Hlavní navigace

Kolik vydělávají IT odborníci v ČR?

8. 6. 2009

Sdílet

Kolik vydělávají IT odborníci?

 


Na základě klasifikace zaměstnání ISCO 88 se mezi IT odborníky řadí Vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky (dále jen VT) a Techničtí pracovníci v oblasti VT. Zdrojem dat pro počty IT odborníků je Výběrového šetření pracovních sil (roční průměry). Základní ukazatele o IT odbornících jsou dostupné od roku 1993. Výše mezd IT odborníků byla získána ze Strukturální mzdové statistiky. Uváděná data týkající se mezd nejsou dopočtena na celkovou populaci; vztahují se ke vzorku šetření, který čítá cca 1,7 mil zaměstnaných osob.


Vybrané poznatky:

•    V roce 2008 bylo v Česku jako IT odborník zaměstnáno téměř 111 tisíc osob, z nichž byla více jak polovina (61 tisíc) zaměstnána jako Technický pracovník v oblasti VT. IT odborníci se tak na celkovém počtu zaměstnaných v ČR podíleli 2,2 %.


•    V průběhu let docházelo ke snižování počtu žen mezi IT odborníky. Zatímco v roce 1993 bylo mezi IT odborníky 36 % žen, o patnáct let později, v roce 2008, jich bylo již pouhých 13 %. Tento výrazný pokles počtu žen mezi IT odborníky lze pravděpodobně připisovat mimo jiné i rychlému rozvoji informačních technologií a tím i zvýšeným nárokům na rozvoj znalostí spojený s časem a flexibilitou zaměstnaných.


•    Mezi IT odborníky dlouhodobě mírně převažuje zastoupení osob se středoškolským vzděláním s maturitou, v roce 2008 jich bylo 49 %, kdežto osob s terciárním vzděláním 41 %. Významné jsou rozdíly ve vzdělání IT odborníků podle jednotlivých skupin zaměstnání, ty jsou dané rozdílným charakterem práce a tím i jinými požadavky na vzdělání. Ve skupině Vědci a odborníci v oblasti VT bylo v roce 2008 zaměstnáno 60 % osob s terciárním vzděláním a oproti tomu mezi Technickými pracovníky ve VT bylo zaměstnáno ve stejném roce pouze 24 % takto vzdělaných osob.


•    V oboru Informatika bylo v roce 2008 vzděláno 21,7 tisíc osob, z nich pouze 12,9 tisíc pracuje jako IT odborníci. Mezi IT odborníky dominují osoby se vzděláním v oboru „Technika a technická řemesla“, takových je 54,8 tisíc.


•    V roce 2008 se průměrný hrubý měsíční plat IT odborníka pohyboval těsně pod hranicí  44 tisíc korun. O šest let dříve, v roce 2002, činila hrubá měsíční mzda IT odborníka něco málo přes 26 tisíc korun.


•    Vyšší průměrnou hrubou měsíční mzdu mají Vědci a odborníci v oblasti VT, kteří v roce 2008 pobírali bezmála 49 tisíc korun. Mzda technických pracovníků ve VT byla v tomto roce 36 tisíc korun.


•    V roce 2008 dosáhl průměrný plat mužů na pozicích IT odborníků 45 tisíc korun a v případě žen činil 35 tisíc. Průměrná mzda žen zaměstnaných na IT pozicích, se tak pohybuje na cca třech čtvrtinách mzdy mužů, konkrétně se jedná o 77 %.


•    Rozdíl průměrného platu IT odborníků zaměstnaných v podnikatelské a nepodnikatelské sféře činil v roce 2008 více jak 18 tisíc korun ve prospěch sféry podnikatelské, což by se dalo popsat také tak, že IT odborník zaměstnaný v nepodnikatelské sféře pobíral pouhých 59 % platu IT odborníka zaměstnaného v podnikatelské sféře.

Více informací naleznete na webu CZSO.

Foto: Pixmac

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).