Hlavní navigace

Dloubání v nose vs. elektronická komunikace - co je větší prohřešek proti etiketě?

5. 7. 2011

Sdílet

Proviňujete se proti etiketě? Zde nemáme na mysli výběr správného příboru nebo oslovování lidí nesprávným titulem, nýbrž užívání mobilních technologií v různých společenských situacích. Všichni se tím občas proviníme – hovoříme příliš hlasitě do mobilního telefonu, věnujeme se více svému notebooku než lidem kolem sebe. Nejnovější nezávislý průzkum, který pro společnost Intel v šestnácti zemích Afriky, Blízkého východu a Evropy včetně České republiky vypracovala výzkumná agentura Redshift Research, ukazuje, že normy společenského chování se pod vlivem technologií značně proměňují. Na základě odpovědí rozsáhlého vzorku více než 12 tisíc respondentů lze prohlásit, že míra tolerance k užívání mobilních technologií sice stoupá, ale stále se s nimi společensky sžíváme a leckdy v oblasti „mobilní etikety“ tápeme.

Antropoložka Genevieve Bellová, Intel Fellow a ředitelka divize Interaction and Experience Research při Intel Labs, k výsledkům uvedla: „Výsledky průzkumu jasně ukázaly, že přestože je používání mobilních zařízení  v našich zemích natolik rozšířené, doposud jsme jim nedokázali v našich životech najít uspokojivé místo. Když se podíváme na data průzkumu a začneme chápat frustrace – a v některých případech i zmatky – týkající se používání mobilních zařízení, dojde nám, že se stále nacházíme v rané  fázi hledání způsobu, jak tato zařízení vřadit do našeho světa. Tento způsob společenské regulace, společenské normy a etiketa se obvykle budují během mnoha let a několika generací.“

Dloubání se v nose? Vadí! Ignorovat druhého kvůli hraní na počítači? Nevadí….

Celkově si většina respondentů (61 %) myslí, že by měla existovat jistá pravidla, která by řídila používání mobilních zařízení na veřejnosti. S tímto tvrzením se také ztotožnily bezmála tři čtvrtiny z jednoho tisíce dotazovaných Čechů, což nás staví na třetí místo ze sledovaných šestnácti zemí.

Nejznámější domácí autorita v oblasti etikety a společenského chování Ladislav Špaček na toto volání po novém kodexu chování odpovídá: „Tím, že někdo napíše pravidlo, se společnost nezmění. Bude zapotřebí vyčkat, až se utvářející se norma usadí a vžije a většina ji začne respektovat. Jsme dnes zvyklí mít všechno hned, ale u etikety se nám to tak rychle nepodaří.“ Podle Ladislava Špačka mnoho lidí zatím neví, jak reagovat na projevy mobilní neohleduplnosti nebo arogance: „Je to nová forma sice starých jevů, ale v elektronické podobě s nimi nemáme zažitou zkušenost, abychom na ně dokázali jednoznačně reagovat,“ říká známý expert přes etiketu, kterého v průzkumu nepřekvapilo, že české respondenty mnohem více než jiné národy pohoršovaly „tradiční zlozvyky“.

Dloubání se v nose či okusování nehtů je pro většinu z nás mnohem horší prohřešek, než když ignorujeme druhého, protože si právě hrajeme s mobilním zařízením. „Svědčí to jen o hloubce zakořenění některých pravidel. Dloubání se v nose je ve slušné společnosti ,zapovězeno‘ stovky let, s mobilní etiketou máme zkušenost nezralou a neusazenou,“ analyzuje Ladislav Špaček do očí bijící nepoměr mezi infantilními nezralými projevy chování a překvapivou tolerancí k těm, kteří kvůli mobilu či počítači přehlížejí druhé. Na odpovědích respondentů z ČR se podle Ladislava Špačka v oblasti mobilní etikety rovněž podepisuje, že nadprůměrně sdílíme vášeň pro nové technologie a že jsou u nás ve srovnání s tradičnějšími kulturami méně usazeny konvence a normy chování.

Čechy podle dat průzkumu ještě více než ostatní přitahuje možnost být neustále ve spojení s živou komunitou, být neustále v obraze, mít přehled. Náš emocionální vztah k mobilním přístrojům je bez ohledu na národnost tak silný, že bychom ho dokonce mohli nazvat závislostí: většina z nás by se raději na týden vzdala čokolády nebo sladkostí, než abychom byli bez svého milovaného přístroje. Mobilní technologie se stala nedílnou součástí našeho veřejného profilu a mobilní přístroje často fungují jako symboly našeho společenského postavení (s tímto názorem se ztotožnilo 54 % respondentů, myslí si to 51 % Čechů).

Podrobnější analýzu naleznete na sesterském magazínu CIO Business World.

 

Úvodní foto: © olly - Fotolia.com

Našli jste v článku chybu?
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).