Hlavní navigace

Cisco: Internet je pro mladou generaci důležitější než chození na rande

Sdílet

Redakce 24. 9. 2011

V redakci toto tvrzení chápeme jako mírně nadnesené, neboť současná generace prakticky nemá zkušenosti s jakoukoliv formou strádání ve smyslu odepírání základních životních potřeb, ale i v tomto poněkud pokřiveném obraze lze spatřit důležitost internetu pro soudobou lidskou existenci.

Více než polovina respondentů z řad studentů také (možná právě proto) uvedla, že bez internetu nemůže žít a považuje ho za nedílnou součást svého života. Tato a mnohá další zjištění studie poskytují představu o tom, jak myslí, jak se chová a jaká má očekávání nová generace pracovníků, kteří budou ovlivňovat budoucí chod společností po celém světě.

„Je bez pochyb, že svět se mění a stále větší důležitost v něm mají sítě a zvláště pak internet. S každou novou generací se jeho důležitost zvyšuje. To se promítá do všech lidských činností od soukromého života po řízení firem, žebříčky hodnot nevyjímaje,“ řekl k výsledkům studie Petr Růžička, business development manager společnosti Cisco.

Internet stejně důležitý jako vzduch?

Nejzajímavějším zjištěním studie je fakt, že pro 33 % dotázaných je internet jedním ze základních zdrojů. Je pro ně stejně důležitý jako voda, vzduch nebo jídlo. Pro přibližně polovinu je téměř stejně tak důležitý. Celkem čtyři pětiny respondentů tedy považují internet za životně důležitou součást každého dne. Více než polovina (55 % studentů a 62 % pracujících) říká, že si nedokáže život bez internetu představit. Pokud by si měli vybrat mezi autem a přístupem k internetu, 64 % dotázaných studentů by zvolilo internet.


Vliv komunikačních sítí na dnešní mladou generaci je významný a projevilo se to také ve výsledcích studie. Dvě pětiny studentů tvrdí, že internet je pro ně důležitější než chození na rande, setkávání s přáteli nebo poslouchání muziky. Zatímco dřívější generace preferovali osobní kontakty, nyní můžeme zaznamenat signály toho, že u příští generace tomu bude naopak a bude preferovat vytváření vazeb online. Například pro 27 % dotázaných studentů je nyní důležitější zůstat online na sociální síti Facebook než společenské aktivity, jako jsou návštěva večírků, chození na rande nebo setkávání s přáteli.

Tisk už není hlavním zdrojem informací

Velice oblíbené, jak vyplývá z výsledků reportu, je využívání mobilních zařízení pro vyhledávání informací. Více než polovina zaměstnanců a dvě třetiny studentů považují mobilní zařízení (smartphony, tablety, laptopy) za nejdůležitější technologii, se kterou se setkávají. Smartphony přitom postupně mezi těmito zařízeními začínají dominovat. Pro studenty (19 %) jsou tím nejdůležitějším zařízením. U desktopů je to pak 20 % a na úkor smartphoů stále ztrácí.

„Důsledek tohoto trendu můžeme pozorovat ve změně způsobu práce. Stále více firem nabízí svým pracovníkům takzvané mobilní pracovní místo. Tedy možnost udělat část své práce od jinud než od pracovního stolu v kanceláři. Z loňské studie Cisco Connected World Technology Report například také víme, že 60 % zaměstnanců tvrdí, že proto, aby byli produktivní, nemusí být v kanceláři,“ uvedl příklad dopadu mobilních technologií na každodenní život Petr Růžička.

S řadou nových možností, které nastupující generaci nabízejí nové technologie, také můžeme pozorovat pokles zájmu o televizní vysílání. Pouze 6 % studujících a 8 % pracujících uvádí, že televize je pro ně tou nejdůležitější technologií. A s tím, jak je většina video obsahu dostupná online na mobilních zařízeních, se tento rozdíl ještě prohlubuje. Podobně jsou na tom také noviny. Pouze 4 % dotázaných odpovědělo, že noviny jsou pro ně tím nejvýznamnějším zdrojem informací a 21 % studentů dokonce uvedlo, že si více jak dva roky, nebo dokonce nikdy, nekoupili klasickou knihu.

Pokračování článku zejména o fenoménu dnešní doby - sociální síti Facebook - a jeho důležitosti v životě mladých lidí společně s rozsáhlými obrazovými materiály naleznete na sesterském magazínu CIO Business World.

 

Úvodní foto: © olly - Fotolia.com

Našli jste v článku chybu?