Hlavní navigace

Jak mohou mobilní telefony sloužit pro záchranu lidských životů?

Sdílet

Čestmír Žák 14. 12. 2010

Využívat výhod mobilního telefonu, tedy předmětu, který nosí většina z nás neustále při sobě, pro informovanost obyvatel v případě ohrožení majetku či života je možné díky novému řešení společnosti Alcatel-Lucent. Poskytovatelé mobilních služeb mohou rozšířit komunikační možnosti integrovaného záchranného systému a zajistit doručení krizových zpráv na všechna mobilní zařízení nacházející se v oblasti ohrožené přírodní katastrofou, průmyslovou havárií nebo teroristickým útokem.

Broadcast Message Center (BMC) společnosti Alcatel-Lucent  umožňuje poskytovatelům služeb doručit  cílené textové upozornění, vydané složkou integrovaného záchranného systému uživatelům mobilních telefonů v závislosti na jejich lokalitě. Podobně fungují technologie využívané k mimořádnému vysílání prostřednictvím kabelové televize. Broadcast Message Center rozšiřuje upozorňování o stavu nouze na uživatele mobilních telefonů v rámci geografické oblasti, a to na celostátní úrovni nebo na menší úrovni několika městských bloků. Tato platforma tak zajišťuje kritická varování a informace pro občany, kterých se to bezprostředně týká.

Cílené varovné informace je možno například využít pro:

•    Obyvatele ohrožené meteorologickými jevy, povodní, požárem, průmyslovou havárií atd.
•    Návštěvníky a zaměstnance letišť, nákupních center či obchodní komplexů v případě nutné evakuace kvůli úniku plynu nebo nálezu podezřelého balíčku
•    Řidiče jedoucí do oblasti ochromené dopravní nehodou či kalamitním  stavem  

Text varovných zpráv je doprovázen speciálními vibracemi a zvukovým signálem pro uživatele mobilních telefonů s poruchou sluchu nebo zraku. Broadcast Message Center umožňuje poskytovatelům služeb spravovat zprávy, jejich priority, plánování, což je v krizových situacích klíčové.

Našli jste v článku chybu?