typů souborů pro vytvoření
nového souboru daného typu. S nově instalovanými aplikacemi těchto záznamů
přibývá, takže je toto menu nepřehledné a tím pádem nepoužitelné.

Rozmyslete si nejprve, které záznamy nepotřebujete. Potom spusťte program
Editor registru a klávesovou zkratkou otevřete dialogové okno pro
vyhledávání. Zadejte do něj řetězec ShellNew a zatrhněte volbu Klíče a Hledat
pouze celý řetězec. Vyhledávání se nyní zastaví na každém klíči s názvem
ShellNew, přičemž na pravé straně se pod heslem FileName objeví, k založení
jakého typu souboru se tento klíč používá. Pokud chceme tyto položky odstranit
z kontextového menu Nový, stačí stisknout klávesu a potvrdit OK.
Klávesou můžete pokračovat v dalším vyhledávání.


Úklid (II): Kontextové menu "Odeslat" Úterý 15. 5.

Pokud klepnete pravým tlačítkem myši na libovolný soubor a z kontextového menu
zvolíte položku Odeslat, objeví se vám několik možností, kam lze daný soubor
zkopírovat. Tyto cíle však mají málokdy co společného se složkami nebo
aplikacemi, kam bychom je opravdu potřebovali dostat. Důsledkem toho je pak to,
že položky v menu Odeslat se nepoužívají a svoje soubory si kopírujeme některým
z tradičních, ale zdlouhavých postupů. Menu Odeslat se však dá upravit, a to
velmi jednoduše. Nejprve si vyhledáme ve složce Windows složku SendTo. Ve
Windows 95/98/ME, pokud nepoužíváme profily, nachází se tato složka přímo ve
složce %windir%\sendto. V případě používání profilů ji najdeme v
%windir%\Profiles\\SendTo. V této složce leží všechny cíle
jako zástupci. Nepotřebné zástupce můžeme snadno smazat a ty, které
potřebujeme, tam můžeme stejně jednoduše vytvořit. Daný cíl přetáhneme se
stisknutým pravým tlačítkem myši do složky SendTo a zvolíme možnost Vytvořit
zde zástupce. Jako cíle mohou sloužit složky, disky, síťové prostředky,
aplikace i tiskárny.


Úklid (III): Ikony na pracovní ploše Středa 16. 5.

Po instalaci Windows je pracovní plocha pěkně upravená; předdefinované ikony
tvoří úhledné sloupce u levé strany monitoru. Jinak už to vypadá, pokud tam
přibudou ikony další. Ty se bez nějakého systému umístí všude možně, a jako
naschvál vždycky leží pod nějakým oknem, pokud je zrovna potřebujete.

Přehledné uspořádání ikon si zařídíte velmi jednoduše. Klepněte pravým
tlačítkem myši na pracovní plochu a z kontextového menu vyberte příkaz Seřadit
ikony/Automaticky uspořádat. Tím se všechny ikony srovnají do sloupců včetně
těch, které se v budoucnu přidají. Pro jemné doladění vzhledu poslouží karta
Vzhled, na kterou se dostaneme z kontextového menu Vlastnosti, pokud klepneme
na pracovní plochu pravým tlačítkem myši. V okně Položka zvolíme Rozestup ikon
(vodorovně) a zvolíme hodnotu (doporučená je 40-45 bodů) a následně Rozestup
ikon (svisle), a opět zadáme hodnotu (doporučená je 75-80).


Čistá pracovní plocha: Méně je někdy více Čtvrtek 17. 5.

Mnohé programy vám při instalaci nabízejí vytvoření ikony na pracovní ploše.
Raději této možnosti nevyužívejte, jinak je pracovní plocha přeplněná ikonami a
velmi špatně se na ní orientuje.

Místo toho se zcela spolehněte na zástupce v nabídce Start. Když je i tato
nabídka příliš plná, stačí ji nechat seřadit podle abecedy (klepněte pravým
tlačítkem na libovolnou položku nabídky Start a z kontextového menu vyberte
příkaz Seřadit podle názvu). Tak snadno najdete ten správný program.

Pracovní plochu využívejte jen pro aplikace, se kterými potřebujete manipulovat
technologií drag&drop.


Nezapomenutelný Tento počítač: Ikony a kontextové menu Pátek 18. 5.

Při nainstalovaném programu Internet Explorer 4 nebo 5 se dají diskům v okně
Tento počítač přiřadit vlastní ikony i vlastní položky kontextového menu.
Windows ME (s programem Internet Explorer verze 5.5) akceptují vždy ještě
individuální ikony, kupodivu ne však vlastní kontextové menu. Protože
přiřazování ikon ručně je velmi únavné, najdete soubor DRIVEICONS.REG. Pokud
načtete tento soubor do registru poklepáním na něj, v registru najdete klíč
Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons
, kde je základní struktura pro disky B, C, D a E. Tato struktura obsahuje
informace o přiřazení jiné ikony každému disku, a navíc u disku C: se přidá
kontextové menu s názvem Windows.

Pokud máte i další jednotky disků, můžete DriveIcons stejným způsobem rozšířit
o další disky, kromě toho můžete definovat další kontextové položky pomocí
klíče Shell.


Zajímavost na květen 2001 Sobota 19. 5.


Nabídka Start: Klávesové zkratky pro ikony v panelu Snadné spuštění Neděle 20.
5.

Zástupcům, kteří jsou umístěni v panelu Snadné spuštění, se nedá přiřadit žádná
klávesová zkratka. Ta se dá přiřadit pouze zástupcům na pracovní ploše nebo v
nabídce Start. Proto zástupce v panelu Snadné spuštění zkopírujte do nabídky
Start (nejlépe do nějaké složky) a tam jim přiřaďte klávesové zkratky


Písma Windows: Které fonty True Type můžete bez obav smazat Pondělí 21. 5.

Chcete si udělat pořádek v písmech, ale nejste si jisti, která písma můžete
odstranit? Pomocí programu Extract si můžete udělat seznam všech písem, která
Windows nakopírují na počítač při instalaci, a jež tedy v žádném případě
nesmíte smazat. Spusťte program Příkazový řádek a zadejte následující příkaz

extract /a /d :\win98\win98_21.cab *.ttf > C:\fonts.txt

Znak označuje písmeno vaší CD-ROM mechaniky. Pro Windows 95/ME musíte
zadání cesty patřičně upravit a zadat cestu k prvnímu souboru CAB. Výsledkem
provedení příkazu je soubor FONTS.TXT na disku C:, jenž obsahuje seznam všech
písem, která se nesmí smazat.


Zajímavost na květen 2001 Úterý 22. 5.


Zajímavost na květen 2001 Středa 23. 5.


Ovládací panely (I): Odstranění starých ovladačů Čtvrtek 24. 5.

Při inovování hardwaru nebo ovladačů jsou ve Správci zařízení staré ovladače
nahrazovány novými. Staré položky však zůstávají v registru. Nyní se chceme
těchto starých položek zbavit. Spustíme proto počítač v nouzovém režimu (po
startu stiskneme klávesu ), spustíme Správce zařízení a odpovídající
položky smažeme.

Upozornění: Položky uvedené v kategorii Systémová zařízení byste měli v každém
případě ponechat. Pokud některé smažete, nemusí případně počítač vůbec
nastartovat.


Ovládací panely (II): Odstranění odinstalačních položek Pátek 25. 5.

Většina programů vytváří při instalaci také položky pro odinstalování. U
starších programů jsou tyto položky často v nabídce Start. Novější programy
zapisují informace pro odinstalování přímo do registru. Ty se pak projeví v
nabídce Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech. Po odinstalování
některých programů ale také dochází k tomu, že tyto položky nejsou z registru
odstraněny. Dají se vyhledat v registru v klíči
Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall a poté
odstranit.


Složka pro dočasné soubory (I) Sobota 26. 5.
Téměř všechny aplikace vytvářejí dočasné soubory, které se ukládají na určitém
místě, zpravidla ve složce pro dočasné soubory. Aby to fungovalo, musí být ve
Windows pro dočasnou složku definována proměnná TMP a TEMP. O to se Windows
starají automaticky. Proměnnou pro dočasnou složku ale můžete změnit prakticky
kdykoliv, a stejně tak můžete změnit i umístění dočasného souboru třeba na jiný
disk, abyste optimálně využili výkon všech disků. To můžete provést tak, že do
souboru AUTOEXEC.BAT zapíšete na libovolné místo tyto dva řádky

set tmp = e:\temp
set temp = e:\temp

Těmito řádky nastavíte jako složku pro dočasné soubory složku e:\temp. Tato
změna se projeví až po novém spuštění počítače.


Složka pro dočasné soubory (II) Neděle 27. 5.

Správně by všechny aplikace, které vytvářejí dočasné soubory, je měly také po
sobě odstranit. Bohužel tomu tak není a v dočasné složce se hromadí čím dál
více nepotřebných souborů. Na vině mohou být i zamrznutí počítače nebo
skutečnost, že některé programy po sobě jednoduše neuklízejí. Zejména Microsoft
Office je tímto pověstný.

Předtím, než začnete v dočasné složce dělat pořádek, měli byste zavřít všechny
aplikace, abyste nesmazali soubory, které by ještě nějaký program mohl
potřebovat. I v okně Příkazového řádku MS-DOS můžete pomocí následujícího
příkazu vyčistit dočasnou složku, např. příkazem

deltree /y %temp%
md %temp%

Tento příkaz můžete zapsat třebas do dávkového souboru a přidat jej do složky
Po spuštění. Tím si zajistíte, že budete mít složku pro dočasné soubory vždy
prázdnou.


Dočasné soubory: Které můžeme smazat? Pondělí 28. 5.

Dočasné soubory se nenacházejí jen ve složce C:\Windows\Temp a také nemají vždy
příponu TMP. Používejte program Vyčištění disku, který je součástí Windows, a
občas prohledávejte pevný disk pomocí příkazu Najít soubory a složky v nabídce
Start/Hledání. Vyhledávejte soubory s příponami BAK, DL_, EX_, NCH, OLD, SIK,
TMP a WBK, jakož i všechny soubory obsahující se jménem začínajícím na znak ~.
Všechny tyto soubory můžete bez obav odstranit.


Pracovní plocha: Zablokování optimálního stavu Úterý 29. 5.

Za normálních okolností si Windows při vypínání počítače pamatují velikost a
umístění všech otevřených oken, aby se tato okna mohla ve stejném stavu objevit
na pracovní ploše i po dalším startu Windows. Někdy vám naopak může vyhovovat,
když po startu počítače máte pracovní plochu uklizenou. Nastavte si umístění a
druh oken, která chcete mít po startu počítače otevřena, nastavte si jejich
velikost. Nyní spusťte program Regedit a najděte klíč
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.
Zde vytvořte novou binární hodnotu s názvem NoSaveSettings a zadejte hodnotu 01
00 00 00. Po dalším startu počítače bude vaše pracovní plocha vypadat vždy tak,
jak jste si nyní určili.


Složka Windows: Lepší náhled na seznam souborů Středa 30. 5.

Složky s mnoha soubory jsou nepřehledné a na první pohled nabízí jen změť ikon.
Klepněte v nějaké složce na menu Zobrazit/Podrobnosti, dále na hlavičku
sloupce, podle kterého chcete mít soubory uspořádány, třeba podle názvu
souboru. Nakonec klepněte na menu Zobrazit/Možnosti složky. Klepněte na kartu
Zobrazit a stiskněte tlačítko Jako aktuální složka. Od této chvíle všechny nově
otevřené složky budou mít vzhled stejný jako složka, kterou jsme nastavili.


Ikony pracovní plochy: Tvorba položek v kontextovém menu Čtvrtek 31. 5.

Věděli jste, že kontextové menu prakticky každé ikony na pracovní ploše nebo na
panelu Snadného spouštění se může prakticky libovolně rozšiřovat? Vezměme
nejprve předdefinované ikony na pracovní ploše Okolní počítače, Tento počítač,
Koš a Internet Explorer. V registru těmto ikonám odpovídají následující
označení (Class-ID). Najdete je v klíči Hkey_Classes_Root\Clsid.

{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002b30309D}
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}

Pomocí posloupnosti klíčů Shell--Command můžete přidat do
kontextového menu jakoukoliv položku. Název této položky by měl být pokud možno
výstižný. Příklad vytváření kontextových položek najdete v souboru
IE-CLSID.REG, který najdete . Poklepáním na tento soubor se provede import
tohoto souboru do registru a u ikony programu Internet Explorer vám přibudou
položky s odkazy na některé internetové stránky. Co se vlastně do registru
přidalo, zjistíte, když si v Editoru registru vyhledáte klíč
Hkey_Classes_Root\Clsid\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}

Další varianta nabízí ještě více možností: je založena na kopii klíče LnkFile,
jenž je odpovědný za všechny zástupce typu LNK. Měnit přímo tento klíč by
nebylo zrovna elegantním řešením, protože v tomto případě by se položka, kterou
chceme přidat do kontextového menu, projevila naprosto u všech zástupců LNK.

Pomocí souboru L1FILE.REG, jenž najdete , vám ukážeme, jakým způsobem přidat do
kontextového menu zástupce další položky. Poklepejte na soubor a importujte jej
do registru. Poté na ploše vytvořte libovolného zástupce. Spusťte program
Příkazový řádek a přepněte se do složky %windir%\Plocha a zadejte příkaz

ren .LNK .L1

Pokud nyní klepnete na zástupce pravým tlačítkem myši, objeví se vám v
kontextovém menu dvě nové položky. Ve většině případů je potřeba nastavit v
registru v klíči Hkey_Classes_Root\L1File\Shell správnou cestu ke spouštěcím
souborům. Tento postup můžete aplikovat i na další skupiny zástupců, pro které
budete chtít jiné položky v kontextovém menu. Zopakujte tento postup, pouze s
tím, že budete vytvářet zástupce typu L2, L3 apod.Červen

Téma: Pevný disk

Master nebo Slave? Pátek 1. 6.

Nejpozději v tom okamžiku, kdy si koupíte druhý pevný disk, se budete muset
začít zajímat o připojení Master nebo Slave. Ve své podstatě to není nijak
zvlášť komplikované, protože na jeden kabel jdou připojit pouze dva disky. Máte-
li na kabelu připojený pouze jeden pevný disk, musí být vždy nastaven jako
master. Pokud je připojený jako slave, je ignorován.

Pokud máte na jednom kabelu dva disky, musí být vždy jeden master a druhý
slave, jinak nebude pracovat ani jeden. Toto pravidlo platí jak pro primární,
tak i pro sekundární kanál. To samé platí i v případě, že připojujete jiná
zařízení, jako je CD-ROM mechanika nebo vypalovačka.


Přiřazování písmen (I): Pozor u na CD-ROM mechaniky Sobota 2. 6.

Nepřenechávejte přiřazení písmena při instalaci CD-ROM mechaniky systému.
Přiřaďte CD-ROM mechanice písmeno ručně, a to pokud možno takové, které leží
někde dále od počátku abecedy. Tím se vyhnete problémům, pokud budete později
připojovat další pevný disk. Při instalaci pevného disku má přiřazení písmena
pevnému disku přednost před přiřazením písmena CD-ROM mechanice. Také se tím
vyhnete tomu, že aplikace vyžadující při práci CD-ROM mechaniku vám najednou
začnou dělat problémy.

Při přiřazování písmena CD-ROM mechanice postupujte takto: Otevřete Ovládací
panely/Systém a klepněte na kartu Správce zařízení. Poklepejte na ikonu CD-ROM
a klepněte pravým tlačítkem na ikonu vaší CD-ROM mechaniky. Z kontextového menu
zvolte příkaz Vlastnosti a klepněte na kartu Nastavení. V poli Rezervovaná
písmena jednotek zvolte například písmeno J:. Po restartování počítače bude mít
vaše CD-ROM mechanika přiřazeno písmeno J:.


Přiřazování písmen (II): Pozor při vytváření oddílů na pevném disku Neděle 3. 6.

Máte na svém počítači několik pevných disků a není nepravděpodobné, že by mohly
přibývat další. V tomto případě byste před vytvářením oddílů (partition) měli
dbát na to, abyste měli vytvořený pouze jeden primární oddíl a ostatní oddíly
jako rozšířené. Důvod je ten, že při přiřazování písmen mají přednost vždy
oddíly primární a potom oddíly rozšířené. Pokud nyní máte primární oddíl jako
C: a jeden rozšířený jako D: a na dalším disku vytvoříte opět primární oddíl,
bude mít tento písmeno D: a disk s rozšířeným oddílem bude E:. Kdežto když na
novém disku místo primárního vytvoříte rozšířený oddíl, vše zůstane při starém,
jen vám přibude disk s písmenem E: a vy nebudete mít tím pádem zmatek v
písmenech.


Rychlé disky musí být pevně přišroubovány Pondělí 4. 6.

Pevné disky musí být ve skříni počítače velmi pevně přišroubovány, jen tak
totiž pracují s optimální rychlostí. Pokud jsou upevněny na volných šroubcích
nebo dokonce leží jen tak v šachtě, nedosahují optimální přístupové doby. Je to
dáno tím, že při velmi rychlém pohybu hlav se pohybuje i skříň pevného disku, s
čímž ale výrobce nepočítal, a trvá déle než hlavy přečtou data z dané stopy
disku. Disk se tím ale nepoškozuje, a pokud chcete z nepřipevněného disku
přehrávat jen několik dat, tak to nevadí.


Pohodlná instalace nového pevného disku Úterý 5. 6.

Chcete na váš počítač nainstalovat nový pevný disk, protože ten starý je malý a
příliš pomalý. V tomto případě byste měli nový pevný disk připojit jako první,
protože pokud na něm budete mít instalovaný operační systém, celý počítač se
celkově zrychlí.

Ze starého disku musíte před vytvářením nového oddílu přenést všechna data,
jelikož by se při formátování disku starého smazala. Obsah disku můžete
zkopírovat velmi snadno pomocí softwaru (viz tip k 6. 6. 2001). Nakonec
vytvořte na starém pevném disku logickou jednotku v rozšířeném oddílu.
Nevytvářejte další primární oddíl (viz tip ke 3. 6. 2001).

Na svém novém disku byste měli mít operační systém a také všechny aplikace.
Starý pevný disk vám poslouží třeba pro ukládání dat, která tak často
nepotřebujete.


Kopírování dat ze starého disku na nový Středa 6. 6.

Koupili jste si nový pevný disk a chcete na něj zkopírovat všechna data ze
starého. Pomocí vhodného softwaru to není žádný problém. Zkuste třeba program
HD Copy (viz tip k 19. 6. 2001) nebo Drivecopy 3.0, který je určen pro MS-DOS,
Windows 95/98/ME, NT4 a 2000. Najdete jej nebo na adrese www.drivecopy.com. Oba
programy jsou velmi snadno ovladatelné a rychlé. Program Drivecopy vyžaduje při
instalaci dvě diskety. Z první startuje počítač, po několika minutách si vyžádá
druhou a potom se může začít kopírovat.


Ultra DMA/100: Stará základní deska a nový disk Čtvrtek 7. 6.

Řadič Ultra DMA/66 na vaší základní desce nerozpozná rozhraní Ultra DMA/100
vašeho nového pevného disku. Nebo snad vaše základní deska podporuje jen Ultra
DMA/33? Potom je nejvyšší čas podívat se na internetové stránky výrobce vaší
základní desky, zdali tam není ke stažení aktuální verze BIOSu. Pro optimální
využití vašeho pevného disku musíte totiž provést update BIOSu (viz tip k 1. 2.
2001). Tento problém s kompatibilitou má v současnosti téměř každá základní
deska a není divu, že výrobci základních desek horečně pracují na nových
verzích BIOSu, aby tuto chybu odstranili. Pokud nebudete mít pro svoji desku k
dispozici update BIOSu, máte docela dobrou naději, že se jej dočkáte v
nejbližší době.


Ultra DMA/66 a problémy v systému - Ultra DMA/33 Pátek 8. 6.

Na vaší základní desce máte řadič Ultra DMA/33 a máte trochu starší pevný disk,
který podporuje Ultra DMA/66. Tento disk však odmítá pracovat. V tomto případě
pomůže najít na Internetu stránku výrobce vašeho pevného disku a na ní vyhledat
v odkazu Support program, který dokáže rychlý disk s Ultra DMA/66 přibrzdit na
Ultra DMA/33.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).