Hlavní navigace

Beznehody.cz - informace o rizikových křižovatkách a úsecích českých silnic

Sdílet

Karel Krutý 21. 11. 2010

BEZnehody.cz je nově vznikající informační web portál s aktuálními informacemi o rizikových křižovatkách a úsecích českých silnic. Kromě vlastní databáze rizikových míst a návodů, jak tímto místem bezpečně projet i na co si dát pozor, má každý návštěvník portálu k dispozici další informace a rady z oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Portál BEZnehody.cz vznikl v rámci projektu „ECODrive – Hospodárně a bezpečně na silnici“ v rámci akčního plánu Evropské charty bezpečnosti silničního provozu „25 000 lives to save“. S jeho vývojem se do projektu postupně zapojili další, neméně významní partneři: Ministerstvo dopravy oddělení BESIP, Policie ČR, Allianz pojišťovna, Fakulta dopravní ČVUT v Praze a společnost FT Online.

Na rozdíl od jiných, na internetu dostupných map, které zobrazují jen místa se zvýšenou nehodovostí či místa s tragickým průběhem nehod, funguje portál BEZnehody.cz jako výukový. Řidič je podrobně seznámen s rizikovým místem a je mu poskytnut návod, jak místem bezpečně projet bez rizika dopravní nehody. Aktivně tak působí na předcházení dopravních nehod, nikoli na objíždění nehodových míst. Portál BEZnehody.cz poskytuje prostor i pro další osvětové a výukové materiály z  oblasti bezpečnosti silničního provozu, rady a tipy pro řidiče, statistiky dopravní nehodovosti, výsledky výzkumů, preventivně-bezpečnostní akce pořádané v rámci ČR a další.

Kompletní databáze rizikových míst je nyní také implementována v navigačních přístrojích Dynavix jako další vrstva POI (body zájmu). Aktivací této funkce je řidič s předstihem upozorňován na blížící se rizikové místo, čímž dochází ke zvýšení jeho pozornosti k okolnímu provozu a snížení rychlosti jízdy. To má podle společnosti Dynavix příznivý dopad na zkrácení brzdné dráhy v případě hrozícího nebezpečí.

Účelový web portál BEZnehody.cz již nyní obsahuje databázi čítající přes 800 rizikových míst na silnicích ČR, do níž mohou dále přispívat všichni řidiči, a to jak přímou fotodokumentací místa, zadáním místa v mapě na stránkách portálu, tak i jeho ohlášením na určenou adresu – krizovatky@beznehody.cz. Další možností je zadání rizikového místa prostřednictvím uživatelské sekce www stránek Dynavix (http://www.dynavix.cz/rizikova-mista.html).

Fakulta dopravní předpokládá využití možností portálu jak ve své projektově orientované výuce, tak i v oblasti možného rozšíření svých doplňkových aktivit. V nejbližší době je plánováno zavedení nabídky dopravních úprav rizikových míst provozovatelům takových komunikací prostřednictvím on-line zabezpečeného přístupu. Kromě popisu rizikových faktorů v daném místě tak bude k dispozici i popis možného návrhu zlepšení problémové lokality. V rámci výuky plánuje fakulta dopravní využití informačního potenciálu portálu např. v předmětech Analýza a prevence silničních nehod, Bezpečnost na místních komunikacích či Bezpečnostní audit v dopravě.

Našli jste v článku chybu?