Hlavní navigace

Intel: Digitální hnízda modifikují školní výuku

29. 9. 2009

Sdílet

Intel: Digitální hnízda změní školní výuku

 

Takzvaná digitální hnízda podle Intelu pomáhají učitelům ve výuce odlišovat žáky podle jejich dispozic. Představte si například dva prvňáčky sedící v jedné lavici. První se zvolna učí slabikovat a číst, druhý už plynule čte a zná abecedu. Jak postihnout jejich rozdílný potenciál? Diferenciace úkolů pomocí digitálních hnízd má význam zejména pro všechny skupiny žáků, kteří nějak vybočují ze základní skupiny.

Nadanější žáci s jejich pomocí plní náročnější úkoly nebo zpracovávají rozšířené učivo. Žáci se specifickými potřebami učení mají možnost přijímat vyučovanou látku jinou formou, jiným tempem, s větším důrazem na názornost, interaktivitu apod. Mezi žáky se specifickými potřebami učení můžeme zařadit například žáky s poruchami učení, žáky se smyslovým handicapem, ale i ty, kteří se do školy vrátili po dlouhodobé nemoci nebo přešli z jiné školy. Pro implementaci tzv. digitálního hnízda se jako jedna z prvních škol v republice rozhodla škola ZŠ JUDr. Mareše ve Znojmě.

Jak digitální hnízdo vypadá?

Digitální hnízdo sestává ze tří základních komponent – elektronické tabule, učitelského počítače a žákovského počítače, se kterým pracuje jednotlivec nebo skupina žáků. Tyto tři komponenty jsou vzájemně propojeny bezdrátovou sítí připojenou k Internetu.

Počítače, určené speciálně pro výuku na základních a středních školách, se vyznačují dotykovým ovládáním, bezdrátovým připojením k internetu a spoluprací s takzvanými Chytrými tabulemi.  Nejznámějším prototypem takového počítače je Intel ClassMate, mezi další patří notebooky a netbooky Asus, HP, Lenovo a výrobky dalších firem.

Středem hnízda je takzvaná Chytrá tabule – tedy tabule jako dotyková obrazovka, opatřená reproduktory a připojená k učitelovu počítači. Dá se po ní psát elektronickými fixy, pouštět na ní videa, přehrávat hudební soubory, spouštět interaktivní testy a o přestávkách třeba hrát hry, které zvyšují koncentraci, postřeh nebo kreativitu. Pomocí Wi-Fi sítě (internet bez kabelů) se k tabuli snadno připojí žákovský počítač vybavený výukovými programy, učebnicemi a elektronickými cvičebnicemi (pracovními sešity). Učitel může kontrolovat zadané úkoly přímo na počítači dotyčného žáka či skupiny spolužáků a kdykoli promítnout obsah obrazovky na tabuli. Žák (nebo tým žáků) tak může při výuce dostat samostatnou práci, kterou po jejím dokončení jednoduše předvede ostatním přímo na tabuli.

Jak jsou školy na nový způsob výuky připraveny?

V současné době je podle informací České školní inspekce (ČSI) k internetu stabilně připojeno více než 70 % státních škol a bezdrátová školní počítačová síť je v provozu na více než polovině z nich. Důležitá je rovněž připravenost lektorů. A tou se české školy chlubit mohou, neboť podle zprávy ČSI prošlo celých 96 % učitelů 2. stupně ZŠ v rámci SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání) školením základních uživatelských ICT znalostí.

Co si o digitalizaci škol myslí rodiče žáků?

Z průzkumu mezi rodiči, realizovaného společností Intel v celém regionu EMEA na jaře letošního roku, vyplývá, že drtivých 99 % rodičů považuje znalost práce na PC za důležitou pro život, polovina z nich se domnívá, že jde o naprostou nezbytnost. Celých 98 % dotazovaných rodičů pak nepochybuje o tom, že znalost práce na počítači v budoucnu u jejich ratolesti ovlivní možnosti získání kvalitního zaměstnání. Co víc, rodiče dětí z Evropy, Blízkého východu a Afriky si většinou přejí, aby jejich děti zasedly k počítačům v dosti raném věku.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).